:

Hur fyller man i K6 blankett?

Innehållsförteckning:

 1. Hur fyller man i K6 blankett?
 2. Vad är K6 blankett?
 3. När ska man deklarera K6?
 4. Vad är K6?
 5. Hur fyller man i en NE blankett?
 6. Hur länge kan man göra avdrag för renovering?
 7. Vad är kapitaltillskott K6?
 8. Vad ingår i R6?
 9. Vem ska lämna NE blankett?
 10. Får man dra av vitvaror i deklarationen?
 11. Måste man ha kvitton för avdrag?
 12. Hur deklarerar man kapitaltillskott?
 13. Hur får jag reda på kapitaltillskott?
 14. Hur fyller jag i NE blankett?
 15. Får man dra av för flyttstädning i deklarationen?

Hur fyller man i K6 blankett?

 Bo i bostadsrätt   - Underhållsansvar   - Andrahandsuthyrning  Köpa bostadsrätt   - Nyproducerade bostadsrätter   - Så mäter du lägenhetsarean  Sälja en bostadsrätt   - Så redovisar du din försäljning  Ombilda till bostadsrätt  Så fungerar styrelsearbetet  Medlemskap för föreningen Året efter det att försäljning av bostadsrätt ägt rum skall försäljningen deklareras. Bostadsrättsföreningen är skyldig att lämna kontrolluppgift om försäljningen. Som försäljningsdatum räknas kontraktsdatum enligt överlåtelseavtalet.

På skatteverkets blankett K6 redovisar du försäljningen. När du skall fylla i blanketten har du stor hjälp av den kontrolluppgift - som du erhåller från föreningen - där flera uppgifter finns redovisade. Kontrollera att uppgifterna på kontrolluppgiften är korrekta. Om de inte stämmer måste bostadsrättsföreningen lämna rättelse till skatteverket. Övriga kostnader såsom mäklare, ombyggnader m.m. redovisar du själv efter egna underlag.

Vad är K6 blankett?

Om du under 2021 har sålt en bostadsrätt ska du redovisa försäljningen under 2022. I detta blogginlägg reder vi ut begreppen samt vad du bör tänka på när du ska redovisa denna försäljning i bilaga K6. För redovisning av bilaga K5, vänligen tryck här.

Bilaga K6 - Bostadsrätt

När ska man deklarera K6?

Du som har sålt med vinst kan betala in vinstskatten direkt efter att du har sålt bostaden om du vill. Skriver du på köpekontraktet under 2022 betalar du så här för att slippa ränta på ditt skattekonto:

Om din kvarskatt blir mer än 30 000 kronor behöver du betala in den del av kvarskatten som överstiger 30 000 kronor, så att den är bokförd senast den 13 februari 2023. Betala in resterande belopp så att de är bokförda senast den 3 maj 2023. Om din kvarskatt blir högst 30 000 kr slipper du att betala ränta om inbetalningen är bokförd senast den 3 maj 2023.

Om du sålt din privata bostadsrätt med förlust, är det möjligt att dra av halva förlustsumman. Men denna del slås också ihop med andra inkomster och utgifter av kapital. Om förlusten är större än de övriga vinsterna och inkomsterna får du ett underskott av kapital som du kan göra avdrag för. 

Vad är K6?

Blanketten ska användas när du redovisar försäljning av en privatbostadsrätt, alltså en bostadsrätt i en äkta bostadsrättsförening. Du använder även blanketten för att begära uppskov med beskattning av vinst. Har du sålt en oäkta bostadsrätt redovisar du istället försäljningen på blankett K9.

Du deklarerar enklast i tjänsten Inkomstdeklaration 1. Där skapas automatiskt den bilaga som du ska lämna in tillsammans med din inkomstdeklaration.

Hur fyller man i en NE blankett?

Lär dig hur du deklarerar dina skatter för enskild firma.

Enskild firma, eller enskild näringsverksamhet som det egentligen heter, är en vanlig företagsform i Sverige. 

Hur länge kan man göra avdrag för renovering?

Vid ett villaköp tillkommer ofta stora kostnader i form av pantbrev och lagfart. Glöm inte bort att såväl lagfartskostnad som pantbrev är avdragsgillt. Bara detta kan spara dig många tusenlappar.

Vad är kapitaltillskott K6?

Med bostadsrätt menar vi i detta inlägg en privatbostadsrätt i en äkta bostadsrättsförening. För det fall du har frågor om en näringsbostadsrätt eller en privatbostadsrätt i en oäkta förening ber vi dig kontakta oss.

Har du under 2022 sålt din bostadsrätt ska du redovisa försäljningen på din inkomstdeklaration som du lämnar in 2023. Det kan dock vara en idé att se till att ha koll på alla belopp och avdrag redan nu.

Vad ingår i R6?

Hej!

Som relativt ny egenföretagare sitter jag nu med mitt livs första årsbokslut och använder Skatteverkets e-tjänst för förenklat årsbokslut. Min fråga rör resultaträkningen, punkterna R5 och R6. Vid R5 ska jag ange kostnaden för varor, material och tjänster, vid R6 övriga externa kostnader, som av SKV förklaras så här:

Vem ska lämna NE blankett?

NE-bilagan ska innehålla information om resultat och ekonomiska ställning samt skattemässiga justeringar av bokfört resultat för den enskilda näringsverksamheten eller enskild firma. Resultatet redovisas i form av en sammanställning av intäkter, kostnader, avskrivningar och årets resultat i avsnittet Resultaträkning/räkenskapsschema. Den ekonomiska ställningen redovisas i form av en sammanställning av tillgångar, skulder, eget kapital, obeskattade reserver och avsättningar i avsnittet Balansräkning/räkenskapsschema.

Skattemässiga justeringar av bokfört resultat är sådant som enligt lag dras av eller läggs till för att påverka hur mycket skatt som ska betalas för verksamheten och det görs i avsnittet med samma namn. Överskottet eller underskottet som utgår från NE-bilagan noteras i den privata inkomstdeklarationen Inkomstdeklaration 1 och blir en del av det som är underlag för skatt för dig som privatperson. Skatten betalas till Skatteverket.

Enskild näringsverksamhet innebär när man som företagare säljer varor eller tjänster och har en f-skattesedel, men däremot inte något registrerat företag. Enskild firma har man som företagare när man har en registrerad enskild firma och säljer varor eller tjänster.

Får man dra av vitvaror i deklarationen?

Vinstskatt kallas även för kapitalvinstskatt eller reavinstskatt - och är en skatt du måste betala om du säljer din bostad med vinst. (Om du har sålt med förlust - går vi igenom det lite längre ned i artikeln.) Skatten ligger idag på 22 procent av vinsten - och du ska deklarera och betala skatten till Skatteverket. Vilka avdrag du får göra beror på om du sålt en bostadsrätt eller en fastighet.

Ordet reavinst - eller realisationsvinst - är ett äldre uttryck för kapitalvinst.

Försäljningen ska deklareras året efter du skrivit kontrakt. Vinstskatten ska betalas in samma år som du deklarerar. För att undvika kostnadsränta kan du göra en egen inbetalning, ävenkallad fyllnadsinbetalning, till ditt skattekonto. Oavsett om du har gjort en vinst eller förlust måste du ta upp försäljningen i din inkomstdeklaration.

Tänk på: Du deklarerar din fastighetsförsäljning samma inkomstår som du och köparen skrev under köpekontraktet. Dagen för tillträde till bostaden spelar ingen roll. (Inkomstår är kalenderåret före året då deklarationen lämnas in).

Eventuell vinst vid en försäljning ska tas upp i inkomstdeklarationen tillsammans med övriga inkomster. Du behöver dock inte skatta på hela vinsten om du har sålt en privatbostad utan endast 22/30 tas upp till beskattning. Så här fungerar det:

Om vi säger att du köper en lägenhet för 2 miljoner kronor - och säljer den för 3 miljoner kronor och du inte har några andra avdrag. Då har du alltså gjort en vinst på 1 miljon kronor.

Måste man ha kvitton för avdrag?

Om du har sålt en privatbostad med vinst betalar du 22 procent i skatt på vinsten. Den goda nyheten är att du får göra avdrag på vissa kostnader som du kan bevisa att du har haft för att förbättra värdet på fastigheten.

Om du säljer en bostad med vinst, det vill säga att försäljningskostnaden är högre än vad du köpte bostaden för, ska du betala reavinstskatt. Beloppet du ska betala i skatt är 22% av vinsten.

Hur deklarerar man kapitaltillskott?

Att göra kapitaltillskott i en bostadsrättsförening innebär att medlemmarna gör en inbetalning som används till att amortera på föreningens lån.

Kapitaltillskott kan också göras i samband med en större renovering, för att undvika att föreningen ska behöva ta lån och höja månadsavgiften.

Kapitaltillskott kan göras antingen direkt eller indirekt. När en BRF-medlem säljer sin bostad kan hen göra avdrag i sin deklaration för det tillskott som gjorts, och på så vis betala mindre skatt.

Hur får jag reda på kapitaltillskott?

Indirekt kapitaltillskott – Den del av medlemmens månadsavgift som använts till att amortera på föreningens lån under tiden medlemmen bott i bostaden. 

Direkt kapitaltillskott – Det kapital som medlemmen tillfört föreningen vid ett enskilt tillfälle. Det kan exempelvis innebära att samtliga medlemmar betalar in 10 000 kronor för en extraamortering av föreningens lån. 

Avdrag – Vid försäljning av en bostadsrätt ska kapitalvinst räknas ut. Skatteunderlaget beräknas utifrån försäljningspris minus inköpspriset, kostnad för renoveringar samt totalt kapitaltillskott.  

Med direkt kapitaltillskott menas att medlemmarna tillför kapital till föreningen vid ett enskilt tillfälle, eller över en kortare begränsad period. Detta utöver eventuell initial insats och månadsavgift. 

Det kan exempelvis behövas när en större renovering planeras av en förening som inte har låneutrymme hos banken. Inom direkt kapitaltillskott brukar man tala om frivilligt eller kollektivt kapitaltillskott. 

Hur fyller jag i NE blankett?

Den 2 maj 2023 ska inkomstdeklarationen för dig som driver enskild firma senast vara inlämnad. För enskilda firmor är det blanketten NE som ska lämnas in tillsammans med Inkomstdeklaration 1. Inkomstdeklaration 1 gäller för privatpersoner.

Får man dra av för flyttstädning i deklarationen?

Ja, om du anlitar oss för flyttstädning har du rätt till RUT-avdrag. RUT står för rengöring, underhåll och tvätt. Det är ett avdrag för hushållsnära tjänster. RUT-avdraget dras av direkt på din faktura.