:

Är det moms på skadestånd?

Innehållsförteckning:

 1. Är det moms på skadestånd?
 2. Vilka skadestånd är avdragsgilla?
 3. Hur beskattas skadestånd?
 4. När är det 6% moms?
 5. Hur bokför man ett skadestånd?
 6. Varför betalar inte Försäkringsbolag moms?
 7. Vad kan man dra av moms på?
 8. Hur bokför man skadestånd?
 9. Är skadestånd en inkomst?
 10. När är det 25% moms?
 11. Vilken moms får man tillbaka?
 12. Hur bokför jag moms på självrisk?
 13. Vad är bokförda kostnader som inte ska dras av?
 14. När behöver man inte betala moms?
 15. Är försäkringar momsfria?

Är det moms på skadestånd?

Allmän åklagare väckte åtal vid Jönköpings tingsrätt mot T.J. och tre andra personer för brott mot lagen om förbud beträffande viss avkodningsutrustning. Beträffande T.J. gjorde åklagaren gällande (åtalspunkten a) att denne tillsammans och i samråd och samförstånd med två av de övriga tilltalade (M.S. och M.T.) och andra mellan den 12 maj 2011 och den 10 juni 2015 i bl.a. Jönköpings kommun i förvärvssyfte tillverkat, distribuerat, sålt, installerat, innehaft och underhållit avkodningsutrustning i syfte att göra målsägandenas TV-sändningar riktade till allmänheten tillgängliga i tolkningsbar form utan deras godkännanden via cardsharingservrarna cgnetwork, coolgate och tjingtjong. Härigenom hade 1 337 användare beretts tillgång till Com Hems TV-sändningar, 596 användare beretts tillgång till Canal Digitals TV-sändningar och 590 användare beretts tillgång till Viasats TV-sändningar. I andra hand påstod åklagaren att T.J., M.S. och M.T. med råd och/eller dåd hade främjat gärningen. Åklagaren påstod vidare (åtalspunkten c) att T.J. mellan den 1 augusti 2014 och den 10 juni 2015 i Jönköpings kommun för privat bruk använt avkodningsutrustning i syfte att göra målsägandenas till allmänheten riktade TV-sändningar tillgängliga i tolkningsbar form utan deras godkännande. Målsägandenas TV-sändningar hade varit föremål för villkorad tillgång och hade tillhandahållits mot betalning.

Målsägandena, Canal Digital AB, Com Hem AB och Viasat AB, biträdde åtalet. De begärde vidare, var och en för sin del, att T.J. solidariskt med M.S. och M.T. skulle betala ersättning, till Com Hem med 64 535 653 kr eller med det belopp som rätten enligt 35 kap. 5 § RB fann skäligt, till Canal Digital med 20 081 019 kr eller med det belopp som rätten enligt 35 kap. 5 § RB fann skäligt samt till Viasat med 13 970 880 kr eller med det belopp som rätten enligt 35 kap. 5 § RB fann skäligt.

Vilka skadestånd är avdragsgilla?

Skadestånd för förlorad arbetsinkomst är enligt praxis alltid skattepliktiga oavsett om ersättningen betalas ut från försäkring eller direkt från den ersättningsskyldiga.

Hur beskattas skadestånd?

Prenumerera

Hej. I februari började jag presentera en affärsidé för olika investerare för att få nödvändigt kapital till den. Jag skrev ett investeringsavtal med ett företag i april, då företaget åtagit sig att investera ett överenskommet belopp under 36 månader mot 40% ägarskap av projektet, dvs mot 40% av framtida intäkter från just denna affärsidé. Investeraren skulle göra första betalningen senast den 1 juli. Problemet är att investeraren har nu ändrat sig och ska dra sig ur innan vi ens börjat arbetet. Det står dock i vårt kontrakt att om investeraren drar sig ur tidigare än ett år (från kontraktets datum), så måste de betala ett skadestånd på 5% av det totala beloppet som skulle investeras, eftersom de förhindrat och försenat mitt engagemang med andra potentiella/villiga investerare. Investeraren har accepterat att betala skadeståndet (annars blir det domstol där de kommer ändå att förlora). Min fråga är: Beskattas detta skadestånd som jag nu får?

När är det 6% moms?

Nedanstående varor och tjänster omfattas av den lägre skattesatsen 6 procent. När skattesatsen är 6 procent på beskattningsunderlaget är skatten 5,66 procent av totalpriset.

Hur bokför man ett skadestånd?

Det finns både ideell skada och ekonomisk skada. Dessa brukar man skilja på då ekonomisk skada är lättare att värdera i pengar och ideell skada är något som inte går att värdera rent ekonomiskt. 

Ett företag som vill kräva skadestånd från en annan part upprättar ett skriftligt skadeståndskrav och skickar detta till den andra parten.

Varför betalar inte Försäkringsbolag moms?

Nu har det äntligen löst sig med min blöta ibook, Länsförsäkringar betalade lagningen men så är ju inte försäkringsbolag momspliktiga så därför fick jag en faktura i från SOS Data med momsen för kalaset som jag får betala. Vilket jag får gå dra av dom.

Vad kan man dra av moms på?

Moms – mervärdesskatt eller mervärdesomsättningsskatt – är en skatt som ska betalas till staten vid köp av varor och tjänster. 

Både privatpersoner och företag betalar moms, men det är du som driver företag som märker av att den existerar. För privatpersoner är momsen alltid inkluderad i priset och man behöver inte göra någonting mer än att betala totalsumman för sin vara eller tjänst.

Själva momsinbetalningen – och hur stor den blir – tar nämligen du som företagare, eller näringsidkare, hand om i samband med din momsdeklaration. Företagare kan nämligen kvitta momsen på sina inköp mot momsen på sin försäljning. Därför brukar man ofta presentera priset exklusive moms när man vet att det är företag som ska handla.

I Sverige använder vi oss av olika momssatser beroende på vilken typ av vara eller tjänst som avses. På de allra flesta varor eller tjänster gäller 25 % moms, det vill säga att du som näringsidkare lägger på 25 % på ditt pris. Det finns dock undantag.

För till exempel livsmedel, restaurangbesök, hotell samt konstverk som köps direkt från konstnären gäller istället 12 % moms, medan tidningar, böcker, konserter samt  taxi-, buss-, flyg- och tågresor inom Sverige enbart beläggs med 6 % moms. 

Vissa branscher är dessutom undantagna från momsplikt helt och hållet. För sjukvård, tandvård, social omsorg, skolverksamhet och bank- och försäkringstjänster betalas exempelvis ingen moms alls.‍

Hur bokför man skadestånd?

Verkar konstigt, anser inte att skadeståndet ska var belagt med moms.

Vid kabelgrävning så brukar den som gräver betala ersättning för markintrång. Detta är en typ av fastighetsaffär och ska inte vara belagd med moms. Markintrånget ska nog även deklareras på en särskild blankett i samband med deklaration. Kommer tyvärr inte helt ihåg hur det var då det är några år sedan jag hade en sån deklaration.

Är skadestånd en inkomst?

 • Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ideellt skadestånd för brottsoffer som ansöker om försörjningsstöd, och riksdagen tillkännager detta för regeringen.
 • När är det 25% moms?

  Moms – mervärdesskatt eller mervärdesomsättningsskatt – är en skatt som ska betalas till staten vid köp av varor och tjänster. 

  Både privatpersoner och företag betalar moms, men det är du som driver företag som märker av att den existerar. För privatpersoner är momsen alltid inkluderad i priset och man behöver inte göra någonting mer än att betala totalsumman för sin vara eller tjänst.

  Själva momsinbetalningen – och hur stor den blir – tar nämligen du som företagare, eller näringsidkare, hand om i samband med din momsdeklaration. Företagare kan nämligen kvitta momsen på sina inköp mot momsen på sin försäljning. Därför brukar man ofta presentera priset exklusive moms när man vet att det är företag som ska handla.

  I Sverige använder vi oss av olika momssatser beroende på vilken typ av vara eller tjänst som avses. På de allra flesta varor eller tjänster gäller 25 % moms, det vill säga att du som näringsidkare lägger på 25 % på ditt pris. Det finns dock undantag.

  För till exempel livsmedel, restaurangbesök, hotell samt konstverk som köps direkt från konstnären gäller istället 12 % moms, medan tidningar, böcker, konserter samt  taxi-, buss-, flyg- och tågresor inom Sverige enbart beläggs med 6 % moms. 

  Vissa branscher är dessutom undantagna från momsplikt helt och hållet. För sjukvård, tandvård, social omsorg, skolverksamhet och bank- och försäkringstjänster betalas exempelvis ingen moms alls.‍

  Vilken moms får man tillbaka?

  2022-03-25

  Ekonomi inom enskilda firmor kan vid första anblick kännas överväldigande och komplicerat. Som företagare är moms och skatt kanske det sista du vill tänka på, men faktum är att det är väldigt viktigt. I denna artikel kommer vi titta närmare på specifikt begreppet moms och vad det innebär för dig som driver en enskild firma.

  Hur bokför jag moms på självrisk?

  Bilverkstaden skickar en faktura på självrisken 1 000 kr plus momsen 2 500 kr, dvs. på totalt 3 500 kr till företaget. Försäkringsbolaget får en faktura på skadan minus självrisken, dvs. på 9 000 kr.

  Vad är bokförda kostnader som inte ska dras av?

  I ruta R11 har du fyllt i ditt bokförda resultat. Resultatet är framräknat utifrån bokföringsreglerna. För att få fram resultatet som din skatt ska beräknas på, behöver det bokförda resultatet ofta justeras utifrån gällande skatteregler. 

  Det är viktigt att du alltid anger belopp avrundat till hela kronor.

  När behöver man inte betala moms?

  Om du har blandad verksamhet, det vill säga att du säljer både momsfria och momspliktiga varor eller tjänster, fungerar det så här:

  Om du bara använder varan eller tjänsten i den delen av verksamheten som är momsfri får du inte dra av någon moms.

  Är försäkringar momsfria?

  För att någon ska vara skattskyldig till moms enligt huvudregeln, ska följande fyra förutsättningar vara uppfyllda:

  • omsättning görs av varor eller tjänster

  • omsättningen är momspliktig

  • omsättningen görs av en beskattningsbar person i denna egenskap

  • omsättningen görs inom landet.

  Försäkringstjänster är momsfria enligt momslagen. Försäkringsverksamhet undantas från moms oavsett vem som är försäkringsgivare. Även försäkringstjänster som utförs av försäkringsmäklare och andra förmedlare av försäkringar (t.ex. en återförsäljare av varor) är momsfria. Samma sak gäller tjänster hänförliga till återförsäkring. Försäkringsbolags försäljning av vara som övertagits i samband med skadereglering är inte momsfri utan momspliktig.