:

Kan man få rotavdrag på fritidshus?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man få rotavdrag på fritidshus?
 2. Får man rotavdrag för luftvärmepump?
 3. Får man rotavdrag för garage?
 4. Vem har inte rätt till rotavdrag?
 5. När gäller inte ROT-avdrag?
 6. Hur gammalt måste huset vara för att få ROT-avdrag?
 7. När gäller inte rot-avdrag?
 8. Kan man få bidrag för luftvärmepump?
 9. Får man ROT-avdrag för sommarstuga?
 10. Får man rot-avdrag för sommarstuga?
 11. Kan man bli nekad rotavdrag?
 12. Vad krävs för att få rotavdrag?
 13. Kan man få rotavdrag på solceller?
 14. Kan man själv ansöka om ROT-avdrag?
 15. Är det ekonomiskt med luftvärmepump?

Kan man få rotavdrag på fritidshus?

ROT-avdraget är en del i avdragssystemet för hushållsnära tjänster. Du kan få avdrag för både hushållsnära tjänster som städning och bygg- och reparationstjänster. Det har på nytt införts igen från och med den 8/12 2008.

Avdraget är halva arbetskostnaden, som får vara högst 100 000 kr per person och år. Är ni två som äger huset blir summan det dubbla. Då kan ni köpa byggtjänster för 200 000 kr och få 100 000 kr i skattesubvention.

Får man rotavdrag för luftvärmepump?

Du får göra rotavdrag när du installerar värmepump eller värmepanna. Avdraget blir olika stort beroende på om det handlar om bergvärme, jordvärme, luft/vattenvärmepump eller en värmepanna.

Du som villaägare kan du få maximalt 50 000 kronor/person och år i ROT-avdrag. Du får enbart ROT-avdrag på arbetskostnaden. 

För att få en tydligare bild av hur mycket ROT-avdraget minskar kostnaden för dig som ska installera en värmepump har Skatteverket och Svenska Värmepumpsföreningen tagit fram en schablon för hur mycket som ska räknas som arbetstid. 

Får man rotavdrag för garage?

Skattereduktionen för rotarbete kallas ofta för rotavdrag men det är inte ett avdrag.

Skattereduktionen för rotarbete uppgår till 30 procent av den debiterade arbetskostnaden inklusive mervärdesskatt. Rotavdraget får uppgå till högst 50 000 kr per person och beskattningsår.

Kostnader för material, resor och utrustning ger inte rätt till rotavdrag (67 kap. 18 § IL).

Reparation och underhåll är åtgärder som ger rotavdrag. Det är arbeten som syftar till att återställa eller bibehålla en byggnad eller lägenhet i nyskick. Vanliga åtgärder är att man

 • målar om
 • byter golv, tak och väggmaterial
 • byter köksinredning
 • moderniserar elinstallationer.

Till reparation räknas även byte av bristfälligt konstruerade enstegstätade fasader på småhus.

Vem har inte rätt till rotavdrag?

Skattereduktionen för rot- och rutarbete kallas ofta för rotavdrag respektive rutavdrag men är alltså inte ett avdrag.

Rutavdrag får uppgå till max 50 procent och rotavdrag till max 30 procent av den debiterade arbetskostnaden inklusive mervärdesskatt. Skattereduktionen för rot- och rutavdrag får uppgå till sammanlagt högst 75 000 kr per person och beskattningsår, varav rotavdraget högst får uppgå till högst 50 000 kr.

Det finns tre olika sätt att få rot- och rutavdrag på:

 • fakturamodellen – när köparen anlitar en utförare med F-skatt
 • när en anställd får rot- eller rutarbete som förmån
 • när köparen anlitar en person som inte har F-skatt.

För att få rot- och rutavdrag måste något av de tre sätten användas. Det absolut vanligaste sättet är enligt fakturamodellen.

När gäller inte ROT-avdrag?

Likt rotavdraget är rutavdraget en skattereduktion och innebär att du kan göra ett avdrag på arbetskostnaden när du anlitar företag för att utföra tjänster i ditt hem. RUT står för rengöring, underhåll och tvätt. Rutavdraget täcker, som du säkert genom förkortningen redan listat ut, arbeten inom just rengöring, underhåll och tvätt.  

Exempel på tjänster som du kan använda rutavdraget vid är hushållstjänster som flyttstädning, läxhjälp och trädgårdsarbete. Du kan också använda dig av rutavdraget när du:

 • Anlitar barnvakt
 • Anlitar hjälp för snöskottning samt vid installation
 • Underhåll eller reparation av fiber 

Hur gammalt måste huset vara för att få ROT-avdrag?

Regel nummer ett är enkel - du måste helt eller delvis äga den fastighet (bostadsrätt, villa, radhus, fritidshus) som du köper hantverkartjänster till, för att få göra ROT-avdrag enligt konstens alla regler. det göra att du alltså inte kan göra skatteavdraget om du bor i hyresrätt, i andrahand eller liknande.

Är ni två personer som äger en bostad tillsammans kan ni om ni vill dela upp ROT-avdraget mellan er eller låta den ena parten stå för hela avdraget. Om den ena t.ex. saknar inkomst är det klokt att låta den som har inkomst göra hela avdraget. Rent praktiskt innebär detta att ni pratar ihop er med företaget ni anlitar och ber de ställa fakturan till antingen en av er på hela beloppet, eller att de delar upp det i två fakturor, en till var och en av er.

Tips! Ställ egna frågor och få hjälp från proffs på vårt ROT-forum.

Eftersom ROT-avdraget är just ett skatteavdrag är reglerna tydliga kring inkomsten du behöver - du måste helt enkelt ha betalat tillräckligt med skatt under året för att "motsvara" minst det belopp som du nu vill göra ROT-avdrag på. För att göra det största möjliga avdraget på 50 tkr krävs ungefär en månadslön på 26 000 - 27 000 kronor. Men för mindre avdrag går det alltså bra med en avsevärt mycket lägre månadsinkomst, huvudsaken är att du betalat tillräckligt med skatt för att täcka ditt avdrag, samt att du inte gör en massa andra avdrag som äter upp ditt utrymme för ROT-skattereduktion. Läs mer på vår specialsida om detta där du också kan göra en uträkning på om just din egen inkomst räcker till fullt avdrag, elelr var din personliga avdragsgräns går.

När gäller inte rot-avdrag?

Regel nummer ett är enkel - du måste helt eller delvis äga den fastighet (bostadsrätt, villa, radhus, fritidshus) som du köper hantverkartjänster till, för att få göra ROT-avdrag enligt konstens alla regler. det göra att du alltså inte kan göra skatteavdraget om du bor i hyresrätt, i andrahand eller liknande.

Är ni två personer som äger en bostad tillsammans kan ni om ni vill dela upp ROT-avdraget mellan er eller låta den ena parten stå för hela avdraget. Om den ena t.ex. saknar inkomst är det klokt att låta den som har inkomst göra hela avdraget. Rent praktiskt innebär detta att ni pratar ihop er med företaget ni anlitar och ber de ställa fakturan till antingen en av er på hela beloppet, eller att de delar upp det i två fakturor, en till var och en av er.

Tips! Ställ egna frågor och få hjälp från proffs på vårt ROT-forum.

Eftersom ROT-avdraget är just ett skatteavdrag är reglerna tydliga kring inkomsten du behöver - du måste helt enkelt ha betalat tillräckligt med skatt under året för att "motsvara" minst det belopp som du nu vill göra ROT-avdrag på. För att göra det största möjliga avdraget på 50 tkr krävs ungefär en månadslön på 26 000 - 27 000 kronor. Men för mindre avdrag går det alltså bra med en avsevärt mycket lägre månadsinkomst, huvudsaken är att du betalat tillräckligt med skatt för att täcka ditt avdrag, samt att du inte gör en massa andra avdrag som äter upp ditt utrymme för ROT-skattereduktion. Läs mer på vår specialsida om detta där du också kan göra en uträkning på om just din egen inkomst räcker till fullt avdrag, elelr var din personliga avdragsgräns går.

Kan man få bidrag för luftvärmepump?

 • Sök bidraget eller komplettera din ansökan i vår e-tjänst
 • Länsstyrelsen svarar på frågor om bidraget
 • Vilka är förutsättningarna för bidrag?
 • Vilka energieffektiviserande åtgärder kan jag söka bidrag för?
 • Hur stort är bidraget?
 • Hur ansöker jag?
 • När och hur betalas bidraget ut?
 • Vilka handlingar ska jag bifoga ansökan?
 • Vem kontaktar jag om jag har frågor?
 • Relaterad information

För att söka bidraget behöver du logga in i vår e-tjänst. När du är inloggad kan du även komplettera en påbörjad ansökan, eller titta på beslutade ansökningar på Mina sidor. Du behöver e-legitimation för att logga in. 

Får man ROT-avdrag för sommarstuga?

Kalle och Lisa har anlitat ett företag för en stor renovering i deras villa. Arbetskostnaden är 200 000 kr och materialkostnaden 100 000 kr, dvs total kostnad på 300 000 kr.

Med ROT-avdraget på 30% dras 60 000 kr från arbetskostnaden. Totalkostnaden blir således 240 000 kr. 

Eftersom Kalle och Lisa äger huset tillsammans, där vardera person får göra ROT-avdrag på upp till 50 000 kr per år, kan de utnyttja hela ROT-avdraget på 60 000 kr, och de kommer också att ”få kvar” 40 000 kr i ROT-avdrag för året.

ROT-avdrag är en skattereduktion som privatpersoner får när man använder hantverkstjänster i sin bostad. ROT står för reparation, om- och tillbyggnad. I praktiken innebär det att du får hantverkstjänster tjänster till ett kraftigt rabatterat pris. ROT-avdraget gös direkt på din faktura och vi sköter hanteringen med Skatteverket, så det innebär inget extra besvär för dig att utnyttja ROT-avdraget.

ROT-avdraget är 30 % avdrag på arbetskostnaderna för hantverkstjänster, inklusive moms. Det gäller alltså inte kostnader för material och övriga kostnader som hantverkarna kan ha, såsom resekostnader.

ROT-avdraget är maximalt 50 000 kr per person och år. Det gäller för varje person som är delägare och bor i bostaden. Om ni till exempel är två personer i hushållet så är därmed summan ni kan använda i ROT-avdrag 100 000 kr per år. ROT-avdraget kan fördelas mellan personerna hushållet som ni vill, men max 50 000 kr per person. Om ni vill ändra fördelningen som blev så går det bra att göra det på din skattedeklaration också. 

Får man rot-avdrag för sommarstuga?

Likt rotavdraget är rutavdraget en skattereduktion och innebär att du kan göra ett avdrag på arbetskostnaden när du anlitar företag för att utföra tjänster i ditt hem. RUT står för rengöring, underhåll och tvätt. Rutavdraget täcker, som du säkert genom förkortningen redan listat ut, arbeten inom just rengöring, underhåll och tvätt.  

Exempel på tjänster som du kan använda rutavdraget vid är hushållstjänster som flyttstädning, läxhjälp och trädgårdsarbete. Du kan också använda dig av rutavdraget när du:

 • Anlitar barnvakt
 • Anlitar hjälp för snöskottning samt vid installation
 • Underhåll eller reparation av fiber 

Kan man bli nekad rotavdrag?

Tänker du genomföra en renovering med totalentreprenad? Rotavdraget kan erbjuda betydande ekonomiska fördelar för ditt projekt. Det är viktigt att välja rätt entreprenör, bestämma din budget, försäkra dig om att du har rätt försäkringar och att upprätta en realistisk tidsplan. Allt detta bidrar till att ditt renoveringsprojekt kan genomföras så smidigt som möjligt. Med rätt information i handen blir det enklare att genomföra ditt renoveringsprojekt på ett framgångsrikt sätt.

Vad krävs för att få rotavdrag?

Om du till exempel behöver renovera ditt hus eller din lägenhet och anlitar en byggfirma kan du ansöka om rotavdrag för renoveringskostnader. Avdraget ligger på 30 procent av kostnaden för själva arbetet, kringliggande utgifter som materialkostnad och liknande går inte att få avdraget.

Företaget eller hantverkaren gör noga anteckningar om kostnaderna för själva arbetet och materialet för att sedan kunna specificera detta på fakturan. Du som privatperson behöver själv inte ligga ute med pengar, utan företaget som utför arbetet gör sedan ett avdrag för ROT i fakturan. De kommer sedan att anmäla rotavdraget till Skatteverket som gör en utbetalning om allt är utfört korrekt.

Kan man få rotavdrag på solceller?

Om du ska installera grön teknik kan du få skattereduktion för kostnaden för arbete och material. Det gäller installationer som påbörjas och betalas från och med 1 januari 2021. Det fungerar på liknande sätt som med rot och rut, men är en egen skattereduktion. Du får avdraget direkt på fakturan från företaget som utför installationen (din utförare). Företaget begär sedan utbetalning från Skatteverket.

Kan man själv ansöka om ROT-avdrag?

men alltså menar ni att det finns företag som gör jobb åt privatpersoner, som nekar till att göra dom om det ska vara ROTjobb? Att UEföretag (om man kan kalla dom så) inte vill göra det kan jag förstå, om dom bara jobbar som UE, men om dom även gör jobb åt privatp. så kan jag inte förstå att man har nått emot ROT...?

Har sagt det förut och säger det igen, det tar max 10min att få uppgifterna av kunden och skicka in det till SKV med ett bra faktureringsprogram

Är det ekonomiskt med luftvärmepump?

Uppgifterna om energibesparing är delvis baserade på Energimyndighetens tester. Energimyndigheten testar luftvärmepumpar med jämna mellanrum. De testar värmepumparnas kapacitet för klimatet i tre olika områden i Sverige som de har delat upp enligt norra, mellersta och södra Sverige där Malmö, Borås och Luleå fungerar som exempelstäder. De tittar på två olika stora hus när det gör sina jämförelser.

Man delar ofta in Sverige i olika zoner utifrån genomsnittlig uppmätt utomhustemperatur. Ju kallare klimatet är utanför huset desto större kapacitet på luftvärmepumpen behövs för att du ska kunna få en så hög energieffektivitet och besparing som möjligt. Titta på kartan för att ta reda på vilken zon ditt hus ligger i.