:

Hur mycket får man jobba hemifrån?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket får man jobba hemifrån?
 2. Hur får Skatteverket reda på inkomst?
 3. Hur mycket kan du tjäna utan att betala skatt?
 4. Får man göra avdrag för hemarbete?
 5. Vad gäller när man jobbar hemifrån?
 6. Vilka regler gäller för distansarbete?
 7. Hur mycket Swish kan man ta emot utan att skatta?
 8. Hur mycket får man tjäna utan att behöva deklarera?
 9. Kan Skatteverket kolla privata bankkonton?
 10. Får man dra av för hemmakontor på skatten?
 11. Hur mycket kan jag dra av för hemmakontor?
 12. Varför 51% på kontoret?
 13. När behövs Distansarbetsavtal?
 14. Vad innebär distansarbete för arbetsgivare?
 15. När kollar Skatteverket Swish?

Hur mycket får man jobba hemifrån?

– Huvudregeln är att om du har ett kontor som du kan gå till för att utföra ditt arbete så är det ditt tjänsteställe, även om du inte är där alla dagar, förklarar hon.

Om du exempelvis skulle arbeta hemifrån mer än halva din arbetstid så innebär det alltså inte att ditt tjänsteställe automatiskt kommer att ändras. Enligt Skatteverket är det därmed fullt möjligt att arbeta 40 procent på kontoret under en längre tid utan att tjänstestället flyttar – förutsatt att man har möjlighet att vara på kontoret alla arbetsdagar.

– Har du däremot skrivit ett avtal med din arbetsgivare om att ditt tjänsteställe är i hemmet, då är det en helt annan sak, konstaterar hon.

Hur får Skatteverket reda på inkomst?

Har du utövat en idrott som aktiv, tränare, domare eller liknande så ska du betala skatt på alla kontanta ersättningar, presentkort, stipendier och förmåner som du har fått. Exempel på förmåner är fri bil och fri bostad.

TraktamenteOm du har övernattat och fått traktamente i samband med övernattningen behöver du inte redovisa ersättning i din deklaration om ersättningen inte är högre än schablonbeloppet. Har du fått traktamente för arbete på din vanliga verksamhetsort eller inte övernattat i samband med tjänsteresan, så ska du beskattas för ersättningen som lön.

Hur mycket kan du tjäna utan att betala skatt?

Om du har en hobby som kan ge dig pengar finns det inget som hindrar att du tjänar en hacka på det du kan. Det kan till exempel handla om hemslöjd, biodling – eller något helt annat.

För att det du gör ska räknas som en hobby ska det vara:

Får man göra avdrag för hemarbete?

Alla löntagare får automatiskt ett avdrag på 750 euro för förvärvande av inkomst. Om du har mer utgifter än detta kan du i skattedeklarationen ange dem som utgifter för förvärvande av inkomst. 

Som utgifter för förvärvande av inkomst kan du dra av

ett avdrag för arbetsrum (antingen ett schablonmässigt avdrag eller de faktiska kostnaderna, till exempel för möbler, inte båda)

Vad gäller när man jobbar hemifrån?

Sedan pandemirestriktionerna lättade är det fortfarande många som arbetar delvis hemifrån.

I samband med att pandemirestriktionerna försvann, har mycket av den utrustning som tillfälligt flyttats till hemmakontoren, släpats tillbaka till arbetsplatserna. Samtidigt har en ny fas inletts, där distansarbete på deltid upplevs som mer självklart än tidigare. Det här väcker en hel del frågor när det kommer till arbetsmiljö, tillgång till utrustning på hemmakontoret och försäkringar. Vad gäller egentligen i det nya hybridtillståndet?

Vilka regler gäller för distansarbete?

Följande punkter är bra att fundera över och diskutera med din arbetsgivare och även ta med i en överenskommelse om att arbeta på distans.

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA - privat sektor, TFA-KL – kommunal sektor, och PSA – statlig sektor) ingår i alla kollektivavtal, den kan ge dig ekonomisk ersättning vid arbetsskada. Arbetsgivare utan kollektivavtal är inte skyldiga att teckna en arbetsskadeförsäkring och det är därför viktigt att kontrollera vilket skydd du har vid eventuell arbetsskada.

Hur mycket Swish kan man ta emot utan att skatta?

När du tar emot pengar via Swish finns det ingen automatisk skatteavdrag. Det är ditt ansvar som mottagare att redovisa inkomsten till Skatteverket och betala skatt på den om det behövs. Detta gäller oavsett om pengarna är en gåva eller betalning för en tjänst eller vara.

För att redovisa din inkomst från Swish-betalningar kan du använda dig av Skatteverkets tjänst ”Inkomstdeklaration 1”. Där kan du ange beloppet du har tjänat och betala den skatt du är skyldig.

Hur mycket får man tjäna utan att behöva deklarera?

En hobbyverksamhet är en hobby som genererar vissa inkomster. För att räknas som hobbyverksamhet måste verksamheten utövas utan vinstsyfte av den så kallade hobbyidkaren på fritiden vid sidan av en annan sysselsättning.

Det kan vara svårt att veta var gränsen går mellan hobby- och näringsverksamhet. Därför måste man i många fall titta på helheten och göra en bedömning utifrån alla förutsättningar som verksamheten har.

Det här är några av de saker som skiljer hobbyverksamhet från företag:

Kan Skatteverket kolla privata bankkonton?

Rapporteringsskyldiga finansiella institut ska granska befintliga och nya konton för att identifiera vilka konton som är rapporteringspliktiga konton. Om granskningen visar att kontot är ett rapporteringspliktigt konto ska det anses vara ett sådant ända tills kontohavaren inte längre har skatterättslig hemvist i något annat land (4 kap. 12 § IDKAL). Till skillnad från FATCA-reglerna finns här inte några beloppsgränser för när ett konto ska granskas. Detta gäller oavsett om kontot är befintligt eller nytt.

Vissa konton anses dock inte vara rapporteringspliktiga konton trots att de har identifierats som sådana (2 kap. 20 § IDKAL). Vissa andra konton har undantagits från definitionen av finansiella konton (3 kap. 2 § IDKAL). Detta innebär att de varken behöver granskas eller rapporteras.

I SFL och IDKAL används uttrycket ”annan stat eller jurisdiktion”. Med det menas en annan stat eller jurisdiktion än Sverige eller USA (2 kap. 22 § IDKAL). I stället för begreppet ”annan stat eller jurisdiktion” används här begreppet ”annat land”.

Ett befintligt lågvärdekonto är ett konto som innehas av en eller flera fysiska personer och där saldot eller värdet på kontot inte översteg 1 000 000 US-dollar den 31 december 2015 (2 kap. 22 § IDKAL). Ett rapporteringsskyldigt finansiellt institut har två möjligheter att genomföra granskningen av dessa konton, antingen genom

Får man dra av för hemmakontor på skatten?

Är villkoren om särskilt inrättad del uppfyllda kan du få avdrag för skälig del av bostadskostnaden. Avdraget gör du under skattemässiga justeringar på NE-bilagan.

Enligt reglerna har du rätt till avdrag för skälig del av bostadskostnaden. För att bestämma det skäliga avdraget behöver du räkna ut hur stor del av dina totala kostnader som hör till det särskilt inrättade arbetsrummet. Är till exempel uppvärmningen jämt fördelad över hela din bostad beräknar du avdraget utifrån hur stor del av den totala ytan som hör till det särskilt inrättade arbetsrummet. Det vill säga om din bostad är 100 kvadratmeter och arbetsrummet 10 kvadratmeter blir ditt skäliga avdrag för värme 10 procent av den totala uppvärmningskostnaden. Har du till exempel inte något vatten indraget i arbetsrummet kan du inte göra något avdrag för vattenkostnader.

Hur mycket kan jag dra av för hemmakontor?

Bor du i villa kan du göra ett schablonavdrag om 2000 kronor per år för värme, vatten och el. Bor du i hyresrätt eller bostadsrätt är schablonavdraget 4000 kronor per år. Grundförutsättningen är att du jobbar minst 800 timmar per år i din bostad. Om du jobbar mindre än 800 timmar i din bostad får du inte göra avdrag för värme, vatten och el, däremot kan du få göra avdrag för telefon, bil etcetera.

Om du redan har en privat mobiltelefon och börjar använda den i din enskilda firma så kan du göra avdrag med den del av kostnaden som rör din firma. Om du skaffar ett helt nytt abonnemang och en ny mobil som du bokför i firman så kan du dra av kostnaden. Privat användning kan uttagsbeskattas.

Varför 51% på kontoret?

Hur mycket ska vi vara på kontoret i det hybrida arbetssättet? Kontoret har traditionellt varit den huvudsakliga arbetsplatsen. Under pandemin blev det hemmet. Tänk om vi inte alls ska välja det ena eller det andra, utan faktiskt båda?

Spara

När behövs Distansarbetsavtal?

Arbetsgivaren är ansvarig för arbetsmiljön vid distansarbete, även hemifrån, enligt arbetsmiljölagen. Arbetsgivaren ska göra allt som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall.

För att ha en hälsosam arbetsmiljö krävs ett bra samarbete och en regelbunden dialog mellan chef och medarbetare. Det är särskilt viktigt eftersom att din arbetsgivares möjlighet att se, hantera och åtgärda arbetsmiljöproblem kan vara begränsat.

Som arbetstagare deltar du i arbetsmiljöarbetet genom att uppmärksamma och rapportera risker i arbetsmiljön till din arbetsgivare. Med andra ord – om du som arbetstagare upplever att något inte fungerar som det ska måste du meddela det till din chef eller ditt skyddsombud.

Vad innebär distansarbete för arbetsgivare?

Arbetsgivaren har i princip samma arbetsmiljöansvar för medarbetare som arbetar på distans som om de sitter på kontoret, med undantag för frågor som ventilation och ombyggnation av hemmet. Arbetstagare har samtidigt ett stort ansvar för att säga ifrån när det finns risker i deras arbetsmiljö.

När kollar Skatteverket Swish?

Du ska betala skatten inom 90 dagar från att du får ditt slutskattebesked. Datumet står på slutskattebeskedet. De flesta som har skatt att betala ska göra det senast den 12 september 2023. Om vi ändrar något i din deklaration får du ditt slutskattebesked tillsammans med ändringsbeslutet.

Skatteverket drar pengarna från ditt skattekonto på förfallodagen, om vi inte gjorde det vid uttaget av ditt slutskattebesked. Du kan välja att betala skatten innan. Fördelen är att du blir färdig med din deklaration och du kan också undvika att behöva betala kostnadsränta på skatten.

Den 1 augusti 2023 höjdes den låga kostnadsräntan från 3,75 procent till 5 procent. Samtidigt höjdes den höga kostnadsräntan från 18,75 procent till 20 procent.