:

Vad har jag för Skattekod?

Innehållsförteckning:

 1. Vad har jag för Skattekod?
 2. Vilka olika typer av skatter har vi i Sverige?
 3. Hur vet jag vilken skattetabell jag har?
 4. Hur beskattas inkomst från utlandet?
 5. Vad är codice fiscale på svenska?
 6. Vad är typkod 210?
 7. Finns det gömda skatter i Sverige?
 8. Vem har världens högsta skatter?
 9. Varför har jag skattetabell 32?
 10. Vilken kommun har skattetabell 34?
 11. Hur mycket pengar får man ta emot utan att skatta?
 12. Hur mycket pengar får man ta emot från utlandet utan att skatta?
 13. Hur ser ett italienskt personnummer ut?
 14. Vad betyder typkod 120?
 15. Vad är typkod 220?

Vad har jag för Skattekod?

Alla kan få det, jag försäkrar dig, även om du inte är i Italien ännu och inte har ditt visum än & uppehållstillstånd (permesso di soggiorno).

Vilka olika typer av skatter har vi i Sverige?

Sveriges skatter är de sjätte högsta i världen (OECD) som andel av BNP. Under stora delar av 1900-talet var dock skatterna mycket lägre – det var först på 50-talet som de samlade skatterna översteg 20 procent av BNP. 

I takt med att den offentliga sektorn expanderat och att bidrag och transfereringar har ökat så har skattetrycket stigit. Länder med mindre utbyggda välfärdssystem har ofta ett lägre skattetryck.

De är båda 42 år gamla men tjänar olika mycket och bor i olika delar av landet.

Hur vet jag vilken skattetabell jag har?

Här kan du läsa kolumnindelningen för 2023 års skattetabell och skattetabellerna för föregående två år.

Arbetsgivare gör skatteavdrag vid varje utbetalningstillfälle. På inkomst som är huvudinkomst görs skatteavdrag enligt tabell eller enligt beslut från Skatteverket. På ersättningar som inte är huvudinkomst görs skatteavdrag med 30 procent. Skatteavdrag ska inte göras om den sammanlagda ersättningen till arbetstagaren beräknas bli lägre än 1 000 kronor under året.

Hur beskattas inkomst från utlandet?

När du kommer från utlandet för att arbeta i Finland påverkar längden av din vistelsetid i Finland beskattningen och om din arbetsgivare är ett finländskt eller ett utländskt företag.

Skattenummer är obligatoriska för alla som arbetar på en byggarbetsplats, en plats för installationsarbete eller på ett varv. Läs anvisningarna om hur kan du få ett skattenummer och registrera det. 

Vad är codice fiscale på svenska?

Är du svensk eller EU- medborgare har du rätt att bo i annat EU-land under tre månaders tid (så kallad tidsbegränsad uppehållsrätt). Du kan sedan söka om förlängd uppehållsrätt så länge du kan visa att du kan försörja dig samt har en heltäckande sjukförsäkring.

Registrering av uppehållsrätt och folkbokföring görs vid det lokala kommunkontoret. Där ska ett försörjningsintyg visas upp tex. genom arbete, studiebidrag, egna medel, pension eller att någon annan kan stå för din försörjning.

Vad är typkod 210?

En typkod är en tresiffrig beteckning som Skatteverket använder för att gruppera olika fastighetstyper vid beslut om taxering. Typkoden är en administrativ beteckning och utgår inte ifrån något rättsligt krav enligt lag eller annan bestämmelse.

Statistiska centralbyrån, Skogsstyrelsen samt banker och andra kreditgivare för fastighetsfinansiering använder typkoderna som underlag för bedömningar av olika slag.

Finns det gömda skatter i Sverige?

På Oak Island utanför Nova Scotias kust i norra Kanada ligger det enligt en gammal legend en stor skatt begravd. År 1795 sägs en ung man hittat en rund urgröpning i marken som var igenproppad med vedträd - han grävde en bit ned men gjorde inga fynd. Det gjorde däremot hans efterföljare som uppgett att de hittat en sten med en inskription som berättade att motsvarande två miljoner brittiska pund skulle ha begravits här. Letandet har fortsatt ända in i modern tid men ännu har ingen skatt hittats.

Ligger aztekernas kejsare Montezumas skatt nedgrävd på orten Kanab amerikanska delstaten Utah? Det hävdas att den gömts här på 1500-talet av spanjorer som flydde undan erövringskriget i aztekernas rike (som låg i nuvarande Mexiko).  En man vid namn Freddie Crystal kom 1914 till orten Kanab och började leta och fann underjordiska gångar innan såväl han som hans kartor mystiskt gick upp i rök. När ett azteksmycke upptäcktes här 1998 tog letandet ny fart, men ingen skatt har ännu hittats.

Vem har världens högsta skatter?

Det går inte att rakt av jämföra det danska skattesystemet med det svenska. Men redan idag har alltså Danmark en marginalskatt på 56,5 procent jämfört med Sveriges som ligger på 66 procent, med hänsyn tagen till arbetsgivaravgiften. Det gör att Sverige ligger i den absoluta världstoppen, bara slaget av Belgien. Genomsnittet för OECD är 46 procent (se tabell nedan).

Förutom arbetsgivaravgiften betalar man i Sverige bara kommunalskatt eller lägre på inkomster på upp till 537 200 kronor (2021). Hur stor skatten blir avgörs av jobbskatteavdrag och grundavdrag. Till exempel betalar man 48,6 procent inklusive arbetsgivaravgifter på inkomster över 384 700 kronor.

Över en årlig lön på 537 200 kronor så betalar svenskarna också statlig inkomstskatt på 20 procent och över 644 500 kronor hamnar man på den högsta marginalskatten på 66 procent på grund av avtrappningen av jobbskatteavdraget. (Läs mer på Ekonomifakta)

Varför har jag skattetabell 32?

Arbetsgivare gör skatteavdrag vid varje utbetalningstillfälle. På inkomst som är huvudinkomst görs skatteavdrag enligt tabell eller enligt beslut från Skatteverket. På ersättningar som inte är huvudinkomst görs skatteavdrag med 30 procent. Skatteavdrag ska inte göras om den sammanlagda ersättningen till arbetstagaren beräknas bli lägre än 1 000 kronor under året.

Avser löner, arvoden och liknande ersättningar till den som vid årets ingång inte fyllt 65 år om inkomsten ger rätt till jobbskatteavdrag. Tabellen ska tillämpas oavsett om allmän pensionsavgift ska betalas eller inte.

Vilken kommun har skattetabell 34?

Här ser du alla belopp i skattetabell 34 för beräkning av preliminär skatt 2023. Alla belopp är angivna i kronor om inget annat anges och gäller månadslöner.

Kolumnförklaringar

Hur mycket pengar får man ta emot utan att skatta?

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Regler om skattefria inkomster finns i 8 kap. inkomstskattelagen (IL).

Hur mycket pengar får man ta emot från utlandet utan att skatta?

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Som jag uppfattat din fråga undrar du över vilka skattemässiga konsekvenser en överföring från utlandet som avser gåva kan ha. 

Hur ser ett italienskt personnummer ut?

När du hittat ditt hem behöver du kontakta Italienska ambassaden i Sverige för att få ett så kallat ”Codice Fiscale”, ett italienskt personnummer. Det måste man ha för att kunna gå vidare i processen. Ett italienskt bankkonto kommer även att behövas både för din betalning av fastigheten och för löpande kostnader så som el, vatten osv.

Nästa steg är att förhandla om priset muntligt genom fastighetsmäklaren. Budet kan accepteras eller förhandlas och det kan ta upp till ett par veckor att komma fram till ett pris.

Vad betyder typkod 120?

Är du sugen på livet på landet och funderar på att köpa en lantbruksfastighet? Då är du inte ensam. Den senaste tiden har både vi på banken och traktens fastighetsmäklare märkt av ett större tryck på gårdsfastigheter i vårt område. Men att köpa en lantbruksfastighet fungerar inte helt på samma sätt som köp av villor och bostadsrätter gör. Vi har tillsammans med Jennie Bråthén som är fastighetsmäklare på Ludvig&Co i Västra Götaland tagit fram de viktigaste sakerna att tänka på vid köp av gård.

Ungefär 25% av de lantbruksfastigheter som byter ägare säljs på öppna marknaden. Resten sker på andra sätt, genom generationsskiften eller inom den nära kretsen. Så i relation till det totala antalet lantbruksfastigheter är det endast en liten del som är öppen för försäljning till allmänheten. Samtidigt ökar efterfrågan på de lantbruksfastigheter som finns allt mer. Jennie Bråthén, fastighetsmäklare på Ludvig&co i Västra Götaland förklarar varför fler väljer ett liv på landet.

Vad är typkod 220?

En typkod är en tresiffrig beteckning som Skatteverket använder för att gruppera olika fastighetstyper vid beslut om taxering. Typkoden är en administrativ beteckning och utgår inte ifrån något rättsligt krav enligt lag eller annan bestämmelse.

Statistiska centralbyrån, Skogsstyrelsen samt banker och andra kreditgivare för fastighetsfinansiering använder typkoderna som underlag för bedömningar av olika slag.