:

Vad är fordonsskatten på en elbil?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är fordonsskatten på en elbil?
 2. Vad är koldioxidbaserad fordonsskatt?
 3. Vad avgör vilka fordon som ska betala fordonsskatt?
 4. Vilken typ av skatt beräknas på fordonets koldioxidutsläpp?
 5. Vad blir min fordonsskatt 2023?
 6. Är det dyrare att försäkra en elbil?
 7. Hur mycket koldioxid släpps ut vid tillverkning av en elbil?
 8. När infördes koldioxidbaserad fordonsskatt?
 9. När behöver man inte betala fordonsskatt?
 10. Vilka bilar har Malusskatt?
 11. Vad händer med fordonsskatten efter 3 år?
 12. När slipper man betala fordonsskatt?
 13. Är elbil en bra investering?
 14. Varför dyr försäkring Tesla?
 15. Är elbilar så miljövänligt som vi tror?

Vad är fordonsskatten på en elbil?

Fordonsskatten är en årlig skatt baserar sig på fordonets registeruppgifter. Skatt ska betalas på personbilar, paketbilar och lastbilar som är registrerade i fordonstrafikregistret. Bestämmelser om fordonsskatt finns i fordonskattelagen (1281/2003)Länk till en annan webbplatsÖppnas i en ny flik.

Fordonsskatten består av två delar. Grundskatten bestäms på grundval av fordonets koldioxidutsläpp. Drivkraftsskatt ska betalas för fordon som drivs med andra bränslen än motorbensin. Fordonsskatten kan bestå enbart av grundskatt, enbart av drivkraftsskatt eller en kombination av dessa. Kombinerad skatt betalas t.ex. för dieseldrivna personbilar. Fordonsskatterna tas ut av Transport- och kommunikationsverket Traficom.

Vad är koldioxidbaserad fordonsskatt?

Supermiljöbilspremien på 40.000 kronor ersätts av en höjd premie på 45.000 kronor för en elbil med nollutsläpp.

– Det är ett steg i rätt riktning. De bästa bilarna kräver lite mer av de som skaffar dem, och då behöver man få en rejäl knuff i ryggen. Men 45.000 är fortfarande väl lite, säger Mattias Goldmann, vd på Fores och i 2030-sekretariatet som lobbar för en fossilfri bilpark.

Bonusen på 20.000 kronor till laddhybrider försvinner och ersätts av en premie som gradvis räknas ner till lägsta beloppet på 7.500 kronor för en bil med utsläpp på 60 gram per kilometer.

Vad avgör vilka fordon som ska betala fordonsskatt?

Fordonsskatt för personbilar klass I, personbilar klass II (husbilar), lätta lastbilar och lätta bussar beräknas antingen utifrån fordonets vikt eller utifrån hur mycket koldioxid (CO2) som fordonet släpper ut vid blandad körning.

Följande fordon beskattas utifrån koldioxidutsläpp:

Vilken typ av skatt beräknas på fordonets koldioxidutsläpp?

Välj i listan nedan den tidpunkt som motsvarar det datum då din bil för första gången registrerades. Med den första registreringsdagen avses i denna text den första tidpunkten då bilen har registrerats i Finland eller utomlands.

Du behöver dessutom en uppgift om bilens koldioxidutsläpp enligt EU-/EG-typgodkännande (CO2-utsläppsvärdet). Om du inte har bilens utsläppsvärde, ta reda på totalmassan och drivkraften.

Det sätt på vilket koldioxidutsläppen (CO2-utsläppen) mäts påverkar bilskattesatsen. Utsläppen har kunnat mätas på två olika sätt:

 • Om utsläppen har uppmätts med NEDC-metoden ska tillverkaren ange utsläppen enligt NEDC-värden.
 • Om utsläppen har uppmätts med WLTP-metoden ska tillverkaren utöver WLTP-värdena ange utsläppen som konverterade NEDC-värden.

Du hittar information om CO2-utsläpp i bilens CoC-intyg över överensstämmelse (Certificate of Conformity).

En bil som saknar EU- eller EG-typgodkännande har inga uppmätta uppgifter om CO2-utsläpp som används vid beskattningen. Då bestäms skattesatsen på basis av totalmassa och drivkraft eller utifrån CO2-utsläppsvärdet baserat på CARB-kalkyler. Du hittar skattesatsen i tabell 1 (777/2020)(pdf).

Om bilen beskattas på basis av totalmassa och drivkraft och bilen är så effektiv att kvoten mellan dess effekt (kW) och totalmassa (kg) är minst 0,15, höjs det kalkylerade CO2-utsläppet i tabellen för totalmassa och drivkraft. Det kalkylerade CO2-utsläppet multipliceras med 1,5 och den mängd CO2-utsläpp som erhålls på detta sätt avrundas till hela gram. Skattesatsen bestäms utifrån detta utsläppsvärde.

Exempel: Om bilens största nettoeffekt är 257 kW och totalmassan 1570 kg, är kvoten mellan effekt och totalmassa 0,164 (257 kW / 1570 kg = 0,164). Bilen drivs med bensin. Det beräknade CO2-utsläppet på 169 g/km höjs och det erhållna värdet avrundas (1,5 x 169 g/km = 253,5, dvs. till 254). Skattesatsen är det procenttal som motsvarar CO2-utsläppen på 254 g/km, dvs. 42,9 %.

Om personbilens drivkraft är enbart el eller väte, är skattesatsen 0 %.

Det sätt på vilket koldioxidutsläppen (CO2-utsläppen) mäts påverkar bilskattesatsen. Utsläppen har kunnat mätas på två olika sätt:

 • Om utsläppen har uppmätts med NEDC-metoden ska tillverkaren ange utsläppen enligt NEDC-värden.
 • Om utsläppen har uppmätts med WLTP-metoden ska tillverkaren utöver WLTP-värdena ange utsläppen som konverterade NEDC-värden.

Du hittar information om CO2-utsläpp i bilens CoC-intyg över överensstämmelse (Certificate of Conformity).

En bil som saknar EU- eller EG-typgodkännande har inga uppmätta uppgifter om CO2-utsläpp som används vid beskattningen. Då bestäms skattesatsen på basis av totalmassa och drivkraft eller utifrån CO2-utsläppsvärdet baserat på CARB-kalkyler. Du hittar skattesatsen i tabell 1 (777/2020)(pdf).

Om bilen beskattas på basis av totalmassa och drivkraft och bilen är så effektiv att kvoten mellan dess effekt (kW) och totalmassa (kg) är minst 0,15, höjs det kalkylerade CO2-utsläppet i tabellen för totalmassa och drivkraft. Det kalkylerade CO2-utsläppet multipliceras med 1,5 och den mängd CO2-utsläpp som erhålls på detta sätt avrundas till hela gram. Skattesatsen bestäms utifrån detta utsläppsvärde.

Exempel: Om bilens största nettoeffekt är 257 kW och totalmassan 1 570 kg, är kvoten mellan effekt och totalmassa 0,164 (257 kW / 1 570 kg = 0,164). Bilen drivs med bensin. Det beräknade CO2-utsläppet på 169 g/km höjs och det erhållna värdet avrundas (1,5 x 169 g/km = 253,5, dvs. till 254). Skattesatsen är det procenttal som motsvarar CO2-utsläppen på 254 g/km, dvs. 42,9 %.

Om personbilen endast drivs med el, är skattesatsen den minsta skatteandelen i den skattetabell som tillämpas på bilen, dvs. 2,7.

Sättet att mäta koldioxidutsläppen (CO2-utsläppen) påverkar bilskattesatsen. Utsläppen kan mätas med två olika metoder:

 • Om utsläppen har mätts med NEDC-metoden, anger biltillverkaren utsläppen som NEDC-värden.
 • Om utsläppen har mätts med WLTP-metoden, anger tillverkaren utsläppen utöver WLTP-värdena också med de så kallade korrelerade NEDC-värdena.

Du hittar CO2-utsläppsuppgifterna på fordonets CoC-intyg, det vill säga intyget om överensstämmelse (Certificate of Conformity).

 • Om bilens utsläpp har mätts med NEDC-metoden finns skattesatsen i tabell 1 (1481/2015)(pdf) enligt datumet för den första registreringen.
 • Om bilens utsläpp har mätts med WLTP-metoden finns skattesatsen i tabell 1A (1365/2018)(pdf) och skattesatsen som motsvarar det beräknade NEDC-utsläppsvärdet i tabell 1 (1481/2015)(pdf) enligt datumet för den första registreringen. Ange för beskattningen det utsläppsvärde och den utsläppsgrund enligt vilka den skattesats som bestäms är lägre.

Mera information om WLTP- och NEDC-mätningsmetoderna finns på Transport- och kommunikationsverkets webbplats.

En bil som inte är EU- eller EG-typgodkänd har inte en uppmätt CO2-utsläppsuppgift som används i beskattningen. Skattesatsen fastställs då utifrån totalmassan och drivkraften eller det CO2-utsläppsvärde som baserar sig på en CARB-beräkning. Skattesatsen finns i tabell 1 (1481/2015)(pdf) enligt datumet för den första registreringen.

Om bilen beskattas utifrån totalmassan och drivkraften och bilen är så effektiv att kvoten av effekten (kW) och totalmassan (kg) är minst 0,15 höjs det beräknade CO2-utsläpp som finns i tabellen under totalmassa och drivkraft. Det beräknade CO2-utsläppet multipliceras med talet 1,5 och utsläppsmängden avrundas därefter till hela gram. Skattesatsen bestäms enligt detta utsläppsvärde.

Exempel: Om bilens största nettoeffekt är 257 kW och totalmassan 1570 kg, är kvoten av effekten och totalmassan 0,164 (257kW / 1570 kg = 0,164). Bilens drivkraft är bensin. Multiplicera det beräknade CO2-utsläppet 169 g/km och avrunda produkten (1,5 x 169 g/km = 253,5 och avrunda till 254). Skattesatsen är det procenttal som motsvarar CO2-utsläppet 254 g/km, det vill säga 42,9.

Om personbilens drivkraft uteslutande är el, är skattesatsen 3,3 (den första registreringen 3–31.12.2018) eller 2,7 (den första registreringen 1.1.2019–31.12.2020).

Sättet att mäta koldioxidutsläppen (CO2-utsläppen) påverkar bilskattesatsen. Utsläppen kan mätas med två olika metoder:

 • Om utsläppen har mätts med NEDC-metoden, anger biltillverkaren utsläppen som NEDC-värden.
 • Om utsläppen har mätts med WLTP-metoden, anger tillverkaren utsläppen utöver WLTP-värdena också med de så kallade korrelerade NEDC-värdena.

Du hittar CO2-utsläppsuppgifterna på fordonets CoC-intyg, det vill säga intyget om överensstämmelse (Certificate of Conformity).

Skattesatsen som motsvarar NEDC-värdet finns i tabell 1 (1481/2015)(pdf) enligt datumet för den första registreringen.

Skattesatsen som motsvarar WLTP-värdet finns i tabell 1A (570/2018)(pdf) enligt datumet för den första registreringen.

 • Om bilens utsläpp har mätts med NEDC-metoden finns skattesatsen i tabell 1 (1481/2015)(pdf) enligt datumet för den första registreringen.
 • Om bilens utsläpp har mätts med WLTP-metoden finns skattesatsen som motsvarar WLTP-utsläppsvärdet i tabell i tabell 1A (570/2018)(pdf) och skattesatsen som motsvarar det beräknade NEDC-utsläppsvärdet i tabell 1 (1481/2015)(pdf) enligt datumet för den första registreringen. Ange för beskattningen det utsläppsvärde och den utsläppsgrund enligt vilka den skattesats som bestäms är lägre.

Vad blir min fordonsskatt 2023?

Bilskatt är en avgift som alla bilägare måste betala för att få rätt att använda sin bil på svenska vägar. Avgiften beräknas på olika sätt beroende på bilens ålder, bränsletyp, och utsläppsnivåer.

Från och med 1 januari 2023 kommer bilskattepriserna att ändras för vissa bilar. Detta beror på ändringar i lagen om fordonsskatt som infördes 2022. De nya priserna kommer att baseras på bilens utsläppsnivåer, vilket innebär att bilar med höga utsläpp kommer att ha högre skatt.

Är det dyrare att försäkra en elbil?

En försäkring för elbil kan omfatta ett antal saker beroende på vilken typ av försäkring du väljer. En trafikförsäkring måste du ha enligt lag medan en halv- eller helförsäkring är valfritt.

 • Trafikförsäkring: En trafikförsäkring täcker skador på andra personer eller egendom i händelse av en olycka.

 • Halvförsäkring: En halvförsäkring täcker skada på, eller förlust av bilen vid exempelvis brand, stöld och viltolyckor.

 • Helförsäkring: Förutom det som halvförsäkringen täcker, skyddar helförsäkring också mot skador på bilen vid en trafikolycka eller skadegörelse.

 • Extra skydd: Många försäkringsbolag erbjuder ytterligare skydd specifikt för elbilar, inklusive täckning för batteri, elsystem och laddutrustning. Kolla dock upp om detta är något som verkligen behövs.

En försäkring för elbil kan omfatta ett antal saker beroende på vilken typ av försäkring du väljer. En trafikförsäkring måste du ha enligt lag medan en halv- eller helförsäkring är valfritt.

 • Trafikförsäkring: En trafikförsäkring täcker skador på andra personer eller egendom i händelse av en olycka.

 • Halvförsäkring: En halvförsäkring täcker skada på, eller förlust av bilen vid exempelvis brand, stöld och viltolyckor.

 • Helförsäkring: Förutom det som halvförsäkringen täcker, skyddar helförsäkring också mot skador på bilen vid en trafikolycka eller skadegörelse.

 • Extra skydd: Många försäkringsbolag erbjuder ytterligare skydd specifikt för elbilar, inklusive täckning för batteri, elsystem och laddutrustning. Kolla dock upp om detta är något som verkligen behövs.

Oftast behöver du ingen speciell tilläggsförsäkring för batteriet utan detta faller under maskinskadeförsäkringen som ingår i halv- och helförsäkring. Dock kan det finnas begränsningar på hur länge maskinskadeförsäkringen gäller både när det kommer till antal mil och år. Vill du ha ett extra skydd kan du utöka ålders- och milgränsen för maskin- och elektronikskyddet.

En av de stora skillnaderna mellan att försäkra en elbil och en fossildriven bil är kostnaden för potentiella reparationer. Elbilar har ofta specialiserade komponenter som kan vara dyrare att reparera eller ersätta, särskilt när det gäller batteriet. Dessutom tenderar elbilar att vara dyrare i inköpspris än fossildrivna bilar, vilket återspeglas i kostnaderna för elbilsförsäkring. Den stora skillnaden är alltså priset på försäkringen.

Hur mycket koldioxid släpps ut vid tillverkning av en elbil?

En enkel fråga, utan ett enkelt svar. Sett till utsläppen kopplade till körningen är de nästintill obefintliga. Vid körning är utsläppen helt obefintliga, men den el bilen förbrukar står för ett visst koldioxidutsläpp. Illustrerad Vetenskap menar att det årliga utsläppet blir omkring 694 kilo koldioxid årligen, vilket får ses som en försumbar mängd i kontrast till dieselbilen. Detta ändras såklart beroende på vilken förbrukning din elbil har och hur mycket du kör.

När infördes koldioxidbaserad fordonsskatt?

Fordonsskatt i Sverige betalas till staten för skattepliktiga fordon. Fordonsskatt och saluvagnsskatt räknas tillsammans som vägtrafikskatt. Årlig fordonsskatt har i Sverige tagits ut sedan 1922. Syfte var att bilisterna skulle betala för vägunderhåll och den vägförslitning som orsakades av motorfordonen.[1]

Fordonsskatt i Finland betalas till staten för fordon som är registrerade i Finland eller används i Finland samt såsom fordonsskatt uppburen fast skatt och konsumtionsskatt för utomlands registrerade fordon som används tillfälligt i Finland.

När behöver man inte betala fordonsskatt?

Fordonsskatt skall betalas för den tid personen innehar eller äger fordonet.

Den kalenderårsbestämda beskattningen har ändrats till beskattning för fordonsspecifika löpande skatteperioder. En skatteperiod börjar när bilen registreras och blir skattebelagd eller när den skattskyldige byts.

Vilka bilar har Malusskatt?

Grundbeloppet är beloppet alla skattepliktiga fordon måste betala oavasett hur mycket eller lite de släpper ut. Beloppets storlek är 360 kronor om året. Det betyder att en bil aldrig kan ha längre fordonsskatt än 360 kronor. Elbilar som inte har något utsläppsvärde har därför samma fordonsskatt som grundbeloppet.

Vad händer med fordonsskatten efter 3 år?

Från nyår chockhöjs bilskatten i tre år på nya personbilar. En vanlig Volvo-suv kan kosta över 30.000 kr i skatt på tre år. En husbil kan gå på 90 000 kr de första tre åren. Men det finns minst fem olika sätt att slippa den värsta skattechocken – så här gör du för att lindra smällen för plånboken.

Samma bil – men tre helt olika fordonsskatter på ett och ett halvt år. Det är verkligheten efter att WLTP-normer nu införs i bonus-malus-systemet från 1 januari 2020. Men vi backar bandet till före första juli 2018, så blir det lättare att hänga med i de krångliga svenska bonus-malus-reglerna.

När slipper man betala fordonsskatt?

Påställning av bil innebär att bilen är registrerad för trafik och kräver betalning av fordonsskatt och trafikförsäkring. Du kan ställa på bilen via e-tjänsten "Ställ av/ställ på fordon", appen "Mina fordon" eller skriftligen på ditt registreringsbevis. En påställd bil får köras i trafik, till skillnad från en avställd bil.  

En avställd bil innebär att den inte är registrerad för trafik, och du slipper betala fordonsskatt och trafikförsäkring. Avställning kan göras via e-tjänsten "Ställ av/ställ på fordon", appen "Mina fordon" eller skriftligen på registreringsbeviset. Körning eller bogsering av en avställd bil är förbjudet, förutom vid besiktning under vissa villkor. 

Du kan ställa av eller på din bil på tre olika sätt:  

 • via e-tjänsten “Ställ av/ställ på fordon”  

 • i appen“Mina fordon”  

 • skriftligen på ditt registreringsbevis.  

Är elbil en bra investering?

DET LÄTTASTE SÄTTET att jämföra olika bilars kostnader är så klart att jämföra privatleasingpriserna. Men då ska man ta hänsyn till att olika kontrakt har olika villkor. Det är sällan rättvist att jämföra de priser på privatleasing som olika biltillverkare marknadsför på sina hemsidor, eftersom de inkluderar olika tjänster.

Det kan skilja mellan antal mil du får köra, om det ingår service, försäkring och skatt samt vinterdäck. Kolla även upp vad det skulle kosta dig att häva privatleasingkontraktet eller om det går att överlåta. Och på den punkten kommer vi till ett annat bra klipp du kan göra om du vill teckna ett privatleasingkontrakt just nu.

Det ligger nämligen en hel del med privatleasingkontrakt, som kunder redan har aktiva, för överlåtelse på Blocket. Detta är vanligtvis kunder som tecknade kontraktet för ett–två år sedan i en annan ekonomisk miljö, när räntan och elräkningarna var lägre.

Varför dyr försäkring Tesla?

Bentley, Ferrari, Mercedes och Tesla är de dyraste bilarna att försäkra, visar en nyt topplista.– Några av de här försäkringarna kostar lika mycket som en begagnad bil, säger Åsa Hauer, affärsområdeschef på Zmarta Försäkringar. 

Funderar du på att köpa en riktigt dyr lyx- eller sportbil? Ta en titt på försäkringskostnaden först. Jämförelsesajten Zmarta har tagit fram siffror på de 20 enskilt dyraste försäkringspremierna som tecknades via tjänsten förra året. 

Är elbilar så miljövänligt som vi tror?

Elbilen är inte miljösmart. Den är inte ekonomismart. Det är inte smartast ur användarsynpunkt. Men IPCC och politikerna i många länder har bestämt att den är klimatsmart. Det beror på att koldioxidjakt har blivit viktigare än allt annat och därför  har de enats om att bara räkna den koldioxid som kommer ur avgasröret.

I verkligheten har vi inte något klimatproblem. Däremot har vi ett gigantiskt kostnadsproblem, som drivs av omställningen från bilar med förbränningsmotorer (ICE) till bilar drivna med el. (EV)