:

Kan man göra avdrag för SL kort på deklarationen?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man göra avdrag för SL kort på deklarationen?
 2. Kan man deklarera månadskort?
 3. Hur gör man deklarera?
 4. Vad kan man dra av i deklarationen?
 5. Kan man registrera SL gröna kortet?
 6. Vilka avdrag får man göra Skatteverket?
 7. Måste man deklarera?
 8. Måste man ha kvitton för reseavdrag?
 9. Hur deklarera man NE blankett?
 10. Hur mycket Swish kan man ta emot utan att skatta?
 11. Kan man göra avdrag för busskort?
 12. Kan Skatteverket kolla privata bankkonton?
 13. Hur kan jag registrera mitt SL-kort?
 14. När slutar det gröna SL-kortet gälla?
 15. Vad händer om man missat att deklarera?

Kan man göra avdrag för SL kort på deklarationen?

Det största missförståndet är kort och gott att alla har rätt att göra avdrag för resor till och från jobbet. När det i stället är följande krav:

– Man måste tjäna två timmar varje dag jämfört med kollektivtrafiken, säger Schauman.

Lagenställer framför allt tre krav på den som vill göra reseavdrag med bil.

Kan man deklarera månadskort?

Skatteverket uppskattar att ungefär hälften som yrkar reseavdrag inte har rätt eller bara har delvis rätt till det.

För att undvika att det blir fel och öka dina chanser att få det reseavdrag du har rätt till är det bra att använda Skatteverkets uträkningshjälp, tipsar Johan Schauman, deklarationsexpert på Skatteverket.

Hur gör man deklarera?

5 mars: Sista dagen att skaffa digital brevlåda för att få deklarationen elektroniskt.

6-10 mars: Du som har digital brevlåda får din deklaration som en pdf-fil dit.

14 mars: Den digitala deklarationen öppnar. Kräver e-legitimation och inloggning på Skatteverkets sajt.

Det viktigaste att tänka på är att vara ute i god tid. Vissa uppgifter, som försäljning av bostad, går att förebereda redan innan Skatteverkets e-tjänster öppnar. Då sparas de på ”mina sidor” och kan hämtas in när det är dags att deklarera.

Det kan vara krångligt att själv räkna ut hur mycket man ska deklarera och vilka avdrag man ska göra.

– Då rekommenderar jag våra e-tjänster, säger Emelie Köhn på Skatteverket.

Det vanligaste avdraget är resor till och från arbetet. I inkomstdeklarationen för 2021 gjorde cirka 780 000 människor reseavdrag med över 21 miljarder kronor, uppger Skatteverket.

– Vi vet att det ofta blir fel när man gör det avdraget, säger Emelie Köhn. 

Viktigt att komma ihåg är att man bara kan göra avdrag om man har resekostnader över 11 000. Ska man göra avdrag för resor med egen bil måste avståndet vara minst fem kilometer och man behöver också göra en tidsvinst på minst två timmar per dag jämfört med att åka kollektivt.

– Om man har fått en deklaration så ska man deklarera, säger Emelie Köhn.

Om man skulle glömma att deklarera skickas det ut en påminnelse om att man ska skicka in en deklaration.

Kommer det ändå inte in någon deklaration till Skatteverket kommer de att besluta om skatten ändå, enligt uppgifter myndigheten fått in från exempelvis banken och arbetsgivaren.

Huruvida man får pengar tillbaka eller inte beror på bland annat på hur mycket skatteavdrag som har gjorts från inkomsterna under året. Ibland är det så enkelt som att den avdragna skatten under året är större än den skatt man slutligen ska betala.

Det kan också vara så att man till exempel redovisar kapitalförluster eller har stora ränteutgifter som man får dra av i kapital.

Vad kan man dra av i deklarationen?

Skatteverket har samlad information på sin webbplats om vad du kan göra avdrag för i ditt företag och vilka belopp och procentsatser som gäller. Du kan bland annat ta del av ett avdragslexikon för enskild näringsverksamhet

Kan man registrera SL gröna kortet?

Gå till en spärrkiosk eller ett ombud som säljer biljetter (till exempel Pressbyrån eller 7‑Eleven) och köp ett kort. Om du vill kan du passa på att också köpa en eller flera biljetter till kortet, så att du kan resa med det direkt. Själva kortet kostar 20 kr.

Vilka avdrag får man göra Skatteverket?

Du får göra avdrag för de räntor som du betalat under inkomståret. Banker och kreditinstitut lämnar kontrolluppgift på den ränta som du betalat under året. Har du fått kontrolluppgift är denna ifylld i din inkomstdeklaration.

Det är bara för räntor på lån som du själv varit personligen betalningsansvarig för som du kan göra avdrag.

Måste man deklarera?

Nu är det snart dags att deklarera för dina inkomster och eventuella avdrag under 2022. Innan du sätter igång kan det vara bra att ha koll på vilka datum som gäller, bland annat för när du ska lämna in fastighetsdeklaration och när du ska betala in kvarskatt.

Senast den 2 maj 2023 måste din inkomstdeklaration finnas hos Skatteverket, men ett gott råd är att inte vänta för länge med att göra din deklaration. Du kanske behöver kolla upp och stämma av en del uppgifter och då kan det vara skönt att vara ute i god tid. Det är också bra att tidigt beräkna om du kommer få kvarskatt. För belopp över 30 000 kronor börjar nämligen en kostnadsränta på 1,25 procent att räknas från och med den 13 februari.

Om du sålt en bostad under året ska du deklarera för vinsten eller förlusten. Vi förklarar allt om hur det går till. 

Måste man ha kvitton för reseavdrag?

Reseavdraget är ett skatteavdrag du kan göra för resor till och från arbetet och för resor i tjänsten. För att ha rätt till reseavdraget 2023 krävs att dina resekostnader överstiger 11 000 kronor per år och att sträckan du reser till och från jobbet är minst fem kilometer.

Reseavdraget är en skattereduktion för resor till, från och i jobbet och finns i ett flertal länder. Hur reseavdraget är utformat skiljer sig mellan olika länder. Det svenska reseavdraget gäller resor till och från arbetet och för tjänsteresor och kan göras om den totala kostnaden för resorna överstiger 11 000 kronor per år. Du ansöker om avdrag för resor i samband med din årliga inkomstdeklaration till Skatteverket.

Hur deklarera man NE blankett?

Denna broschyr vänder sig till dig som har en näringsverksamhet med liten omfattning och ska fylla i blankett NE. Förutom deklarationshjälp innehåller broschyren ett exempel med ifyllda blanketter för en liten skogsfastighet. Många gånger kan det räcka med informationen i denna broschyr för att kunna fylla i NE-blanketten. Har du någon fråga som inte behandlas här kan du söka ytterligare information i någon av övriga tre broschyrer för enskilda näringsidkare (se Broschyrer och tjänster).

OBS! Denna broschyr finns endast i webbversion och trycks således inte.

Hur mycket Swish kan man ta emot utan att skatta?

Swish som betalningsmedel är enligt Skatteverket att räkna som kontant betalning. Om Swish-betalningarna tillsammans med kortbetalningar och betalning med sedlar och mynt överstiger 4 prisbasbelopp (motsvarar 190 400 kr för inkomståret 2021) måste företaget normalt ha ett certifierat kassaregister. 

Enligt Bokföringslagen ska det finnas en verifikation för varje affärshändelse. Vid försäljning mot kontant betalning får inbetalningar under en dags försäljning normalt dokumenteras med en gemensam verifikation. Det innebär att verifikationen kan bestå av en kassarapport från en kassaapparat. Vid försäljning via kassaregister ska det på kvittot tydligt framgå om betalningen har gjorts med Swish. Det gäller alltså att ha olika knappar i sitt kassaregister, en för kontant, en för kontokort och en för Swish.

Kan man göra avdrag för busskort?

Många svenskar gör avdrag för resor till och från jobbet men närmare hälften av dessa blir fel. Här får du tips på hur du enkelt gör rätt reseavdrag i din deklaration.

Många utnyttjar rättigheten att göra avdrag för resor till och från jobbet. Avdraget är populärt men blir ofta fel. Så många som hälften av alla reseavdrag bedöms som felaktiga enligt Skatteverket.

Kan Skatteverket kolla privata bankkonton?

Om du haft kostnader för resor till och från arbetet beror ditt avdrag på hur du har gjort dina resor. Om du har använt olika transportmedel under året, bytt arbetsplats eller flyttat gör du separata beräkningar och lägger sedan ihop beloppen.Om du reser med bil, motorcykel eller moped måste dina resor uppfylla följande kriterier för att du ska få lov att göra avdrag: Avståndet mellan din bostad och arbetsplats måste vara minst fem kilometer. Du måste tjäna minst två timmar jämfört med den tid det hade tagit att resa med kollektivtrafik. Du får bara lov att göra avdrag för de kostnader som överstiger 11 000 kronor.

Svenskarna gör närmare en miljon reseavdrag varje år. Skatteverket har ingen möjlighet att kontrollera att dessa, utan gör stickprovskontroller. Johan Schauman, verksamhetsutvecklare på Skatteverket, menar dock att kontroller inte är bästa vägen till färre fel.

Hur kan jag registrera mitt SL-kort?

Med automatisk påfyllning av reskassan aktiverat så fylls SL-kortet på om pengarna är slut när man ska påbörja en resa.– Det som krävs för att komma igång är en mobil eller dator, och ett SL-kort. Man registrerar sitt kort på Mitt SL och därefter behöver man aldrig oroa sig mer för att pengarna ska ha tagit slut.Reaktionerna på funktionen automatisk påfyllning har varit positiva sedan lanseringen i början av året.– En överväldigande majoritet av våra användare tycker det fungerar utmärkt. Därför vill vi i framtiden utöka vårt erbjudande och tittar till exempel på att lägga till andra biljetter, som månadskort, säger Johan Brunnberg.

När slutar det gröna SL-kortet gälla?

 • 30-dagarsbiljett - Vuxen/Pensionär, student, ungdom (även Arlanda respektive UL/SL)
 • 90-dagarsbiljett - Vuxen/Pensionär, student, ungdom
 • Årsbiljett - Vuxen/Pensionär, student, ungdom
 • Alla skolbiljetter och fritidsbiljetter (även UL/SL)
 • Gruppbiljetter för skolungdom som gäller en hel termin
 • Movingo-biljetter med SL-tillägg giltiga minst 30 dagar

SL:s periodbiljetter med kortare giltighetstid än 30 dagar ingår inte i erbjudandet.

Vad händer om man missat att deklarera?

Lämnar du din deklaration efter den 2 maj (ordinarie deklarationstidpunkt) utan att ha fått anstånd, riskerar du att få betala en förseningsavgift. Om du har fått anstånd och lämnar deklarationen efter beviljat anståndsdatum, riskerar du också att få betala en förseningsavgift.

Så här stor kan avgiften bli: