:

Hur mycket skatt på andrahandsuthyrning?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket skatt på andrahandsuthyrning?
 2. Måste man betala skatt på andrahandsuthyrning?
 3. Hur räknar man ut skatt på uthyrning?
 4. Hur mycket extra får man ta vid andrahandsuthyrning?
 5. Får man tjäna pengar på att hyra ut i andra hand?
 6. Var går gränsen för 50 procent skatt?
 7. Kan Skatteverket se Airbnb?
 8. Hur vet Skatteverket att jag hyr ut?
 9. Är det olagligt att hyra ut i andra hand?
 10. Vad ska man tänka på när man hyr ut i andra hand?
 11. När betalar man 52% skatt?
 12. När betalar man 50% skatt 2023?
 13. Vad händer om man inte deklarerar uthyrning?
 14. Vad ska man tänka på när man ska hyra ut i andra hand?
 15. Vad kan hända om man hyr ut i andra hand utan tillstånd?

Hur mycket skatt på andrahandsuthyrning?

Att hyra ut sin bostad i andra hand kan vara en lösning för dig som kanske behöver flytta till en annan ort under en begränsad tid, eller för dig som vill dryga ut dina inkomster med en extra intäkt. Kanske du har ett Attefallshus på tomten som du nu kan tänka dig hyra ut över tid.

Den här artikeln handlar om vad du som uthyrare bör känna till om skatter på hyresintäkter. Uthyrning i andra hand innebär att du som bostadsinnehavare hyr ut hela eller kanske delar av en fastighet, bostadsrätt, hyresrätt eller villa till någon annan, som i sin tur blir hyresgäst i din bostad.

Måste man betala skatt på andrahandsuthyrning?

Många hyrde ut fritidsboenden förra sommaren och Skatteverkets bedömning är att hyrorna var högre än tidigare. Förmodligen för att fler semestrade i Sverige. Inkomster på över 40 000 kronor från uthyrning av bostäder ska deklareras. Skatteverket kommer särskilt att granska detta i år.

På Skatteverkets webbplats finns en beräkningshjälp där den som hyrt ut fyller i uppgifter om uthyrningen. Tjänsten hjälper till att räkna ut om uthyrningen behöver deklareras.

Hur räknar man ut skatt på uthyrning?

Sedan 2013 finns ett schablonavdrag på 40 000 kronor. Det innebär att om du hyr ut för mer än 40 000 kronor sammanlagt under året, kommer du endast behöva skatta för de hyresintäkter som överstiger det beloppet. Hyr du däremot ut för mindre än 40 000 kronor, kommer din uthyrning vara helt skattefri! Här är några saker som kan vara bra att tänka på:

Detta innefattar t.ex. villa och radhus, ovservera att en bostadsrättslägenhet inte är en ägarlägenhet.

Förutom schablonavdraget får du göra ett avdrag med 20 procent av hyresintäkten. Detta avdrag är tänkt att täcka dina driftskostnader, till exempel sophämtning, vatten och el.

Hur mycket extra får man ta vid andrahandsuthyrning?

Är du andrahandshyresgäst och har betalat en oskälig hyra, det vill säga du tycker att du betalat för mycket i hyra, kan du vända dig till hyresnämnden. Hos hyresnämnden kan du ansöka om att få tillbaka den del av hyran som är oskälig. Du kan också ansöka om att få hyran sänkt för den fortsatta hyrestiden.

Återbetalning kan bli aktuell för hyror upp till två år tillbaka i tiden. Då räknar man från dagen då du ansökte om återbetalning. Detta gäller för avtal som har träffats efter den 1 oktober 2019. För avtal som träffats innan denna tidpunkt får beslut om återbetalning avse hyror för ett år tillbaka i tiden.

Får man tjäna pengar på att hyra ut i andra hand?

Är du andrahandshyresgäst och har betalat en oskälig hyra, det vill säga du tycker att du betalat för mycket i hyra, kan du vända dig till hyresnämnden. Hos hyresnämnden kan du ansöka om att få tillbaka den del av hyran som är oskälig. Du kan också ansöka om att få hyran sänkt för den fortsatta hyrestiden.

Återbetalning kan bli aktuell för hyror upp till två år tillbaka i tiden. Då räknar man från dagen då du ansökte om återbetalning. Detta gäller för avtal som har träffats efter den 1 oktober 2019. För avtal som träffats innan denna tidpunkt får beslut om återbetalning avse hyror för ett år tillbaka i tiden.

Var går gränsen för 50 procent skatt?

Ur ett juridiskt perspektiv är arbetsgivaravgifterna helt klart en skatt. De omfattas av principen om ”svenska folkets urgamla rätt att sig själv beskatta” och kan därför bara beslutas av riksdagen. Som en statlig utredning har konstaterat: ”Socialavgifterna t.ex. är skatter fastän de betecknas som avgifter.” (SOU 2007:96, sid. 28) Arbetsgivaravgifterna samlas in av Skatteverket och den som fifflar med dem kan dömas för skattebrott.

Även ur ett statistiskt perspektiv ingår arbetsgivaravgifterna i skatteintäkterna (med ett undantag). De redovisas i statsbudgeten under rubriken ”indirekta skatter på arbete”. Det är i enlighet med internationella regelverk i EU och OECD. Statistiken över skatteintäkter och offentliga finanser är reglerad på detaljnivå för att länder inte ska kunna manipulera statistiken och dölja delar av den offentliga sektorns ekonomi.

Kan Skatteverket se Airbnb?

Sedan några år har Skatteverket haft extra koll på privatpersoner som hyr ut sin bostad via sajter som Airbnb. Skattegranskarna har också upptäckt åtskilliga fall där uthyrarna missat eller struntat i att deklarera inkomsterna.

– Den som hyr ut enstaka veckor behöver oftast inte redovisa uthyrningsinkomsterna i sin deklaration. Fribeloppet höjdes rejält för några år sedan. Men den som hyr ut återkommande och lite dyrare semesterbostäder kan komma över gränsvärdet för att betala skatt. Då ska inkomsten redovisas i deklarationen. Det finns bra information på Skatteverkets webbplats att ta hjälp av, säger Anna Sjöberg, deklarationsexpert på Skatteverket.

Hur vet Skatteverket att jag hyr ut?

De nya reglerna innebär ingen förändring av hur inkomsterna ska beskattas eller hur skatten ska betalas in. Du måste alltså dokumentera dina försäljningar och uthyrningar och sedan deklarera alla inkomster som är skattepliktiga även i fortsättningen.

Du kan kontrollera om du ska deklarera inkomsten på sidan Vem ska deklarera?

Är det olagligt att hyra ut i andra hand?

Stena Fastigheter har regler för andrahandsuthyrning och hur mycket du kan ta ut i hyra när du hyr ut i andra hand. Den nya strängare lagstiftningen, som tillkom 2019, innebär att otillåten andrahandsuthyrning till överhyra och köp av hyreskontrakt är brottslig. Riksdagen har infört den tuffare lagstiftningen för att få en mer fungerande hyresbostadsmarknad.

Regler som är bra för dig som hyresgäst att känna till: Lägenhetsbyte ska godkännasFör att få byta en hyresrätt mot en annan hyresrätt behöver du tillstånd från hyresvärden, eller från hyresnämnden. Både du som hyresgäst och den du vill byta lägenhet med behöver ha bott i lägenheten i ett år för att bytet ska godkännas. Du får inte byta en hyresrätt mot en bostadsrätt eller villa.Andrahandsuthyrning kräver alltid tillståndDu behöver alltid tillstånd från hyresvärden, eller från hyresnämnden, för att få hyra ut din hyresrätt i andra hand. Om du inte fått tillstånd av hyresvärden eller hyresnämnden och ändå hyr ut din hyresrätt i andra hand riskerar du att bli av med hyreskontraktet och tvingas flytta från lägenheten.

Vad ska man tänka på när man hyr ut i andra hand?

Reglerna för uthyrning av bostadsrätter är reglerat i bostadsrättsföreningens stadgar och i Bostadsrättslagen. Står det i bostadsrättsföreningens stadgar att uthyrningen måste godkännas av styrelsen, vilket det vanligtvis gör, krävs det att styrelsen godkänner din uthyrning.

Om styrelsen nekar din uthyrning kan du ändå ha rätt att hyra ut. Du kan få hjälp av Hyresnämnden att få din uthyrning godkänd. För att du skall ha rätten på din sida krävs det att du kan uppvisa giltiga skäl för uthyrningen.

Alla skäl är inte godtagbara. Att exempelvis köpa en bostadsrätt med avsikten att bara hyra ut den godtas oftast inte av varken bostadsrättsföreningen eller hyresnämnden.

Att bestämma vilken hyra du kan ta ut för uthyrning av bostadsrätt är inte det enklaste. Du måste ta hänsyn till vad som räknas som en en skälig hyra för din bostadsrätt. Om du tar ut en oskälig hyra kan hyresgästen gå via Hyresnämnden och begära att hyran sänks.

Se hur mycket du kan ta ut i hyra för en bostadsrätt

Med kalkylatorn nedan kan du räkna ut vad som är en skälig hyra för din bostadsrätt. Du väljer helt enkelt alternativet ”Bostadsrätt” och fyller sedan i uppgifterna i fälten.

Var du ska annonsera att du hyr ut din bostadsrätt är helt upp till dig. Många lägger upp annonsen på Blocket.se, andra i den lokala tidningen, och den senaste tiden har det blivit allt vanligare att lägga upp en annons på Facebook.

Om du lägger upp din annons på Facebook kan det vara bra att göra inlägget delbart, så att dina vänner kan dela annonsen med sina vänner. Oavsett var du lägger upp annonsen bör du ta del av våra tips på hur du skriver en bostadsannons och hittar rätt hyresgäst.

När betalar man 52% skatt?

Marginalskatten är inte en skatt i sig utan ett mått som visar hur mycket skatt du betalar på den sist intjänade kronan och hur mycket du får behålla vid en eventuell löneökning. De svenska marginalskatterna ligger för närvarande i spannet 28 till 33 procent på genomsnittliga inkomster. Den högsta möjliga marginalskatten i Sverige är idag ungefär 55,5 procent.

När betalar man 50% skatt 2023?

Skiktgränsen för uttag av statlig inkomstskatt (20 procent) hamnar på 598 500 kronor jämfört med 540 700 kronor 2022. Det är 57 800 kronor högre än förra året och är en effekt av omräkningen med förändringen av konsumentprisindex + 2 procent­enheter.

 • Det innebär att du 2023 kan ha en månadslön på knappt 51 200 kronor innan du börjar betala statlig inkomstskatt, jämfört med år 2022 då motsvarande nivå låg på drygt 46 200 kronor.
 • Pensionärer (66+) kan tjäna mer, drygt 56 900 kronor i månaden, innan statlig skatt tas ut, jämfört med år 2022 då motsvarande nivå låg på knappt 51 600 kronor.

Vad händer om man inte deklarerar uthyrning?

Du ska registrera dig och betala moms om du svarar ja på alla de här frågorna:

Du bedriver skattepliktig ekonomisk verksamhet om du svarar ja på alla dessa frågor. Du ska därför betala moms på dina intäkter från uthyrningen.

Vad ska man tänka på när man ska hyra ut i andra hand?

 • Den du hyr från blir din hyresvärd.
 • Din hyresvärd behöver ett skriftligt tillstånd från sin hyresvärd eller hyresnämnden för att få hyra ut i andra hand.
 • Skriv ett andrahandskontrakt.
 • Gör en inventarieförteckning om du hyr bostaden möblerad.
 • Notera skador och brister i lägenheten. Gärna genom att fotografera eller filma.
 • Betala inte för hög hyra. I vissa fall kan du begära återbetalning i efterhand, men inte alltid. 
 • Betala ingen ersättning utöver hyran! Den du hyr från får inte ta betalt för att du ingår ett avtal med hen.

Det vanligaste är att hyresvärdar ger ett tillstånd för 6–12 månader i taget. Tillståndet gäller för den person som man ansökt om att få hyra ut till. Blir det en ändring av hyresgäst krävs ett nytt tillstånd från hyresvärden. Det krävs även ett nytt tillstånd för att förlänga uthyrningstiden. Efter två år får du ett besittningsskydd som gäller mot förstahandshyresgästen. Du har dock aldrig en juridisk rätt att ta över förstahandsavtalet.

Den förstahandshyresgäst som vill hyra ut sin lägenhet i andra hand behöver ett tillstånd från sin hyresvärd eller från hyresnämnden. En förutsättning för att få tillstånd är att hen tar ut en skälig hyra. Hyresnämnden vill ofta se en kopia av andrahandsavtalet, med information om vilken hyra som förstahandshyresgästen betalar. För att få ett tillstånd från hyresnämnden krävs också att hyresgästen har det som kallas för "beaktansvärda skäl".

Vad kan hända om man hyr ut i andra hand utan tillstånd?

Malmöbon nekar till att ha begått något brott med hjälp av sin hyresrätt. Om han skulle bli dömd i tingsrätten så spänner ett möjligt straff från böter till fängelse.