:

Hur fungerar en kapitalförsäkring som säkerhet vid en Direktpensionslösning?

Innehållsförteckning:

 1. Hur fungerar en kapitalförsäkring som säkerhet vid en Direktpensionslösning?
 2. Vad är en Direktpension?
 3. Vad är fördelarna med Direktpension?
 4. Kan man ta ut pengar från en kapitalförsäkring?
 5. Är det bra att spara i en kapitalförsäkring?
 6. Varför kan jag inte ta ut pengar från min kapitalförsäkring?
 7. Hur betalas Direktpension ut?
 8. Är det bra med kapitalförsäkring?
 9. Är kapitalförsäkringar skattefria?
 10. När är kapitalförsäkring bättre än ISK?
 11. Vilken pension bör man ta ut först?
 12. Vad är bäst ISK eller kapitalförsäkring?
 13. Vad är normalt att få i pension?
 14. Varför sjunker pensionen vid 70?
 15. Hur mycket får en fattigpensionär 2023?

Hur fungerar en kapitalförsäkring som säkerhet vid en Direktpensionslösning?

En direktpension är ett avtal mellan ditt företag och en anställd, till exempel dig själv. Avtalet innebär ett löfte om pension som betalas ut direkt från företaget och kan användas som ett alternativ eller komplement till en vanlig tjänstepension.

Den stora fördelen jämfört med traditionellt pensionssparande är att du sitter på båda sidorna av förhandlingsbordet. Exempelvis kan du som ägare till bolaget besluta att avtalet om direktpensionen ska hävas och att kapitalet ska återföras till företaget. Kapitalet som du avsätter till en direktpension är alltså inte låst, utan kan återföras och användas i företaget.

Vad är en Direktpension?

En direktpension är ett avtal mellan ditt företag och en anställd, till exempel dig själv. Avtalet innebär ett löfte om pension som betalas ut direkt från företaget och kan användas som ett alternativ eller komplement till en vanlig tjänstepension.

Den stora fördelen jämfört med traditionellt pensionssparande är att du sitter på båda sidorna av förhandlingsbordet. Exempelvis kan du som ägare till bolaget besluta att avtalet om direktpensionen ska hävas och att kapitalet ska återföras till företaget. Kapitalet som du avsätter till en direktpension är alltså inte låst, utan kan återföras och användas i företaget.

Vad är fördelarna med Direktpension?

En direktpension är ett avtal mellan ditt företag och en anställd, till exempel dig själv. Avtalet innebär ett löfte om pension som betalas ut direkt från företaget och kan användas som ett alternativ eller komplement till en vanlig tjänstepension.

Den stora fördelen jämfört med traditionellt pensionssparande är att du sitter på båda sidorna av förhandlingsbordet. Exempelvis kan du som ägare till bolaget besluta att avtalet om direktpensionen ska hävas och att kapitalet ska återföras till företaget. Kapitalet som du avsätter till en direktpension är alltså inte låst, utan kan återföras och användas i företaget.

Kan man ta ut pengar från en kapitalförsäkring?

En kapitalförsäkring har ofta en bindningstid upp till 15 år. Vanliga avgifter är årsavgifter och uttagsavgifter.

 • Du kan bara sätta in och ta ut pengar från en kapitalförsäkring, inte flytta in eller ut värdepapper
 • Du betalar i vissa fall en avgift om du vill ta ut pengar innan bindningstiden går ut (uttagsavgift eller återköpsavgift)
 • Du kan sälja av tillgångar från försäkringen utan att det utlöser skatt eftersom försäkringen schablonbeskattas löpande
 • Du kan utse en förmånstagare som får utbetalningen från försäkringen vid en tidpunkt som du bestämmer, eller då du avlider
 • Du kan välja att ta ut pengarna som ett engångsbelopp eller som löpande utbetalningar under en viss tid
 • Du betalar ingen skatt när försäkringen betalas ut.

Är det bra att spara i en kapitalförsäkring?

Kapitalförsäkringar, KF, har på samma sätt som investeringssparkonton ökat i popularitet senaste tiden. Smidigheten och skattefördelarna lockar många sparare till denna typ av sparform som kan tecknas av både företag och privatpersoner.

Här kan du läsa om vad en kapitalförsäkring är, olika typer av kapitalförsäkringar samt fördelar, nackdelar, avgifter och hur beskattningen fungerar + mycket mer!

Varför kan jag inte ta ut pengar från min kapitalförsäkring?

För att kunna avsluta din kapitalförsäkring behöver kontot vara tomt från värdepapper. När kontot är tomt från värdepapper signerar du ett avslutsuppdrag med BankID. Du hittar uppdraget här.

För att få ut dina pengar snabbare kan du göra ett uttag. De sista ca 1 000 kronorna kan du inte ta ut själv på grund av avkastningsskatt. I samband med avslutet gör Nordnet istället uttaget av de sista 1000 kronorna till ditt önskade konto och drar då eventuell avkastningsskatt. Notera att en kapitalförsäkring behöver vara minst 1 år gammal för att kunna avslutas.

Hur betalas Direktpension ut?

En direktpension är ett avtal mellan ditt företag och en anställd, till exempel dig själv. Avtalet innebär ett löfte om pension som betalas ut direkt från företaget och kan användas som ett alternativ eller komplement till en vanlig tjänstepension.

Den stora fördelen jämfört med traditionellt pensionssparande är att du sitter på båda sidorna av förhandlingsbordet. Exempelvis kan du som ägare till bolaget besluta att avtalet om direktpensionen ska hävas och att kapitalet ska återföras till företaget. Kapitalet som du avsätter till en direktpension är alltså inte låst, utan kan återföras och användas i företaget.

Är det bra med kapitalförsäkring?

Kapitalförsäkringar, KF, har på samma sätt som investeringssparkonton ökat i popularitet senaste tiden. Smidigheten och skattefördelarna lockar många sparare till denna typ av sparform som kan tecknas av både företag och privatpersoner.

Här kan du läsa om vad en kapitalförsäkring är, olika typer av kapitalförsäkringar samt fördelar, nackdelar, avgifter och hur beskattningen fungerar + mycket mer!

Är kapitalförsäkringar skattefria?

En kapitalförsäkring fungerar som förvaringsplats för olika typer av sparprodukter, till exempel fonder och aktier. Det finns tre typer av kapitalförsäkringar - fondförsäkring, depåförsäkring och traditionell försäkring.

Kapitalförsäkringar har ofta en viss bindningstid. När du tar ut pengarna kan du välja en utbetalningsplan så att ditt kapital betalas ut under ett visst antal månader eller år. Du kan utse en förmånstagare som får pengarna från ett visst datum, eller när du avlider. Du betalar skatt löpande varje år. Skatten beräknas på värdet av de tillgångar du har i försäkringen.

När är kapitalförsäkring bättre än ISK?

De största skillnaderna mellan ISK och kapitalförsäkring handlar om ifall du vill delta i bolagsstämmor, hur utländsk källskatt behandlas, vad som händer när du går bort samt hur du kan flytta värdepapper.

Du kan inte flytta in eller ut värdepapper ur en kapitalförsäkring, och du kan inte heller gå på bolagsstämmor. Däremot kan du välja en förmånstagare som får pengarna på din kapitalförsäkring om du skulle avlida. På en kapitalförsäkring kan du även välja att ha en löpande utbetalning, vilket du inte kan på ett ISK.

Vilken pension bör man ta ut först?

Sverige har Europas, om inte världens, friskaste pensionärer. En 70-åring i dag har enligt forskare samma hälsa som en 50-åring hade på 1970-talet.

Så fantastisk har hälsoutvecklingen varit. Men utveckling gör också att pensionspengarna ska räcka i fler år vilket kan ge tusentals kronor mindre i plånboken varje månad för den som väljer att pensionera sig innan riktåldern. 

Vad är bäst ISK eller kapitalförsäkring?

ISK och KF är lika bra i teorin men för dig som privatperson är ISK det bästa valet i praktiken om du vill slippa tänka på skatt och inlåsningseffekter.

 • Välj ISK framför KF om du vill stå som ägare på dina aktier och ha rätt till att gå på bolagsstämma
 • Välj ISK framför KF om du vill slippa att betala skatten varje kvartal/månad utan istället endast en gång per år via din skattedeklaration
 • Välj KF framför ISK om du har utländska aktier som har mer än 15% källskatt på utdelningen och du inte vill behöva tänka på att kräva tillbaka eventuell skatt till Skatteverket
 • Välj KF framför ISK om du har utländska aktier med utdelning och du deklarerar underskott av kapital för att du exempelvis har bolån
 • KF är bättre än ISK om du vill spara till dina barn och ha dina barn (eller annan arvtagare) som förmånstagare för att du exempelvis inte vill att någon annan ska ärva dina pengar

Vad är normalt att få i pension?

Fyll i din nuvarande lön före skatt och se hur mycket din arbetsgivare betalar in till din tjänstepension, om du har tjänstepension.

Varför sjunker pensionen vid 70?

Vid 7,5 inkomstbasbelopp går en lönegräns som är viktig i flera avseenden:

 • Du tjänar in allmän pension från Pensionsmyndigheten upp till denna gräns.
 • Du får 10 % i ITP 2 ålderspension för lön upp till denna gräns.
 • Tjänar du mellan 7,5 och 20 inkomstbasbelopp får du 65 % i ITP 2 för denna lönedel.

Hur mycket får en fattigpensionär 2023?

Arbetspensionen är den viktigaste inkomstkällan för största delen av pensionärerna i Finland. Pensionen kan också bestå av flera delar: folkpension, garantipension och utländska pensioner utöver arbetspensionen.

Du kan få folkpension, om du inte alls får arbetspension eller om din arbetspension är liten. Det förutsätter att du omfattas av socialförsäkringen i Finland och har bott här minst 3 år efter fyllda 16 års ålder.