:

Får man bygga på Arrendetomt?

Innehållsförteckning:

 1. Får man bygga på Arrendetomt?
 2. Får man bygga ut på arrenderad mark?
 3. Vad får man göra på arrenderad tomt?
 4. Får man ta ner träd på Arrendetomt?
 5. Vad händer med huset om arrendet sägs upp?
 6. Får man låna till hus på Arrendetomt?
 7. Kan man bli av med Arrendetomt?
 8. Vem ansvarar för träd på Arrendetomt?
 9. Vad händer med ett arrende vid försäljning?
 10. Vad är rimligt arrende?
 11. Kan man köpa loss arrende?

Får man bygga på Arrendetomt?

Vi har för några år sen köpt en liten arrendestuga i ett fritidshusområde vi gillar skarpt. Planen från början var att ha detta några år och sen kanske köpa ngt lite större, gärna friköpt mark då istället för arrende som det är nu. Alternativt komma över en friköpt tomt och bygga helt nytt.

Men vi har förälskat oss lite i just det läget vi har nu. Det verkar inte som att vi får köpa loss just vår arrendetomt, just nu iaf. Problemet är att det är lite litet. Vi har funderat på att bygga ut befintlig stuga men det känns inte värt det när vi dels inte äger marken själva och dels sån är stugan inte isolerad alls, inte vinterbonad och inte i jättebra skick. Men det funkar alltjämt bra som en enkel stuga sommartid.

Får man bygga ut på arrenderad mark?

Arrende är en form av avtalsförhållande där en markägare mot avgift upplåter rätten att nyttja mark till en fysisk eller juridisk person. Det uppstår på så vis en nyttjanderätt att bruka viss mark. Den här artikeln riktar sig till dig som vill veta mer om arrende eftersom vi kommer att besvara frågor som till exempel vad det innebär att arrendera, om en arrendator har besittningsskydd, hur länge ett arrendeavtal står sig och mycket mer.

Arrende är en upplåtelse av jord mot betalning (8 kap. 1 § JB). Det innebär att någon betalar hyra till en jordägare för att få nyttja dennes mark. I juridiska termer kallas du som upplåter mark för jordägare och den som får tillgång till marken kallas för arrendator. Det finns 4 olika former av arrende: bostadsarrende, jordbruksarrende, anläggningsarrende och lägenhetsarrende. Nedan ska vi ge dig en kort genomgång av de huvudsakliga typerna av arrende:

Vad får man göra på arrenderad tomt?

De flesta bostadsarrenden gäller fritidsbebyggelse, bland annat i form av kolonistugor, ­fritidshusbyar och liknande. Många arrenda­torer har under senare år friköpt tomter till sina hus, på grund av de nackdelar som arrende­formen har jämfört med ägandet. Antalet bostadsarrenden har därmed förmodligen minskat.

Den främsta nackdelen är att huset inte kan lämnas som säkerhet för lån.

Får man ta ner träd på Arrendetomt?

Det var stadsstyrelsens ordförande Torbjörn Ekholm (SFP) som tog initiativ till arbetet med att förenkla principerna.

Gruppen har träffats två gånger innan ärendet behandlades i stadsstyrelsen på måndag (5.10).

Vad händer med huset om arrendet sägs upp?

Ett arrende räknas som jordbruksarrende om jordägaren och arrendatorn har ingått ett avtal om att marken ska användas för jordbruksändamål. Till exempel kan arrendatorn använda marken till åkermark eller betesmark.

Tänk på! Avtalet måste alltid vara skriftligt. Muntliga avtal är inte giltiga.

Det finns två olika typer av jordbruksarrenden: gårdsarrende och sidoarrende. Skillnaden mellan dem är att det vid upplåtelse av gårdsarrende även ingår en bostad, vilket det inte gör vid sidoarrende.

För att upplåtelsen ska räknas som bostadsarrende ska syftet vara att arrendatorn ska bo på platsen och betala ersättning till jordägaren. Arrendatorn har då rätt att bygga en bostad eller ha kvar en bostad som finns på marken. Vanligast är att arrendatorn har ett fritidshus eller en sommarstuga på marken, men även en permanentbostad kan vara ett bostadsarrende.

Till skillnad från gårdsarrende får marken däremot inte användas till jordbruk.

I regel gäller bostadsarrenden bara för fysiska personer. Upplåts ett liknande arrende till juridiska personer räknas det vanligtvis som ett lägenhetsarrende.

Anläggningsarrenden innebär att arrendatorn har rätt att bygga eller ha kvar byggnader för att bedriva verksamheten på marken. Anläggningsarrenden kan exempelvis vara bensinstationer, fabriker, vindkraftverk eller lagerhus.

Avtal för anläggningsarrenden måste alltid vara skriftliga, med undantag för avtal som träffades före 1 juli 1968.

Får man låna till hus på Arrendetomt?

Ett arrende är ett avtal om nyttjanderätt av mark mellan dig och en fastighetsägare. Nyttjanderätten definieras i jordabalkens regler och för bostads- och markarrende kan du hitta lagarna i 10-11 kap.

Kan man bli av med Arrendetomt?

De flesta bostadsarrenden gäller fritidsbebyggelse, bland annat i form av kolonistugor, ­fritidshusbyar och liknande. Många arrenda­torer har under senare år friköpt tomter till sina hus, på grund av de nackdelar som arrende­formen har jämfört med ägandet. Antalet bostadsarrenden har därmed förmodligen minskat.

Den främsta nackdelen är att huset inte kan lämnas som säkerhet för lån.

Vem ansvarar för träd på Arrendetomt?

Du som har en tomträtt betalar varje år en avgift till staden för att få använda marken. Det kallas tomträttsavgäld.

Privatpersoner får dra av avgälden som ränta i deklarationen. Exploateringskontoret skickar ut kontrolluppgifter på inbetalad avgäld varje år.

Kommunfullmäktige beslutar hur stor avgiften är, i enlighet med lagar och praxis.

Vad händer med ett arrende vid försäljning?

Staden förnyar tomtarrendeavtalen med alla arrendatorer i enlighet med enhetliga principer. För avtalen uppdateras de nuvarande standardvillkoren och de tomtspecifika villkoren.  

Under de senaste åren har staden förnyat många arrendeavtal i Helsingfors. Till exempel 2023–2024 gick arrendeavtalet ut för cirka 60 tomter och 2020–2021 för cirka 750 tomter. 2025 går arrendeavtalet ut för cirka 250 bostadstomter. De flesta av de här avtalen har börjat på 1960-talet. Sedan dess har tomternas värde stigit kraftigt och arrendet för de flesta tomterna har varit mycket lågt jämfört med den nuvarande arrendenivån. 

Vad är rimligt arrende?

I februari i år presenterade Jordbruksverket sin statiskt för arrendepriser för 2018. Caroline Weibull-Göransson, jurist på Hushållningssällskapet Juridik AB, tipsar om att statistiken kan utgöra en bra grund när du ska förhandla om ditt arrendepris oavsett om du är jordägare eller arrendator. 

Jordbruksverket utför undersökningen om arrendepriser vartannat år. Statistiken visar att arrendepriserna började stiga 1995 men att de nu har börjat att stagnera. 

Kan man köpa loss arrende?

Hej,

Jag hoppas att det här är rätt forumdel för min fråga. Har försökt att googla men inte hittat bra svar på frågan. Jag äger idag ett fritidshus på arrendetomt. Tomten har en egen fastighetsbeteckning (är alltså redan avstyckad?). Jag har under de senaste åren renoverat stugan och vill gärna friköpa tomten om jag kan. Såhär har jag tänkt att jag ska göra: 1. Kolla med banken hur mycket jag får låna. 2. När jag vet det, kontakta markägaren för att få reda på hur mycket denne kan tänka sig att sälja för. 3. Om 1. och 2. passar ihop, genomföra köpet. Den här ordningen känns logisk för mig, men jag är inte född och uppväxt i Sverige och märker ibland när det gäller juridik eller ekonomi att det som jag tycker är logiskt inte alltid är det här eller att jag har missat något viktigt.