:

Vad gäller vid privat uthyrning?

Innehållsförteckning:

 1. Vad gäller vid privat uthyrning?
 2. Hur mycket får jag hyra ut för utan att betala skatt?
 3. Hur vet Skatteverket att jag hyr ut?
 4. Hur mycket får man tjäna på ett år utan att betala skatt?
 5. Vad händer om man inte betalar skatt på uthyrning?
 6. Vad kan hända om man hyr ut svart?
 7. Hur mycket får man ta ut i hyra?
 8. Kan Skatteverket se Airbnb?
 9. Hur mycket får man hyra ut sin lägenhet för?
 10. Hur mycket Swish kan man ta emot utan att skatta?
 11. Hur mycket pengar får man tjäna svart?
 12. Är det olagligt att hyra svart i andra hand?
 13. Vad händer om man hyr ut i andra hand utan tillstånd?
 14. Hur räknar man ut marknadsmässig hyra?
 15. Hur mycket får man behålla Airbnb?

Vad gäller vid privat uthyrning?

Uppdaterad: 19 november, 2021

Sedan februari 2013 gäller lagen om uthyrning av egen bostad. Lagen är tänkt som en påbyggnad av hyreslagen och gäller endast vid uthyrning av en bostad som uthyraren själv äger. Lagen gäller alltså när någon hyr ut  antingen sin bostadsrätt eller sin villa. När det inte finns bestämmelser i lagen om uthyrning av egen bostad gäller reglerna i hyreslagen.

Hur mycket får jag hyra ut för utan att betala skatt?

Om du hyr ut din bostad skall du ta upp hyresintäkterna i din deklaration och betala skatt på en del av dem. I denna artikel går vi igenom hur man räknar ut sin skatt och erbjuder enkla kalkylatorer som räknar ut skatten åt dig.

Hur vet Skatteverket att jag hyr ut?

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Enligt 42 kap.1 § inkomstskattelagen ska inkomster från uthyrning av en privatbostad tas upp i deklarationen och beskattas om inkomsterna överstiger schablonbeloppet, som uppgår till 40 000 kr (42 kap. 30 § inkomstskattelagen). Om inkomsterna är lägre än schablonbeloppet behöver man inte betala någon skatt alls för hyresinkomsterna och är inkomsterna högre är det bara det överstigande beloppet som man måste skatta för.

Hur mycket får man tjäna på ett år utan att betala skatt?

Skattepliktig inkomst är den inkomst du ska betala skatt på. Skattesatsen varierar från kommun till kommun i Sverige, men generellt ligger skatten på omkring 30 %. En del av din inkomst är dock skattebefriad. Det betyder att du inte behöver betala skatt på hela din inkomst. Det kallas grundavdraget, men mer om det strax.

Det finns även inkomst som är skattefri. När en inkomst är skattefri betyder det att du inte behöver betala skatt på inkomster överhuvudtaget. Det är endast specifika jobb och inkomster som är helt skattebefriade oberoende på beloppet. Men inkomsten ska ändå deklareras i din deklaration.

Det finns en hel del olika inkomster som är helt befriade från skatt i Sverige. Reglerna ändras ofta och därför gäller det att hålla sig uppdaterad med vilka regler som gäller just nu. Här nedan kommer vi lista de inkomster som är skattebefriade år 2023.

I princip alla inkomster är berättigade en skattefri del. Hur stor del av din inkomst som är skattebefriad beror på din totala inkomst. Inkomster från passiva verksamheter är dock undantagna från det så kallade grundavdraget och därför beskattas hela den inkomsten.

Om du har en årlig inkomst på under 22 208 kr per år är din inkomst skattefri. Det finns även inkomster som är helt skattebefriade, ibland oavsett belopp. Här nedan kan du se en lista på inkomster som är helt skattebefriade i Sverige år 2023.

 • Bidrag och bistånd från stat och kommun
 • Inkomst från donationer av modersmjölk, blod eller organ
 • Bär- och svampplockning
 • Intjänade pengar från försäljning av svamp, kottar och bär som du själv har plockat är skattefria om inkomsten inte överstiger 12 500 kr/år
 • Ersättning från försäkringsbolag
 • Presenter och gåvor
 • Hittelön
 • Ersättning från kommun eller stat vid sjukdom och olycksfall
 • Räntor
 • Vinster i spel och tävlingar
 • Vinst från lotterier
 • Stipendier för skolor, universitet eller liknande
 • Ersättning till vittnen i domstolar

Vad händer om man inte betalar skatt på uthyrning?

En fysisk persons hyresinkomster utgör skattepliktig inkomst och utgifter som hänför sig till skattepliktiga inkomster är i princip avdragsgilla i beskattningen. Utgifter som anses utgöra levnadskostnader är dock inte avdragsgilla.

I regel är hyresinkomsterna inkomster från så kallad personlig förvärvskälla vilket innebär att beskattningen omfattas av inkomstskattelagen (1535/1992, ISkL). Hyresinkomsterna kan dock även utgöra inkomster av näringsverksamhet, och då ska den skattepliktiga inkomsten beräknas enligt lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/1968, NärSkL). Dessutom innehåller inkomstskattelagen för gårdsbruk (543/1967, GårdSkL) bestämmelser om hyresinkomster som ska räknas till inkomst av gårdsbruk. Innehållet i denna anvisning fokuserar på sådan uthyrningsverksamhet som omfattas av inkomstskattelagen. I fråga om avdrag betonas utgifter som hänför sig till uthyrning av en lägenhet eller en fastighet. Anvisningen kan dock tillämpas också på uthyrning av annan egendom (till exempel bil, husvagn, båt).

I denna anvisning behandlas inte momsbeskattning. Enligt 27 § i mervärdesskattelagen (1501/1993, MomsL) betalas skatt inte bl.a. på försäljning av fastigheter eller på överlåtelse av arrenderätt, hyresrätt eller någon annan motsvarande rättighet som gäller en fastighet. Uthyrningsverksamhet kan dock vara sådan momspliktig inkvarteringsverksamhet som avses i 29 § 3 punkten i MomsL. Dessutom kan den som överlåter användarrättigheten till en fastighet ansöka om momsskyldighet (MomsL 30 §). Dessa frågor har behandlats mer ingående i Skatteförvaltningens anvisningar Momsbeskattning av inkvarteringsverksamhet och Ansökan om momsskyldighet för överlåtelse av nyttjanderätt till fastighet.

Vad kan hända om man hyr ut svart?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det första som jag vill nämna är att svartuthyrning, även kallat olovlig andrahandsuthyrning, inte är ett brott i lagens mening. Detta betyder att din syster inte riskerar något straff om någon skulle få för sig att polisanmäla henne (anmälan skulle läggas ner eftersom inget brott har begåtts.)

Hur mycket får man ta ut i hyra?

Bostäder som hyrs ut måste hyras ut med en så kallad skälig hyra. Reglerna kring skälig hyra skiljer sig åt beroende på om det är en hyresrätt, bostadsrätt eller ett hus som hyrs ut samt om bostaden hyrs ut i första eller andra hand. För att avgöra vad som är en skälig hyra för en bostad finns en del regler och riktlinjer att följa.

Med denna kalkylator kan du räkna ut en skälig hyra för din bostadsrätt eller ditt hus.

Längre ner på sidan kan du även räkna ut en skälig hyra för en hyresrätt.🔗 Gå direkt ner till: kalkylatorn som beräknar skälig hyra för hyresrätt

Kan Skatteverket se Airbnb?

Sedan några år har Skatteverket haft extra koll på privatpersoner som hyr ut sin bostad via sajter som Airbnb. Skattegranskarna har också upptäckt åtskilliga fall där uthyrarna missat eller struntat i att deklarera inkomsterna.

– Den som hyr ut enstaka veckor behöver oftast inte redovisa uthyrningsinkomsterna i sin deklaration. Fribeloppet höjdes rejält för några år sedan. Men den som hyr ut återkommande och lite dyrare semesterbostäder kan komma över gränsvärdet för att betala skatt. Då ska inkomsten redovisas i deklarationen. Det finns bra information på Skatteverkets webbplats att ta hjälp av, säger Anna Sjöberg, deklarationsexpert på Skatteverket.

Hur mycket får man hyra ut sin lägenhet för?

Hur hyran sätts beror på om du hyr en hyresrätt eller en bostadsrätt i andra hand. Hur mycket får man ta i hyra? Jo, den som hyr ut en hyreslägenhet får ta ut en skälig hyra, i princip bara samma hyra som den själv betalar för lägenheten. Om lägenheten är möblerad kan en mindre summa för möblerna läggas på, max 15% av hyran.

Vid uthyrning av en bostadsrätt eller villa i andra hand är en skälig hyra beräknat på annat sätt än när du hyr en hyresrätt. Bostadsrättshavaren, eller ägaren, får ta ut en hyra som ska motsvara de driftskostnader och kapitalkostnader som hen har. Ägaren får ta ut kapitalkostnader även om hen faktiskt inte har några lån på sin bostad. I de här fallen gäller alltså inte bruksvärdesprincipen. istället sätts hyran utifrån privatuthyrningslagen, lagen om uthyrning av egen bostad (UEB).

Hur mycket Swish kan man ta emot utan att skatta?

 • Logga in i vår app och klicka på Swishloggan på översiktsfliken. I nätbankenÖppnas i nytt fönster klickar du på Betalningar – Hantera Swish.
 • Anslut ditt mobilnummer till ditt kontonummer. Du behöver en smartphone och Mobilt BankID.
 • Att swisha är precis lika säkert som att använda nät- eller mobilbanken. Här är några anledningar till att du kan känna dig trygg.

  Hur mycket pengar får man tjäna svart?

  Om du har en hobby som kan ge dig pengar finns det inget som hindrar att du tjänar en hacka på det du kan. Det kan till exempel handla om hemslöjd, biodling – eller något helt annat.

  För att det du gör ska räknas som en hobby ska det vara:

  Är det olagligt att hyra svart i andra hand?

  Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Svaret beror lite på vad du menar med "hyra en lägenhet svart". Aktuell lag är främst jordabalken (JB). Jag börjar med att förklara vad som gäller för hyresvärden och sedan vad som gäller för hyresgästen.

  Hyresvärden

  Vad händer om man hyr ut i andra hand utan tillstånd?

  Det kan uppstå funderingar kring ifall en medlem hyr ut sin lägenhet i andra hand, men att avgöra skillnaden mot att denne har en inneboende är inte helt lätt. Avgörande för om det är en andrahandsuthyrning eller inte är om det är ett ”självständigt brukande” som det står i lagen. Två avgöranden i Högsta domstolen har blivit vägledande för vad självständigt brukande innebär:

  Exempel 1: En lägenhet hyrs ut i sin helhet, förutom ett låst förråd. Bostadsrättshavarens sambo besöker lägenheten någon gång i månaden efter att ha anmält detta i förväg. I detta fall ansåg domstolen att det var ett självständigt brukande mycket på grund av att bostadsrättshavaren själv inte hade kontrollen över lägenheten. Att besök meddelades i förväg visade detta.

  Exempel 2: Lägenheten hyrs ut i sin helhet, förutom ett rum. Bostadsrättshavaren övernattar någon gång i månaden och besöker lägenheten flera gånger i veckan. Här var det uppenbart att medlemmen bodde på adressen, åtminstone tidvis, eftersom dennes post delades ut hit och medlemmen lagade mat och sov där då och då. I detta fall ansågs det inte vara självständigt brukande.

  • Ta reda på om medlemmen bor i lägenheten genom att knacka på och fråga den som är hemma. Fråga grannar intill om medlemmen verkar bo där, bara är där ibland eller inte alls.
  • Skicka en varningsskrivelse, eller rättelseanmaning som det juridiskt heter, inom två månader från det att ni konstaterat den olovliga andrahandsuthyrningen. Sänd den i rekommenderat brev. Det gör att ansvaret för att ha tagit emot anmaningen faller på bostadsrättshavaren.
  • Medlemmen måste därefter antingen sluta hyra ut i andra hand eller ansöka om tillstånd att hyra ut. Finns ett giltigt skäl? Finns någon befogad anledning att neka uthyrning?
  • Om medlemmen inte upphör med andrahandsuthyrningen eller ansöker om tillstånd kan bostadsrätten komma att förverkas, vilket innebär att medlemmen förlorar rätten att bo i lägenheten.
  • Efter att en uppsägning har delgivits medlemmen kan lägenheten därefter tvångsförsäljas genom Kronofogden.

  Hur räknar man ut marknadsmässig hyra?

  Hyresvärdar

  I februari 2013 började en ny lag för privatuthyrning att gälla som gör skillnad på hyressättningen för hyresrätter och bostadsrätter. I båda fallen finns det en rad viktiga saker att ta hänsyn till som hyresvärd. Samtrygg har sammanställt det allra viktigaste i denna guide om hyressättning vid bostadsuthyrning så att du snabbt och enkelt kan få en uppskattning på vad rätt hyra är för dig och ditt kontrakt.

  Hur mycket får man behålla Airbnb?

  Som fastighetsförvaltare är ett av de enklaste sätten att tjäna pengar på Airbnb utan att investera i ett fritidshus att bli fastighetsförvaltare. På grund av den enorma tillväxten av semesteruthyrningsverksamheten ökar också behovet av förvaltare av kortsiktiga hyresfastigheter. Inte bara ökar efterfrågan utan en fastighetsförvaltares anställning ger också flexibla arbetstider. Dina primära arbetsuppgifter kommer att omfatta följande:

  • Hantera fastighetsägarens krav
  • Bokningsbekräftelser
  • Interaktioner med besökare
  • Håller ett öga på incheckningsproceduren
  • Marknadsföring
  • Besiktningar av fastigheter
  • Rengöring och underhåll är organiserade.