:

När behöver man inte ha kassaregister?

Innehållsförteckning:

 1. När behöver man inte ha kassaregister?
 2. Hur mycket får man tjäna utan kassaregister?
 3. Vad händer om man inte har kassaregister?
 4. Vilka företag måste ha kassaregister?
 5. Varför kassaregister?
 6. Har Skatteverket koll på Swish?
 7. Vad händer om man inte är registrerad för F-skatt?
 8. Hur mycket kan man sälja utan att betala skatt?
 9. Hur mycket Swish kan man ta emot utan att skatta?
 10. Måste man ha kontrollenhet?
 11. Måste man ha en kassalåda?
 12. Vad kostar ett kassaregister?
 13. Vad händer om man får för mycket Swish?
 14. Kan man ha företag utan F-skattsedel?
 15. Kan man ha företag utan F-skatt?

När behöver man inte ha kassaregister?

Alla företag måste ha ett certifierat kassaregister som registrerar all försäljning för att uppfylla Skatteverkets krav. Undantaget är företag som har en årlig omsättning på mindre än 190 400 kr (inkl. moms).

Hur mycket får man tjäna utan kassaregister?

Den som i näringsverksamhet säljer varor eller tjänster mot kontant betalning eller mot betalning med kontokort ska använda kassaregister (39 kap. 4 § SFL).

Ett företag kan vara undantaget från skyldigheten att använda kassaregister. Läs om de olika undantagen på sidan om undantag från skyldigheten att använda kassaregister. Varje självständig verksamhet inom ett företag ska enligt 39 kap. 6 § SFL bedömas var för sig.

Vad händer om man inte har kassaregister?

Jag har en webbutik där jag säljer antingen mot faktura eller via kortbetalning. Gäller kravet på kassaregister även köp via webbutik med kort?

Vilka företag måste ha kassaregister?

Den som i näringsverksamhet säljer varor eller tjänster mot kontant betalning eller mot betalning med kontokort ska använda kassaregister (39 kap. 4 § SFL).

Ett företag kan vara undantaget från skyldigheten att använda kassaregister. Läs om de olika undantagen på sidan om undantag från skyldigheten att använda kassaregister. Varje självständig verksamhet inom ett företag ska enligt 39 kap. 6 § SFL bedömas var för sig.

Varför kassaregister?

 • Det ska vara tillverkardeklarerat, vilket innebär att det ska finnas en tillverkardeklaration för varje version eller program. De föreskrivna kraven på ett tillverkardeklarerat kassaregister testas dock inte av Skatteverket eftersom det anses vara tillverkarens uppgift och ansvar.
 • En kontrollenhet ska vara ansluten till kassaregistret. Kontrollenhetens uppgift är att läsa av och bevara kvittoinformation, vilken sedan ska finnas tillgänglig för Skatteverket vid en granskning i form av en kontrollkod. Informationen är inte åtkomlig för de som brukar kassaregistret.
 • Alla våra kassaregister och kassasystem är certifierade och vi på Allvåg sköter registrering av kassaregister samt skattekontrollenheterna med Skatteverket. 

Har Skatteverket koll på Swish?

Swish har de senaste åren på ett explosionsartat sätt brett ut sig som betalningssätt både bland privatpersoner och företagare. Fördelarna med att erbjuda swish som betalningssätt är för många företagare solklara så som smidigheten, snabbheten och möjligheten att få in pengarna omgående på kontot oavsett veckodag eller tidpunkt på dygnet. Reglerna kring bokföring av swish-betalningar är dock för många inte lika självklara. Därför har vi i denna artikel samlat information kring hur du bokför swishbetalningar för ditt företag eller din förening.

Swish har funnits sedan 2012 och skapades genom ett samarbete mellan sex av Sveriges största banker: Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, SEB, Swedbank, Länsförsäkringar samt Sparbankerna. Sedan 2012 har även fler anslutit sig till samarbetet däribland Skandia och Ica Banken. Möjligheten att använda Swish för betalningar anslutna till företag, föreningar och organisationer kom först 2014 och har sedan dess blivit en välanvänd tjänst av både privatpersoner och företagare. Det är respektive bank som ansvarar för villkor och eventuella avgifter för sina kunder därför kan dessa skilja sig åt beroende på vilken bank man har.

Vad händer om man inte är registrerad för F-skatt?

För att undvika missförstånd och andra olägenheter för er och era leverantörer föreslår vi i samband med detta att ni uppmanar alla era leverantörer som kan komma ifråga att registrera sig för F-skatt i Sverige. För upplysning om hur man registrerar sig för F-skatt finns information och blankett på Skatteverkets hemsida. Blanketten som skall användas för svenska bolag heter SKV 4620 eller för utländska företag SKV 4632.

Nedanstående detaljer föreslår vi att ni ber leverantörerna ange på fakturan

 • Uppgift om F-skatteregistrering i Sverige (ex Registrerad för F-skatt i Sverige)
 • Registreringsnummer som är kopplat till F-skatteregistrering
 • Specifikation av utfört arbete inklusive vilken typ av arbete som utförts samt om möjligt antal nedlagda timmar och pris per timme
 • Specifikation av material eller andra insatsvaror som ingår i faktureringen

Hur mycket kan man sälja utan att betala skatt?

29 juli, 2020 08:19

Nyheter Skogarna runt om i landet är nu fulla av blåbär, svamp och andra bär. Den som plockar och säljer bär kan tjäna upp till 12 500 kronor utan att betala skatt.

Hur mycket Swish kan man ta emot utan att skatta?

Med Swish kan du snabbt och säkert skicka och ta emot pengar med mobilen. När du skaffar Swish är beloppsgränsen 3000 kronor per vecka. Du kan enkelt ändra gränsen i internetbanken eller i vår app. 

När du skaffar Swish får du som är 18 år eller äldre automatiskt en beloppsgräns på 3000 kronor per rullande 7 dagar.

Måste man ha kontrollenhet?

Företag som säljer varor eller tjänster mot kontant betalning ska använda kassaregister med en certifierad kontrollenhet eller ett certifierat kontrollsystem.

Det gäller såväl butiker, tandläkare, frisörer som andra verksamheter. Lagen kräver certifierade kontrollenheter/system, som har certifierats under ackreditering.

Det är kontrollenheten som sitter ansluten till kassaregistret som ska vara certifierad. För varje kassaregister med certifierad kontrollenhet ska det finnas en tillverkardeklaration. I tillverkardeklarationen intygar tillverkaren att kassaregistret med certifierad kontrollenhet är testad och att de fungerar tillsammans.

Måste man ha en kassalåda?

Ett kassaregister passar perfekt för dig som driver ett mindre företag och vill kunna erbjuda dina kunder ett kvitto när du säljer varor och tjänster mot kontant, kort eller Swish betalning. Tydliga dagsrapporter skrivs enkelt ut vid dagens slut så att du får full kontroll över er försäljning och kan räkna kassan. Alla våra kassaregister är godkända enligt Skatteverkets lagen om kassaregister.

Vad kostar ett kassaregister?

Här kan du som har enskild firma, är ensam firmatecknare i ett bolag eller är registrerad med behörighet som ombud för ett företag anmäla och ändra både kassaregister och kontrollenheter. Du kan också se företagets kassaregisterinnehav. Du legitimerar dig via din e-legitimation.

Uppgifter om anmälan kan enbart lämnas av den som uppgifterna avser, det vill säga endast behörig person.

Bolag som har flera firmatecknare behöver utse ett registreringsombud som då kan registrera och ändra uppgifter om företagets kassaregister, detta eftersom firmatecknare endast har behörighet att läsa men inte registrera några uppgifter för företaget.

Vad händer om man får för mycket Swish?

Ett inlägg som varnar för Swish-bedrägerier har fått stor spridning senaste veckan. En mamma berättade om ett misstänkt bedrägeriförsök som hennes dotter råkat ut för och inlägget har delats över 6 500 gånger.

Så här står det:

Kan man ha företag utan F-skattsedel?

F-skatt är en företagsskatt som betalas av företagare som bedriver näringsverksamhet. För en företagare innebär ett godkännande för F-skatt att det är företagaren själv som betalar sin preliminära skatt och socialavgifter (egenavgifter). F-skatten är preliminär och företagaren betalar in en debiterad preliminärskatt varje månad.

Även juridiska personer som aktiebolag och ekonomiska föreningar har normalt F-skatt.

Kan man ha företag utan F-skatt?

F-skatt står för företagsskatt. I Sverige behöver man registrera sig och betala företagsskatt för att bedriva egen verksamhet i eget företag. Som bevis för att man betalar F-skatt har man sitt F-skattebevis, eller F-skattsedel som det också kallas. 

Här har vi sammanställt en lista med information om och saker att tänka på vid F-skatt:

 • F-skatt står för företagsskatt och den behöver ansökas om och bli godkänd av Skatteverket. Det är kostnadsfritt att ansöka.
 • När F-skatten är godkänd har du en F-skattsedel.
 • F-skatt är en preliminärskatt som ska vara på samma belopp varje månad. Om inkomsterna av någon anledning ändras under året ska det rapporteras till Skatteverket.
 • Om du har blivit godkänd för F-skatt betalar du in dina egna skatter på de inkomster du har inom näringsverksamheten månadsvis. Exempelvis betalar du in din preliminärskatt och dina sociala avgifter på egen hand.
 • Om du har en F-skattsedel betyder det alltså att den som anlitar dig inte betalar in dessa avgifter för dig, det gör du själv och redovisar det genom att ange det på alla dina fakturor.
 • En F-skattsedel kan bli återkallad om avgifter inte betalas, redovisas eller om du inte inkomstdeklarerar.
 • Det finns registrerat att du har en godkänd F-skattsedel hos Skatteverket.

Om man ska bedriva verksamhet i Sverige måste man betala företagsskatt och ha en så kallad F-skattsedel. Men genom att vara egenanställd går man under Cool Companys F-skatt och kan därmed fakturera som privatperson utan F-skatt.

Många väljer att vara egenanställda när de ska testa en affärsidé under en tid, eller prova vattnet som frilansare. Men det är också många som väljer att driva sin verksamhet som egenanställd i många år då man slipper hantera det administrativa som t.ex. att betala in skatter och sociala avgifter själv.

Om du blir egenanställd kan du driva din konsult- eller frilansverksamhet som om du hade ett eget företag genom att du fakturerar genom Cool Companys F-skattsedel.