:

Vilka måltider ska förmånsbeskattas?

Innehållsförteckning:

 1. Vilka måltider ska förmånsbeskattas?
 2. Hur fungerar förmånsbeskattning lunch?
 3. Hur beskattas måltider?
 4. Vad kostar Lunchförmån?
 5. Vad betyder Måltidsavdrag inkl kostförmån?
 6. Får man dra av lunch på företaget?
 7. När är lunch avdragsgill?
 8. Vad kostar en middag per person?
 9. Är arbetslunch avdragsgill?
 10. Vad är skillnaden på Kostavdrag och kostförmån?
 11. Vad menas med Måltidsavdrag?
 12. Vad är Måltidsavdrag?
 13. Hur bokför man en middag?
 14. Är middag avdragsgillt?
 15. Får man bjuda kunder på middag?

Vilka måltider ska förmånsbeskattas?

Det kan uppstå en skattepliktig förmån om du bjuder dina anställda på exempelvis lunch. Den anställde ska alltså beskattas för förmånen om måltiden inte är skattefri. Som arbetsgivare behöver du därför tänka på att fri eller subventionerad kost till en anställd är en skattepliktig kostförmån. Oavsett om den anställde får förmånen varje dag eller vid enstaka tillfällen ska personen beskattas för fri kost. Det spelar ingen roll om den anställde får kosten av dig som arbetsgivare eller om någon annan betalar.

Låt säga att den anställde ska beskattas för måltiden, då värderas kostförmånen schablonmässigt. För inkomstår 2022, enligt Skatteverket, är detta schablonvärdet:

 • Fri lunch eller middag: 100 kronor/dag

 • Fri frukost: 50 kronor/dag

 • Helt fri kost (minst tre måltider): 250 kronor/dag

Hur fungerar förmånsbeskattning lunch?

Kost som en anställd får tack vare sin anställning ska alltid beskattas, oavsett om det är arbetsgivaren eller någon annan som betalar.

Det finns dock vissa undantag då förmån av fri kost kan vara skattefri. Det gäller:

Hur beskattas måltider?

 • hotellfrukost som ingår i priset för övernattning vid tjänsteresa
 • kost på allmänna transportmedel som ingår i priset för resan
 • pedagogisk lunch och liknande för lärare, vårdpersonal med flera
 • representation (intern och extern), som till exempel personalfest
 • måltider som nyttjas av FN-personal.

Du beskattas inte heller för kostförmån om du får en måltid från någon som saknar samband med arbetsgivaren och måltiden lämnas utan krav på en motprestation från dig.

Vad kostar Lunchförmån?

Fri kost är normalt en skattepliktig förmån oavsett om den fås löpande eller endast vid särskilda tillfällen. Det kan t.ex. vara fråga om förmån av fri kost under tjänsteresa, tjänstgöring på annan ort, kurser, kongresser, konferenser eller studieresor. Förmån av fri kost är normalt skattepliktig även i samband med resor utomlands.

Med kost avses i detta sammanhang det mesta som kan ätas och drickas. Med måltid avses i första hand frukost, lunch och middag. Även servering av mat som benämns buffé eller supé kan vara en måltid.

I likhet med andra förmåner är en kostförmån skattepliktig oavsett om det är arbetsgivaren eller någon annan som tillhandahåller förmånen. En förutsättning är dock att förmånen kan anses ha sin grund i anställningen eller uppdraget. En ytterligare förutsättning för beskattning är att mottagaren utnyttjat kostförmånen. Om den anställda haft möjlighet till fri kost men inte utnyttjat den, måste den anställda göra sannolikt att så inte har skett. En anställd hade ostridigt inte ätit vissa på arbetsplatsen erbjudna måltider utan valt att ta med egen vegetabilisk kost. Hon beskattades inte för kostförmån (RÅ 1992 ref. 108). 

För beskattningsår 2023 gäller följande schablonvärden för fri kost:

 • helt fri kost (minst tre måltider per dag) 275 kr
 • lunch eller middag 110 kr
 • frukost 55 kr

Från och med den 1 januari 2021 ändras underlaget för beräkning av förmånsvärdet för fri kost. Från att tidigare ha utgått från genomsnittspriset för en lunch kommer värderingen av kostförmån nu i stället att kopplas till prisbasbeloppet (prop. 2020/21:1 avsnitt 13.5.3). Kostförmån ska för en hel dag beräknas till ett belopp – avrundat till närmaste femtal kronor – som motsvarar 0,52 procent av prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet för 2023 är fastställt till 52 500 kr.

Vad betyder Måltidsavdrag inkl kostförmån?

Traktamente är ersättning för dina ökade levnadskostnader som du har när du är på tjänsteresa. Tjänsteresan måste innebära övernattning och vara utanför den vanliga verksamhetsorten för att traktamente ska utbetalas. Traktamentet är skattefritt.

Om tjänsteresan påbörjas kl. 12:00 eller senare utbetalas halvt traktamente.

Lönetillägg utgår både vid endagsförrättning och flerdygnsförrättning. Tillägget är skattepliktigt.

Läs mer om lönetillägg i det lokala avtalet Lokalt avtal bilaga 1 

Får man dra av lunch på företaget?

Om du i samband med representation har kostnader för mat och dryck får du göra avdrag för moms på ett underlag som får vara högst 300 kronor exklusive moms per person och tillfälle. Det innebär att du kan göra avdrag för moms med högst 36 kronor per person om kostnaden enbart gäller mat och alkoholfri dryck, eftersom momsen på dessa varor är 12 procent (12 procent av 300 kronor är 36 kronor).

 • Om kostnaden för mat och dryck eller enbart dryck är högst 300 kronor exklusive moms per person och tillfälle, får du göra avdrag för hela momsen.
 • Om kostnaden överstiger 300 kronor exklusive moms och gäller både mat och alkoholdrycker, ska avdraget beräknas genom en proportionering utifrån de faktiska kostnaderna exklusive moms för mat respektive alkohol. I vissa fall kan du istället välja att beräkna avdraget enligt en schablon.

När är lunch avdragsgill?

Det måste finnas ett omedelbart samband mellan representationen och den verksamhet som företaget bedriver för att kostnaderna ska kunna betraktas som avdragsgilla. Det gäller både tidpunkten och platsen för representationen och vilka personer den riktar sig mot.

Avdragsrätten för representationsmåltider (lunch, middag, supé och annan förtäring) slopades 1 januari 2017. Utgifter för förfriskningar och enklare förtäring av mindre värde kan dock fortfarande vara avdragsgill, läs mer om detta nedan.

Vad kostar en middag per person?

Betalar du 80 kr per person och måltid? Alltså 80 kr per tallrik? Om ni är 4 i hushållet kostar en middag 320 kr? Det är svinmycket att ha det som snitt.

Ifall du har verkligen har det och äter 3 måltider om dagen hemma borde du ha en månadskostnad på 7200 kr per person för mat.

Är arbetslunch avdragsgill?

För att representation ska bli skattemässigt avdragsgill krävs det att det finns ett direkt samband mellan kostnaden och företagets verksamhet. Det finns både intern och extern representation.

Det är inte lätt att komma ihåg alla bjudluncher med potentiella kunder, lattestunder med jobbkandidater och semlor på kontoret. Men all representation måste ha ett direkt samband med verksamheten. 

Därför är det superviktigt att du alltid dokumenterar syftet med representationen.

Skriv ner namnen på personerna som deltog, vilka företag de kom ifrån och spara informationen tillsammans med aktuella kvitton.

Vad är skillnaden på Kostavdrag och kostförmån?

 • Läs om skattefria/skattepliktiga resor på Skatteverkets webbplats
 • Läs om tjänsteresa och tjänsteställe på Skatteverkets webbplats
 • Fritt logi vid tjänsteresa inom den vanliga verksamhetsorten, rättslig vägledning (Skatteverket)

Om du har behövt köra med egen bil vid resa i tjänsten kan du få resekostnadsersättning i form av milersättning.

Du får också ersättning för utlägg av andra transporter vid tjänsteresan, som till exempel lokalbuss eller taxi som inte gick att boka i förväg via resebyrån.

Vad menas med Måltidsavdrag?

Har du inrett ett rum eller del av ett rum hemma för att jobba i har du som regel inte rätt till något avdrag.

Har du hyrt ett rum utanför din bostad kan du ha rätt till avdrag men då krävs att du kan visa att det finns ett behov, att det avser ett kontorsutrymme som är anpassat för arbetsuppgifterna och att du bara får använda rummet till att arbeta i. Du kan då få avdrag med de kostnader du har haft för att hyra rummet.

Vad är Måltidsavdrag?

I detta avsnitt registrerar du underlag för traktamente. Traktamente är en form av ersättning som du som anställd kan få av din arbetsgivare när du reser i tjänsten. Traktamentet ska täcka ökade levnadskostnader under din tjänsteresa, det vill säga utgifter för logi, högre måltidskostnader än normalt samt småutgifter.

Beroende på vad du har fyllt i gällande avresa och hemkomst, så visas varje datum samt resmål för att du lätt skall kunna fylla i information gällande eventuellt måltidsavdrag och kostförmåner.

Hur bokför man en middag?

Representation är en fantastisk möjlighet som kan användas för att bjuda kunder, gäster eller medarbetare på aktiviteter som syftar till att gynna företaget. Det kan handla om allt från en härlig personalfest, till att bjuda på god mat eller varför inte bjuda på en oförglömlig teaterupplevelse. 

Genom representation visar företaget sin uppskattning samtidigt som det skapar en positiv atmosfär och stärker företagsrelationerna både internt och externt.

En härlig tillställning kräver en gedigen planering och för att allt ska gå smidigt, för att undvika problem och missförstånd är det viktigt att följa regler och bokföringsprinciper. 

Är middag avdragsgillt?

– Det måste finnas en direkt anknytning mellan representationen och din verksamhet. För att du ska kunna dra av momsen måste ditt företag ha rätt till att få tillbaka eller vara skyldigt att betala moms.

Får man bjuda kunder på middag?

‹ Tillbaka till artiklarna

Brukar du bjuda kunder på lunch eller middag och göra avdrag för del av kostnaden på företaget? Från och med 1 januari 2017 har reglerna kring avdragsrätt för representation ändrats. Här har vi sammanfattat vad som gäller.