:

Hur kontaktar Skatteverket mig?

Innehållsförteckning:

 1. Hur kontaktar Skatteverket mig?
 2. Kan man skicka mail till Skatteverket?
 3. Hur får man kontakt med Skatteverket?
 4. Kan man boka möte med Skatteverket?
 5. Måste man boka tid hos Skatteverket?
 6. Kan man skicka PDF till Skatteverket?
 7. Kan man ringa till Skatteverket?
 8. Vad händer om man inte svarar på frågor från Skatteverket?
 9. Måste man boka tid för id-kort Skatteverket?
 10. Hur skickar jag dokument?
 11. Hur skickar jag en pdf-fil?
 12. Vad kan man fråga Skatteverket om?
 13. Hur ofta gör Skatteverket kontroller?
 14. Hur vet man om man blir granskad av Skatteverket?
 15. Hur får jag ett nytt id-kort?

Hur kontaktar Skatteverket mig?

Skatteverket ska också göra extra kontroller av hyresinkomster, som ökade stort 2020, och de nya RUT-tjänsterna som omfattar viss tvätt (ej kemtvätt), montering av möbler, transport av möbler för återbruk och enklare tillsyn av bostad. Även det nya avdraget för grön teknik kommer att granskas – ett avdrag som gäller för installation av solceller, lagring av egenproducerad energi och laddningspunkter för elfordon.

De vanligaste felen som små och medelstora företag gör är att dra av för privata kostnader som inte rör verksamheten och att man inte redovisar förmåner eller inkomster som bör beskattas. Enligt Skatteverket gör 4 av 10 företag dessa skattefel, som motsvarar cirka 8 miljarder kronor om året.

Kan man skicka mail till Skatteverket?

Det kan ta olika lång tid att få svar på din fråga beroende på vad den handlar om. Just nu har vi följande svarstider:

 • Frågor om skatt: sex vardagar
 • Frågor om folkbokföring: sex vardagar
 • Frågor om moms: åtta vardagar

I vissa fall ringer vi upp dig i stället för att svara på din fråga via mejl. Det gör vi till exempel om vi har fått in otydliga uppgifter och behöver få ett förtydligande, eller om det är något annat som gör att det är lättare att svara på frågan via telefon. Skatteupplysningens telefonnummer som visas i displayen är 0771-567567.

Hur får man kontakt med Skatteverket?

Just nu är det längre svarstider än vanligt när du ringer eller mejlar till oss. Vi har även längre handläggningstider än normalt inom delar av folkbokföringen.

Här svarar vi på allmänna frågor och frågor om tekniska problem.

Du beställer blanketter via vår e-tjänst Beställa blanketter. Broschyrer kan du skriva ut själv. Behöver du hjälp med det kan du ringa Skatteupplysningen.

Kan man boka möte med Skatteverket?

 • Ställ en fråga eller lämna ett svar 
 • Ställ en teknisk fråga
 • Ta del av allmän handling
 • Skicka in synpunkter och idéer
 • Tipsa om misstänkt fusk

Välj i första hand Ställa en fråga för att få svar på en fråga som gäller dig som privatperson eller ditt företag. Använd det här formuläret även när du har ett pågående ärende hos oss. Vi har inte möjlighet att svara på frågor som innehåller länkar till andra molntjänster, program eller liknande. Det är därför viktigt att du skriver in din fråga direkt i formuläret.

Måste man boka tid hos Skatteverket?

Du kan ansöka om id-kort på vissa servicekontor. Innan du kommer till servicekontoret ska du boka tid för besöket. Det är möjligt att hämta ut ditt färdiga id-kort på vissa andra servicekontor som inte utfärdar id-kort.

Kan man skicka PDF till Skatteverket?

Här kan du som är företagare föra över filer till Skatteverket, till exempel periodisk sammanställning, hela Inkomstdeklaration 1 och 2 samt alla bilagor till Inkomstdeklaration 3 och 4. För att kunna använda e-tjänsten behöver du ett program som kan skapa SRU-filer. Observera att du inte kan använda denna e-tjänst för att lämna in kontrolluppgifter.

Kan man ringa till Skatteverket?

Om du inte längre vistas stadigvarande i Sverige, men tidigare varit bosatt i landet, kan du fortfarande - skatterättsligt - komma att behandlas på samma sätt som om du varit bosatt i Sverige.

Konsekvensen är att du, liksom tidigare, betraktas som obegränsat skattskyldig. Detta innebär att alla inkomster, såväl från Sverige som från annat land, ska redovisas i inkomstdeklarationen efter utflyttningen.

Vad händer om man inte svarar på frågor från Skatteverket?

Deklarations- och uppgiftsskyldigheten syftar till att Skatteverket ska få tillräckligt med uppgifter för att kunna fatta korrekta beslut i enlighet med den materiella skattelagstiftningen. Det är den uppgiftsskyldiga som bäst känner till och kan avgöra vilka uppgifter som behöver lämnas för att Skatteverket ska kunna fatta korrekta beslut.

Den uppgiftsskyldiga ansvarar för att de lämnade uppgifterna är korrekta och fullständiga. Detsamma gäller för uppgifter som förtryckts i deklarationer i enlighet med lämnade kontrolluppgifter m.m. Om en förtyckt uppgift är felaktig eller saknas ska den uppgiftsskyldiga genom att ändra eller lägga till lämna de uppgifter som behövs (31 kap. 5 § SFL).

Vad som krävs för att skyldigheten att lämna uppgifter ska anses fullgjord beror förstås på omständigheterna i det enskilda fallet. En rimlig utgångspunkt bör dock vara att Skatteverket redan på grundval av uppgifterna i en deklaration ska kunna bedöma en fråga. Att denna skyldighet inte har fullgjorts behöver dock inte innebära att en oriktig uppgift har lämnats.

Måste man boka tid för id-kort Skatteverket?

Om du har ansökt om id-kort efter den 1 september 2017 ska du ta med dig ”Kvittensen för ansökan om id-kort med e-legitimation” som du fick när du ansökte. Du kommer även få ett brev med koder till den e-legitimation som finns med på ditt nya id-kort.

Om du inte kan hämta ditt id-kort inom två månader behöver du kontakta Skatteverket.

Om du inte fått något brev kan du kontakta Skatteupplysningen. Tänk på att alltid göra en flyttanmälan hos Skatteverket om du flyttar, så att ditt brev kommer fram till dig.

Hur skickar jag dokument?

Klarar alla dina stora filöverföringsbehov – skicka stora videor, projektfiler och mer enkelt med Dropbox.

Dela filer direkt från molnlagringen med vem du vill, eller skicka filer på upp till 100 GB (kan uppgraderas till 250 GB*) separat med Dropbox Transfer.

Behöver du skicka en stor mediefil, CAD-ritning, videofil eller grafisk rapport? Med Dropbox kan du skicka stora filtyper till vem som helst på vilken enhet som helst.

Hur skickar jag en pdf-fil?

 • Klicka > Dela och välj sedan något av följande alternativ:

  Obs!:  Alternativen som visas varierar beroende på vilket Office-program du använder.

  • Ladda upp till OneDrive    Laddar upp filen till ditt OneDrive-konto, där du sedan kan dela via en direktlänk eller ett e-postmeddelande.

  • Bifoga en kopia i stället    Välj att bifoga en fil i ett e-postmeddelande eller bifoga en PDF-fil av filen.

 • Skriv mottagarnas alias, ändra texten på ämnesraden och meddelandetexten efter behov och klicka på Skicka.

 • Om du använder Excel, Publisher eller Word kan du skicka filen som det faktiska innehållet i e-postmeddelandet – inte som en bifogad fil. Om du vill göra det måste du först lägga till kommandot Skicka till e-postmottagare i verktygsfältet Snabbåtkomst. I Anpassa verktygsfältet Snabbåtkomst finns information om hur du lägger till kommandon.

  Vad kan man fråga Skatteverket om?

  Du kan begära ut allmänna handlingar och uppgifter från Skatteverket genom att fylla i mejlformuläret, ringa oss, besöka något av våra servicekontor eller skicka ett brev.

  Du har rätt att ta del av allmänna handlingar och uppgifter hos Skatteverket enligt tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen. På sidan Offentliga uppgifter kan du läsa mer om vilka uppgifter du kan begära ut om dig själv och om andra.

  Om du arbetar på en myndighet eller i en kommun ska du använda vårt formulär för offentliga aktörer.

  • Ta del av allmänna handlingar och uppgifter - för offentliga aktörer

  Hur ofta gör Skatteverket kontroller?

  Svenskarna gör närmare en miljon reseavdrag varje år. Skatteverket har ingen möjlighet att kontrollera att dessa, utan gör stickprovskontroller. Johan Schauman, verksamhetsutvecklare på Skatteverket, menar dock att kontroller inte är bästa vägen till färre fel.

  – Om man ska nå framgång med kontroller så måste man kontrollera 50-80 procent av alla yrkade avdrag och det går inte när mängden är så stor. Ett mer effektivt sätt att öka skatteintäkterna och uppnå mer rättvisa är att påverka normen så att folk vill göra rätt för sig – men också att göra det enklare att göra rätt, säger Johan Schauman.

  Hur vet man om man blir granskad av Skatteverket?

  Om ditt företag har lämnat “oriktig uppgift” och Skatteverket upptäcker detta vid en granskning, kan ni bli tvungna att betala skattetillägg. Vanligtvis är skattetillägget 20-40 % av summan på skatten som undanhållits.

  Enligt Skatteverket gör hela fyra av tio svenska företag misstag som kan leda till skattetillägg, vilket motsvarar runt 8 miljarder kronor per år. Och Helene Struthers på Visma Spcs vet vad anledningen ofta är:

  – Samlar man på sig högar med papperskvitton och ska redovisa flera månader gamla inkomster och utgifter – ja, då är risken större att det blir fel, säger Helene Struthers.

  Hur får jag ett nytt id-kort?

  I januari 2022 får svenska pass och nationella id-kort nya säkerhetsdetaljer och nytt utseende. Ansökningsavgiften påverkas inte och du som har ett giltigt pass eller nationellt id-kort behöver inte ansöka om nytt.

  Om du behöver ett nytt pass eller nationellt id-kort innan årsskiftet är det extra viktigt att du vid ansökan har med dig alla nödvändiga dokument för att vi ska godkänna den.Giltiga id-handlingar | Polismyndigheten (polisen.se)