:

Vad är värdepappersfonder och specialfonder?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är värdepappersfonder och specialfonder?
 2. Vad finns det för olika typer av fonder?
 3. Hur ofta kan du köpa och sälja specialfonder?
 4. Vilka typer av fonder ska man köpa?
 5. Vad är skillnad mellan ETF och fond?
 6. Är ETF en fond?
 7. Varför ska man inte ha för många fonder?
 8. Vilken är den vanligaste fondtypen?
 9. Hur får jag 10 000 kr att växa snabbt?
 10. Hur får jag ut pengar från en fond?
 11. Vilken fond går bäst 2023?
 12. Vilken fond har gått bäst i år?
 13. Hur mycket bör man investera i en fond?
 14. Vilken fond har gått bäst?
 15. Är 10 fonder för mycket?

Vad är värdepappersfonder och specialfonder?

En viktig skillnad mellan värdepappersfonder och specialfonder är att värdepappersfonder lyder under det som på lagspråk kallas “kontraheringsplikten”. Det innebär att en värdepappersfond måste vara öppen för investeringar från allmänheten. Specialfonder däremot får vända sig till en begränsad krets av investerare.

Andra viktiga skillnader är att en värdepappersfond ska vara öppen för daglig handel medan det för en specialfond räcker med att fonden är öppen för handel minst en gång om året (ofta sker månatlig handel). Vidare finns det krav på att en värdepappersfond följer placeringsregler i lagen om värdepappersfonder medan en specialfond, efter Finansinspektionens godkännande, kan avvika från placeringsreglerna och placera i instrument som inte är tillåtna för värdepappersfonder.

Både i termer av antal fonder och fondförmögenhet är värdepappersfonder i särklass den mest vanligt förekommande fondtypen. Detta borde också innebära att de flesta fonder i Sverige är öppna för dig som investerare att investera i. Så är tyvärr inte alltid fallet och det bygger på undantag från den grundläggande principen om att en fond ska vara öppen för allmänheten.

Vad finns det för olika typer av fonder?

Fonder tillhör olika kategorier beroende på vilka tillgångar som fonden investerar i. Det finns bland annat aktiefonder, räntefonder, blandfonder, hedgefonder, indexfonder och fond-i-fonder. Utöver det finns det även fonder som placerar i speciella branscher, marknader och regioner.

Hur ofta kan du köpa och sälja specialfonder?

Bestämmelserna om den svenska fondverksamheten har sedan 2004 funnits i LIF, lag (2004:46) om investeringsfonder. Investeringsfonder infördes då som ett samlingsnamn för värdepappersfonder och specialfonder. Under år 2013 har samlingsnamnet utmönstrats ur fondlagstiftningen, lagen bytt namn till lag om värdepappersfonder (LVF) och bestämmelserna om specialfonder har överförts till lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF).

Som en följd av ändringarna i fondlagstiftningen har samlingsnamnet investeringsfond ersatts med uttrycken värdepappersfond och specialfond i inkomstskattelagen.

Det finns särskilda skatteregler i IL som gäller två typer av fonder, nämligen värdepappersfonder och specialfonder. Vad som avses med en värdepappersfond framgår av LVF och vad som avses med en specialfond framgår av 12 kap. LAIF.

Vilka typer av fonder ska man köpa?

Här finner du Finansportalens kostnadsfria fondskola, en av nätets bästa svenska skolor om fonder och fondsparande med det mesta du behöver veta för att tjäna pengar på fonder oavsett om du är ny eller gammal på fondmarknaden.

Vi svenskar är ett fondsparande folk. I stort sett hela den vuxna befolkningen sparar i fonder i någon form. De flesta sparar till sin pension men även för att ha en buffert för framtiden.

Vad är skillnad mellan ETF och fond?

En hävstångsprodukt är en investering som ger en förstärkt utveckling av en underliggande tillgång under en viss specificerad period. Denna förstärkning kallas för hävstångsfaktor och kan exempelvis vara 1,5 gånger, 2 gånger och så vidare. Hävstångsfaktorn kan vara antingen positiv eller negativ.

Våra ETF:er med hävstång heter XACT Bull och XACT Bear. Hävstångs-ETF:er kan passa dig som har en fast tro på marknadens riktning. Oavsett om du tror på uppgång eller nedgång. Med Bull finns möjlighet till god avkastning när marknaden stiger och med Bear när marknaden faller.

Är ETF en fond?

Den främsta skillnaden är att en ETF, liksom en aktie, handlas och prissätts i realtid. Beroende på när under dagen en order läggs, kommer avslut att ske till det pris som gäller just i det ögonblick som ordern genomförs. En vanlig fond prissätts däremot bara en gång om dagen. I det fallet spelar det alltså ingen roll när under dagen ett köp eller en försäljning av fondandelar görs – ett och samma pris kommer att gälla för alla oavsett tidpunkt för orderläggning.

Varför ska man inte ha för många fonder?

En fond består av flera värdepapper, ofta exempelvis aktier. Om du investerar i en fond innebär det alltså att du köper andelar i fonden och per automatik får exponering mot en korg av olika aktier.

Du kan se fonden som ett fotbollslag. I varje fond finns olika spelare (aktier), fondförvaltaren är tränaren som väljer vilka aktier som ska vara med och spela.

Fonder har olika risknivåer. En fond kan ge bra avkastning och det finns ingen gräns på hur bra det kan gå. Men kom ihåg att du precis som med aktier också kan förlora hela eller delar av ditt kapital.

Du har bestämt dig för att börja fondspara – bravo! Ditt långsiktiga sparande tackar dig, för den förtjänar en bättre avkastning än vad den skulle få på ett sparkonto.

Du inser dock väldigt snart att det finns en mängd olika fonder där ute. Det kanske känns svårt till en början, men i den här delen av fondskolan går vi närmre in på skillnaderna mellan olika fonder.

Vilken är den vanligaste fondtypen?

Indexfonder (passiva fonder) och indexnära fonder är aktiefonder som följer ett underliggande marknadsindex. En Sverigefond kan till exempel följa ett index som heter OMX Stockholm 30, som återspeglar avkastningen från de 30 största företagen på Stockholmsbörsen. Indexfonder har oftast en lägre avgift än aktivt förvaltade fonder. Läs om indexfonder och indexnära fonder, samt vad som skiljer dem åt.

I fondlistan hittar du alla fonder du kan köpa via oss, från Swedbank Robur och andra fondbolag. Sök och jämför fonder och fondbolag, följ fonders utveckling, se fondkurser, risk och avgifter. 

Hur får jag 10 000 kr att växa snabbt?

Att ta första steget är förstås viktigt för att komma igång med sitt sparande, men ibland fastnar man redan där. Vart ska jag spara mina pengar – vilket konto, fonder eller aktier ska jag spara i? Innan du börjar placera dina pengar i fonder eller aktier rekommenderar jag att du först bygger upp en buffert på ett vanligt bankkonto. Vilket konto du sparar på är inte så viktigt då räntan generellt är så pass låg. Har du 10 000 kr på ett konto blir en halv procents ränta bara 35 kr efter skatt på ett år. Fokusera i stället på att få till en rutin där du regelbundet sparar. Autogiro eller banköverföring den 25:e varje månad brukar vara en bra lösning.

Hur får jag ut pengar från en fond?

European Smaller Companies har transaktionsdag, det vill säga dagen då uppdrag om köp och sälj verkställs, den andra och fjärde onsdagen varje kalendermånad. Om denna dag inte är en bankdag i Sverige, är transaktionsdagen nästa bankdag.

Uppdrag ska ges 10 bankdagar före ovan nämnda transaktionsdag, senast klockan 15:30. Uppdrag som lämnas in efter denna tid förs över på nästa transaktionsdag, upp till fyra veckor senare. Byten från eller till fonden är inte möjliga. Observera också att fonden endast går att köpa via en rådgivare eller via vår kundservice.

Vilken fond går bäst 2023?

Bästa Sverigefond: Spiltan Aktiefond Stabil Priset för Best Swedish Equity Fund går till Spiltan Aktiefond Stabil som lyckas upprepa förra årets vinst även i år. En starkt bidragande faktor till vinsten är hur förvaltarna lyckades hantera nedåtgående marknader åren 2020 och 2018 under en femårsperiod som i övrigt varit kraftigt stigande. Fonden har förvaltats av Erik Brändström sedan fonden lanserades år 2002 där Pär Andersson anslöt 2008.

Vilken fond har gått bäst i år?

I topplistan över bästa fonderna senaste året hittar vi fonder inriktade på energi och råvaror samt fonder inriktade mot Turkiet.

Utvecklingen är redovisad efter avgifter, så trots att vissa av fonderna har höga avgifter, så placerar sig fonderna på topplistan över bästa fonderna i utveckling.

Fördelarna med en globalfond är att du kan investera globalt på ett billigt och enkelt sätt.

Du sprider även riskerna över ett tjugotal marknader och tiotal branscher. En globalfond är en bra bas i en fondportfölj och du får riskspridning över hela världen. Det är viktigt att komma ihåg att globalfonder har ungefär hälften av sitt innehav i amerikanska aktier, så dollarutvecklingen påverkar avkastningen liksom den hur den amerikanska marknaden går.

Warren Buffett som är världens bästa investerare har rekommenderat sparande i indexfonder över lång tid och menar att dessa fonder slår fondförvaltare på lång sikt.

Vill du ha ett långsiktigt sparande med bra avkastning till låg avgift? Då är det perfekt att starta upp ett månadssparande i indexfonder där du löpande sparar i fonder varje månad. Det finns en anledning att flera tusentals människor väljer samma fonder, och det är för att de är billiga och ger bra avkastning till en bra riskspridning. Fördelen med indexfonder är att du får en snarlik utveckling som marknadens index till låga avgifter.

Om du vill ha gratis hjälp med att sätta upp ett månadssparande och välja fonder så kan du använda Avanzas portföljgenerator här.

Småbolagsfonder har sin fördel i att avkastningen kan bli högre då många av fondens innehav är mindre bolag som kan växa snabbare.

Nackdelen är att småbolag faller mer i dåliga börstider. Så om du väljer att spara i småbolagsfonder så måste du vara långsiktig. Titta även efter om fonden verkligen äger småbolag så att inte hela fonden består av Large Cap-bolag (börsvärde 10 mdr+).

Hur mycket bör man investera i en fond?

Hur mycket du ska investera kan bara du svara på, du får kolla till hur stor del av din ekonomi som du kan avvara till att investera. Även små belopp kan bli väldigt mycket på lång sikt, samtidigt som ju mer du kan avvara desto mer hinner kapitalet växa under en längre tid. Många använder riktmärket att 10 % av månadsinkomsten går direkt till portföljen – en lagom siffra att börja med.

Att investera i aktier och fonder är dock alltid förknippat med en risk, och aktiesparande rekommenderas vanligtvis om du har en lång tidshorisont. Om vi kollar exakt 10 år tillbaka så kom toppen precis innan finanskrisen i USA, vilket i sin tur under 2008 och 2009 fick hela globala ekonomin i svajning. Hade du maximal otur och började investera på svenska börsen precis på toppen för 10 år sedan, så har du ändå dubblat dina pengar tills idag. Långsiktighet har verkligen lönat sig på aktiemarknaden!

Vilken fond har gått bäst?

Vi ska titta närmare på vilka de bästa fonderna varit för 2023 . Finansbolaget Morningstar följer och utvärderar fonder över hela världen. För Sveriges del har de listat de bästa och mest populära fonderna under 2023:

Nu ska vi kolla på det bästa fonderna med det lägsta avgifterna. Fonder med låga avgifter blir alltmer populära i och med att fler upptäcker den positiva effekten som den låga avgiften har på avkastningen. När du väljer fonder är avgiften en av det viktigaste sakerna att kolla på. Fördelen med låga avgifter är att dina pengar växer snabbare medans fonder med högre avgifter försvagar värdet på dina investeringar.

Är du ny och oerfaren kan det vara svårt att veta hur du ska hitta de fonder som har låg avgift, och som samtidigt ger en förväntad bra avkastning.

Här nedanför hittar du en lista på de 9 bästa fonderna med låg avgift.

Är 10 fonder för mycket?

Jag lägger undan 1500kr/månad och följer nybörjarportföljen med 7 fonder, kan man följa den med 10 fonder eller är det för lite pengar 1500 att fördela på 10 fonder? Hur mycket skall man lägga undan för att gå upp till 10 fonder?

Tack, Mvh