:

Vad menas med redovisningssed?

Innehållsförteckning:

 1. Vad menas med redovisningssed?
 2. Hur fastställs innehållet i god redovisningssed?
 3. Vem bestämmer god redovisningssed?
 4. Vad händer om man inte följer god redovisningssed?
 5. Vad är det för skillnad mellan bokföring och redovisning?
 6. Hur går redovisning till?
 7. Vem är ansvarig för redovisning?
 8. Vem kan dömas för bokföringsbrott?
 9. Hur mycket tjänar en redovisningskonsult?
 10. Hur fungerar redovisning?
 11. Vad är det för skillnad på bokföring och redovisning?
 12. Vad kostar redovisning per timme?
 13. Vad är det för skillnad på redovisning och bokföring?
 14. När är man redovisningsskyldig?
 15. Kan man bokföra utan kvitto?

Vad menas med redovisningssed?

God redovisningssed kan enklast beskrivas som att gällande redovisningslagar och vedertagen praxis ska följas. Vedertagen praxis kan förklaras som ofta använd eller allmänt accepterat tillvägagångssätt och det är Bokföringsnämnden som har det övergripliga ansvaret för utvecklingen av vad god redovisningssed är.

I årsredovisningslagen och bokföringslagen finns det inga direkta regler för hur en redovisning ska upprättas eller vilka delar den ska innehålla. Däremot ska de följa rekommendationer från normgivande organ så som BFN (Bokföringsnämnden), SRF (Sveriges Redovisningskonsulters Förbund) och FAR (Föreningen Auktoriserade Revisorer) samt andra standarder som exempelvis de från IASB (International Accounting Standards Board).

SRF och FAR har tillsammans tagit fram ett normsystem som ligger som grund för god redovisningssed för att standardisera hur svensk redovisning ska gå till. Detta system kallas för Reko och innehåller information om vad god sed vid utförande av redovisningstjänster innebär.

Hur fastställs innehållet i god redovisningssed?

This website protects your privacy by adhering to the European Union General Data Protection Regulation (GDPR). You can grant your consent(s) to use your data for specific purposes below or by clicking "Agree to all".

Analytics

Vem bestämmer god redovisningssed?

Den nya börslagen från årsskiftet inte bara möjliggör konkurrens inom börsområdet, utan välkomnar den uttryckligen. Självklart ligger det i ägarnas intresse, liksom i Bengt Rydéns, att Stockholms Fondbörs behåller sin ställning som främsta marknadsplats för svenska värdepapper.

– Den nya svenska börslagen liksom Finansinspektionens föreskrifter har anpassats till EGs regler, berättar Bengt Rydén. Här ingår vissa minimikrav som måste uppfyllas när det gäller företagens levnadstid, ägarspridning och ekonomiska information. Tillämpningen av dessa krav överlämnas emellertid till börserna själva att lösa, t.ex. i ett inregistreringskontrakt som Stockholms Fondbörs länge haft.

Många börser har över huvud taget inga inregistreringskontrakt – så kallat börskontrakt – medan andra, förutom Stockholm exempelvis börserna i Norge och i Storbritannien, har börskontrakt som ställer stränga krav på årsredovisningar och annan ekonomisk information som medlemmarna ger ut.

Vad händer om man inte följer god redovisningssed?

Ringa brott ger böter eller fängelse i högst sex månader. Normalgradsbrott ger fängelse i högst två år. Grovt bokföringsbrott ger fängelse i sex månader upp till sex år.Ringa brott ger böter eller fängelse i högst sex månader. Normalgradsbrott ger fängelse i högst två år. Grovt bokföringsbrott ger fängelse i sex månader upp till sex år.

Du går med på att inte posta något störande, stötande, vulgärt, hatiskt, hotande, sexuellt anspelande eller något annat material som kan tänkas bryta mot någon tillämplig lag. Om du bryter mot detta kan det leda till att du blir permanent avstängd och din Internetleverantör kontaktas.

Vad är det för skillnad mellan bokföring och redovisning?

Vad är skillnaden mellan dem? RodovisningsHjalp förklara vad bokföring och redovisning innebär, hur de hänger ihop och varför de är viktiga för alla företag.

Hur går redovisning till?

Ekonomi är ett viktigt område som samtidigt kräver både tid och noggrannhet. En redovisning ger dig ett beslutsunderlag och för att du ska ha möjlighet att fatta bra beslut måste underlaget ge en korrekt bild av verksamheten.

Vi hjälper dig med en bredd av tjänster inom redovisning, exempelvis löpande redovisning som bokslut och årsredovisning.

Vem är ansvarig för redovisning?

Bokföringsskyldigheten regleras i bokföringslagen och årsredovisningslagen. Den innebär att du som är skyldig att upprätta bokföring måste:

 • bokföra alla affärshändelser i tid
 • se till så att alla bokföringsposter kan verifieras med till exempel kvitton eller fakturor
 • spara bokföringen i sju år efter räkenskapsårets slut
 • avsluta bokföringen med årsbokslut eller årsredovisning. (I de flesta fall.)

På Bokföringsnämndens hemsida finns mer information om hur du ska sköta din bokföring.

Vem kan dömas för bokföringsbrott?

Enligt bokföringslagen är alla näringsidkare skyldiga att ha en ordnad bokföring. Det innebär bland annat att verksamhetens olika affärshändelser ska bokföras så att de kan presenteras i den ordning som de har registrerats (grundbokföring) samt i en systematisk ordning (huvudbokföring).

Om inte bokföringsskyldigheten uppfylls är det ett bokföringsbrott. Straffet för grovt bokföringsbrott är fängelse i högst 6 år, för bokföringsbrott av normal graden fängelse i högst 2 år och för ringa bokföringsbrott fängelse i högst 6 månader. Dessutom kan man bli dömd till näringsförbud.

Hur mycket tjänar en redovisningskonsult?

Den nya börslagen från årsskiftet inte bara möjliggör konkurrens inom börsområdet, utan välkomnar den uttryckligen. Självklart ligger det i ägarnas intresse, liksom i Bengt Rydéns, att Stockholms Fondbörs behåller sin ställning som främsta marknadsplats för svenska värdepapper.

– Den nya svenska börslagen liksom Finansinspektionens föreskrifter har anpassats till EGs regler, berättar Bengt Rydén. Här ingår vissa minimikrav som måste uppfyllas när det gäller företagens levnadstid, ägarspridning och ekonomiska information. Tillämpningen av dessa krav överlämnas emellertid till börserna själva att lösa, t.ex. i ett inregistreringskontrakt som Stockholms Fondbörs länge haft.

Många börser har över huvud taget inga inregistreringskontrakt – så kallat börskontrakt – medan andra, förutom Stockholm exempelvis börserna i Norge och i Storbritannien, har börskontrakt som ställer stränga krav på årsredovisningar och annan ekonomisk information som medlemmarna ger ut.

Hur fungerar redovisning?

Redovisningens omfattning och uppbyggnad varierar beroende på företagsstorlek och bransch. Den externa redovisningen ingår normalt som en del i ett företags ekonomisystem, där andra komponenter exempelvis kan vara budgetering, produkt- och projektkalkylering eller efterkalkylering. De sistnämnda delarna kallas intern redovisning.

Vad är det för skillnad på bokföring och redovisning?

Uppdaterad 2023-06-26

Begreppen bokföring och redovisning används ofta för ungefär samma saker. Redovisning innebär bland annat att:

Vad kostar redovisning per timme?

Vi på Bokoredo tycker inte att kvalitativa bokföring- och redovisningstjänster ska behöva kosta skjortan som det ofta gör hos traditionella redovisningsbyråer. Därför har vi digital och personlig bokföring till marknadens lägsta pris.

Vad är det för skillnad på redovisning och bokföring?

8 januari, 2015

Enkelt sagt kan man säga att bokföra är att skapa ordning på alla affärshändelser i ett företags ekonomi genom att sammanställa alla verifikationer, och därmed redovisa vad som skett. Bokföring är alltså själva processen att t.ex. få ordning på alla verifikationer (dvs alla kvitton och fakturor som ett bolag samlat på sig under en viss period). När detta är klart, och man har en resultaträkning är detta alltså redovisningen. Man kan säga att bokföring är sammanställandet, och redovisning är produkten när sammanställningen är klar.

När är man redovisningsskyldig?

Om du har en anhörig som inte längre kan ta hand om sin ekonomi själv kan du hjälpa till med vardagliga ekonomiska handlingar, till exempel att betala räkningar.

Med så kallad anhörigbehörighet kan du hjälpa en närstående med vardagsekonomin och med enklare avtal. Den som är närmast anhörig får sin behörighet direkt från lagen - du behöver inte ansöka om behörigheten eller registrera den någonstans och du behöver ingen fullmakt från den du ska hjälpa.

Kan man bokföra utan kvitto?

Visst kan det hända att ett kvitto försvinner. Vill du kunna dra av kostnaden du haft på företaget så måste du dock kunna bevisa att du gjort inköpet, så i det här fallet har du två val: Om det rör sig om en mindre summa kanske det bästa är att inte redovisa och dra av kostnaden alls. Försöker du dra av kostnaden utan att kunna bevisa den så kan du bli anklagad för bokföringsbrott.

Det andra du kan göra är att skapa en bokföringsorder, en egen verifikation som innehåller samma information som kvittot. Du måste dock kunna styrka att du faktiskt haft utgiften på det aktuella datumet, till exempel genom ett bankutdrag. Ett alternativ till detta är att be utställaren av kvittot att skriva ut ett nytt. Detta kan dock vara ganska svårt att få igenom.