:

Vilka papper ska man spara som privatperson?

Innehållsförteckning:

 1. Vilka papper ska man spara som privatperson?
 2. Hur länge sparas deklarationer hos Skatteverket?
 3. Hur länge ska man spara betalda räkningar?
 4. Hur länge ska man spara kontoutdrag från banken?
 5. Hur långt tillbaka kan Skatteverket granska privatpersoner?
 6. Kan man få ut gamla deklarationer?
 7. Var slänger jag gamla räkningar?
 8. Hur länge ska man spara papper efter en avliden person?
 9. Var kastar man gamla räkningar?
 10. Måste man spara Papperskvitton?
 11. Måste man spara fakturor i pappersform?
 12. Kan Skatteverket kolla privata bankkonton?
 13. Hur ofta gör Skatteverket kontroller?
 14. Är hela deklarationen offentlig?
 15. Kan man se andras deklaration?

Vilka papper ska man spara som privatperson?

Behöver jag spara några underlag när jag har deklarerat?

När du deklarerar behöver du kontrollera att uppgifterna i deklarationen stämmer. För att kunna göra det behöver du se till att du har de underlag du behöver.

Hur länge sparas deklarationer hos Skatteverket?

Vi har digitala möten för dig med eget företag som vill veta mer om pension. Mötena är gratis och du behöver inte anmäla dig eller registrera dig för att delta. Delta på ett informationsmöte

Hur länge ska man spara betalda räkningar?

 Det mesta i räkningsväg kan man slänga, i alla fall om man använder sig av internetbankens tjänster. I de flesta internetbanker kan man se vad man har betalt ett eller två år tillbaka i tiden.

 - Men behöver man ett utdrag på äldre betalning får man ofta betala extra för det – mellan 50 och 150 kronor i de flesta fall. Kolla med din bank, säger Hallin.

Hur länge ska man spara kontoutdrag från banken?

‹ Tillbaka till artiklarna

Kvitton, fakturor, kontoutdrag och årsbokslut. Trots att vi blir mer och mer digitala har många företagare stora mängder papper på sina kontor. Under semestern kan det vara en bra idé att rensa upp. Men frågan är – vilka ska du kasta och vilka måste du spara?

Hur långt tillbaka kan Skatteverket granska privatpersoner?

Många undrar hur långt tillbaka i tiden Skatteverket kan gå i sina granskningar. Nedan försöker jag reda ut begreppen utan att gå in på alla detaljer. Jag talar här enbart om inkomstskatt.

Först fattar Skatteverket sitt grundläggande beslut senast i november under taxeringsåret, dvs. året efter inkomståret. Om inget särskilt beslut fattas anses ändå beslut ha fattats av den innebörden att inlämnad deklaration godkänts.

Kan man få ut gamla deklarationer?

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Är en deklaration en allmän handling?

Var slänger jag gamla räkningar?

Tidningar Dagstidningar, kataloger, rit- och skrivblock (även med spiral), kuvert, fönsterkuvert och pocketböcker sorteras som tidningar.

Post-it lappar slänger du i soppåsen.

Hur länge ska man spara papper efter en avliden person?

Checklistan är anpassad efter dödsfallsdatum eller ämnesområdeChecklistan nedan visar: Dödsbo, Bouppteckning, Intyg och ersättningar, Begravning, Säga upp och avsluta, Hem och hushållDatum då checklistan skrevs ut: 04 september 2023

Var kastar man gamla räkningar?

Tog tag i att rensa ur ett köksskåp där en hel hylla är fylld med sparade gamla betalda räkningar, tråkiga/ev känsliga papper från ett tidigare liv, deklarationer osv. Sånt där man fick på papper förut och som man "skulle" spara - så då gjorde jag det. Dessa är från 2010 fram till nu (i teorin, jag får ju inga pappersräkningar längre liksom och inga jobbiga grejer från inkassoföretag och kronofogden: lyckades på ngt galet sätt att inte gå i personlig konkurs trots att exmaken gjorde sitt bästa genom att helt enkelt skita i att betala sin halva av gemensamma - och hans "egna"- skulder). Just nu sitter jag och river dem i strimlor/bitar och funderar på om det sen är ok att slänga det i vanliga soporna? (Har nog tyvärr ingen möjlighet att elda upp dem...). Har även listat ut att jag inte behöver bekymra mig om att spara den gamla bokföringen längre - men den står i källaren så den får bli ett annat projekt.

Måste man spara Papperskvitton?

Tyvärr är svaret fortfarande ja på den frågan. Enligt Bokföringslagen måste man behålla underlag till bokföringen i det skick som man fick det i minst 7 år. I det fall man för över det till ett annat format, som t ex skanna eller fotografera ett papperskvitto, då gäller att man måste spara originalkvittot i 3 år plus det innevarande året. För säkerhets skull bör du spara det i fyra år.

Pappersunderlag som kvitton och fakturor anses utgöra räkenskapsinformation enligt Bokföringslagen (BFL). I BFL regleras hur räkenskapsinformationen ska arkiveras. Enligt BFL får räkenskapsinformation föras över från ett material (till exempel papper) till ett annat (till exempel ett maskinläsbart medium). Det är alltså möjligt att genom skanning överföra den i pappersform mottagna räkenskapsinformationen till elektronisk form. Den mottagna handlingen (pappersdokumentet) får dock förstöras först från och med det fjärde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades.

Måste man spara fakturor i pappersform?

Samma arkiveringsregler gäller oavsett om man överför ursprungshandlingen från papper till digital form, eller tvärtom. Om företaget till exempel har tagit emot en faktura via e-post och väljer att skriva ut den för att ha bokföringen i pappersform, ska den digitala ursprungshandlingen (filen som togs emot via e-post) sparas digitalt i minst tre år. Och omvänt, om en pappersfaktura skannas och sparas digitalt, gäller samma sak.

Vilket kvitto ska sparas om man får både e-kvitto och kvitto på papper?

Många gånger får vi kvitton och fakturor både digitalt och på papper, till exempel om vi handlar i en butik som skickar ett e-kvitto och vi samtidigt får ett kvitto på papper. Vilket kvitto ska sparas då? Om man får båda kvittona i nära anslutning till varandra kan man välja vilket kvitto man vill spara. Det underlättar såklart om man väljer samma format i alla liknande situationer och bör isåfall framgå av arkivplanen.

Kan Skatteverket kolla privata bankkonton?

Arbetsgivaren måste enligt lag dra skatt från din lön. Du betalar skatt om du tjänar 20 008 kronor eller mer under år 2020. Skatten beräknas då på hela beloppet, inte bara den del som överstiger gränsvärdet på 20 008 kr.

Hur ofta gör Skatteverket kontroller?

Om ditt företag har lämnat “oriktig uppgift” och Skatteverket upptäcker detta vid en granskning, kan ni bli tvungna att betala skattetillägg. Vanligtvis är skattetillägget 20-40 % av summan på skatten som undanhållits.

Enligt Skatteverket gör hela fyra av tio svenska företag misstag som kan leda till skattetillägg, vilket motsvarar runt 8 miljarder kronor per år. Och Helene Struthers på Visma Spcs vet vad anledningen ofta är:

– Samlar man på sig högar med papperskvitton och ska redovisa flera månader gamla inkomster och utgifter – ja, då är risken större att det blir fel, säger Helene Struthers.

Är hela deklarationen offentlig?

none id="readability-page-1" class="page">

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Kan man se andras deklaration?

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Är en deklaration en allmän handling?