:

Vad är ett beskattningsunderlag?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är ett beskattningsunderlag?
 2. Hur redovisa moms vid import?
 3. Hur ska man bokföra moms och avgifter vid import?
 4. Får man tillbaka moms vid import?
 5. Hur räknar man ut beskattningsunderlag?
 6. Vem ska betalar tull vid import?
 7. Hur bokföra Importmoms postnord?
 8. Hur bokföra tull och moms?
 9. Vem betalar tull vid import?
 10. Vad är skillnaden mellan konto 2640 och 2641?
 11. Hur deklarerar man Importmoms?
 12. Hur beräknas Importmoms ut?
 13. Hur mycket ligger tullen på?
 14. Vilka varor måste man deklarera i tullen?
 15. Vem ska betala Importmoms?

Vad är ett beskattningsunderlag?

Du måste veta om du handlar med varor eller tjänster för att göra rätt när det gäller moms och tull. Varor är vanligen saker man kan ta på. Frågan om det är en vara eller en tjänst som omsätts har betydelse för bland annat bedömningen av beskattningsland, skatteplikt och skattesats.

Hur redovisa moms vid import?

Du måste veta om du handlar med varor eller tjänster för att göra rätt när det gäller moms och tull. Varor är vanligen saker man kan ta på. Frågan om det är en vara eller en tjänst som omsätts har betydelse för bland annat bedömningen av beskattningsland, skatteplikt och skattesats.

Hur ska man bokföra moms och avgifter vid import?

Om du är momsregistrerad och importerar varor till din verksamhet ska du redovisa och betala moms på importen till Skatteverket. Detta gäller också för dig som är momsregistrerad och importerar varor med hjälp av ett ombud som tulldeklarerar åt dig.  

Om du inte är momsregistrerad, eller om du är en fysisk person som är momsregistrerad men importerar en vara som endast ska användas för privat bruk, ska du i stället vända dig till Tullverket.

Får man tillbaka moms vid import?

Du måste veta om du handlar med varor eller tjänster för att göra rätt när det gäller moms och tull. Varor är vanligen saker man kan ta på. Frågan om det är en vara eller en tjänst som omsätts har betydelse för bland annat bedömningen av beskattningsland, skatteplikt och skattesats.

Hur räknar man ut beskattningsunderlag?

Beskattningsunderlaget är det värde på vilket mervärdesskatt ska beräknas. I beskattningsunderlaget ska ingå skatter och avgifter utom mervärdesskatt (7 kap. 2 § första stycket ML, artikel 78 mervärdesskattedirektivet). Exempel på sådana skatter och avgifter är fastighetsskatt, trängselskatt, punktskatt och tull.

Bikostnader som provisions-, emballage-, transport- och försäkringskostnader som säljaren tar ut av köparen ska också ingå i beskattningsunderlaget (7 kap. 2 § ML, artikel 78 mervärdesskattedirektivet). I underlaget ska även rese- och traktamentsersättningar ingå.

Det innebär att alla kostnadselement som köparen ska betala, utom ränta och mervärdesskatt, ska ingå i beskattningsunderlaget.

Vem ska betalar tull vid import?

Om du är momsregistrerad och importerar varor till din verksamhet ska du redovisa och betala moms på importen till Skatteverket. Detta gäller också för dig som är momsregistrerad och importerar varor med hjälp av ett ombud som tulldeklarerar åt dig.  

Om du inte är momsregistrerad, eller om du är en fysisk person som är momsregistrerad men importerar en vara som endast ska användas för privat bruk, ska du i stället vända dig till Tullverket.

Hur bokföra Importmoms postnord?

Du kan använda samma exempel men stryk 2635 raden utgående moms så att du bara får 3 rader kvar.

Det problem kan också uppstå om Tullverkets system inte har kontakt med Skatteverkets system. I början på 2015 kunde Tullverkets och Skatteverkets system inte prata med varandra, fast det skulle vara testat och klart och då fick man betala 25% importmoms direkt på Arlanda för t.ex. en laptop som man tagit med sig från ett land utanför EU.

Då får man göra som man gjorde innan nya importreglerna och innan SKV tog över importmomsen, för att få igen den importmomsen måste man bokföra bara en rad moms som ingående så att man får igen den från SKV. Som företag ska momsen inte vara en kostnad för dig och om du av någon anledning redan betalt moms på en importvara kan du inte bokföra enligt den nya principen sedan 2015 då man nollar ut ingående moms och utgående moms utan att betala eller få igen några momspengar. Ungefär som man gör vid omvänd skattskyldighet när man beräknar två rader moms som tar ut varandra.

Hur bokföra tull och moms?

I Bokio hanterar du detta genom att välja den vanliga mallen för Inköp varor med den momssats som varan hade haft om den hade sålts i Sverige (det finns också mallar som heter specifikt Inköp varor inom EU X% moms). I detta fall väljer vi mallen Inköp varor 25% moms.

Normalt när man gör inköp från ett land utanför EU så betalas ingen moms till säljaren. Man har i dessa fall genomfört en import vilket innebär att du själv, eller via ombudet, måste lämna en importdeklaration för att eventuellt betala tull för de importerade varorna.

Liksom vid inköp av varor inom EU kan du använda dig av mallen Inköp varor 25% moms (eller annan momssats) och sedan välja att säljaren är från icke EU-land. Det finns också en mall som heter Inköp varor utanför EU, den går också bra att använda.

Vem betalar tull vid import?

Det är vanligtvis transportföretaget som levererar din vara som räknar ut hur mycket tull, moms och eventuell annan skatt du ska betala. Transportföretaget skickar en faktura till dig, till exempel via brev eller sms.

I de flesta fall är det företaget som transporterar ditt paket som räknar ut hur mycket tull, moms och eventuell annan skatt du ska betala. De skickar därefter ut en faktura till dig, till exempel via brev eller sms. Du betalar avgifterna till transportföretaget som sedan levererar paketet till dig.

Vad är skillnaden mellan konto 2640 och 2641?

Om vi bortser från de bolag som har momsfri verksamhet så ska alla bolag redovisa och betala moms till Skatteverket. Att betala moms kan i detta fallet även innebära att du får tillbaka pengar från Skatteverket.

Ingående moms är skatten på de varor och tjänster som du köper in till ditt företag och det är den moms företaget har rätt att få tillbaka. Den ingående momsen är därmed ingen kostnad för dig som företagare.

Hur deklarerar man Importmoms?

Den som är skattskyldig för import av en vara har rätt att göra avdrag för ingående skatt på importen, om den görs för en verksamhet som medför skattskyldighet (8 kap. 3 § ML).

Motsvarande gäller för den som har rätt till återbetalning av mervärdesskatt enligt 10 kap. ML. Samma begränsningar i avdragsrätten gäller för återbetalning av ingående skatt på import som för mervärdesskatt på inköp inom landet, se Rätt till återbetalning.

För mervärdesskattebelopp som påförts av Tullverket vid import i fall då Skatteverket är rätt beskattningsmyndighet finns inte rätt till avdrag eller återbetalning från Skatteverket. Denna situation kan uppkomma om en utländsk juridisk person är registrerad till mervärdesskatt i Sverige men inte har kompletterat EORI-databasen med det svenska registreringsnumret.

Hur beräknas Importmoms ut?

När du importerar en vara till Sverige behöver du betala tull, moms och andra avgifter. För att räkna ut avgifterna för just din vara behöver du

 • klassificera din vara för att ta reda på varukoden samt vilka tullavgifter och andra avgifter som gäller
 • räkna ut varans tullvärde som du sedan beräknar tullavgifter och andra avgifter på.
 • För att veta vad just din import kommer att kosta behöver du till att börja med veta vilken varukod din vara har. Alla varukoder finns samlade i söksystemet Tulltaxan. När du har klassificerat din vara och hittat varukoden, får du information som är knuten till varan: vilken tullavgift som gäller och om det finns andra avgifter att betala. Du får också veta om det finns särskilda bestämmelser eller restriktioner för din vara. Därför är det mycket viktigt att klassificeringen blir rätt.

  Hur mycket ligger tullen på?

  • Du är skyldig att betala tull och moms på varor som du beställer från länder utanför EU. Utöver det kan transportföretaget lägga på en avgift för att hantera ditt paket och göra din tulldeklaration.

  • Om du handlat från ett land utanför EU skyddas du inte alltid av EU:s konsumentlagstiftning. Om företaget vänder sig till svenska konsumenter gäller dock oftast svensk lagstiftning.

  • Har du en tvist med ett företag utanför EU som vänder sig till svenska konsumenter så kan eventuellt Allmänna reklamationsnämnden, ARN, pröva ditt ärende.

  • Tänk på att varor som är tillåtna att säljas i andra länder kan vara förbjudna i Sverige och att varor på nätet kan vara förfalskningar.

  • Konsumentlagstiftningen i Storbritannien är väldigt lik EU:s, men du behöver numera betala importmoms samt tullavgift för varor över 1700 kronor.

  Vilka varor måste man deklarera i tullen?

  Import

  Om vi börjar med att titta på tullavgifter kring import så har du som företag skyldighet att betala tull, moms och andra avgifter. Du som företag behöver genomföra följande två steg för att räkna ut vilken tullavgift du skall betala: 

  Vem ska betala Importmoms?

  Momsregistrerade företag som importerar varor till Sverige från länder utanför EU måste redovisa och betala importmoms till Skatteverket. Denna kurs ger dig översikt i de reglerna. 

  I denna onlinekurs får du teoretisk kunskap om grunderna för att redovisa och betala tull- och importmoms. Kursen innehåller föreläsningar kring både grunderna och några av de mer komplicerade områdena.

  Kursen innehåller föreläsningar, övningsuppgifter och tydliga exempel på tillämpning. Mellan föreläsningarna ges möjlighet till att testa dina kunskaper. Kursen avslutas med ett sluttest som säkerställer att du har tillgodogjort dig de mest väsentliga delarna.