:

Vad betyder Taxerings värde?

Innehållsförteckning:

 1. Vad betyder Taxerings värde?
 2. Hur får jag reda på taxeringsvärde?
 3. Är det bra att ha ett högt taxeringsvärde?
 4. Hur mycket skatt betalar man på taxeringsvärdet?
 5. Varför har man taxeringsvärde?
 6. Vad händer om man har fel taxeringsvärde?
 7. Hur stor del av marknadsvärdet är taxeringsvärdet?
 8. Kan man köpa ett hus under taxeringsvärde?
 9. Vad har taxeringsvärdet för betydelse vid försäljning?
 10. Vad händer om man säljer under taxeringsvärdet?
 11. Kan man sänka taxeringsvärdet?
 12. Kan man sälja sitt hus hur billigt som helst?
 13. Vad spelar taxeringsvärde för roll?
 14. Kan man bjuda under taxeringsvärdet?
 15. Vad är ett skambud på hus?

Vad betyder Taxerings värde?

Du kan se taxeringsvärdet på ditt eget hus genom att logga in på Mina sidor på Skatteverkets hemsidaÖppnas i nytt fönster. Har du nyligen gjort en större förändring på din fastighet, som till exempel en utbyggnad, kan du göra en egen beräkning av ditt taxeringsvärdeÖppnas i nytt fönster. På så sätt kan du se om ditt taxeringsvärde kommer förändras efter ombyggnaden.

Vill du kolla upp taxeringsvärdet på en annan fastighet kan du söka upp det hos SkatteverketÖppnas i nytt fönster. För att hitta rätt fastighet behöver du känna till fastighetsbeteckningen och kommunen.

Hur får jag reda på taxeringsvärde?

Ett taxeringsvärde är ett samlat värde av en fastighet. Det kan vara både ett tomtvärde och ett byggnadsvärde beroende på hur ägarförhållandena ser ut. Taxeringsvärdet ligger till grund för hur mycket fastighetsskatt eller fastighetsavgift du ska betala. Ju högre taxeringsvärde desto högre avgift. Men äger du ett hus som har ett taxeringsvärde över 1 060 000 kronor betalar du ändå inte mer än takbeloppet för fastighetsavgiften, vilket för inkomståret 2020 är 8 349 kronor för småhus.

Taxeringsvärdet på din fastighet kan också ha betydelse om du behöver ta ett banklån och vill ha din fastighet som säkerhet. Ditt försäkringsbolag kan också titta på taxeringsvärdet om du råkar ut för en skada på huset och de behöver räkna på ersättning. Dessutom använder kommunen taxeringsvärdet när de ska beräkna tomträttsavgälder. Och det används i vissa fall som underlag vid friköp av tomträtter, samt vid en fastighetsvärdering.

Är det bra att ha ett högt taxeringsvärde?

När Skatteverket räknar ut ditt taxeringsvärde var tredje år så tittar de på hur marknadsvärdet för ditt hus ser ut i ditt område under en viss period – alltså hur mycket ditt hus anses vara värt på bostadsmarknaden under perioden. Den period de tittar på är de två år som följer direkt efter den senaste taxeringen.

Men nu tänker du kanske att bostadsmarknaden går ju upp och ner, väldigt hastigt ibland, och tre år är en ganska lång tid där mycket kan hända. Därför är inte denna uträkning alltid helt korrekt vid alla tidpunkter under den här treårsperioden. När Skatteverket kommit fram till vilket marknadsvärde din fastighet har så blir taxeringsvärdet 75% av denna summa – och detta baserar man sedan din beskattning på. 

Hur mycket skatt betalar man på taxeringsvärdet?

Den eller de som äger fastigheten den 1 januari det aktuella året ska betala fastighetsskatten eller fastighetsavgiften för den fastigheten hela det inkomståret. Hur mycket skatten eller avgiften uppgår till är förifylld på ägaren eller ägarnas inkomstdeklarationer. Om det är flera ägare av fastigheten betalar varje ägare sin andel av fastighetsskatten eller fastighetsavgiften.

Som ägare av en bostadsrätt är man inte ägare av en fastighet utan ägare av en andel i en bostadsrättsförening. Lägenheter är vanliga som bostadsrätter men bostäder som villor, parhus, radhus och kedjehus kan också vara bostadsrätter. Eftersom att det är bostadsrättsföreningen som äger och deklarerar fastigheten är det den som ska betala fastighetsskatten eller fastighetsavgiften. Du som ägare av en bostadsrätt ska alltså inte betala någon fastighetsskatt eller fastighetsavgift.

Varför har man taxeringsvärde?

Ett taxeringsvärde är det samlade värdet av en fastighet du äger och är det som ligger till grund för hur mycket fastighetsskatt eller fastighetsavgift du ska betala. Som standard brukar taxeringsvärdet vara ungefär 75 procent av fastighetens marknadsvärde och det är Skatteverket som tar beslutet för vad ditt taxeringsvärde blir. För att fastighetsavgiften inte ska bli för hög finns det ett takbelopp som varierar för varje år. 2021 var takbeloppet 8 524 kronor för småhus.

Vad händer om man har fel taxeringsvärde?

I en perfekt värld skulle det individuella taxeringsvärdet för dessa småhus motsvara 75 procent av försäljningspriset för vart och ett av dem. SCB:s beräkningar visar emellertid att vissa småhus får för högt taxeringsvärde, medan andra får för lågt värde. Det genomsnittliga felet är 21 procent, vilket motsvarar 438 830 kronor.

Allra störst är snittfelet i Jokkmokk, med 53 procent. Beloppsmässigt är taxeringsvärdefelet störst på Lidingö med 961 203 kronor.

Hur stor del av marknadsvärdet är taxeringsvärdet?

Taxeringsvärdet är det samlade beräknade värdet av en fastighet. Det är Skatteverket som beräknar taxeringsvärdet utifrån prisnivån i området tillsammans med fastighetens andra värdefaktorer.

Ett taxeringsvärde är tänkt att spegla det samlade värdet av en fastighet. Det ska inte ses som ett förväntat slutpris.

Kan man köpa ett hus under taxeringsvärde?

Jag och min syster äger en fritidsfastighet som vi vill sälja till ett av våra barn. Vi har ytterligare 4 barn.

Det finns ett intresse av att hålla nere priset så vi tänkte sälja precis under taxeringsvärdet.

Vad har taxeringsvärdet för betydelse vid försäljning?

Ett taxeringsvärde är ett samlat värde av en fastighet. Taxeringsvärdet ska motsvara 75 procent av det sannolika marknadsvärdet för fastigheter i värdeområdet, två år före taxeringsåret, det så kallade nivååret.

Det som påverkar taxeringsvärdet på en taxeringsenhet är, förutom värdenivån, också sådana värdefaktorer som bland annat avstånd till vattendrag, tillgång till vatten- och avlopp, bostadsbyggnadens byggnadskategori, ålder, storlek och standard.

Vid småhustaxeringen 2024 är det prisutvecklingen under åren 2020-2022 och prisnivån under 2022 som har avgjort om taxeringsvärdena gått upp eller ner sedan förra taxeringen.

Vad händer om man säljer under taxeringsvärdet?

Bostad & Fastighet

Hej. Jag är intresserad av att köpa en fastighet, där byggnaden är av mycket dåligt skick. Taxeringsvärde är 1.086.000 kr vilket ger en indikation på att marknadsvärdet borde vara 1.448.000 kr. Ett förvärv under marknadsvärde utgör gåva, om jag förstått det rätt. Vilket ger följdeffekter för mig som köpare, om jag senare skulle sälja fastigheten. Nu till min fråga. Vad händer om det verkliga marknadsvärdet inte ens är i närheten av 1.488.000 kr, och kanske inte ens överstiger taxeringsvärdet? Om en mäklare värderar fastigheten och det inte finns något intresse alls? Ex jag lägger ett bud på 1.000.000 kr som säljaren accepterar, och inga andra bud finns. Då är ju det marknadsvärdet. Utgör förvärvet då ett köp eller en gåva? Jag har ju trots allt betalat ett faktiskt marknadsvärde. Tack på förhand

Kan man sänka taxeringsvärdet?

Senast den 1 november ska fastighetsdeklarationen med eventuella ändringar som kan påverka taxeringsvärdet på småhus vara inlämnad.

Hård kampanj

Kan man sälja sitt hus hur billigt som helst?

När du planerar att sälja ditt hus bör du överväga vilken månad och tid på året som är mest fördelaktig. Det finns faktorer som påverkar försäljningspriset och tiden det tar att sälja, till exempel säsong och marknadstillstånd.

Är du osäker på vilken månad som är bäst att sälja ditt hus? Generellt sett är våren och sommaren de populäraste tiderna att sälja en bostad. Under dessa månader är det vanligtvis fler potentiella köpare ute på marknaden och objekten presenterar sig ofta bättre när trädgårdar blommar och dagarna är längre.

 • Vår: Många anser att mars till juni är den bästa perioden att sälja. Denna tid på året är attraktiv eftersom köparen kan flytta in före semesterperioden.
 • Sommar: Juli och augusti kan vara fördelaktiga månader att sälja, men det kan vara lugnare i marknaden då många semestrar.
 • Höst: September och oktober kan fortfarande vara bra månader för försäljning, men intresset brukar minska ju närmare vintermånaderna vi kommer.
 • Vinter: November till februari anses generellt vara den sämsta perioden att sälja, men om marknaden är stabil kan det fortfarande vara möjligt att sälja med framgång.

Vad spelar taxeringsvärde för roll?

Ett taxeringsvärde är ett samlat värde av en fastighet. Det kan vara både ett tomtvärde och ett byggnadsvärde beroende på hur ägarförhållandena ser ut. Taxeringsvärdet ligger till grund för hur mycket fastighetsskatt eller fastighetsavgift du ska betala. Ju högre taxeringsvärde desto högre avgift. Men äger du ett hus som har ett taxeringsvärde över 1 060 000 kronor betalar du ändå inte mer än takbeloppet för fastighetsavgiften, vilket för inkomståret 2020 är 8 349 kronor för småhus.

Taxeringsvärdet på din fastighet kan också ha betydelse om du behöver ta ett banklån och vill ha din fastighet som säkerhet. Ditt försäkringsbolag kan också titta på taxeringsvärdet om du råkar ut för en skada på huset och de behöver räkna på ersättning. Dessutom använder kommunen taxeringsvärdet när de ska beräkna tomträttsavgälder. Och det används i vissa fall som underlag vid friköp av tomträtter, samt vid en fastighetsvärdering.

Kan man bjuda under taxeringsvärdet?

EkonomiDet finns fyra delägare i ett fritidshus och nu vill tre sälja. Ett avtal finns skrivet att försäljning ska erbjudas till syskon (delägare) eller barn i första hand (egenskrivet avtal, signerat av alla parter).

Uppdaterad för 1 årtionde sedan 04:00 - 6 maj, 2012

Vad är ett skambud på hus?

Det går inte att svara på vad som är ett skambud på ett hus eller en bostadsrätt. Alla bostadsförsäljningar är unika. Ett bud några hundratusen kronor under utgångspriset kan alltså vara ett skambud i vissa fall men inte i andra. Mäklarens viktiga uppgift att komma fram till ett rimligt utgångspris som säljaren accepterar styr budgivningen. Är utgångspriset alldeles för högt satt behöver ett stort underbud inte vara ett skambud, utan ett helt rimligt bud. Vad som är ett skambud har alltså med bostadens marknadspris att göra.