:

Kan man äga en fastighet utan lagfart?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man äga en fastighet utan lagfart?
 2. Hur ändrar man ägare på en fastighet?
 3. Vem betalar lagfart köpare eller säljare?
 4. Får man dra av lagfart vid försäljning?
 5. Vad händer om jag inte söker lagfart?
 6. Kan två stå på lagfart?
 7. Vem ändrar lagfart?
 8. Vad händer om man inte ansöker om lagfart inom 3 månader?
 9. När behöver man inte betala lagfart?
 10. Måste man alltid betala lagfart?
 11. När behöver man inte söka lagfart?
 12. Kan man ansöka om lagfart själv?
 13. Varför kostar lagfart så mycket?
 14. Hur ser jag om jag har lagfart?
 15. Var kan jag se min lagfart?

Kan man äga en fastighet utan lagfart?

Vi förstår den oro som fastighetsägare kan känna när de läser om försöken till lagfartskapningar. Vi jobbar ständigt med att förbättra rutinerna så att alla inblandade ska känna sig trygga och att allt går rätt till vid ansökan om lagfart.

Vi ser allvarligt på de ärenden som bedöms som försök till lagfartskapning. Särskilda rutiner tillämpas när det i pågående ärenden kommer in påståenden om lagfartskapning eller då Lantmäteriet av annan anledning uppmärksammar att ett förvärv kan vara ogiltigt. Dessa rutiner innebär bland annat att en noggrann kontroll av förutsättningarna utförs i det enskilda fallet.

Hur ändrar man ägare på en fastighet?

Vi använder nödvändiga kakor för att vår webbplats ska fungera. Vi vill också spara kakor för statistik. Statistiken hjälper oss förstå hur besökare interagerar med webbplatsen. Dessa kakor samlas in anonymt.

Vi sparar inte kakor för statistik om du inte samtycker till det här. Du kan alltid ändra dina inställningar genom att klicka på länken Kakor (cookies) längst ned på sidan.

Vem betalar lagfart köpare eller säljare?

Kostnaden för lagfart beror på hur du har förvärvat fastigheten. Det är inte säkert att du behöver betala stämpelskatt, men du betalar alltid en expeditionsavgift som är 825 kronor. Expeditionsavgiften är till för att täcka kostnaden för vår handläggning.

Får man dra av lagfart vid försäljning?

Vid ett villaköp tillkommer ofta stora kostnader i form av pantbrev och lagfart. Glöm inte bort att såväl lagfartskostnad som pantbrev är avdragsgillt. Bara detta kan spara dig många tusenlappar.

Vad händer om jag inte söker lagfart?

Om man inte söker lagfart och betalar överlåtelseskatt inom 6 månader måste man betala förhöjd överlåtelseskatt. Överlåtelseskattebeloppet stiger halvårsvis med 20 procent från det ursprungliga skattebeloppet. Maximalt innebär höjningen en fördubbling av skatten.

Av köpeskillingen eller annat vederlag ska fyra procent betalas i skatt. Att betala skatten är en förutsättning för att få lagfart.

Kan två stå på lagfart?

Vid fastighetsköp använd Skatteförvaltningens tjänst MinSkatt för att göra en överlåtelseskattedeklaration och betala skatten innan du ansöker om lagfart. Kvitton behöver dock inte bifogas till ansökan eftersom Lantmäteriverket får information om betald överlåtelseskatt direkt från Skatteförvaltningen. Läs mera (vero.fi).

På vår webbplats kan du få hjälp med vilka bilagor som behövs till din ansökan. Om du har fått en fastighet genom avvittring, arvskifte eller testamente behöver vi handlingen i original för att behandla ärendet. Vi returnerar handlingen utan dröjsmål.

Vem ändrar lagfart?

Vid fastighetsköp använd Skatteförvaltningens tjänst MinSkatt för att göra en överlåtelseskattedeklaration och betala skatten innan du ansöker om lagfart. Kvitton behöver dock inte bifogas till ansökan eftersom Lantmäteriverket får information om betald överlåtelseskatt direkt från Skatteförvaltningen. Läs mera (vero.fi).

På vår webbplats kan du få hjälp med vilka bilagor som behövs till din ansökan. Om du har fått en fastighet genom avvittring, arvskifte eller testamente behöver vi handlingen i original för att behandla ärendet. Vi returnerar handlingen utan dröjsmål.

Vad händer om man inte ansöker om lagfart inom 3 månader?

Den som får äganderätten till fast egendom ska ansöka om inskrivning av förvärvet, så kallad lagfart. Detta gäller oavsett om det är en människa eller en juridisk person som förvärvar fastig­heten samt ­oavsett om fastigheten förvärvas genom köp, byte, gåva, arv, bodelning, fusion eller på något annat sätt. Även underåriga och dödsbon kan få lagfart för en fastighet.

Vid ett så kallat transportköp, dvs ett köp där den förvärvade fastigheten eller tomträtten överlåts vidare utan något annat tillägg till eller någon annan ändring i köpevillkoren än tiden för tillträdet och betalningen, tas inte någon stämpelskatt ut för den första överlåtelsen. Andra ändringar av köpevillkoren än här angivna innebär att skattefriheten för transportköpet går förlorad.

När behöver man inte betala lagfart?

Lagfart är ett bevis på att du äger en fastighet. Lagfarten innehåller uppgifter om vem som äger fastigheten, köpeskilling och hur köpet har gått till.  Lantmäteriet kontrollerar att handlingar är korrekt ifyllda, exempelvis att köpehandlingarna uppfyller vissa formella krav. Ansökan om lagfart ska enligt lag ske inom tre månader från köpet. Vi hjälper dig som är bolånekund hos oss med det.

När Lantmäteriet har kontrollerat och beviljat din ansökan, skriver de in dig som ägare av fastigheten i fastighetsregistret och du får ett lagfartsbevis.

Måste man alltid betala lagfart?

Ifall du planerar att köpa hus, tomt eller gård har du förmodligen hört talas om att du utöver kontantinsatsen även behöver betala för en lagfart. Men vad är egentligen en lagfart? Vad kostar den och hur ansöker man om den? Här nedan får du svar på alla dina frågor om lagfart.

Att ansöka om en lagfart innebär en kostnad bestående av stämpelskatt och expeditionsavgift. Stämpelskatten är 1,5 % av köpeskillingen (eller taxeringsvärdet om det är högre) för privatpersoner och 4,25 % för företag. Expeditionsavgiften är alltid 825 kr. 

När behöver man inte söka lagfart?

Om åtkomsthandlingen är underskriven av köpvittnet (köp, gåva, byte) är det lättast att göra lagfartsansökan på nätet i Lantmäteriverkets e-tjänst.

Lagfart kan också ansökas med en ansökningsblankett som skickas till Lantmäteriverket med bilagor. En exakt förteckning över de bilagor som behövs finns i anvisningarna för ifyllande av lagfartsansökan.

Kan man ansöka om lagfart själv?

En lagfart måste finnas för att bevisa att man äger en fastighet. En lagfart är därmed närmast ovärderlig i juridisk mening, eftersom det tydliggör ditt förvärv av fastigheten.Förutom det uppenbara värdet för fastighetsägaren ger lagfarten även möjlighet att föra statistik över forna fastighetsägare. Lagfarten fyller alltså en juridisk roll men ger även myndigheter möjlighet att kartlägga ägande och förvärv av fastigheter.

Varför kostar lagfart så mycket?

När du köper ett hus ansöker du om att bli registrerad som fastighetens ägare hos Lantmäteriet. Lagfarten är själva beviset på att du äger din fastighet. Kostnaden för en lagfart kallas för stämpelskatt. Den ligger på 1,5 % av köpeskillingen eller taxeringsvärdet, beroende på vilket som är högst. Du betalar också en avgift för ansökan på 825 kronor. Banken brukar hjälpa till med ansökan om lagfart.

När du tar ett lån hos banken för ditt hus kan du behöva använda fastigheten som pant, som säkerhet för lånet. Banken sköter i de flesta fall ansökan om inteckning. Pantbrevet är själva beviset på att inteckning beviljats. Ett bevis på att banken äger en del av din bostad, den del som är belånad. De gör att om du missköter betalningen av dina lån kan banken kräva att du säljer bostaden för att de ska få tillbaka det utlånade beloppet. Om säljaren redan har lån på huset kan det finnas pantbrev som du kan ta över. Då är det mellanskillnaden mellan befintliga pantbrev och ditt bolån som behöver intecknas. Det är alltså ekonomiskt fördelaktigt om det redan finns pantbrev på huset. Nya pantbrev kostar två procent i stämpelskatt av pantbrevets belopp samt en avgift på 375 kronor. Banken kan ofta hjälpa till med uttag av nya pantbrev.

Hur ser jag om jag har lagfart?

I e-tjänsten kan du öppna lagfartsansökningarna på två olika sätt. Du får den mest omfattande listan av olika ansökningar under rubriken "Alla fastigheter" på förstasidan. Använd fastighetsbeteckningen för att ta fram en fastighet som du har fått exempelvis vid ett arvskifte. I fastighetens uppgifter finns knappen "Sök lagfart" med hjälp av vilken du kan göra lagfartsansökan.

Var kan jag se min lagfart?

I tjänsten kan du avgiftsfritt titta på uppgifter om dina fastigheter, outbrutna områden och arrendeområden. Tjänsten visar fastigheternas läge på kartan och basuppgifter om fastigheten, exempelvis areal, namn och registreringsdatum. I tjänsten kan du även se ägar- och inteckningsuppgifter för dina fastigheter samt nyttjanderätter och begränsningar.

I tjänsten visas alla dina pågående fastighetsärenden, det vill säga

 • lagfarter
 • inteckningar
 • registrering av särskilda rättigheter
 • lantmäteriförrättningar som berör dina fastigheter.

Om det finns en elektronisk ägaranteckning om din aktielägenhet i Lantmäteriverkets bostadsdatasystem, kan du via tjänsten avgiftsfritt granska grundläggande uppgifter om din aktielägenhet (bolagets FO-nummer, aktiegruppsbeteckning, aktiernas nummer och antal).

Om du behöver mer detaljerad information om din aktielägenhet, kan du via kundtjänsten beställa en aktielägenhetsutskrift.