:

Hur deklarerar man tjänsteresor?

Innehållsförteckning:

 1. Hur deklarerar man tjänsteresor?
 2. Vad innebär tjänsteresor Skatteverket?
 3. Hur räknar man ut tjänsteresor?
 4. När får man göra avdrag för tjänsteresor?
 5. Vad räknas som en tjänsteresa?
 6. Hur mycket får man tjäna utan att deklarera?
 7. Vad klassas som en tjänsteresa?
 8. Hur mycket skatt betalar man på tjänster?
 9. Vad gäller vid tjänsteresor?
 10. Vilka avdrag kan jag göra på min deklaration?
 11. Hur redovisa tjänsteresa?
 12. Är tjänsteresa arbetstid?
 13. Hur mycket svarta pengar får man tjäna?
 14. Kan man sälja tjänster utan f skatt?
 15. Hur räknas arbetstid vid tjänsteresa?

Hur deklarerar man tjänsteresor?

För att du ska få avdrag för ökade levnadskostnader – ökade kostnader för måltider och småutgifter – krävs:

Om du har fått traktamente när du har arbetat på din vanliga verksamhetsort eller när du har varit på tjänsteresa utan att övernatta ska traktamentet beskattas som lön.

Vad innebär tjänsteresor Skatteverket?

För att du ska få avdrag för ökade levnadskostnader – ökade kostnader för måltider och småutgifter – krävs:

Om du har fått traktamente när du har arbetat på din vanliga verksamhetsort eller när du har varit på tjänsteresa utan att övernatta ska traktamentet beskattas som lön.

Hur räknar man ut tjänsteresor?

Eftersom kostnaden per körd mil anses vara högre än 25 kronor kan det vara värt att fakturera kunden för bilkostnaderna i ett specifikt uppdrag. Att köra en ny bil kan kosta uppemot 80 kronor per mil när man även räknar in kostnader för skatt, försäkring, reparationer och värdeminskning. Av dessa 80 kronor kan du fortfarande ta ut 25 kronor från ditt företag som en skattefri milersättning om du kör med egen privat bil. Nettot, det vill säga övriga 55 kronor, räknas som en intäkt i företaget. 

När får man göra avdrag för tjänsteresor?

Reseavdraget är ett skatteavdrag du kan göra för resor till och från arbetet och för resor i tjänsten. För att ha rätt till reseavdraget 2023 krävs att dina resekostnader överstiger 11 000 kronor per år och att sträckan du reser till och från jobbet är minst fem kilometer.

Reseavdraget är en skattereduktion för resor till, från och i jobbet och finns i ett flertal länder. Hur reseavdraget är utformat skiljer sig mellan olika länder. Det svenska reseavdraget gäller resor till och från arbetet och för tjänsteresor och kan göras om den totala kostnaden för resorna överstiger 11 000 kronor per år. Du ansöker om avdrag för resor i samband med din årliga inkomstdeklaration till Skatteverket.

Vad räknas som en tjänsteresa?

När är en resa en tjänsteresa, och när är det en arbetsresa eller privatresa? Vad är ett fast tjänsteställe – och vart är mitt fasta tjänsteställe? Känner du igen dig i frågorna? Läs vidare så får du svaren. 

Hur mycket får man tjäna utan att deklarera?

En hobbyverksamhet är en hobby som genererar vissa inkomster. För att räknas som hobbyverksamhet måste verksamheten utövas utan vinstsyfte av den så kallade hobbyidkaren på fritiden vid sidan av en annan sysselsättning.

Det kan vara svårt att veta var gränsen går mellan hobby- och näringsverksamhet. Därför måste man i många fall titta på helheten och göra en bedömning utifrån alla förutsättningar som verksamheten har.

Det här är några av de saker som skiljer hobbyverksamhet från företag:

Vad klassas som en tjänsteresa?

En resa som en anställd gör direkt mellan bostaden och tjänstestället är aldrig en tjänsteresa utan en arbetsresa, d.v.s. en privat resa. Det gäller även om resan beror på ett oplanerat och hastigt uppkommit tjänsteärende eller liknande. Skatteverket anser att det även gäller om man arbetar på en annan ort än bostadsorten och även om man gör resan i samband med arbete på hemorten.

Om en anställd gör ett kundbesök eller annat längre tjänsteärende utanför tjänstestället på vägen till eller från arbetet medför det normalt att resan i sin helhet anses som tjänsteresa.

Men om den anställda bara uträttar ett enklare tjänsteärende, som inte innebär något längre stopp eller längre omväg, är huvuddelen av resan fortfarande en arbetsresa. Det är bara den eventuella förlängningen av resan, som är tjänsteresa.

Hur mycket skatt betalar man på tjänster?

I den här artikeln tittar vi på skattereglerna för enskild firma, dvs vilken skatt du betalar som enskild näringsidkare, och tipsar om åtgärder för att sänka skatten. 

All din enskilda näringsverksamhet betraktas som en och samma verksamhet. Detta betyder att överskott och underskott från olika verksamheter automatiskt kvittas mot varandra både när det gäller skatten och socialavgifterna.

Vad gäller vid tjänsteresor?

Det finns olika typer av ersättningar som kan vara aktuella i samband med att du gör en tjänsteresa. Din arbetsgivare ska till exempel betala kostnader för flyg, tåg, taxi och för hotellövernattning i samband med att du reser i tjänsten. De flesta företag där det förekommer tjänsteresor har någon form av resereglemente eller reseavtal. Det reglerar vad som gäller om du behöver resa i tjänsten och vilka ersättningar du har rätt till.

Om det finns ett resereglemente på ditt företag som reglerar hur du ska boka resor och övernattningar samt till vilka kostnader, är det viktigt att du följer dessa för att du ska kunna få ut ersättning.

På Skatteverkets webbplats hittar du mer information om regler vid resa i tjänsten.

Vilka avdrag kan jag göra på min deklaration?

Varje år begär 900 000 personer om att få dra av bilresor till och från jobbet. Många missar att de inte har rätt till avdraget över huvud taget.

– Man måste ha en tidsvinst på två timmar med bil. Det är ett villkor som inte alltid uppfylls. Sen är det väldigt få som har rätt till avdrag för skyddskläder och arbetsplats i hemmet.

Hur redovisa tjänsteresa?

Vissa funktioner kräver en betalplan

Tjänsteresa är resa som anställd gjort i sitt arbete och som är ett annat ställe än där arbetsuppgifterna vanligtvis utförs.

Är tjänsteresa arbetstid?

Tjänsteresor som sker under ordinarie arbetstid räknas som arbetstid. För dessa resor finns ingen kompensation förutom den ordinarie lönen. Restid utanför arbetstid kan i vissa fall kompenseras med restidsersättning, vilket du kan läsa om i nästa stycke.

Hur mycket svarta pengar får man tjäna?

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Att tjäna svarta pengar innebär att man erhåller en lön som inte beskattas. Nackdelen med att arbeta svart är även att anställningen görs utan anställningsbevis, ingen sjuklön, sociala förmåner eller försäkringar. Som arbetstagare erhåller man därför inget skydd i sin anställning.

Kan man sälja tjänster utan f skatt?

är att den utövas på fritiden av hobbyidkaren själv och att vinstsyfte saknas.

Hemslöjd, biodling, trädgårdsodling, djuruppfödning, jakt, fiske, hästsport och kulturell verksamhet är exempel på möjliga hobbyverksamheter. Det handlar om något som

Hur räknas arbetstid vid tjänsteresa?

Tjänsteresor som sker under ordinarie arbetstid räknas som arbetstid. För dessa resor finns ingen kompensation förutom den ordinarie lönen. Restid utanför arbetstid kan i vissa fall kompenseras med restidsersättning, vilket du kan läsa om i nästa stycke.