:

Måste man ha körjournal i förmånsbil?

Innehållsförteckning:

 1. Måste man ha körjournal i förmånsbil?
 2. Vad händer om jag inte har körjournal?
 3. Måste man föra körjournal?
 4. Vad ska stå i en körjournal?
 5. Får familjemedlemmar köra förmånsbil?
 6. Får arbetsgivaren kolla körjournal?
 7. Måste man ha körjournal enskild firma?
 8. Vad kostar körjournal?
 9. När är det krav på körjournal?
 10. Får chefen kolla min körjournal?
 11. Är det värt att ha förmånsbil 2023?
 12. Får min fru köra min förmånsbil?
 13. Kan arbetsgivaren se vad jag surfar på?
 14. Får man köra hem med firmabil?
 15. Vad får man inte säga till chefen?

Måste man ha körjournal i förmånsbil?

Eftersom milersättning är skattefritt måste Skatteverket, din revisor eller arbetsgivare få en överblick över dina resor i form av en körjournal. Det finns vissa krav på hur journalen ska se ut och vad den ska innehålla som du måste vara uppmärksam på i denna process, beroende på om du använder en firmabil/förmånsbil eller din egen privata bil i jobbet. Om du har en förmånsbil kan det finnas fler uppgifter som du måste notera jämfört med om du använder din privata bil.

Skatteverket säger att de inte behöver se en körjournal såvida det inte är för att avgöra hur en firmabil har använts. Med det sagt uppmuntrar de dig ändå att ha en körjournal för att hålla koll på hur mycket du kört i företagets namn ifall arbetsgivaren granskas.

Härunder hittar du en lista på de saker du troligen kommer att bli ombedd att skriva ner och registrera för att visa användningen av en firmabil eller privat bil i jobbet

Vad händer om jag inte har körjournal?

Körjournaler är ett ganska nött ämne i landets olika rättsinstanser; ofta saknas de eller är i olika grad bristfälliga. Företagsledare som har dispositionsrätt till företagets bilar blir därför i många fall förmånsbeskattade för både bil och drivmedel. Något som de flesta gärna hade klarat sig utan. Men hur ser man då som företagsledare till att slippa förmånsbeskattning?

Som företagsledare med dispositionsrätt till företagets bilar är det väldigt viktigt att kunna visa att dessa inte använts privat om man vill slippa förmånsbeskattning. Bevisbördan för att visa att bilar inte använts privat i mer än ringa omfattning ligger i sådana här fall på företagsledaren, inte på Skatteverket. För Skatteverket räcker det att företagsledare haft möjlighet att använda bilarna privat i mer än ringa omfattning för att påföra förmånsbeskattning. Som företagsledare ska du kunna bevisa att detta inte skett om du vill slippa förmånsbeskattning.

Måste man föra körjournal?

Körjournaler är ett ganska nött ämne i landets olika rättsinstanser; ofta saknas de eller är i olika grad bristfälliga. Företagsledare som har dispositionsrätt till företagets bilar blir därför i många fall förmånsbeskattade för både bil och drivmedel. Något som de flesta gärna hade klarat sig utan. Men hur ser man då som företagsledare till att slippa förmånsbeskattning?

Som företagsledare med dispositionsrätt till företagets bilar är det väldigt viktigt att kunna visa att dessa inte använts privat om man vill slippa förmånsbeskattning. Bevisbördan för att visa att bilar inte använts privat i mer än ringa omfattning ligger i sådana här fall på företagsledaren, inte på Skatteverket. För Skatteverket räcker det att företagsledare haft möjlighet att använda bilarna privat i mer än ringa omfattning för att påföra förmånsbeskattning. Som företagsledare ska du kunna bevisa att detta inte skett om du vill slippa förmånsbeskattning.

Vad ska stå i en körjournal?

Har du funderat på att börja föra körjournal? Då kan det vara bra att veta om vad som gäller när det kommer till just körjournal, så som hur det skrivs, varför det ska skrivas och vad det innebär.

Att föra körjournal är något som underlättar både för den som kör bilen och för arbetsgivaren som tillhandahåller bilen. Däremot är det inte alltid helt lätt att veta allt som berör körjournalen. Vi har samlat svaren på alla frågor du kan tänkas ha om körjournal!

Får familjemedlemmar köra förmånsbil?

I beskattningen avses med en naturaförmån en ersättning för arbete som arbetsgivaren betalar till löntagaren i annan form än i pengar. En naturaförmån är med andra ord en förnödenhet som har ordnats och bekostats av arbetsgivaren (en vara eller en tjänst) och som arbetsgivaren överlåter till löntagaren.

I fråga om naturaförmån får löntagaren endast bruksrätt till förnödenheten. Äganderätten till förnödenheten överförs emellertid inte på löntagaren. Bruksrätten till förnödenheten upphör senast då arbetsförhållandet slutar.

Det är frågan om bostadsförmån då löntagaren på grund av sitt arbets- eller tjänsteförhållande till sitt förfogande får en bostad som arbetsgivaren äger eller hyr. En bostad som ägs eller hyrs av ett annat koncernbolag har samma status som en bostad som ägs eller hyrs av arbetsgivaren. Det uppstår ingen bostadsförmån då arbetsgivaren betalar hyran för en bostad som löntagaren själv hyr eller kostnaderna för löntagarens ägarbostad.

I undantagsfall kan en bostadsförmån bildas när en arbetsgivare på annat sätt ordnar bostad i tjänsteförhållande. I rättspraxis har som bostadsförmån ansetts även ett fall när ett hyreskontrakt formellt ingåtts med ett självständigt fastighetsaktiebolag där arbetsgivaren var delägare. Arbetsgivaren stödde fastighetsbolaget ekonomiskt så att hyran som debiterades löntagarna var lägre än den som debiterades de övriga boende (HFD:1982-B-II-578).

I 5 § 1 mom. i naturaförmånsbeslutet har man fastställt ett separat värde för till bostadsförmån ansluten rätt att förbruka elström.

Rätten att förbruka el kan värderas till det värde som avses i naturaförmånsbeslutet endast då denna förmån hänför sig till bostadsförmånen. Betalar arbetsgivaren elräkningarna för löntagarens egen bostad, utgör beloppet i sin helhet löntagarens lön. (HFD 27.4.1982 liggare 1781).

Om bostaden är försedd med gasspis (stadsgas), täcker den naturaförmån som utgörs av rätten att använda elström även kostnaderna som förorsakats av gas.

Får arbetsgivaren kolla körjournal?

Det finns visserligen ett antal yrken där arbetsgivare ska kolla upp din eventuella brottshistorik, exempelvis när du söker jobb inom den psykiatriska vården, när du vill jobba på skola och förskola, eller vid installation av larm. Söker du ett jobb inom en annan yrkeskategori, som ett vanligt tjänstemannajobb, har företaget enligt polisen inte rätt att kräva att du ska visa ett registerutdrag. Du kan dock själv välja att visa det.

– Men vem kan säga nej? Vägrar du är risken stor att du inte får jobbet. I praktiken är det svårt för en enskild människa att stå upp mot detta, säger Ia Hamn.

Många tänker kanske att: Spelar det någon roll? Jag har ju rent mjöl i påsen.

Måste man ha körjournal enskild firma?

 • mätarställning vid årets början
 • mätarställning vid årets slut.

Utöver det bör körjournalen även ha följande uppgifter:

Vad kostar körjournal?

En elektronisk körjournal kan faktiskt ”revolutionera” vardagen för både dig som privatperson och dig som företagare. Automatisk körjournal kopplas enkelt in till din bil via funktionen Plug N´Drive eller direkt på batteriet, och du kan börja använda den på direkten. Den inbyggda GPS-funktionen registrerar alla dina körsträckor korrekt per automatik utan att du behöver göra något.

När du ska göra en ny investering så vill du självklart också få ett bra pris på det som du köper. Hos oss på Fleet Complete får du automatisk körjournal pris mycket fördelaktigt och konkurrenskraftigt. Om du vill veta vad det kostar fyller du i vårt kontaktformulär och begär en offert på den röda knappen nedanför. Det finns en rad olika fördelar med att installera en digital körjournal till ett bra pris, nämligen:

När är det krav på körjournal?

 • mätarställning vid årets början
 • mätarställning vid årets slut.

Utöver det bör körjournalen även ha följande uppgifter:

Får chefen kolla min körjournal?

Det finns visserligen ett antal yrken där arbetsgivare ska kolla upp din eventuella brottshistorik, exempelvis när du söker jobb inom den psykiatriska vården, när du vill jobba på skola och förskola, eller vid installation av larm. Söker du ett jobb inom en annan yrkeskategori, som ett vanligt tjänstemannajobb, har företaget enligt polisen inte rätt att kräva att du ska visa ett registerutdrag. Du kan dock själv välja att visa det.

– Men vem kan säga nej? Vägrar du är risken stor att du inte får jobbet. I praktiken är det svårt för en enskild människa att stå upp mot detta, säger Ia Hamn.

Många tänker kanske att: Spelar det någon roll? Jag har ju rent mjöl i påsen.

Är det värt att ha förmånsbil 2023?

I och med dagens besked från Riksgälden att den ränta som sätts sista fredagen i november kommer vara 1,94% kan vi med hjälp av det Prisbasbelopp som regeringen fastställde redan i somras till 52 500 kr för 2023 räkna ut bilförmånen för nästa år.

Förmånsvärdet blir högre då både ränta och basbeloppet höjts, ränta har höjts från 0,5% (golvnivån) till 1,94% och basbeloppet höjts med 4 200 kr.

Får min fru köra min förmånsbil?

Jag har en förmånsbil som leasas av mitt aktiebolag och som jag får nyttja privat mot förmånsbeskattning.

Med dagens bensinpris och endast 9.50 i milersättning känns det inte så lockande att genomföra tjänsteresor med den bilen.

Kan arbetsgivaren se vad jag surfar på?

En arbetsgivares rätt att kontrollera sina anställda regleras i första hand genom arbetsrätten, till exempel i arbetsrättslig lagstiftning och kollektivavtal. Om kontrollen innebär att arbetsgivaren behandlar uppgifter om anställda måste arbetsgivaren följa dataskyddsförordningen. Det gäller till exempel kontroller av anställda som görs med hjälp av uppgifter som samlas in genom olika it-system. En särskild risk är att modern teknik ofta möjliggör en omfattande insamling av personuppgifter utan att den enskilda är medveten om detta.

För att behandlingen ska vara laglig krävs det att arbetsgivaren följer grundläggande principer, har stöd i en rättslig grund och har lämnat tillräcklig information till de anställda senast i samband med att uppgifterna ifråga samlades in.

Arbetsgivarens behov av att behandla personuppgifter för ett kontrolländamål ska vara sakligt motiverat i den specifika verksamheten. Behandlingen får inte vara för omfattande eller närgången i förhållande till ändamålet. Arbetsgivaren ska kunna visa att ändamålet med behandlingen inte kan uppnås på ett tillfredställande sätt genom andra, mindre integritetskränkande, metoder. Det är som regel inte är tillåtet att använda ett it-system för att i realtid eller på annat sätt regelmässigt övervaka hur de anställda utför sina arbetsuppgifter eller när de tar raster.

Får man köra hem med firmabil?

Bilförmån uppkommer när en skattskyldig för privat bruk i mer än ringa omfattning använder en bil som denne får förfoga över på grund av anställning, uppdragsförhållande eller annan liknande grund. En dispositionsrätt till en bil, d.v.s. en rätt eller möjlighet att använda bilen för privat bruk, utlöser dock i sig inte förmånsbeskattning. Högsta förvaltningsdomstolen har dock slagit fast att dispositionsrätten till en bil är en stark presumtion för att bilen också har använts privat i skattepliktig omfattning. Den skattskyldiga måste i det läget för att undgå förmånsbeskattning göra sannolikt att hen inte har använt bilen privat eller att så har skett endast i ringa omfattning.

Dispositionsrätten medför alltså en omkastning av bevisbördan vid den ordinarie beskattningen (RÅ 2001 ref. 22 I och II).

Skattepliktig bilförmån ska alltså anses föreligga om inte presumtionen bryts genom att det görs sannolikt att privatkörning inte har förekommit i den omfattning som fordras för beskattning.

I ovan nämnda domar har Högsta förvaltningsdomstolen även berört frågan om vilka bevismedel som står till buds. Av domarna framgår att det finns ett flertal olika bevismedel som kan göra det sannolikt att bilen inte har använts privat eller att så har skett endast i ringa omfattning.

Vad får man inte säga till chefen?

Det hoppar grodor ur allas munnar då och då. Men vissa grodor är värre än andra, särskilt om du är chef. Forbes.com har listat sju uttryck som är de värsta en chef kan använda mot sina medarbetare och som är tecken på ett svagt ledarskap.

Här ger kommunikationskonsulten Alexander Holmberg sina tips för att undvika och hantera dessa grodor, oavsett om du använder dem själv eller har en chef som gör det.