:

Får man tillbaka Importmoms företag?

Innehållsförteckning:

 1. Får man tillbaka Importmoms företag?
 2. Kan man dra av moms från utlandet?
 3. Hur redovisa moms vid import?
 4. Hur bokför man moms på import?
 5. När får man dra av ingående moms?
 6. Hur fungerar moms vid import?
 7. Hur får man tillbaka moms från utlandet?
 8. Hur hantera Importmoms?
 9. Kan jag dra av moms innan momsregistrering?
 10. Är ingående moms en tillgång?
 11. Hur bokföra Importmoms postnord?
 12. Vem ska betala Importmoms?
 13. Hur hanteras moms på fakturor från utlandet?
 14. När betala moms vid import?
 15. Hur deklarerar man Importmoms?

Får man tillbaka Importmoms företag?

Du måste veta om du handlar med varor eller tjänster för att göra rätt när det gäller moms och tull. Varor är vanligen saker man kan ta på. Frågan om det är en vara eller en tjänst som omsätts har betydelse för bland annat bedömningen av beskattningsland, skatteplikt och skattesats.

Kan man dra av moms från utlandet?

Import kallas det när du tar in en vara till EU från ett land som är utanför EU. Varan ska i samband med detta anmälas och deklareras till Tullverket och du ska betala moms och eventuellt tull och andra skatter och avgifter. Hur mycket du ska betala beror bland annat på hur mycket din vara är värd och vad det är för slags vara.

Använd vår tjänst Tullräknaren för att räkna ut vad du ska betala

Hur redovisa moms vid import?

Har du ett momsregistrerat företag och importerar varor från länder utanför EU? Då kommer du i fortsättningen att redovisa och betala momsen till Skatteverket istället för till Tullverket. Från och med 1 januari 2015 har nämligen Skatteverket tagit över hanteringen av importmoms. Observera att de nya reglerna även gäller om du importerar varor ifrån områden inom EU men som ligger utanför mervärdesskatteområdet, t.ex. Åland. 

Nya konton för utgående moms vid importReglerna innebär att BAS-kontogruppen tagit fram nya konton som kan användas för utgående moms vid varuimport.

Hur bokför man moms på import?

I Bokio hanterar du detta genom att välja den vanliga mallen för Inköp varor med den momssats som varan hade haft om den hade sålts i Sverige (det finns också mallar som heter specifikt Inköp varor inom EU X% moms). I detta fall väljer vi mallen Inköp varor 25% moms.

Normalt när man gör inköp från ett land utanför EU så betalas ingen moms till säljaren. Man har i dessa fall genomfört en import vilket innebär att du själv, eller via ombudet, måste lämna en importdeklaration för att eventuellt betala tull för de importerade varorna.

Liksom vid inköp av varor inom EU kan du använda dig av mallen Inköp varor 25% moms (eller annan momssats) och sedan välja att säljaren är från icke EU-land. Det finns också en mall som heter Inköp varor utanför EU, den går också bra att använda.

När får man dra av ingående moms?

info

Den här artikeln är publicerad för mer än ett år sedanVar uppmärksam på att lagar och regler ändras med jämna mellanrum. För att vara säker på att du alltid har korrekt och uppdaterad information tillgänglig rekommenderar vi att du abonnerar på något av våra Expertstöd. Jag vill ta steget mot en enklare arbetsvardag!

Hur fungerar moms vid import?

Moms är en sorts skatt som vi alla betalar när vi handlar något. På nästan alla varor och tjänster är det 25 procent moms. Men, i vissa undantagsfall – såsom livsmedel, restaurangbesök och kulturevenemang – är det 12 eller 6 procent moms. Som privatperson är momsen i regel inget du behöver tänka på – den ingår i priset när du köper något, och sedan tar säljaren hand om resten. För dig som driver företag ser det däremot lite annorlunda ut – då behöver du nämligen deklarera din moms med jämna mellanrum. Häng med, så förklarar vi hur det fungerar! Momsregistrering och allmänt om deklaration En av de första sakerna du behöver göra som nybliven företagare är att momsregistrera ditt företag hos Skatteverket. Att vara momsregistrerad innebär att du med jämna mellanrum ska deklarera moms till Skatteverket vilket sker års-, kvartals- eller månadsvis, beroende på hur stort ditt företag är. Ingående vs utgående moms Hur mycket moms du ska deklarera bestäms av periodens försäljning och inköp. Så här fungerar det: Varje gång du säljer något ska du lägga till moms på priset – detta kallas för utgående moms. Den utgående momsen betalas till dig av köparen i samband med att du får betalt för det du säljer. På motsatt sätt betalar du moms till säljaren när du köper något, vilket kallas för ingående moms. Svårt att komma ihåg? En bra minnesregel är att utgående moms är när produkter säljs och går ut från företaget, och ingående moms är när du köper in produkter till företaget. När den aktuella momsperioden är slut är det dags för momsdeklaration. Om den utgående momsen är större än den ingående för perioden, ska du betala mellanskillnaden till Skatteverket. Detta eftersom du då fått in mer momspengar i ditt företag än vad du själv betalat. Om den ingående momsen däremot är större? Ja, då får du tillbaka pengar istället. Praktiskt exempel Vi tar ett exempel. Ditt företag, som säljer reservdelar till bilar, har under ett kvartal sålt varor för totalt 100 000 kronor, inklusive moms. Momssatsen på reservdelarna är 25%, vilket innebär att 80 000 kronor av kvartalets försäljning är en intäkt i ditt företag. Resterande 20 000 kronor är momspengar i form av utgående moms. Under samma kvartal har du betalat lokalhyra och köpt in varor från leverantörer till ett värde av 70 000 kronor, inklusive 14 000 kronor moms – den ingående momsen. Det du ska deklarera till Skatteverket för perioden är i det här fallet: 80 000 kronor i försäljning exklusive moms, 20 000 kronor i utgående moms och 14 000 kronor i ingående moms. I samband med deklarationen betalar du in mellanskillnaden mellan din utgående och ingående moms, vilket i det här fallet blir 6 000 kronor. Inlämning av deklaration För att lämna in din deklaration loggar du enklast in via Skatteverkets e-tjänst och deklarerar där. Om du använder Fortnox företagsplattform skapar du enkelt en elektronisk fil med all nödvändig information från din bokföring, som du sedan laddar upp hos Skatteverket. Snabbt, smidigt och enkelt! Men du – tänk på att kontrollera att du har bokfört periodens alla händelser innan du deklarerar så att du lämnar in korrekt information redan från början. Avslutning Sådär – nu vet du lite mer om hur moms fungerar i företag! Vill du lära dig mer om moms kan du spana in vår Företagsguide, där vi har samlat massor med värdefull information för dig som företagare. Lär dig mer om företagande i vår företagsguide – en kunskapsbank om företagande: https://www.fortnox.se/fortnox-foreta...

Hur får man tillbaka moms från utlandet?

Du kan i MinSkatt ansöka om momsåterbäring från ett annat EU-land. Du behöver fakturor och andra verifikationer på de varor och tjänster för vilka du ansöker om momsåterbäring.

Hur hantera Importmoms?

 • Du är skyldig att betala tull och moms på varor som du beställer från länder utanför EU. Utöver det kan transportföretaget lägga på en avgift för att hantera ditt paket och göra din tulldeklaration.

 • Om du handlat från ett land utanför EU skyddas du inte alltid av EU:s konsumentlagstiftning. Om företaget vänder sig till svenska konsumenter gäller dock oftast svensk lagstiftning.

 • Har du en tvist med ett företag utanför EU som vänder sig till svenska konsumenter så kan eventuellt Allmänna reklamationsnämnden, ARN, pröva ditt ärende.

 • Tänk på att varor som är tillåtna att säljas i andra länder kan vara förbjudna i Sverige och att varor på nätet kan vara förfalskningar.

 • Konsumentlagstiftningen i Storbritannien är väldigt lik EU:s, men du behöver numera betala importmoms samt tullavgift för varor över 1700 kronor.

Kan jag dra av moms innan momsregistrering?

Hej!

Om ett aktiebolag är registrerat hos Bolagsverket ett datum, men momsregistreringen är ett senare datum - när kan jag då börja bokföra kostnader och dra av moms?

Är ingående moms en tillgång?

Moms är en förkortning för mervärdesskatt och är en statlig skatt som ska betalas när vi handlar med de allra flesta varor och tjänster. Privatpersoner behöver ofta inte tänka på momsen, eftersom den som huvudregel redan är inkluderad i priset. Däremot ska företagare redovisa och betala moms till staten genom Skatteverket.

Ingående moms är momsen på det du köper in till ditt företag och det är den moms företaget har rätt att få tillbaka. Den ingående momsen är därmed ingen kostnad för dig som företagare. Utgående moms är momsen på det du säljer, och det är den momsen du som företagare ska redovisa till Skatteverket. Skillnaden mellan den ingående momsen och den utgående momsen, det vill säga mellanskillnaden, ska du antingen betala till Skatteverket eller få tillbaka från Skatteverket.

För att klargöra skillnaden mellan ingående och utgående moms kan du som företagare tänka på vilken riktning exempelvis en faktura har; in eller ut? Kommer fakturan in till ditt företag i form av leverantörsfakturor och kvitton så är det ingående moms på fakturan medan utgående moms finns på de fakturor som företaget skickar till kunderna.

Hur bokföra Importmoms postnord?

Hej, har lustläst forumet om hur man ska bokföra vid import utanför EU.

Jag har fått en faktura från Postnord med:

Vem ska betala Importmoms?

Skatteförvaltningen ansvarar för importmomsen för momsregistrerade företag. Momsregistrerade företag deklarerar och betalar momsen i Skatteförvaltningens e-tjänst MinSkatt. Läs mer om deklarering och betalning av moms på Skatteförvaltningens webbplats.Länk till en annan webbplatsÖppnas i en ny flik

Åland hör inte till EU:s skatteområde, vilket innebär att när varor befordras till Åland från övriga Finland eller från andra EU-länder ska importmoms betalas för dem. Importmoms ska också betalas när varor befordras från Åland till övriga Finland.

En tulldeklaration ska också inges till Tullen för varor som förs ut ur eller in i Åland. Importörer som är införda i registret över mervärdesskatteskyldiga ska utöver att inge en tulldeklaration också på eget initiativ deklarera importmomsen till Skatteförvaltningen. Om importören är icke-momsregistrerad, t.ex. en privatperson, uppbärs importmomsen av Tullen. 

Tullen har hand om tillsyn över och uppbörd av moms i fall som nämns i 160 § i mervärdesskattelagen. Tullen uppbär importmomsen i samband med importen i fråga om privatpersoner samt sådana företag inte registrerats som momsskyldiga.

Tullen svarar för uppbörd av moms i fråga om alla importörer i sådana fall där det vid import förekommer olagligheter eller försummelser av skyldigheter eller där förutsättningarna enligt tullkodexen inte uppfylls. Sådana här fall är exempelvis följande:

 • En momsskyldig person har gjort sig skyldig till olaglig införsel av varor. Ett företag har t.ex. importerat varor utan att deklarera dem till Tullen, och Tullen upptäcker detta vid importkontroll.
 • En momsskyldig person uppfyller inte en förutsättning enligt tullkodexen. Tullen uppbär dock inte momsen om varorna har hänförts till förfarandet för slutanvändning och Tullen upptäcker vid en kontroll att varorna inte använts för det ändamål som förfarandet förutsätter. Om varorna inte har använts för deras föreskrivna slutanvändning och om mervärdesskatt därför uppbärs, ska importören själv se till att mervärdesskattedeklarationen tillställs Skatteförvaltningen.
 • En momsskyldig person uppfyller inte en förutsättning enligt tullkodexen. Tullen uppbär dock inte momsen om varorna har hänförts till förfarandet för slutanvändning och Tullen upptäcker vid en kontroll att varorna inte använts för det ändamål som förfarandet förutsätter.

Hur hanteras moms på fakturor från utlandet?

Ladda ner din gratis bokföringsguide och lär dig grunderna för att kunna göra din egen bokföring!

När betala moms vid import?

Tullen och momsen (mervärdesskatten) är de mest allmänna skatter som betalas i samband med import.

Om du importerar varor som privatperson eller som enskild näringsidkare för eget privat bruk eller du är en annan aktör som inte är införd i registret över momsskyldiga i Finland tar Tullen hand om momsbeskattningen på import i samband med förtullningen. Ytterligare information om import för privatpersoner (tulli.fi)

Hur deklarerar man Importmoms?

Tullen och momsen (mervärdesskatten) är de mest allmänna skatter som betalas i samband med import.

Om du importerar varor som privatperson eller som enskild näringsidkare för eget privat bruk eller du är en annan aktör som inte är införd i registret över momsskyldiga i Finland tar Tullen hand om momsbeskattningen på import i samband med förtullningen. Ytterligare information om import för privatpersoner (tulli.fi)