:

Hur avslutar man ett aktiebolag?

Innehållsförteckning:

 1. Hur avslutar man ett aktiebolag?
 2. Vad kostar det att avveckla ett aktiebolag?
 3. Vad händer med kapitalet vid en avveckling av AB?
 4. Vad händer om man lägger ner ett aktiebolag?
 5. Hur snabbt kan man avsluta ett aktiebolag?
 6. Kan ett aktiebolag äga sig själv?
 7. Hur lång tid tar det att avveckla ett AB?
 8. Får man ta ut pengar från aktiebolag?
 9. Vad kostar det att ha ett aktiebolag vilande?
 10. Kan man ta ut pengar från sitt aktiebolag?
 11. Kan jag sälja mitt aktiebolag?
 12. Måste aktiekapitalet vara pengar?
 13. Hur avvecklar jag mitt bolag?
 14. Får man tillbaka 25000 aktiebolag?
 15. Vad menas med 3 12 regeln?

Hur avslutar man ett aktiebolag?

Det är aktiebolagets bolagsstämma som ska ta beslutet om en eventuell likvidering för att företaget ska kunna upphöra med sin verksamhet. De ska även ta beslut om när denna likvidering ska träda i kraft samt ge förslag på en likvidator (förvaltare).

När det kommer till att lägga ner ett aktiebolag är det oftast en sk frivillig likvidation det handlar om. En frivillig likvidation av aktiebolag görs när ägaren/ägarna inte längre vill driva företaget vidare, men en försäljning inte är aktuell. Det är alltså inte heller detsamma som en konkurs, där en konkursförvaltare och fordringsägare är inblandade. 

En frivillig likvidation innebär kortfattat att Bolagsverket utser en likvidator som ska gå igenom företagets ekonomi och betala skulder samt fördela ett eventuellt överskott mellan aktieägarna.

Vad kostar det att avveckla ett aktiebolag?

Att avveckla sitt aktiebolag är både ett snabbare och billigare alternativ än att likvidera sitt aktiebolag.

För 5 995 kronor tar vi över ditt aktiebolag och avvecklar dig direkt och säkert som juridisk person. Vid en avveckling har du din köpeskilling utbetalad inom 3-5 bankdagar efter signerat avtal. Se nedan vad vi behöver för uppgifter för att kunna ge dig en offert och ta nästa steg.

Vad händer med kapitalet vid en avveckling av AB?

Hej och tack för din fråga!

Din situation och det du vill göra aktualiserar frivillig likvidation. Jag kommer nedan övergripande berätta hu en sådan likvidation går till, närmare information som du behöver ges av Bolagsverket på följande länk: http://www.bolagsverket.se/ff/foretagsformer/aktiebolag/avveckla/likvidation/frivilliglikvidation-1.8189.

Vad händer om man lägger ner ett aktiebolag?

Hej och tack för din fråga!

Lagen som är aktuell för att besvara din fråga är aktiebolagslagen (ABL) och konkurslagen (KL). Jag tänker i det följande redogöra för vad som gäller i denna situation.

Hur snabbt kan man avsluta ett aktiebolag?

Om det är så att man känner att man mycket väl kan klara av det administrativa som krävs för att ett aktiebolag ska avslutas på rätt sätt så är det klart att man kan göra detta själv. Här får man räkna med att det tar nära ett års tid att bli färdig. Det är inte så att man måste sitta varje dag med pappersarbete, men man måste vara redo att när som helst ta fram uppgifter och se till att processen fortsätter som den ska. Dessutom så är det viktigt att förstå att misstag kan stå en dyrt. Om man inte är noga med att betala in skatter och att ge Bolagsverket rätt dokumentation så kan processen med avvecklingen bli ännu längre och även innebära att man får betala mer för den.

Kan ett aktiebolag äga sig själv?

Att starta aktiebolag är både enkelt och utmanande – många har tusen frågor när de ligger i startgroparna. Här får du svar på några av de viktigaste!

I mitt jobb som revisor möter jag både erfarna företagsledare och nybakade företagare som är hungriga och vill framåt snabbt. När du står inför att starta aktiebolag finns många frågor att ta ställning till och regler att hålla reda på. Det allra bästa är förstås om du gör rätt redan från början – här ger jag dig några tips på vägen. 

Hur lång tid tar det att avveckla ett AB?

Ett aktiebolag kan själv välja att träda i likvidation (frivillig likvidation). Det första som sker är att beslut om att bolaget ska gå i likvidation fattas på en bolagsstämma. Styrelsen eller aktieägarna skriver ett förslag till beslut. Förslaget ska innehålla

 • skälen för likvidation (exempelvis att verksamheten har upphört)
 • från vilken dag likvidationen föreslås gälla (förslagsvis den dag som Bolagsverket förordnar likvidator)
 • den beräknade tidpunkten för skiftet
 • beräknat skiftesbelopp (de tillgångar som finns kvar att skifta ut till ägarna efter det att skulderna är reglerade).

Vid beslut på extrastämma upprättas även styrelsens redogörelse över väsentliga händelser efter senaste årsredovisningens avgivande samt ett revisorsyttrande över denna redogörelse. Dessa handlingar behöver inte lämnas in till Bolagsverket. Styrelsens beslutsförslag måste heller inte in till Bolagsverket men ska alltid upprättas.

Får man ta ut pengar från aktiebolag?

För att kunna ta utdelning krävs vinst i bolaget som bolaget betalar bolagsskatt på och väldigt många får nog vara nöjda om de har inkomster i bolaget som ger en hygglig lön. Och lön ska alltid vara förstahandsvalet. Först när du har lön från bolaget (eller inkomster från annat håll, t ex pension eller annan anställning) upp till brytpunkten för statlig skatt (613 900 inkomstår 2023) så blir det intressant att avstå från lön från bolaget. Då blir det nämligen bättre att låta bolaget skatta fram en vinst (med 20,6% bolagsskatt) och sedan dela ut pengarna till dig med bara 20% kapitalskatt.

Tack vare jobbskatteavdrag, grundavdrag, nivån på arbetsgivaravgifterna och för att en lön ger pensionsgrundande och sjukpenninggrundande inkomst vinner lönealternativet före utdelningsalternativet så länge du inte kommer över brytpunkten för statlig skatt.

Vad kostar det att ha ett aktiebolag vilande?

Mitt bolag ska tydligen vara "vilande" för att ansöka om a-kassa. Vad betyder egentligen vilande bolag och vad är vilandereglerna?

För att en företagare ska få arbetslöshetsersättning får inte några åtgärder pågå i företaget, varken av företagaren själv eller någon annan. Antingen genom att företaget avvecklas, eller att ingen verksamhet pågår tillfälligt.

Kan man ta ut pengar från sitt aktiebolag?

Det är inte heller tillåtet att ta ut för hög ränta på pengarna man lånar ut till sitt företag. Ett krav är att räntan är marknadsmässig. Således bör man ta en räntesats i paritet med räntan som en bank hade erbjudit. I dagens läge rör det sig om runt 4-8% i ränta. Denna kan dock vara olika hög för olika bolag då man måste beakta risk mm. Kontakta oss på Innecta om du funderar på att låna ut pengar till ditt aktiebolag och behöver rådgivning.

Precis som när du har tagit en utdelning från ditt aktiebolag behöver du skicka in en kontrolluppgift till Skatteverket när du har betalt ut ränta från ditt egna aktiebolag.

Kan jag sälja mitt aktiebolag?

Nielsen Valuation Group är en oberoende transaktionsrådgivare. Vi bistår med vår expertis när det är dags att sälja företag – från det att idén väcks tills du signerat avtalet med en köpare.

Vi är med dig genom hela processen för vi vet hur viktigt det är att kunna känna sig trygg med att det kommer att bli en lyckad affär. Bland annat innefattar det att göra en korrekt och oberoende värdering av ditt bolag och sedan att hitta en lämplig köpare.

Ofta är det en leverantör, konkurrent eller kund. Vi är med och delar med oss av vår kunskap så att du undviker fallgropar och obehagliga överraskningar.

Vi får ofta frågan varför det är bättre att använda en transaktionsrådgivare eller M&A-rådgivare jämfört med en företagsmäklare för att sälja sitt aktiebolag.

Både arbetssätt och det sätt vi tar betalt för våra tjänster skiljer sig åt. Många gånger är det fördelaktigt för dig att använda en rådgivare för företagstransaktionen. Men det beror på.

Går du i säljtankar och funderar att göra en exit från ditt aktiebolag? Då har du säkert många frågor. Vad är bolaget värt? Hur gör jag för att hitta rätt köpare? Vad kommer att hända med min personal när jag säljer firman?

Här går vi igenom tips på vad du ska tänka på i samband med att du avyttrar din verksamhet.

Måste aktiekapitalet vara pengar?

Många nyföretagare med aktiebolag eller t.o.m. de som hållit på ett tag tror att aktiekapitalet är likställt med de pengar som finns på företagets bankkonto, så är det inte alls. Ja, när bolaget startas sätter man normalt in 25 000 kr på banken vilket bokförs mot eget kapital. Men aktie”kapitalet” kan också bestå av apportegendom. Du lägger helt enkelt in tillgångar, i stället för pengar, i din verksamhet, som är till nytta för verksamheten. Det kan t.ex. vara avancerad kamerautrustning för fotografer, dyr och fin köksutrustning för restaurangägare.

Men om du startat dit aktiebolag och då satt in 25 000 kr på företagets bankkonto så är det en vanlig missuppfattning att dessa pengar inte får röras. Vissa öppnar t.o.m. ett separat bankkonto där ”aktiekapitalet” sätts in. Helt i onödan. De pengar du har på banken får du använda till vad som helst inom din verksamhet. Om behållningen på banken efter ett tag uppgår till 0 kr så är det normalt helt ok.

Hur avvecklar jag mitt bolag?

För att undvika eventuella oväntade och svårlösta konflikter i framtiden rekommenderar vi att delägarna i ett handelsbolag upprättar ett kompanjonsavtal, det ger en säkerhet för delägarna i framtiden. 

Får man tillbaka 25000 aktiebolag?

Du kan inte "byta" från en företagsform till en annan utan måste börja om från grunden genom att nyregistrera. Detta sker genom att du registrerar en ny företagsform, avslutar ditt gamla företag och för över hela eller delar av verksamheten till den nya företagsformen.

Det går alltså bra att starta som enskild näringsidkare i början för att senare registrera ett aktiebolag och fortsätta verksamheten i detta bolag.

Skatteregler vid byte av företagsform och proceduren vid likvidation av det gamla företaget kan ta tid och vara krångligt. Därför rekommenderar vi att du alltid tar kontakt med en revisor eller en jurist med kunskaper på området.

Det finns flera andra alternativ. Du kan ansöka om lån hos Almi Företagspartner, de har en högre ränta än banken eftersom att de inte får konkurrera med banken. Almi har olika erbjudanden om finansieringsformer beroende på vilken region ditt företag finns i.

Faktureringsmetoden innebär att du löpande bokför alla affärshändelser, exempelvis kundfordringar och leverantörsskulder, när fakturan skickas respektive mottas. Faktureringsmetoden är huvudmetoden i bokföringslagen. När du använder denna metod för den löpande bokföringen ska du använda motsvarande metod för din momsredovisning, faktureringsmetoden för moms.

De företag som har en nettoomsättning på högst 3 miljoner kronor kan dock välja att löpande bokföra enligt kontantmetoden.

Faktureringsmetoden innebär att du löpande bokför alla affärshändelser, exempelvis kundfordringar och leverantörsskulder, när fakturan skickas respektive mottas. Faktureringsmetoden är huvudmetoden i bokföringslagen. När du använder denna metod för den löpande bokföringen ska du använda motsvarande metod för din momsredovisning, faktureringsmetoden för moms.

De företag som har en nettoomsättning på högst 3 miljoner kronor kan dock välja att löpande bokföra enligt kontantmetoden.

Kontantmetoden innebär att du löpande under året endast bokför de affärshändelser som avser inbetalningar och utbetalningar, samt insättningar och uttag. Du bokför alltså inte några kundfordringar eller leverantörsskulder i den löpande bokföringen. Kund- och leverantörsfakturor bokförs alltså först i samband med att du får betalt från kund respektive betalar dina inköp. I samband med bokslutet bokförs dock övriga affärshändelser som är nödvändiga för att fastställa företagets resultat och ställning, t ex obetalda fordringar och skulder. Om du använder denna metod för bokföringen ska momsen redovisas enligt bokslutsmetoden.

Vad menas med 3 12 regeln?

Du kan ta utdelning till låg beskattning enligt förenklingsregeln eller så kan du använda reglerna om lönebaserad utdelning (huvudregeln). Reglerna om lönebaserad utdelning kan ge stora utdelningsutrymmen men kräver också en hel del i löneuttag.

Det är dock viktigt att poängtera att det finns betydande fördelar med att ta ut ersättning från bolaget i form av lön i första hand.