:

Hur skriver man adressen till ett dödsbo?

Innehållsförteckning:

 1. Hur skriver man adressen till ett dödsbo?
 2. Hur skickar man brev till dödsbo?
 3. Hur Adressändrar man dödsbo?
 4. Hur hittar man ett dödsbo?
 5. Får man röra dödsbo innan bouppteckning?
 6. Vem har särskild adress?
 7. Hur gör man med räkningar i ett dödsbo?
 8. Vem får röra ett dödsbo?
 9. Hur får man tag på ett dödsbo?
 10. Hur får man tag i ett dödsbo?
 11. Måste man ta upp lösöre i bouppteckning?
 12. Får man köra en bil som tillhör ett dödsbo?
 13. Kan man vara folkbokförd på en adress och bo på en annan?
 14. Måste man vara skriven på en adress?
 15. Måste man betala dödsboets räkningar?

Hur skriver man adressen till ett dödsbo?

Även när en person har avlidit kommer utskick som brev och andra försändelser ej att upphöra. Det kan handla om varor som beställts, räkningar som är aktuella eller andra viktiga försändelser gällande tillgångar och skulder. För att säkerställa att posten kommer fram behövs en adressändring dödsbo. Alla dödsbon behöver en person som är ansvarig för det. Innan adressändring och eftersändning görs måste personen registreras som avliden hos Skatteverket så att en förfrågan om adressändring kan göras.

Efter cirka en vecka från dödsfallet kommer ett brev från Skatteverket med en förfrågan om adressändring. Det är inte möjligt att adressändra en person efter att denna avlidit utan det blir adress för dödsboet. Vanligtvis är det en representant för dödsboet som tar hand om posten. Skatteverket lämnar inte vidare den nya adressen utan det måste även göras en begäran om eftersändning till särskild adress, detta görs via Svensk Adressändring.

Hur skickar man brev till dödsbo?

För att kunna adressändra till Skatteverket ska du skriftligen skicka in en anmälan i ett vanligt brev. Du ska inte skicka in adressändringen på en blankett eller i ett e-postmeddelande. Använd nedan adresser till Skattekontor hos Skatteverket. Ska du adressändra hos banker, följ nedan instruktioner.

Adresser till skattekontor hos Skatteverket.

Hur Adressändrar man dödsbo?

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare är en ideell sammanslutning av lokalföreningar med medlemmar som har frivilliguppdrag som är reglerade i lag och förmedlats av en myndighet.

RFS är religiöst och partipolitiskt obundet. När förbundet bildades 1968 var det på initiativ av Kriminalvården och ett flertal övervakarföreningar.

Hur hittar man ett dödsbo?

 • Ansök via e-tjänst eller per post
 • Om du har rätt till del av ett dödsbo som ska sälja eller ge bort en fastighet
 • Vilka handlingar behöver finnas med i ansökan?
 • Ta del av Efterlevandeguiden
 • Frågor och svar

Får man röra dödsbo innan bouppteckning?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om bouppteckning och arvsskifte finns stadgade i ärvdabalken (ÄB).

Vem har särskild adress?

Den särskilda postadressen sprids automatiskt till de flesta myndigheter och andra företag som hämtar sin information från folkbokföringen.

Däremot kan du behöva meddela din särskilda adress till privatpersoner, föreningar och organisationer du är medlem i, tidskrifter du prenumererar på och företag som du vill vara säker på har din särskilda adress.

Du kan anmäla en särskild postadress i Sverige eller i utlandet. Om du ska bo utomlands mer än ett år ska du inte anmäla särskild postadress. Då ska du istället anmäla flytt till utlandet. Mer information om det hittar du under Flytta från Sverige.

För att den särskilda postadressen inte längre ska gälla, måste du göra en ny anmälan i tjänsten Särskild postadress.

Har du inte möjlighet att använda tjänsten, kan du använda blanketten Anmälan - Särskild postadress. Blanketten skickar du till adressen som står på den.

Hur gör man med räkningar i ett dödsbo?

Den särskilda postadressen sprids automatiskt till de flesta myndigheter och andra företag som hämtar sin information från folkbokföringen.

Däremot kan du behöva meddela din särskilda adress till privatpersoner, föreningar och organisationer du är medlem i, tidskrifter du prenumererar på och företag som du vill vara säker på har din särskilda adress.

Du kan anmäla en särskild postadress i Sverige eller i utlandet. Om du ska bo utomlands mer än ett år ska du inte anmäla särskild postadress. Då ska du istället anmäla flytt till utlandet. Mer information om det hittar du under Flytta från Sverige.

För att den särskilda postadressen inte längre ska gälla, måste du göra en ny anmälan i tjänsten Särskild postadress.

Har du inte möjlighet att använda tjänsten, kan du använda blanketten Anmälan - Särskild postadress. Blanketten skickar du till adressen som står på den.

Vem får röra ett dödsbo?

De efterlevande som tar hand om dödsboet kallas dödsbodelägare. Dödsbodelägarna sköter dödsboet gemensamt. Det betyder att de behöver vara överens om vad som ska göras, till exempel betala räkningar, avsluta autogiron, avsluta ett konto eller sälja värdepapper.

Det kan vara praktiskt att en av dödsbodelägarna representerar dödsboet, till exempel vid kontakter med banken, men då måste han eller hon ha fått en fullmakt från alla övriga dödsbodelägare. Exempel på fullmakter finns hos Efterlevandeguiden. Flera banker har också fullmaktsmallar.

Hur får man tag på ett dödsbo?

De efterlevande som tar hand om dödsboet kallas dödsbodelägare. Dödsbodelägarna sköter dödsboet gemensamt. Det betyder att de behöver vara överens om vad som ska göras, till exempel betala räkningar, avsluta autogiron, avsluta ett konto eller sälja värdepapper.

Det kan vara praktiskt att en av dödsbodelägarna representerar dödsboet, till exempel vid kontakter med banken, men då måste han eller hon ha fått en fullmakt från alla övriga dödsbodelägare. Exempel på fullmakter finns hos Efterlevandeguiden. Flera banker har också fullmaktsmallar.

Hur får man tag i ett dödsbo?

Samma dag som en person dör övergår det som personen ägde, avtal och skulder till ett dödsbo. Ett dödsbo upphör när arvskiftet är klart, det vill säga när den dödas eventuella tillgångar har delats upp mellan arvingarna.

När en anhörig dör, skatteverket.se Länk till annan webbplats.

Undersök om den avlidna har skrivit ett testamente där det står om en särskild person ska vara testamentsexekutor. En testamentsexekutor har rätt att sköta hela eller delar av dödsboet istället för dödsbodelägare. Om det inte finns en testamentsexekutor har dödsbodelägare själv ansvar att sköta dödsboet eller utse en person som ska göra det.

Måste man ta upp lösöre i bouppteckning?

När en person går bort lämnar han eller hon saker efter sig. Det kan exempelvis vara ett hus, möbler eller pengar på ett bankkonto. Sådana saker kallas för kvarlåtenskap.

Vanligtvis delar den avlidnes anhöriga upp kvarlåtenskapen mellan sig. Men innan arvet kan delas ut behöver tillgångar och skulder kartläggas.

Det kallas för bouppteckning. Och en bouppteckning är alltså en kartläggning av vad en person hade för tillgångar och skulder vid sin bortgång. Samt vilka som ska ärva personen.

 • Det hela startar med ett frivilligt möte där alla arvtagare kan delta. Under mötet listas den avlidnes tillgångar och skulder. Dessutom fastställer man vilka som har rätt att ärva och vem som ska företräda dödsboet.
 • Den som företräder dödsboet kallas för bouppgivare. Det är bouppgivarens ansvar att alla tillgångar och skulder listas på ett korrekt sätt. Så att kvarlåtenskapen efter den avlidne blir korrekt fördelad när bouppteckningen är registrerad och klar.
 • När allt är klart skickas bouppteckningen in till Skatteverket tillsammans med övriga relevanta dokument. Det måste göras inom fyra månader från dödsdagen.
 • Ja, en bouppteckning måste upprättas senaste fyra månader efter dödsfallet.

  I undantagsfall kan däremot socialförvaltningen bestämma att en så kallad dödsboanmälan ska genomföras. Men det förutsätter att den som avlidit har mycket små tillgångar.

  En bouppteckning innehåller många delar som är reglerade i lag.

  Exempelvis måste arvtagare kallas till bouppteckningsmöte. Dessutom är det bra om två vittnen är med som intygar att allt gått rätt till. Vittnena måste vara oberoende och kallas för förrättningsmän.

  Eftersom själva bouppteckningen är en genomgång av skulder och tillgångar är det även viktigt att ha med så mycket information som möjligt. Det kan vara en fastighetsbeteckning, uppgifter om bankkonton och aktieinnehav.

  Får man köra en bil som tillhör ett dödsbo?

  Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

  Innan en bouppteckning är avklarad är det dödsboet som äger egendomen och dödsboet är en egen juridisk person. Normalt sett övergår inte arvingars rätt till egendomen förrän vid arvskiftet. De som har direkts arvsrätt räknas som dödsbodelägare.

  Kan man vara folkbokförd på en adress och bo på en annan?

  Grundregeln att utgå ifrån när det kommer till folkbokföring är att du ska vara folkbokförd där du är bosatt. Du anses vara bosatt där du regelbundet sover.

  I Folkbokföringslagen går det att läsa mer om vilka undantag som finns och mer exakt hur begreppet definieras. Utgångspunkten är däremot att utgå ifrån var du faktiskt bor. Det spelar ingen roll hur du bor, exempelvis om du är inneboende.

  Tänk på! Du ska vara folkbokförd där du bor, oavsett om det är du själv som äger bostaden eller inte.

  Om du tänker flytta gör du en flyttanmälan för att ändra din folkbokföringsadress. Flyttanmälan görs hos Skatteverket.

  Det går även att göra en flyttanmälan på Adressändring.se, men det gäller endast postförsändelser, alltså att din post skickas till ditt nya boende.

  I samband med adressändringen får du en blankett som du skickar in till Skatteverket, som är grunden för ditt byte av folkbokföringsadress. Att byta folkbokföringsadress är kostnadsfritt, men för vissa nödvändiga tilläggstjänster kan du få betala en mindre summa.

  Måste man vara skriven på en adress?

  Flytta ihop & bli sambo

  Hej, jag undrar om man är sambo om man inte är skriven på samma adress?

  Måste man betala dödsboets räkningar?

  Tillgångarna som finns på dödsboets konton ska i första hand användas till att betala begravningen och kostnader som tillkommer med den. Därför bör du först göra en beräkning för att se att tillgångarna räcker till begravningskostnaderna, bouppteckning och eventuella banklån innan du betalar några andra räkningar. 

  Dödsboet kan betala följande räkningar, förutsatt att det finns pengar på konto utan bankbok:

  • begravningskostnader
  • löpande räkningar utställda i den avlidnes eller dödsboets namn (t ex hyra, el, telefon)

  Checklista för dödsbo (pdf, 67 KB)Öppnas i nytt fönster

  Betaltjänst för dödsbo (pdf, 96 KB)Öppnas i nytt fönster

  Så betalar du dödsboets räkningar digitalt (pdf, 201 KB)Öppnas i nytt fönster

  • Räkningar som inte kan betraktas som löpande kostnader eller som inte är utställda i dödsboets namn
  • Räkningar utställda till efterlevande make/maka
  • Utlägg mot kvitto för insättning på eget konto
  • Betalningar till utlandet

  Vid frågor om betalningar för dödsbo, kontakta vår support för dödsbo på 0775-55 20 10Öppnas i nytt fönster.