:

Måste företag ha körjournal?

Innehållsförteckning:

 1. Måste företag ha körjournal?
 2. När behöver man inte föra körjournal?
 3. Vad händer om jag inte har körjournal?
 4. Får arbetsgivaren kolla körjournal?
 5. Måste man ha körjournal i förmånsbil?
 6. Får man köra hem med firmabil?
 7. Måste man ha elektronisk körjournal?
 8. Måste man föra körjournal på förmånsbil?
 9. Får familjemedlemmar köra förmånsbil?
 10. Kan man ha förmånsbil utan att köra i tjänsten?
 11. Är det värt att ha förmånsbil 2023?
 12. Hur mycket är en tjänstebil värd i lön?
 13. Får man köra privat med företagsbil?
 14. Måste man ha körjournal på förmånsbil?
 15. Kan man ha förmånsbil utan att ta ut lön?

Måste företag ha körjournal?

Här är tre exempel på situationer där det är bra att ha en detaljerad och noggrant förd körjournal:

 • Kör du tjänstebil har du dispositionsrätten till tjänstebilen. För att undvika bilförmån måste du kunna visa att bilen används endast i ringa omfattning för privat körning. Med ringa omfattning menas att bilen används för privat körning vid högst 10 tillfällen per år och med en sammanlagd körsträcka på högst 100 mil. För att en skattepliktig förmån inte ska uppkomma krävs att båda förutsättningarna är uppfyllda.
 • Kör du mer än 3 000 mil i tjänsten under ett kalenderår? Då finns det möjlighet att reducera bilförmånsvärdet till 75 procent. I första hand är det arbetsgivaren som reducerar bilförmånsvärdet. Har inte detta gjorts har du möjlighet att göra det i din privata inkomstdeklaration. Att begära nedsättning i din privata inkomstdeklaration kan också vara aktuellt om du under kalenderåret haft två eller flera arbetsgivare och den totala körsträckan i din tjänstekörning överstiger 3 000 mil.
 • När behöver man inte föra körjournal?

  Här är tre exempel på situationer där det är bra att ha en detaljerad och noggrant förd körjournal:

 • Kör du tjänstebil har du dispositionsrätten till tjänstebilen. För att undvika bilförmån måste du kunna visa att bilen används endast i ringa omfattning för privat körning. Med ringa omfattning menas att bilen används för privat körning vid högst 10 tillfällen per år och med en sammanlagd körsträcka på högst 100 mil. För att en skattepliktig förmån inte ska uppkomma krävs att båda förutsättningarna är uppfyllda.
 • Kör du mer än 3 000 mil i tjänsten under ett kalenderår? Då finns det möjlighet att reducera bilförmånsvärdet till 75 procent. I första hand är det arbetsgivaren som reducerar bilförmånsvärdet. Har inte detta gjorts har du möjlighet att göra det i din privata inkomstdeklaration. Att begära nedsättning i din privata inkomstdeklaration kan också vara aktuellt om du under kalenderåret haft två eller flera arbetsgivare och den totala körsträckan i din tjänstekörning överstiger 3 000 mil.
 • Vad händer om jag inte har körjournal?

  Här är tre exempel på situationer där det är bra att ha en detaljerad och noggrant förd körjournal:

 • Kör du tjänstebil har du dispositionsrätten till tjänstebilen. För att undvika bilförmån måste du kunna visa att bilen används endast i ringa omfattning för privat körning. Med ringa omfattning menas att bilen används för privat körning vid högst 10 tillfällen per år och med en sammanlagd körsträcka på högst 100 mil. För att en skattepliktig förmån inte ska uppkomma krävs att båda förutsättningarna är uppfyllda.
 • Kör du mer än 3 000 mil i tjänsten under ett kalenderår? Då finns det möjlighet att reducera bilförmånsvärdet till 75 procent. I första hand är det arbetsgivaren som reducerar bilförmånsvärdet. Har inte detta gjorts har du möjlighet att göra det i din privata inkomstdeklaration. Att begära nedsättning i din privata inkomstdeklaration kan också vara aktuellt om du under kalenderåret haft två eller flera arbetsgivare och den totala körsträckan i din tjänstekörning överstiger 3 000 mil.
 • Får arbetsgivaren kolla körjournal?

  Det finns en uppsjö av elektroniska körjournaler. Allt ifrån appbaserade till de som är fast installerad hårdvara med miljö- och bränsleuppföljning. Den första elektroniska körjournalen lanserades i slutet av 1990-talet. Sedan dess har tekniken utvecklats rejält. Numera är det inte bara möjligt att mäta körsträckan utan också att registrera körbeteende som hastighet, inbromsning, kurvtagning och hur mycket koldioxid varje resa släpper ut. Arbetsgivaren kan också se i realtid exakt var de anställda befinner sig. Det här väcker givetvis frågor om den personliga integriteten. Fredrik Håkansson arbetar som säljcoach och som konsult i frågor som rör elektroniska körjournaler.

  – När det kommer till elektronisk körjournal och integritet är det viktigt att det finns en bilpolicy som slår fast vad som gäller på företaget, säger Fredrik Håkansson. Än så länge är det vanligare att körbeteendet registreras på tjänstebilar som endast används i tjänsten, exempelvis servicebilar som hantverkare brukar använda, men det kommer säkert att bli vanligare även bland förmånsbilarna i framtiden. Man kan tänka sig att det ordnas tävlingar på arbetsplatser om vem som kör mest klimatsmart.

  Hur man bromsar, accelererar och tar kurvorna påverkar nämligen utsläppen av koldioxid en hel del. En mjuk körstil kan göra stor skillnad, både ekonomiskt och för miljön.

  Men i grund och botten är en elektronisk körjournal ett bevis inför Skatteverket att bilen verkligen används i tjänsten och att föraren har rätt till milersättning för tjänsteresorna. Eftersom Skatteverket även accepterar manuella körjournaler är det inget tvång att använda en digital sådan. Men en anställd kan inte säga nej om arbetsgivaren vill installera en elektronisk körjournal i en tjänstebil. Däremot kan man neka om det gäller en privat bil då den elektroniska körjournalen inkräktar på den personliga integriteten.

  Måste man ha körjournal i förmånsbil?

  Eftersom milersättning är skattefritt måste Skatteverket, din revisor eller arbetsgivare få en överblick över dina resor i form av en körjournal. Det finns vissa krav på hur journalen ska se ut och vad den ska innehålla som du måste vara uppmärksam på i denna process, beroende på om du använder en firmabil/förmånsbil eller din egen privata bil i jobbet. Om du har en förmånsbil kan det finnas fler uppgifter som du måste notera jämfört med om du använder din privata bil.

  Skatteverket säger att de inte behöver se en körjournal såvida det inte är för att avgöra hur en firmabil har använts. Med det sagt uppmuntrar de dig ändå att ha en körjournal för att hålla koll på hur mycket du kört i företagets namn ifall arbetsgivaren granskas.

  Härunder hittar du en lista på de saker du troligen kommer att bli ombedd att skriva ner och registrera för att visa användningen av en firmabil eller privat bil i jobbet

  Får man köra hem med firmabil?

  Ja, du får köra firmabil till och från jobbet. Har du tillgång till en firmabil som du inte förmånsbeskattas för så får du använda bilen för privat bruk "i ringa omfattning". Kommer ditt arbete däremot kräva att det görs mer eller mindre regelbundet, så rekommenderar vi att du läser det längre svaret på denna frågan.

  Läs mer: Privat användning av servicebil - regler för firmabil

  Det finns många regler för firmabil som ska följas, och som man ska vara medveten om. Om du har tillgång till en firmabil som du inte beskattas för som förmånsbil bör du därför ha koll på vad som gäller. Det är nämligen som regel alltid ditt ansvar att kunna bevisa att du inte använt bilen för privat bruk "i mer än ringa omfattning". 

  Måste man ha elektronisk körjournal?

  • mätarställning vid årets början
  • mätarställning vid årets slut.

  Utöver det bör körjournalen även ha följande uppgifter:

  Måste man föra körjournal på förmånsbil?

  För att göra det lite extra tydligt vad skillnaden mellan en företagsbil och förmånsbil är tänkte vi sammanfatta det lite kort. Det hela handlar egentligen om att en företagsbil (tjänstebil) endast ska användas av de som kör mycket bil under tjänst, medan en förmånsbil kan användas både i tjänst och privat. 

  Detta innebär att en företagsbil, som inte används för privat körning men som innebär en förmån för den anställda, inte behöver beskattas. En förmånsbil måste beskattas då den anses vara en förmån som får användas privat och i tjänst hur man vill. 

  Får familjemedlemmar köra förmånsbil?

  Idag är det allt vanligare att företag erbjuder sina anställda mervärdesförmåner i form av till exempel en bilförmån. Funderar du på att skaffa tjänstebil från MB-Mobile kan du vänta dig att få en både praktisk och förmånlig tjänstebil. Vi är återförsäljare av tjänstebilar från KIA, Jeep, Suzuki, Isuzu, Fiat och Fiat Professional.

  När du eller din familj använder arbetsgivarens person- eller paketbil för privatkörning anses den förmånen vara en bilförmån. Det finns olika typer av bilförmåner som kan fås från ett företag, och det är viktigt att ta reda på vilken som gäller dig innan du börjar fundera på valet av tjänstebil.

  Kan man ha förmånsbil utan att köra i tjänsten?

  Om arbetsgivaren låter dig använda en tjänstebil privat kallas det förmånsbil.  Att du själv får använda bilen privat räknas som en förmån och du som förare betalar inkomstskatt för förmånen. Håll reda på hur mycket du kör i tjänsten och privat. Tänk på att reglera i avtal vad som ska gälla om du får använda tjänstebilen även för privat bruk.

  Arbetsgivaren är ytterst ansvarig för din arbetsmiljö när du använder bilen i tjänsten.

  Är det värt att ha förmånsbil 2023?

  I och med dagens besked från Riksgälden att den ränta som sätts sista fredagen i november kommer vara 1,94% kan vi med hjälp av det Prisbasbelopp som regeringen fastställde redan i somras till 52 500 kr för 2023 räkna ut bilförmånen för nästa år.

  Förmånsvärdet blir högre då både ränta och basbeloppet höjts, ränta har höjts från 0,5% (golvnivån) till 1,94% och basbeloppet höjts med 4 200 kr.

  Hur mycket är en tjänstebil värd i lön?

  Med hjälp av en bil kan du balansera arbetslivet och underlätta stressen från tungt ansvar på jobbet.

  Om arbetsgivaren låter dig använda en tjänstebil privat kallas det förmånsbil. Skatteverket har specificerat regler för vad som gäller kring tjänstebilar och förmånsbilar. Du som använder en tjänstebil privat måste föra körjournal för att påvisa att den enbart används i tjänsten. Hur vida din tjänstebil ska beskattas avgörs baserat på två parametrar.

  • Avverka 100 mil eller fler privat per år
  • Bilen används privat fler än 10 gånger årligen

  Får man köra privat med företagsbil?

  Tjänstebilar används vanligen i tjänsten. Exempel på tjänstebilar är polisbilar och ambulanser. Men det kan också finnas tjänstebilar som arbetsgivaren låter dig använda även för privat bruk. Detta kan i så fall komma att räknas som en förmån som du får betala skatt för.

  Det är hur du använder bilen som avgör om den räknas som tjänstebil eller förmånsbil. Du får använda din tjänstebil privat i "ringa omfattning" utan att det beskattas som en förmån. Med ringa omfattning menas högst 10 tillfällen per år med en sammanlagd körsträcka på högst 100 mil. Läs mer om förmånsbil - en löneförmån du betalar skatt för.

  Det säkraste sättet att garantera att bilen inte används privat är att parkera bilen på arbetsplatsen efter arbetstidens slut och lämna nycklarna på företaget.

  Måste man ha körjournal på förmånsbil?

  • mätarställning vid årets början
  • mätarställning vid årets slut.

  Utöver det bör körjournalen även ha följande uppgifter:

  Kan man ha förmånsbil utan att ta ut lön?

  Är det någon som vet om man kan ha förmånsbil utan att ha lön? Skatten skulle då förmodligen betalas som restskatt.

  Jag vill ha förmånsbil men helst slippa lön. Även om jag är behjälplig i bolaget.