:

Är det förmånligt med Drivmedelsförmån?

Innehållsförteckning:

 1. Är det förmånligt med Drivmedelsförmån?
 2. Vem betalar drivmedel för förmånsbil?
 3. Hur räknar man ut Bränsleförmån?
 4. Varför räknas Drivmedelsförmån upp med 1 2?
 5. Är det värt att ha förmånsbil 2023?
 6. Hur många procent är förmånsbeskattning?
 7. Hur fungerar förmånsbeskattning?
 8. När ska man Förmånsbeskattas?
 9. Får min fru köra min förmånsbil?
 10. Vilka bilar får sänkt förmånsvärde 2023?
 11. Kan man ha förmånsbil utan att ta ut lön?
 12. Hur går förmånsbeskattning till?
 13. Var går gränsen för förmånsbeskattning?
 14. Får jag bjuda mina anställda på lunch?
 15. När lönar det sig att ha förmånsbil?

Är det förmånligt med Drivmedelsförmån?

För arbetsgivaren är förmånsbil ett sätt att ge personal som åker mycket bil i jobbet, till exempel säljare eller konsulter, en möjlighet att slippa slita på den privata bilen. För andra personalgrupper är förmånsbil inte lika vanligt.

Förmånsbil är en löneförmån som den anställde ska betala skatt på.

Förmånsbilen gör att den anställde får möjlighet att använda en ofta helt ny bil både i jobbet och privat till en fast månadskostnad. Ofta står arbetsgivaren för saker som service och besiktning vilket innebär att den anställde slipper oförutsedda extrakostnader.

Nu är det enkelt att rapportera milersättning för resor i tjänsten! Koppla MyBusiness till din elektroniska körjournal!

Vem betalar drivmedel för förmånsbil?

För arbetsgivaren är förmånsbil ett sätt att ge personal som åker mycket bil i jobbet, till exempel säljare eller konsulter, en möjlighet att slippa slita på den privata bilen. För andra personalgrupper är förmånsbil inte lika vanligt.

Förmånsbil är en löneförmån som den anställde ska betala skatt på.

Förmånsbilen gör att den anställde får möjlighet att använda en ofta helt ny bil både i jobbet och privat till en fast månadskostnad. Ofta står arbetsgivaren för saker som service och besiktning vilket innebär att den anställde slipper oförutsedda extrakostnader.

Nu är det enkelt att rapportera milersättning för resor i tjänsten! Koppla MyBusiness till din elektroniska körjournal!

Hur räknar man ut Bränsleförmån?

En körjournal är ett bra sätt för dig att visa hur du använt din förmånsbil så att du bara beskattas för det drivmedel som används till privat körning. Kan du inte visa hur bilen har använts så ska du beskattas för allt drivmedel som har använts till förmånsbilen under inkomståret.

Varför räknas Drivmedelsförmån upp med 1 2?

Den som idag får ladda sin privata elbil eller förmånsbil kostnadsfritt på arbetsplatsen ska enligt dagens regler förmånsbeskattas. Som reglerna ser ut idag är förmån av fritt drivmedel en skattepliktig förmån. Detta gäller alla typer av drivmedel, även el.

Är det värt att ha förmånsbil 2023?

I och med dagens besked från Riksgälden att den ränta som sätts sista fredagen i november kommer vara 1,94% kan vi med hjälp av det Prisbasbelopp som regeringen fastställde redan i somras till 52 500 kr för 2023 räkna ut bilförmånen för nästa år.

Förmånsvärdet blir högre då både ränta och basbeloppet höjts, ränta har höjts från 0,5% (golvnivån) till 1,94% och basbeloppet höjts med 4 200 kr.

Hur många procent är förmånsbeskattning?

Förmånsbeskattning innebär att den som är anställd ska betala skatt på förmåner som erhålls i tjänsten.

En arbetsgivare kan ge sina anställda olika förmåner. En förmån är en ersättning för arbete som bekostar en privat levnadskostnad utöver den vanliga lönen. När en arbetstagare tar emot en förmån från sin arbetsgivare ska den förmånsbeskattas. Arbetstagaren ska alltså betala skatt för förmånen och arbetsgivaren sociala avgifter. Den anställde måste dock ha tackat ja till förmånen och ha tillgång till den och kunna använda den. Vanliga förmåner är tjänstebil, tillgång till parkeringsplats, jobbmobil, fri eller subventionerad mat, företagshälsovård och städhjälp. Skattepliktiga förmåner ska värderas till marknadsvärde. För kost, bil och bostad finns dock färdiga schablonvärden. Förmånsvärdet är den besparing som den anställde gör när hen får en förmån via sitt arbete jämfört med om hen hade köpt samma vara eller tjänst privat. Förmånsskatten betalas in till Skatteverket av arbetsgivaren och ska även registreras på arbetstagarens lönespecifikation.

Hur fungerar förmånsbeskattning?

Hur mycket du förmånsbeskattas beror på vilket förmånsvärde din förmån har. Vi säger att du har en bilförmån via jobbet som är värd 5000kr. Du har en lön på 35 000kr och enligt din skattetabell ska du betala 30 procent i skatt. Arbetsgivarens skatteavdrag blir då 30 procent på 40 000kr (din lön + förmånsvärdet) = 12 000kr. Din utbetalda lön blir: 35 000kr – 12 000kr = 23 000kr.

När ska man Förmånsbeskattas?

För arbetsgivaren är förmånsbil ett sätt att ge personal som åker mycket bil i jobbet, till exempel säljare eller konsulter, en möjlighet att slippa slita på den privata bilen. För andra personalgrupper är förmånsbil inte lika vanligt.

Förmånsbil är en löneförmån som den anställde ska betala skatt på.

Förmånsbilen gör att den anställde får möjlighet att använda en ofta helt ny bil både i jobbet och privat till en fast månadskostnad. Ofta står arbetsgivaren för saker som service och besiktning vilket innebär att den anställde slipper oförutsedda extrakostnader.

Nu är det enkelt att rapportera milersättning för resor i tjänsten! Koppla MyBusiness till din elektroniska körjournal!

Får min fru köra min förmånsbil?

Jag har en förmånsbil som leasas av mitt aktiebolag och som jag får nyttja privat mot förmånsbeskattning.

Med dagens bensinpris och endast 9.50 i milersättning känns det inte så lockande att genomföra tjänsteresor med den bilen.

Vilka bilar får sänkt förmånsvärde 2023?

I och med dagens besked från Riksgälden att den ränta som sätts sista fredagen i november kommer vara 1,94% kan vi med hjälp av det Prisbasbelopp som regeringen fastställde redan i somras till 52 500 kr för 2023 räkna ut bilförmånen för nästa år.

Förmånsvärdet blir högre då både ränta och basbeloppet höjts, ränta har höjts från 0,5% (golvnivån) till 1,94% och basbeloppet höjts med 4 200 kr.

Kan man ha förmånsbil utan att ta ut lön?

Är det någon som vet om man kan ha förmånsbil utan att ha lön? Skatten skulle då förmodligen betalas som restskatt.

Jag vill ha förmånsbil men helst slippa lön. Även om jag är behjälplig i bolaget.

Hur går förmånsbeskattning till?

För arbetsgivaren är förmånsbil ett sätt att ge personal som åker mycket bil i jobbet, till exempel säljare eller konsulter, en möjlighet att slippa slita på den privata bilen. För andra personalgrupper är förmånsbil inte lika vanligt.

Förmånsbil är en löneförmån som den anställde ska betala skatt på.

Förmånsbilen gör att den anställde får möjlighet att använda en ofta helt ny bil både i jobbet och privat till en fast månadskostnad. Ofta står arbetsgivaren för saker som service och besiktning vilket innebär att den anställde slipper oförutsedda extrakostnader.

Nu är det enkelt att rapportera milersättning för resor i tjänsten! Koppla MyBusiness till din elektroniska körjournal!

Var går gränsen för förmånsbeskattning?

Det finns många regler kring hur företag ska hantera gåvor till anställda. Huvudregeln är att alla gåvor som en anställd får av sin arbetsgivare är skattepliktig, men det finns undantag.

För att minimera risken för felhantering avseende gåvor till anställda är det viktigt med bra processer och policydokument där det tydligt framgår vad som gäller inom verksamheten. Våra specialister ger er svar på frågor om regelverket och kan utbilda medarbetare, chefer och befattningshavare på ert företag samt ta fram förslag på policydokument.

Får jag bjuda mina anställda på lunch?

För många bolag och organisationer är det snart dags att tacka för vårterminen med sommarfest och presenter. Men fallgroparna och felhanteringarna gällande förmåner, representation och resor är många och vanliga, vilket blev tydligt under ett webbinarium på ämnet, anordnat av KPMG.

Många frågor skickades in av engagerade deltagare. Här nedan svarar vår specialist Marie Enander på de frågor som vi inte hann svara på. Och vad gäller egentligen för sommarpresenten, är den avdragsgill?

När lönar det sig att ha förmånsbil?

Förmånsbilen är precis som namnet avslöjar: en förmån, och kan användas privat beroende på vad som har avtalats. Bilen ägs eller leasas av arbetsgivaren, och förmånstagaren betalar genom ett bruttolöneavdrag och betalar skatt på förmånen, i detta fall en bil. Beskattningen görs enligt en schablon där förmånsvärdet motsvarar den besparing som görs jämfört med att äga bilen själv.