:

Hur lång tid tar det att byta förnamn?

Innehållsförteckning:

 1. Hur lång tid tar det att byta förnamn?
 2. Hur mycket kostar det att byta namn?
 3. Kan man ta bort sitt förnamn?
 4. Hur lång tid tar det för namnändring att gå igenom?
 5. Vad händer när man byter namn?
 6. Hur byter man namn på BankID?
 7. Kan jag ändra ditt namn?
 8. Måste man byta bankkort vid namnbyte?
 9. Kan man ha ett annat namn på Swish?
 10. Måste man skaffa nytt körkort vid namnbyte?
 11. Vilka behöver man kontakta vid namn byte?
 12. Måste man ha nytt pass vid namnbyte?
 13. Vad ska man tänka på när man byter namn?
 14. Vad ändras automatiskt vid namnbyte?
 15. Vad händer med körkortet när man byter namn?
 16. Hur lång tid tar det att byta förnamn?
 17. Hur sker byte av namn hos Skatteverket?
 18. Hur länge behöver man byta förnamn?
 19. Hur lång tid tar det att byta förnamn?
 20. Hur sker byte av namn hos Skatteverket?
 21. Hur länge behöver man byta förnamn?

Hur lång tid tar det att byta förnamn?

Hej! Stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Skatteverket är den myndighet i Sverige som hanterar byte av namn. Enligt Skatteverkets hemsida tar det 8-12 veckor eller 1-2 månader för att ett efternamnsbyte ska ske, beroende på vad det är för typ av byte. Har det passerat längre tid än 2 månader sedan du skickade in din ansökningsblankett rekommenderar jag dig att kontakta Skatteverket. Mer information hittar du här.

Hur mycket kostar det att byta namn?

Du kan ändra ditt efternamn i Finland i följande situationer:  

 • Du bor i Finland och dina uppgifter har antecknats i det finländska befolkningsdatasystemet. 
 • Du är finsk medborgare och bor utomlands utanför Norge, Sverige eller Danmark. Om du bor i Norge, Sverige eller Danmark och vill byta namn, kontakta myndigheterna i ditt bosättningsland. 

Om ditt efternamn har ändrats genom beslut av en utländsk myndighet behöver du inte göra en ansökan om namnändring hos oss. Istället kan du be oss spara ditt nya namn utan kostnad.  

Så här anmäler du ett namn som ändrats utomlands

Om du vill ändra ditt efternamn när du gifter dig ska du inte göra en ansökan om ändring av efternamn utan följa anvisningarna på sidan Efternamn vid ingående av äktenskap. 

Kan man ta bort sitt förnamn?

Kan man ta bort sitt namn precis som man kan lägga till ett? Alltså kan man bli namnlös?

Mest troligt inte. När ett barn föds i Sverige så ska barnet namnges inom 3 månader, om ett namn inte registrerats innan dess så skickas påminnelse ut till föräldrarna och tillslut en kallelse till domstol där ett namn måste sättas. "Enligt den svenska namnlagen, som är från 1/7 2017, ska varje barn ges ett eller flera förnamn." Så jag ser det som ytterst osannolikt att man skulle kunna bli namnlös, men för att få ett säkert svar på frågan så får man skicka en förfrågan till skatteverket, observera att deras svar går att överklaga. Det finns ett fall där föräldrarna ville ge sitt barn förnamnet J…

Hur lång tid tar det för namnändring att gå igenom?

I den här artikeln går vi igenom allt du behöver veta för att byta namn på ditt företag.

Innan du gör någonting annat måste du bestämma dig för vad det nya namnet ska vara för ditt bolag. Det kanske låter som den lättaste biten men så är inte riktigt fallet. Att välja ett nytt namn till ditt företag kräver sin research då du måste se till att det följer alla regler som finns och att namnet självklart även gynnar ditt företag och den verksamhet du bedriver.

Vad händer när man byter namn?

 • Förnamn, två månader
 • Efternamn utan avgift, tre till fyra månader
 • Efternamn med avgift, tre till fyra månader
 • Nybildade efternamn, tre till fyra månader

För närvarande är handläggningstiderna olika beroende av vilken typ av namnändring du vill göra, och kan även vara kortare. Ska du ut och resa snart rekommenderar vi därför att boka resan i det namn som står i ditt pass och göra ett nytt pass efter resan när namnändringen är klar. Du kan också vänta med att skicka in namnansökan till efter resan.

Eftersom handläggningstiderna är ganska långa rekommenderar vi att du gör så här:

Hur byter man namn på BankID?

Vi använder kakor (cookies) som på olika sätt gör det lättare att använda våra sidor och för att vi ska förstå hur webbplatsen används.

Kan jag ändra ditt namn?

Ett personnamn fungerar i teorin som en etikett på en person, för att man ska kunna urskilja personen och identifiera hen i relation till andra personer. Men namnet blir också en del av ens person och är ofta viktigt för vår identitet. De allra flesta är nöjda med det namn som de som barn tilldelas av sina föräldrar, och skulle aldrig kunna tänka sig att byta bort vare sig förnamn eller efternamn, medan andra tycker att det namn de bär inte passar dem. En del får smeknamn som de tar i mer eller mindre officiellt bruk, medan andra väljer att byta namn helt och hållet.

Som nybliven förälder står man inför en svår men rolig uppgift, nämligen att hitta ett namn som ens barn gillar och identifierar sig med. Det namn som barnet sedan får är ett namn som avspeglar föräldrarnas smak, ibland kanske något påverkat av omgivande närståendes goda råd. Vissa föräldrar vill att deras barn ska få ett traditionellt namn, som kanske finns i släkten, andra att det ska vara modernt. En del föräldrar vill också att namnet ska vara gångbart internationellt. Andra vill kanske att barnet ska få ett unikt namn som det är ensamt om i förskolegruppen. Namn följer trender och mode. Vissa namn har varit vanliga under olika perioder, och 2000-talet präglas till viss del av en strävan att namnen ska vara unika (något du kan läsa mer om i artikeln Inte bara Alice och William i Namnbloggen).

Måste man byta bankkort vid namnbyte?

 • Förnamn, två månader
 • Efternamn utan avgift, tre till fyra månader
 • Efternamn med avgift, tre till fyra månader
 • Nybildade efternamn, tre till fyra månader

För närvarande är handläggningstiderna olika beroende av vilken typ av namnändring du vill göra, och kan även vara kortare. Ska du ut och resa snart rekommenderar vi därför att boka resan i det namn som står i ditt pass och göra ett nytt pass efter resan när namnändringen är klar. Du kan också vänta med att skicka in namnansökan till efter resan.

Eftersom handläggningstiderna är ganska långa rekommenderar vi att du gör så här:

Kan man ha ett annat namn på Swish?

Getswish AB, 2023

Getswish AB, org 556913-7382, is a Swedish FinTech company behind the mobile payment service Swish. The corporate domicile is Stockholm, Sweden.

Måste man skaffa nytt körkort vid namnbyte?

Beställ ett nytt körkort för att ersätta ett försvunnet, förstört, skadat eller tillgripet körkort via Traficoms e-tjänster (Extern länk). Du kan också beställa ett nytt körkort om polisen har ändrat uppgifterna om din körrätt eller om du vill byta ett körkort av gammal modell till ett EU-körkort som har samma format som ett kreditkort.

Användningen av tjänsten förutsätter att myndighetsregistret innehåller ett aktuellt foto och ett namnteckningsprov i digitalt format. Vidare ska sökanden ha sin fasta hemvist i Fastlandsfinland (det går inte att beställa till Åland) och en giltig adress i befolkningsdatasystemet.

Om du till exempel bytt namn är det bäst att först ansöka om ett nytt pass eller identitetskort hos polisen. När passet har beviljats kan du ansöka om nytt körkort via Traficoms e-tjänst.

Vilka behöver man kontakta vid namn byte?

Du kan ansöka om att byta till ett nybildat efternamn, alltså ett efternamn som inte redan används.

Fem kriterier för att byta till ett nybildat efternamn:

Måste man ha nytt pass vid namnbyte?

Från och med den 1 juli 2017 har vi en ny lag om personnamn i Sverige. Den nya lagen har moderniserat och förenklat möjligheterna att välja och byta namn. Det finns heller inga hinder för upprepade byten av förnamn eller efternamn.

Hos Skatteverket kan du ansöka om att få byta förnam eller efternam och du kan också ansöka om namn för nyfödda barn. Det finns olika blanketter för de olika namnändringsansökningarna.

Vad ska man tänka på när man byter namn?

Om du vill byta namn ska detta ansökas om hos skatteverket. Det skulle till exempel handla om att du har gift dig och vill byta efternamn, att du vill byta ditt mellanman eller att du vill ansöka om ett namn till ditt nyfödda barn.

Vissa ansökningar om namnbyte har en avgift, medan andra inte har det. På skatteverkets hemsida kan du finna olika blanketter för de olika ansökningarna. Tryck (här) för att komma till skatteverkets hemsida!

Vad ändras automatiskt vid namnbyte?

S-Banken får automatiskt ändrade namnuppgifter från Befolkningsregistercentralens befolkningsdatasystem cirka två veckor efter ändringen. Om du vill meddela S-Banken om din namnändring genast kan du göra det på ett kundtjänstställe genom att uppvisa ett utdrag ur befolkningsdatasystemet (fås på magistraten) och ett giltigt, av en myndighet utfärdat identitetsbevis med ditt gamla namn.

Gällande betalkort förnyas inte automatiskt vid namnbyte. För att få ett gällande kort med ditt nya namn måste du alltså beställa ett nytt kort. Det kan du göra på S-Bankens kundtjänstställe. Om S-Banken har fått ditt namn från befolkningsdatasystemet räcker det med att du skickar ett meddelande via webbanken där du ber att få ett kort med det nya namnet. För förnyelse av kort debiterar vi en avgift enligt servicetariffen.

Vad händer med körkortet när man byter namn?

Ett körkort gäller under en begränsad tid och måste förnyas innan giltighetstiden har gått ut. När ditt körkort ska förnyas skickar vi automatiskt ut en ansökningsblankett för nytt körkort (grundhandling) till din folkbokföringsadress.

Du kan följa förnyelsen av ditt körkort på Mina sidor. Där kan du bland annat se betalningsuppgifter för tillverkningsavgiften och om vi har tagit emot din ansökan.

Hur lång tid tar det att byta förnamn?

Skatteverket handlägger ditt ärende i turordning och normalt sett tar bytet ungefär en månad. Om du är under 18 år så måste du ha alla vårdnadshavares godkännande för att byta förnamn. Att byta förnamn kostar 250 kronor (2020) och det du betalar för är handläggningen. Blir det nya namn inte godkänt så betalar du ändå.

Hur sker byte av namn hos Skatteverket?

Byte av namn sker hos Skatteverket. Alla ändringar av namn sker idag hos Skatteverket. Detta gäller både gamla och nya ärende samt oavsett om det är förnamn eller efternamn du vill byta. Tidigare hanterades vissa namn av Patent- och Registreringsverket, men efter den är det alltså Skatteverket som hanterar alla namnändringar.

Hur länge behöver man byta förnamn?

Att byta förnamn är något som många kanske har funderat på någon gång i sitt liv. Alla behöver ha minst ett förnamn och det är tillåtet att byta förnamn flera gånger. För att få byta förnamn behöver man vara minst 18 år gammal och bytet görs via en blankett hos Skatteverket.

Hur lång tid tar det att byta förnamn?

Skatteverket handlägger ditt ärende i turordning och normalt sett tar bytet ungefär en månad. Om du är under 18 år så måste du ha alla vårdnadshavares godkännande för att byta förnamn. Att byta förnamn kostar 250 kronor (2020) och det du betalar för är handläggningen. Blir det nya namn inte godkänt så betalar du ändå.

Hur sker byte av namn hos Skatteverket?

Byte av namn sker hos Skatteverket. Alla ändringar av namn sker idag hos Skatteverket. Detta gäller både gamla och nya ärende samt oavsett om det är förnamn eller efternamn du vill byta. Tidigare hanterades vissa namn av Patent- och Registreringsverket, men efter den är det alltså Skatteverket som hanterar alla namnändringar.

Hur länge behöver man byta förnamn?

Att byta förnamn är något som många kanske har funderat på någon gång i sitt liv. Alla behöver ha minst ett förnamn och det är tillåtet att byta förnamn flera gånger. För att få byta förnamn behöver man vara minst 18 år gammal och bytet görs via en blankett hos Skatteverket.