:

Är presentkort avdragsgillt?

Innehållsförteckning:

 1. Är presentkort avdragsgillt?
 2. Får man köpa presentkort till anställda?
 3. Hur bokför man presentkort till anställda?
 4. Är presentkort skattepliktigt?
 5. Hur ska man bokföra presentkort?
 6. Vilka regler gäller för presentkort?
 7. Är presentkort en vara eller tjänst?
 8. Hur bokför man ett presentkort?
 9. Vilket konto bokför man presentkort på?
 10. Får man dra av moms på presentkort?
 11. Får företag ge presentkort?
 12. Vad säger lagen om presentkort?
 13. Kan man dra av moms på presentkort?
 14. Får man ge presentkort till kunder?
 15. Vad finns det för regler runt ett presentkort?

Är presentkort avdragsgillt?

Presentkort som ges till anställda, uppdragstagare och delägare är skattepliktiga förmåner om det inte rör sig om julgåvor, jubileumsgåvor eller minnesgåvor i en annan form än pengar som lämnas till anställda.

Julgåvor, jubileumsgåvor och minnesgåvor i form av presentkort som ges till anställda eller uppdragstagare är under vissa förutsättningar skattefria. Presentkort som lämnas till delägare som inte är anställda är alltid skattepliktiga förmåner som skall tas upp till förmånsbeskattning.

Får man köpa presentkort till anställda?

En julgåva till anställda kan vara allt från ett lyxigt bäddset till ett paket med doftljus. Du kan också skänka gåvokort, som anställda kan använda för att själv välja ut en personlig gåva eller skänka pengar till välgörenhet. Gåvan kan numera bestå av nästan vad som helst men det får inte vara en gåva i rena pengar.

Detta gäller för julgåva från företag till anställda:

 Kostnaden för julgåvor till anställda är avdragsgill för arbetsgivaren om värdet inte överstiger 500 kronor inklusive moms. Arbetsgivaren måste ge gåvan till alla anställda eller till en större grupp av anställda för att reglerna om skattefrihet ska gälla. Även en företagare som är ensam anställd i sitt aktiebolag får ta emot en skattefri julgåva. Du som har enskild firma kan ge dina anställda skattefria julgåvor men får inte avdrag för kostnader om du ger en julgåva till dig själv. Du som har enskild firma kan inte göra avdrag för egna personalfester.

Julgåvor till anställda är endast skattefria om värdet inte överstiger 500 kronor inklusive moms. I det värdet inräknas inte fraktkostnader eller administrativa kostnader. En gåva med högre värde blir skattepliktig från första kronan. För att julgåvan ska vara avdragsgill får den heller inte bestå av kontanter, check eller postväxel. Värdepapper och julgåva i form av presentkort, som inte kan bytas mot pengar, kan vara skattefria.

Om du på begäran av en anställd, i stället för julgåva, väljer att skänka pengar till ideell verksamhet, är en sådan gåva inte avdragsgill – varken som lönekostnad eller gåva. I stället beskattas den anställde för gåvans värde som för lön.

Om du som företagare däremot för egen del bestämmer dig för att skänka pengar till välgörenhet i stället för att ge julklappar behöver dina anställda inte skatta men du får inte heller göra avdrag för julgåvor.

Hur bokför man presentkort till anställda?

Dagens försäljning [3001] var 4 000 kr plus moms [2610] 1 000 kr. Presentkort [2421] har sålts för 3 000 kr (presentkort som inte avser någon bestämd vara eller tjänst utan är så kallade flerfunktionsvouchers). Totalt är dagskassan [1910] 8 000 kr.

När företaget säljer ett presentkort betraktas det normalt som ett förskott från kund (och därmed som en skuld till kunden). Om presentkortet gäller för olika obestämda varor och tjänster räknas det som en ”flerfunktionsvoucher”, vilket innebär att någon moms inte ska redovisas vid försäljningen av presentkortet, utan först när presentkortet utnyttjas (och det blir känt vilka varor/tjänster som säljs). Observera att detta bara gäller om det är den som ställer ut presentkortet som tillhandahåller varorna/tjänsterna.

Är presentkort skattepliktigt?

Ett presentkort är ett värdebevis som betalas i förskott och som kan användas för att köpa varor eller tjänster. Enligt momsreglerna, delas presentkort/vouchers upp i enfunktionsvouchers och flerfunktionsvouchers.

Hur ska man bokföra presentkort?

Presentkort och presentcheckar gäller normalt för en viss butik eller kedja av butiker och efterfrågas för att ges bort som present vid födelsedag eller annan högtid.

Presentkort och presentcheckar är vanliga inom handeln men de förekommer även inom andra branscher såsom hos biografer. Presentkort eller presentcheckar är värdebevis som kan användas som betalningsmedel vid köp i angiven butik eller vid angivet serviceställe i framtiden.

Vilka regler gäller för presentkort?

Vings presentkort går att köpa som fysiska presentkort (plastkort) eller som elektroniska presentkort via antingen e-post, egen utskrift eller sms. Dessa villkor gäller för både fysiska presentkort av plast och elektroniska presentkort.

Presentkort kan köpas och laddas med pengar på Ving.se/presentkort.

Är presentkort en vara eller tjänst?

För att det ska vara en omsättning ska det finnas ett rättsligt förhållande om ömsesidiga prestationer mellan minst två parter. Det måste också finnas ett direkt samband mellan den vara eller tjänst som tillhandahålls och den ersättning som säljaren får.

Det är fråga om omsättning av en vara när en vara överlåts mot ersättning eller när en vara tas i anspråk genom uttag (2 kap. 1 § första stycket ML). I motsvarande bestämmelser i mervärdes­skatte­direktivet sägs att med leverans av varor menas överföring av rätten att som ägare förfoga över materiella tillgångar (artikel 14.1 i mervärdes­skatte­direktivet).

Med leverans av varor menas också ett faktiskt överlämnande av varor, i avtal om uthyrning av varor under en viss tid eller vid avbetalningsköp där äganderätten normalt ska övergå senast när den sista avbetalningen är gjord (artikel 14.2 b i mervärdes­skatte­direktivet).

I ML används begreppet ”omsättning av vara” för att tydliggöra vad som ska beskattas och ”leverans” för när något ska beskattas (2 kap. 1 § ML och 1 kap. 3 § ML).

I mervärdes­skatte­direktivet är ”leverans av varor mot ersättning” avgörande för vilken varan är som ska beskattas och ”leverans av varor” avgörande för när varan ska beskattas.

Skatteverket anser att uttrycken ”omsättning av vara” och ”leverans” ska tolkas på ett sätt som stämmer överens med mervärdes­skatte­direktivet. Det innebär följande:

Hur bokför man ett presentkort?

Att bokföra försäljning och inlösen av presentkort kan kännas som en djungel. Det finns två momsregler när det gäller presentkort, det delas därför upp i enfunktionsvouchers (bestämd vara eller tjänst) och flerfunktionsvouchers (obestämd vara eller tjänst). I detta användartips reder vi ut frågetecken kring försäljning och inlösen av presentkort samt när olika momsregler ska tillämpas.

Ett presentkort som är avsett att användas till en bestämd vara eller tjänst kallas för enfunktionsvoucher. Vid försäljningen av ett sådant presentkort är det bestämt vad presentkortet kan utnyttjas mot samt vilken momssats som är aktuell. Momsen redovisas därmed redan vid försäljningen av presentkortet eftersom beskattningsland, skatteplikt, skattesats och beskattningsunderlag redan är känt. Ett exempel på ett sådant presentkort är om en yogalärare som bara säljer presentkort för yogapass.Bokföra presentkort - Försäljning av enfunktionsvouchers

Vilket konto bokför man presentkort på?

Hur skall man egentligen hantera försäljning av presentkort? Vi förklarar här nedan!

Försäljning av presentkort är vanligtvis en förskottsbetalning som innebär att du bokför försäljningskonto och moms först när kunden löser in presentkortet (flerfunktion). 

Får man dra av moms på presentkort?

Vi har upplevt, att det ofta är många frågor och funderingar när det kommer till att förse sina medarbetare med presenter, samt hur företaget ska förhålla sig till beskattning m.m. Det är också gånger som den anställde är i tvivel om hur denne ska förhålla sig till mottagningen av presenten.

Vi har därför samlat de vanligaste frågorna i en infografik nedanför, för att ge er en överblick över det viktigaste sakerna att tänka på i förhållande till företagspresenter. Vi har samlat information primärt från Skatteverket, men också bl.a. Visma & AM System.

Det är nästan 90% av alla svenska företag som ger presenter till deras medarbetare och anställda. Här kan du se vårt stora utbud av företagspresenter.

 • Generell info - När får jag ge en present? 
 • Maxbelopp - Hur mycket får jag spendera på presenter? 
 • Representationsgåvor
 • Avdrag och procentsatser
 • Skatteregler för medarbetare/personal

Du får gärna använda denna grafik på din egen hemsida, så länge du hänvisar till www.huuray.se som källa.

Du är givetvis välkommen att kontakta oss om du behöver hjälp med grafiken på din hemsida.

Får företag ge presentkort?

Vi har upplevt, att det ofta är många frågor och funderingar när det kommer till att förse sina medarbetare med presenter, samt hur företaget ska förhålla sig till beskattning m.m. Det är också gånger som den anställde är i tvivel om hur denne ska förhålla sig till mottagningen av presenten.

Vi har därför samlat de vanligaste frågorna i en infografik nedanför, för att ge er en överblick över det viktigaste sakerna att tänka på i förhållande till företagspresenter. Vi har samlat information primärt från Skatteverket, men också bl.a. Visma & AM System.

Det är nästan 90% av alla svenska företag som ger presenter till deras medarbetare och anställda. Här kan du se vårt stora utbud av företagspresenter.

 • Generell info - När får jag ge en present? 
 • Maxbelopp - Hur mycket får jag spendera på presenter? 
 • Representationsgåvor
 • Avdrag och procentsatser
 • Skatteregler för medarbetare/personal

Du får gärna använda denna grafik på din egen hemsida, så länge du hänvisar till www.huuray.se som källa.

Du är givetvis välkommen att kontakta oss om du behöver hjälp med grafiken på din hemsida.

Vad säger lagen om presentkort?

Öppet köp och bytesrätt är termer vi är vana att svänga oss med. Men vad gäller egentligen om du vill lämna tillbaka en vara?

Öppet köp och/eller bytesrätt innebär att du som konsument kan köpa en vara men sedan ändra dig inom en bestämd tid. Många företag erbjuder öppet köp och/eller bytesrätt, men det finns ingen lag som ger dig som konsument rätt till öppet köp och/eller bytesrätt. Det är alltså upp till varje företag att välja om man vill erbjuda öppet köp och/eller bytesrätt.

Kan man dra av moms på presentkort?

En voucher är ett värdebevis på att betalning har erlagts för en kommande konsumtion av varor eller tjänster. En voucher kan vara utställd i pappersform eller i elektronisk form. Utmärkande för vouchrar är att det framgår av dem vilka varor eller tjänster de avser eller vilka som är de potentiella säljarna. Det finns två olika sorters vouchrar, enfunktionsvouchrar och flerfunktionsvouchrar. Det är en enfunktionsvoucher om det redan vid utställandet kan fastställas allt som behövs för att klargöra i vilket land mervärdesskatten ska betalas och med vilket belopp. Det behöver inte vara klarlagt vem som ska betala mervärdesskatten. Alla vouchrar som inte är enfunktionsvouchrar är flerfunktionsvouchrar.

Olika abonnemangsavtal, t.ex. telefonabonnemang med fastställt månadsbelopp, ska inte hanteras som vouchrar utan sådana abonnemang ska behandlas som ett enda tillhandahållande som medför vissa rättigheter för köparen.

Den som tar emot flerfunktionsvouchern mot varor eller tjänster ska för att få fram beskattningsunderlaget för varorna eller tjänsterna utgå från det som har betalats för vouchern. Om uppgift om vad som betalats saknas kan det monetära värde som anges på flerfunktionsvouchern eller i tillhörande dokumentation användas. Om information om både det som har betalats för vouchern eller ett monetärt värde saknas anser Skatteverket att beskattningsunderlaget ska fastställas med utgångspunkt i varan eller tjänstens verkliga värde.

Får man ge presentkort till kunder?

För att underlätta för dig har WeBrand sammanställt information om vilka regler som gäller för att ge gåvor så som företagsgåvor, minnesgåvor och julklappar till anställda och kunder.

I huvudregel är gåvor från arbetsgivaren skattepliktiga, under vissa förutsättningar är jul-, jubileums- och minnesgåvor skattefria. Nedan har vi specificerat detta.

Vad finns det för regler runt ett presentkort?

Presentkort har ofta en angiven giltighetstid, i annat fall är det giltigt i tio år i Sverige.[1] I vissa fall kan butiken förlänga giltighetstiden, eventuellt mot en extraavgift.[2] Om butiken upphör, går i konkurs eller byter ägare under giltighetstiden kan presentkortet bli ogiltigt.[1] Det kan även bli ogiltigt när kunden är sent ute med att tidsboka något och det inte finns några lediga tider innan giltighetstiden går ut.[2] Konsumentverket rekommenderar att man inte väntar med att använda sina presentkort och tillgodokvitton.[1]

Av 1 000 tillfrågade svarade 34 procent att de planerade att ge bort ett presentkort i julklapp och 87 procent att de hade blivit nöjda med att få ett presentkort i julklapp enligt en undersökning gjord 2009 av Synovate på kortföretaget Mastercards uppdrag.[3]