:

Vad är en ideell förening?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är en ideell förening?
 2. Hur många ideella föreningar finns det i Sverige?
 3. Vad är skillnad på en ekonomisk och en ideell förening?
 4. Vad är näringsverksamhet i ideell förening?
 5. Vad krävs för en ideell förening?
 6. Vad krävs av en ideell förening?
 7. Hur mycket pengar får en ideell förening ha?
 8. Får man lön i en ideell förening?
 9. Hur tjänar man pengar på ideell förening?
 10. Kan man tjäna pengar i en ideell förening?
 11. Vem bestämmer i en ideell förening?
 12. Hur mycket skatt betalar en ideell förening?
 13. Vem är ansvarig i en ideell förening?
 14. Kan en ideell förening betala ut lön?

Vad är en ideell förening?

Det finns ingen specifik lag som bestämmer hur en ideell förening ska vara utformad eller hur den ska verka. Det finns dock en stark tradition och praxis i Sverige om hur en ideell förening bör vara uppbyggd. Det som främst kännetecknar denna tradition är att föreningen ska vara uppbyggd i enlighet med demokratiska principer. Detta innebär att årsmötet är det högst beslutande organet som väljer en styrelse som leder arbetet mellan föreningsstämmorna. En annan central princip är att föreningen ska vara öppen. Personer som delar föreningens intresse ska ha möjlighet att bli medlem, delta i och påverka föreningens verksamhet.

För ekonomiska föreningar finns det en lag som kallas Föreningslagen. Skillnaden mellan en ideell förening och en ekonomisk förening är att en ekonomisk förening har syftet att verka för sina medlemmars ekonomiska intressen genom en ekonomiskt inriktad verksamhet. Det är delvis ändamålsbeskrivningen i stadgarna men även verksamheten som avgör om föreningen kan betraktas som ideell.

Hur många ideella föreningar finns det i Sverige?

29 procent av Sveriges befolkning, 16 år och äldre, är aktiva i minst en förening. Det framgår av Undersökningarna av levnadsförhållanden som SCB publicerar idag. De unga pensionärerna, som i dagsläget förväntas hålla sig hemma i självkarantän, är en viktig grupp för det svenska föreningslivet. I åldersgruppen 70–79 år är andelen föreningsaktiva 36 procent.

75 procent av befolkningen, 16 år och äldre, är medlem i en eller flera föreningar. Andelen som är medlem i minst en förening är högst ”mitt i livet”, vilket bland annat beror på att många då är medlem i en facklig organisation. I åldrarna 40–64 år är drygt åtta av tio medlemmar i minst en förening, jämfört med nästan sex av tio i åldern 16–19 år. Bland de äldsta, de som är 80 år och äldre, är sju av tio medlemmar i minst en förening.

Vad är skillnad på en ekonomisk och en ideell förening?

Skillnaden har sin utgångspunkt i föreningens syfte. En ekonomisk förening ska gynna sina medlemmars ekonomiska intressen. En ideell förening har ett ideellt syfte, vilket kan vara att verka för medlemmarnas rättigheter eller för allmännyttiga ändamål.

Ett exempel är idrottsföreningar (en ideell förening) som säljer lotter. Vinsten går till att stödja föreningens grundverksamhet (idrottsverksamheten). En förening som bara skulle sälja lotter i syfte att gynna medlemmarnas ekonomiska intressen skulle däremot inte kunna vara en ideell förening, utan en ekonomisk förening.

 • Ska lämnas in varje år, även för vilande föreningar
 • Kan ansöka om att bli befriade från deklaration om ni inte har några inkomster
 • Inkomstdeklaration 3 gäller – mer information på Skatteverkets hemsida!

Vad är näringsverksamhet i ideell förening?

Nedanstående gäller även för registrerade trossamfund.

En ideell förening kan vara bokföringsskyldig enligt 2 kap. bokföringslagen. När ideella föreningar är bokföringsskyldiga, vad bokföringsskyldigheten innebär och hur den löpande bokföringen ska avslutas beskrivs i informationsskriften Ideella föreningar m.fl. – Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas.

Vad krävs för en ideell förening?

Hej, och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar vilka krav som ställs för att få bedriva en ideell förening samt vilka möjligheter det finns för föreningsmedlemmar att vidta åtgärder vid misstanke om att föreningen inte följer de krav som ställs. Jag vill inleda med att nämna att det inte finns någon lagstiftning som gäller specifikt för ideella föreningar som det finns för till exempel ekonomiska föreningar och handelsbolag. Därför får man använda sig av andra relevanta lagar och tillämpa dem även på ideella föreningar, man brukar då tala om analog lagtillämpning. Jag kommer därför att använda mig av bland annat lagen om ekonomiska föreningar (EFL) samt praxis när jag besvarar din fråga.

Vad krävs av en ideell förening?

Hej, och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar vilka krav som ställs för att få bedriva en ideell förening samt vilka möjligheter det finns för föreningsmedlemmar att vidta åtgärder vid misstanke om att föreningen inte följer de krav som ställs. Jag vill inleda med att nämna att det inte finns någon lagstiftning som gäller specifikt för ideella föreningar som det finns för till exempel ekonomiska föreningar och handelsbolag. Därför får man använda sig av andra relevanta lagar och tillämpa dem även på ideella föreningar, man brukar då tala om analog lagtillämpning. Jag kommer därför att använda mig av bland annat lagen om ekonomiska föreningar (EFL) samt praxis när jag besvarar din fråga.

Hur mycket pengar får en ideell förening ha?

Det uppställs fyra krav på ideella föreningar, för att dessa ska anses allmännyttiga. Det är dessa krav Skatteverket - och vid överklagande av beslut förvaltningsdomstolarna - har att ta hänsyn till, vid bedömning av ideella föreningars skattskyldighet.

Får man lön i en ideell förening?

Idrottsföreningen Höjdarna BK har haft följande inkomster under beskattningsåret:

Loppmarknad: 15 000 kronorFörsäljningskampanjer: 35 000 kronorEnklare servering: 20 000 kronorBingolotter: 10 000 kronorButiksinventering: 10 000 kronorBemanning vid parkering:10 000 kronor

Hur tjänar man pengar på ideell förening?

Att bedriva ideell verksamhet kostar pengar. En ideell förening har inkomster och utgifter som på olika sätt är kopplade till föreningens verksamhet. Det kostar att hyra lokal, köpa material till verksamheten, marknadsföra föreningens verksamhet osv.

Årsmötet ska i budgeten besluta hur föreningens ska använda sina pengar och sedan är det upp till styrelsen att förvalta dessa beslut. Det är kassören som har det övergripande ansvaret för att se till att styrelsen sköter föreningens ekonomi och spenderar föreningens pengar på saker som är i medlemmarnas intresse. Revisorerna ska kontrollera att styrelsen sköter sitt uppdrag i enlighet med medlemmarnas beslut och intressen. Läs mer om detta under Förtroendevalda.

Kan man tjäna pengar i en ideell förening?

Ibland kan det vara svårt att hitta nya sätt att stärka klubbkassan. Därför tipsar vi om fem smarta inkomstkällor för föreningen. Det är allt ifrån passiva inkomstkällor till att samarbeta med den lokala mataffären.

Har ni en reklamfri hemsida? Passa då på att utnyttja er föreningshemsida till att exponera era egna sponsorer. Genom att erbjuda sponsorerna att synas på er hemsida får ni ytterligare en smart inkomstkälla samtidigt som era partners får bra och relevant exponering.

Vem bestämmer i en ideell förening?

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som att du vill jag ska berätta om en styrelseordförande får vara ordförande på ett årsmöte. Du har inte skrivit i din fråga vilket slags styrelse det gäller. Styrelser finns exempelvis i ideella föreningar, bostadsrättsföreningar och aktiebolag. Många av bestämmelserna är liknande, men det är delvis olika lagar som gäller beroende på vad för styrelse det är. Jag kommer att besvara din fråga utifrån att det är en styrelse i en ideell förening.

Hur mycket skatt betalar en ideell förening?

Moms och skatter Moms är ett annat ord för Mervärdesskatt. Moms är en skatt som näringsidkare tillför kostnaden för en vara eller tjänst. I Sverige är momsen 25 procent av priset på de allra flesta varor. Det vill säga att en näringsidkare lägger på 25 procent av kostnaden av en vara eller tjänst, på priset. De 25 procent av varan eller tjänsten går sedan till staten.

Föreningar med ideell verksamhet har inkomster som inte är skattepliktiga. Sådana inkomster är medlemsavgifter, bidrag och gåvor som avser den ideella verksamheten. Allmännyttiga ideella föreningar beskattas bara för fastighets- och rörelseinkomster. Förutom den ideella verksamheten är även kapitalinkomster som räntor, utdelningar och kapitalvinster skattefria.

Vem är ansvarig i en ideell förening?

Övrigt/annat

Hej! Jag är kassör i en Ideell förening och min fråga lyder. Kan jag bli personligt betalningsansvarig? Föreningen omfattar tre medlemmar och har stadgar. Jag har förstått att detta innebär då att föreningen är en juridisk person. Vi anordnar en festival just nu men det finns alltid risker och om alla fakturor inte skulle kunna betalas, vad händer då? En till fråga är. Hur lämnar kassören föreningen? Behövs styrelsen meddelas i förväg och måste man då ha beslutet godkänt av alla i föreningen?

Kan en ideell förening betala ut lön?

 • Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förenklade regler för föreningslivet och tillkännager detta för regeringen.
 • Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över beloppsgränserna för arbetsgivaravgifter, skatteavdrag och kontrolluppgifter och tillkännager detta för regeringen.