:

Vad är ett Oskiftat dödsbo?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är ett Oskiftat dödsbo?
 2. Hur länge kan ett dödsbo stå Oskiftat?
 3. Hur vet man om ett dödsbo är avslutat?
 4. Hur länge ska ett dödsbo betala löpande räkningar?
 5. Vad betyder oskiftat bo?
 6. Är det tillåtet att tömma dödsbo innan bouppteckning?
 7. Får man röra dödsbo innan bouppteckning?
 8. Vem betalar räkningar i ett dödsbo?
 9. Hur lång tid tar det innan man får pengar från dödsbo?
 10. Kan man sitta kvar i orubbat bo med särkullbarn?
 11. Hur värdera lösöre i dödsbo?
 12. Är man skyldig att städa ett dödsbo?
 13. Måste man ta upp lösöre i bouppteckning?
 14. Vad får man inte göra innan bouppteckning?
 15. Vilka räkningar ska betalas dödsbo?

Vad är ett Oskiftat dödsbo?

Dödsbon är juridiska personer. Från och med året efter det år då dödsfallet inträffade är ett oskiftat dödsbo ett självständigt skattesubjekt. Dödsboet jämställs inte längre med den avlidne.

En efterlevande make är i många fall ensam dödsbodelägare. Om bouppteckningen blivit registrerad före utgången av dödsåret kommer beskattning av dödsboet för senare år normalt inte i fråga.

Om dödsboets enda inkomst består av ränta eller utdelning som utbetalaren ska göra skatteavdrag på, är dödsboet inte skyldigt att lämna någon deklaration.

Hur länge kan ett dödsbo stå Oskiftat?

Hej och tack för du vänt dig till Lawline med din fråga!

När jag svarar på denna fråga kommer jag utgå mycket från juridisk litteratur då lagen inte ger fullständigt svar på din fråga.

Hur vet man om ett dödsbo är avslutat?

Juridik vid dödsfall

Hej! Min pappa gick bort för två år sedan. Vi tog hjälp av en juristfirma med bodelning och arvskifte. I det dokument som beskriver hur bodelning och arvskifte ska fördelas står det att min mamma ska ”upprätta slutredovisning när slutskattesedel för inkomstår 2019 har inkommit henne tillhanda under hösten 2020”. Vad innebär detta? Vad, rent praktiskt, är det hon ska göra? 

Hur länge ska ett dödsbo betala löpande räkningar?

De efterlevande som tar hand om dödsboet kallas dödsbodelägare. Dödsbodelägarna sköter dödsboet gemensamt. Det betyder att de behöver vara överens om vad som ska göras, till exempel betala räkningar, avsluta autogiron, avsluta ett konto eller sälja värdepapper.

Det kan vara praktiskt att en av dödsbodelägarna representerar dödsboet, till exempel vid kontakter med banken, men då måste han eller hon ha fått en fullmakt från alla övriga dödsbodelägare. Exempel på fullmakter finns hos Efterlevandeguiden. Flera banker har också fullmaktsmallar.

Vad betyder oskiftat bo?

Fråga juristen | 1 februari 2022. Jag undrar över begreppet ”sitta i orubbat bo”. Vad jag förstår har det att göra med att en make eller maka ska kunna bo kvar i sitt hem även efter att den ena gått bort? Att barn ska vänta med att få ut sitt arv tills efter båda föräldrarna gått bort? Stämmer detta, finns det sätt att skriva testamente så detta blir möjligt, och gäller det i så fall även särkullbarn?

Svar: Att ”sitta i orubbat bo” är ett ålderdomligt och lite otydligt begrepp som anses innebära att en efterlevande make ärver en avliden make och får behålla arvet under sin resterande livstid. Därefter ska en andel av den efterlevandes kvarlåtenskap, motsvarande den ärvda andelen, ärvas av den först avlidnes barn eller andra släktarvingar, till exempel syskon eller syskonbarn. Orubbat bo innebär alltså att den efterlevande ärver enligt det begrepp som heter fri förfoganderätt. 

Är det tillåtet att tömma dödsbo innan bouppteckning?

Från det att ett dödsfall inträffat brukar det ta åtminstone 3 månader att göra en bouppteckning – men ofta tar det längre tid än så. 

Senast 3 månader efter dödsdagen ska bouppteckningsförrättningen hållas. Detta är ett möte där alla som ärver den avlidne har rätt att närvara tillsammans med två förrättningsmän. Inom en månad efter förrättningen ska bouppteckningen lämnas in till Skatteverket. Alltså ska den lämnas in senast 4 månader efter dödsdagen. 

Det är vanligt att det tar längre tid än så innan bouppteckningen kan skickas in, och i dessa fall måste anstånd begäras från Skatteverket. Att samla in alla uppgifter är ofta den mest tidskrävande delen av bouppteckningen eftersom banker, myndigheter och försäkringsbolag har olika långa hanteringstider för att skicka ut all information.  

Får man röra dödsbo innan bouppteckning?

Så länge samtliga dödsbodelägare är överens och går med på det kan en fördelning av saker i hemmet ske även innan bouppteckningen är registrerad och ett arvskifte upprättats. Innan samtliga dödsbodelägare är överens är det dock förbjudet att tömma eller ta egendom från dödsboet.Så länge samtliga dödsbodelägare är överens och går med på det kan en fördelning av saker i hemmet ske även innan bouppteckningen är registrerad och ett arvskifte upprättats. Innan samtliga dödsbodelägare är överens är det dock förbjudet att tömma eller ta egendom från dödsboet.

Du får inte tömma ett dödsbo innan bouppteckning. Du får inte sälja, ta eller slänga något och det gäller även om alla arvingar är överens. Det är dödsboet som äger egendomen och att ta något skulle därför kunna räknas som stöld.

Vem betalar räkningar i ett dödsbo?

Om dödsboet har ett brukskonto skickar vi ett saldointyg och tillsammans med intyget får du kuvert till betalningstjänsten som du kan använda för att skicka dödsboets räkningar för betalning. På räkningen används det brukskontonummer som räkningen ska betalas från. Räkningarna ska alltid undertecknas. Man kan skicka flera räkningar i ett och samma betalningstjänstkuvert. Räkningarna ska vara i original och får inte vara handskrivna.

Betalningstjänstkuvert används tills dödsbokontrollen är slutförd och kontot har anslutits till delägarens nätbank. Avgifter för betalningstjänsten debiteras enligt den aktuella prislistan.

Hur lång tid tar det innan man får pengar från dödsbo?

Från det att ett dödsfall inträffat brukar det ta åtminstone 3 månader att göra en bouppteckning – men ofta tar det längre tid än så. 

Senast 3 månader efter dödsdagen ska bouppteckningsförrättningen hållas. Detta är ett möte där alla som ärver den avlidne har rätt att närvara tillsammans med två förrättningsmän. Inom en månad efter förrättningen ska bouppteckningen lämnas in till Skatteverket. Alltså ska den lämnas in senast 4 månader efter dödsdagen. 

Det är vanligt att det tar längre tid än så innan bouppteckningen kan skickas in, och i dessa fall måste anstånd begäras från Skatteverket. Att samla in alla uppgifter är ofta den mest tidskrävande delen av bouppteckningen eftersom banker, myndigheter och försäkringsbolag har olika långa hanteringstider för att skicka ut all information.  

Kan man sitta kvar i orubbat bo med särkullbarn?

Det är vanligt att vi får frågor från personer som är gifta med varandra och vill testamentera till varandra, men som har barn från tidigare äktenskap. Att testamentera till varandra med föreskrift att ens kvarlåtenskap först efter det att den efterlevande går bort går till de egna barnen, är det som traditionellt kallas att låta den efterlevande sitta i “orubbat bo”. Läs mer här om orubbat bo.

Är det då möjligt att låta efterlevande sitta i orubbat bo om det finns särkullbarn inblandade?

Hur värdera lösöre i dödsbo?

Juridik vid dödsfall

Värdering av lösöret behöver göras för en slutlig bouppteckning eftersom nu båda föräldrarna är döda. Huset har tyvärr tömts på allt lösöre och det jag har att förhålla mig till är försäkringsvärdet. Det godtar inte Skatteverket i bouppteckning utan det ska vara marknads- eller bruksvärdet. Förstår att inga schabloner finns att förhålla sig till. Hur kan man få fram en värdering? Bilder på konstföremålen finns och familjebilder där inredningen framgår.

Är man skyldig att städa ett dödsbo?

Det är en hel del att tag i för de anhöriga, när någon avlider. Och om hon eller han bodde ensam i bostaden behöver man dessutom ta tag i städning och tömning av bostaden. (Läs gärna mer om det i vår checklista vid dödsfall.) Ansvaret för att detta blir utfört ligger på dödsbodelägarna, det vill säga de anhöriga som ärver den avlidne. De eventuella kostnader som uppstår i samband städning och tömning av bostaden bärs av dödsboet. Dödsbodelägarna är således inte personligen betalningsskyldiga.

Mycket kan vänta ett tag, men en del saker måste man ta itu med omgående. Om det till exempel fanns ett husdjur måste detta tas om hand och omplaceras snarast. Därefter tömmer man huset eller lägenheten på alla färskvaror i skafferier, kyl och frys. Töm alla sopor och se till att någon tömmer brevlådan varje dag, tills adressändringen är gjord.

Måste man ta upp lösöre i bouppteckning?

Enkelt för­kla­rat kan man säga att lösöre är fy­sis­ka ägo­de­lar som går att flytta. Man kan tänka att lösöre inte sitter fast i huset eller marken. Ex­em­pel på lösöre är:

 • Möbler, pors­lin och heme­lekt­ro­nik
 • Kläder, böcker och andra per­son­li­ga ägo­de­lar
 • Ma­ski­ner och verk­tyg
 • Skul­debrev, sedlar och mynt
 • Bil, cykel och andra fordon

💡 Saker som inte räknas som lösöre: är pengar på ett bank­kon­to, aktier och rät­tig­he­ter. Inte heller det som är fast egen­dom så som hus eller tomt. 

Lösöre är inte rik­tigt samma sak som lös egen­dom. 

I lös egen­dom ingår lösöre men även sådant som inte är fy­sis­ka saker, till ex­em­pel pengar, vär­de­pap­per, hy­res­rätt, rät­tig­he­ter och fod­ring­ar. Där­e­mot ingår inte fast egen­dom.

Fast egen­dom kan ses som mot­sat­sen till lös egen­dom. 

Vad får man inte göra innan bouppteckning?

Dödsboets delägare bestämmer tillsammans om egendom som innehas av dödsboet.

Om äganderätten till ett fordon har övergått till ett dödsbo behöver detta inte anmälas till trafik- och transportregistret. En registeranmälan ska dock göras inom sju dagar från det att äganderätten till fordonet har övergått från dödsboet till den nya ägaren.

Vilka räkningar ska betalas dödsbo?

Ta del av ytterligare engagemang för den avlidne genom att registrera dig i Efterlevanderegistret här.

När den avlidne har haft olika engagemang, tillgångar och skulder och andra eventuella stående överföringar är det viktigt att du kommer ihåg att utföra betalningar. Eventuella räkningar kan av dödsboet betalas och avser: hyra el, fakturor till banken, avgifter till Skatteverket och annat. Lite längre ner skriver vi om att det är viktigt att bouppteckningen är klar hos Skatteverket. Det är också viktigt med dödsfallsintyg med släktutredning.