:

Vad är en konstnärlig verksamhet?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är en konstnärlig verksamhet?
 2. Hur mycket får man tjäna som konstnär utan att betala skatt?
 3. Måste man registrera hobbyverksamhet?
 4. Hur mycket får man tjäna på sin hobby utan att betala skatt?
 5. När kan man kalla sig konstnär?
 6. Vem har rätt att kalla sig konstnär?
 7. Kan man försörja sig på att vara konstnär?
 8. Hur mycket Swish kan man ta emot utan att skatta?
 9. När räknas det som hobbyverksamhet?
 10. Måste man redovisa hobbyverksamhet?
 11. Vad krävs för att kallas konstnär?
 12. Kan man jobba som konstnär?
 13. Vad krävs för att man ska kunna kalla sig konstnär?
 14. När kollar Skatteverket Swish?
 15. Kan Skatteverket kolla privata bankkonton?

Vad är en konstnärlig verksamhet?

Bedömningen för att avgöra vem som är fritt utövande kulturarbetare sker i två steg.

Trots att du som fri kulturarbetare bedriver näringsverksamhet är det vanligt att ha både inkomster från näringsverksamhet och från en anställning. Har du inkomster från båda ska du vara godkänd för F-skatt och ha en A-skattsedel.

Den vanliga verksamheten (måleriet, författarskapet eller liknande) är själva näringsverksamheten. Om du får tillfälliga uppdrag som har en naturlig anknytning till den vanliga verksamheten, till exempel föredrag eller information om den egna verksamheten, ska även den intäkten tas upp i näringsverksamheten.

Andra uppdrag, till exempel föredrag som inte handlar om din egen verksamhet, läraruppdrag eller anställning i projekt, ska normalt sett redovisas som inkomst av tjänst, det vill säga som en vanlig anställningsinkomst.

När blir din verksamhet yrkesmässig? Det gäller att kunna skilja på vad som är hobby och vad som är näringsverksamhet. Tecken som tyder på att verksamheten är yrkesmässig är till exempel att du:

 • skaffat ateljé eller arbetslokal
 • skaffat behövlig utrustning
 • ägnar mycket tid åt verksamheten
 • har utbildning för verksamheten
 • anslutit dig till intresseorganisation
 • kan göra sannolikt att du snart kommer att få intäkter
 • haft intäkter av kulturarbetet av någon betydenhet.

När du bedriver din verksamhet yrkesmässigt är det dags att registrera den. Anmälan kan du göra elektroniskt via webbplatsen verksamt.se eller på papper genom att fylla i blanketten Företagsregistrering (SKV 4620).

Hur mycket får man tjäna som konstnär utan att betala skatt?

Om du har en hobby som kan ge dig pengar finns det inget som hindrar att du tjänar en hacka på det du kan. Det kan till exempel handla om hemslöjd, biodling – eller något helt annat.

För att det du gör ska räknas som en hobby ska det vara:

Måste man registrera hobbyverksamhet?

Om du har en bisyssla som du tycker om att ägna dig åt på fritiden, kan det med tiden kanske bli så att du börjar tjäna lite pengar på det. Det kan vara att du målar tavlor, köper och säljer antikviteter eller säljer egenodlad frukt på en marknad. Att tjäna pengar på en sådan verksamhet behöver inte automatiskt innebära att du måste registrera den som näringsverksamhet, utan det kan, om verksamheten uppfyller vissa kriterier, också räknas som hobbyverksamhet.

”Många människor idag har en hobby som ger en liten vinst varje år. Anledningen är till stor del att det blivit så enkelt att skapa en webbshop och sälja det man skapar eller odlar på nätet”

Hur mycket får man tjäna på sin hobby utan att betala skatt?

 • Om du får överskott från din hobbyverksamhet, det vill säga att du tjänar pengar på den, ska du betala skatt. Du ska då också betala egenavgifter på överskottet.
 • Du behöver inte deklarera en hobbyverksamhet som gått med underskott (förlust) men du måste spara alla underlag för verksamheten.
 • Om du inte får någon vinst och det blir underskott ett år får du spara det och dra av det från eventuellt kommande överskott av samma hobbyverksamhet de fem följande åren.
 • Du får bara göra avdrag för de utgifter som hör till hobbyverksamheten och som du har betalat under inkomståret.

Skattereglerna om hobbyverksamhet kan bara användas om verksamheten inte ska beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet eller i inkomstslaget kapital.

När kan man kalla sig konstnär?

När jag började skapa i Papier Mâché upplevde jag en osläcklig passion som gjorde mig nyfiken, modig, tålmodig och extremt experimentlysten. Jag stormtrivdes i att inte veta så mycket om konst för mitt störst behov var att själv skapa och lita till att jag var en kreatör någonstans, även om mina skolbetyg inte avslöjade någon specifik talang i ämnet.

Vem har rätt att kalla sig konstnär?

Upphovsrätten till ett konstverk uppkommer hos den som skapat själva konstverket. Detta är en central del av hur upphovsrätten ser ut i Sverige och är faktiskt till och med inskrivet i svensk grundlag.

I en del andra länder finns regler som gör att upphovsrätten där kan uppkomma hos företag, men för konstnärer verksamma i Sverige är det tydligt att det är den som skapar konstverket som får upphovsrätten.

Det spelar ingen roll vem det är som betalat för att konstverket ska skapas eller vem det är som äger utrustningen som används. Upphovsrätten tillfaller den som just stått för det konstnärliga skapandet.

Enligt upphovsrätten måste det vara en människa som stått för själva skapandet. Är det till exempel ett djur som målat en tavla, vilket har hänt, blir det ingen upphovsrätt alls. Det innebär att om dessa får användas fritt av alla.

Detta aktualiserades för ett par år sedan när en naturfotografs kamera användes av en apa för att ta selfies. Fotografen, David Slater, hävdade att han hade upphovsrätten till bilderna, men bedömningen blev att eftersom det var apan som faktiskt tog bilderna fanns det inget upphovsrättsligt skydd för bilderna. Se https://en.wikipedia.org/wiki/Monkey_selfie

Det kan uppstå situationer där det kan diskuteras om det är en människa som skapat eller inte. Det kan exempelvis vara så att verket till vissa delar består av bildsekvenser tagna av övervakningskameror. Om sådan delar ingår ett mer omfattande verk får det verket som helhet ett upphovsrättsligt skydd, även om enstaka delar inte i sig får det.

Kan man försörja sig på att vara konstnär?

Kan man försörja sig som konstnär idag? Det är en bra fråga som får många olika svar. För att vara konstnär krävs en drivkraft och en kärlek till skapandet. Det finns många olika inriktningar inom konsten där en del konst kan ta lång tid och konstnären behöver använda dyra material. För att kunna få betalt för sitt arbete blir prislappen ganska hög. Inom andra konstområden är konsten producerad snabbare och med mindre materialkostnad men det gäller att kunna sälja tillräckligt mycket för att kunna försörja sig. Några av de vanligaste inriktningarna inom konst idag är grafik, måleri, textilier, video och film eller skulptur. Många praktiserande konstnärer arbetar med flera olika inriktningar som exempelvis skulptur, datagrafik, konstvideos och måleri för att få ekonomin att gå ihop.

Hur mycket Swish kan man ta emot utan att skatta?

Swish som betalningsmedel är enligt Skatteverket att räkna som kontant betalning. Om Swish-betalningarna tillsammans med kortbetalningar och betalning med sedlar och mynt överstiger 4 prisbasbelopp (motsvarar 190 400 kr för inkomståret 2021) måste företaget normalt ha ett certifierat kassaregister. 

Enligt Bokföringslagen ska det finnas en verifikation för varje affärshändelse. Vid försäljning mot kontant betalning får inbetalningar under en dags försäljning normalt dokumenteras med en gemensam verifikation. Det innebär att verifikationen kan bestå av en kassarapport från en kassaapparat. Vid försäljning via kassaregister ska det på kvittot tydligt framgå om betalningen har gjorts med Swish. Det gäller alltså att ha olika knappar i sitt kassaregister, en för kontant, en för kontokort och en för Swish.

När räknas det som hobbyverksamhet?

Om du har flera hobbyverksamheter beskattas dessa var för sig. De kan alltså inte kvittas mot varandra. Hobbyverksamhet kan inte heller kvittas mot näringsverksamhet. Det är dock ovanligt att någon har både hobby- och näringsverksamhet samtidigt. I så fall måste de vara inom skilda områden, exempelvis biodling och hästverksamhet.

Om din hobbyverksamhet ger överskott ska du betala egenavgifter på nettovinsten (intäkter minus kostnader).

Måste man redovisa hobbyverksamhet?

En hobbyverksamhet är en hobby som genererar vissa inkomster. För att räknas som hobbyverksamhet måste verksamheten utövas utan vinstsyfte av den så kallade hobbyidkaren på fritiden vid sidan av en annan sysselsättning.

Det kan vara svårt att veta var gränsen går mellan hobby- och näringsverksamhet. Därför måste man i många fall titta på helheten och göra en bedömning utifrån alla förutsättningar som verksamheten har.

Det här är några av de saker som skiljer hobbyverksamhet från företag:

Vad krävs för att kallas konstnär?

Konst är den skapande verksamhet som syftar till dekorativa, emotionella eller expressiva uttryck, eller resultatet av en sådan verksamhet. I begreppet konst ingår ofta bildkonst, konsthantverk, arkitektur, skulptur och musik. Det finns med andra ord många olika inriktningar att välja bland för dig som vill gå en utbildning inom konst och yrkestitlarna är många. Du kan exempelvis bli tecknare, skulptör, grafiker eller målare. Utbildningar inom bildkonst brukar traditionellt avse måleri, teckning och grafik, men även fotografi, film och graffiti kallas bildkonst.

Utbildningar inom konst ges inom de flesta skolformer. Om du vill ha en akademisk utbildning inom konst på högskola eller universitet finns det bland annat konsthögskolor i Stockholm, Göteborg, Umeå och Malmö.

Kan man jobba som konstnär?

Konstnärsguiden vänder sig till dig som är yrkesverksam konstnär och ofta frilansar. Här får du svar på frågor om till exempel skatte- och trygghetssystem, företag och deklaration. 

Som frilansare kan du antingen ha tillfälliga anställningar och deklarera lönen som inkomst av tjänst. Eller så frilansar du genom eget företag. Du kan till exempel ha enskild firma eller ha startat ett aktiebolag där endast du själv är anställd.

Vad krävs för att man ska kunna kalla sig konstnär?

De senaste fem åren har jag betraktat mig själv som yrkesverksam konstnär. Nog för att jag inte tjänar stora pengar på min konst, men jag ser även de sidosysslor som betalar mina räkningar som en del av mitt konstnärskap. Så jag borde vara helt bekväm med att presentera mitt konstnärliga yrke då jag väl blir tillfrågad. Trots detta finns alltid en tvekan innan ordet ”konstnär” faller ur min mun. Vad beror detta på och hur kan jag motverka det?

Hej Johannes,

När kollar Skatteverket Swish?

Du ska betala skatten inom 90 dagar från att du får ditt slutskattebesked. Datumet står på slutskattebeskedet. De flesta som har skatt att betala ska göra det senast den 12 september 2023. Om vi ändrar något i din deklaration får du ditt slutskattebesked tillsammans med ändringsbeslutet.

Skatteverket drar pengarna från ditt skattekonto på förfallodagen, om vi inte gjorde det vid uttaget av ditt slutskattebesked. Du kan välja att betala skatten innan. Fördelen är att du blir färdig med din deklaration och du kan också undvika att behöva betala kostnadsränta på skatten.

Den 1 augusti 2023 höjdes den låga kostnadsräntan från 3,75 procent till 5 procent. Samtidigt höjdes den höga kostnadsräntan från 18,75 procent till 20 procent.

Du som har skatt att betala ska göra en inbetalning till ditt skattekonto. Du kan betala allt på en gång eller välja att dela upp betalningen. Det är viktigt att hela beloppet finns på skattekontot på förfallodagen om du väljer att dela upp betalningen. Du kan betala med Swish eller bankgiro.

 • En inbetalning med Swish syns på ditt skattekonto inom tre bankdagar, men beloppet bokförs på skattekontot samma dag som du gör swish-betalningen.
 • En inbetalning med bankgiro bokförs på ditt skattekonto tidigast följande bankdag och inbetalningen syns på ditt skattekonto inom 1–3 bankdagar.

En bankdag är en dag när banker i allmänhet har öppet.

Kan Skatteverket kolla privata bankkonton?

Hur kan jag kontrollera vilket mottagarkonto som är registrerat för mig?

Om du har deklarerat med säkerhetskoder kan du logga in i e‑tjänsten Inkomstdeklaration 1 och kontrollera uppgifterna om mottagarkonto under menyalternativet Bankkonto.