:

Har Sverige dubbelbeskattningsavtal med Tyskland?

Innehållsförteckning:

 1. Har Sverige dubbelbeskattningsavtal med Tyskland?
 2. Hur mycket betalar man i skatt i Tyskland?
 3. Vilka länder har Sverige inte dubbelbeskattningsavtal med?
 4. Hur undviker jag dubbelbeskattning?
 5. Måste man betala skatt i två länder?
 6. Kan man vara skriven i två olika länder?
 7. Vilket land betalar minst skatt i Europa?
 8. Vilket land betalar mest skatt i Europa?
 9. Kan man förlora sitt svenska personnummer?
 10. Är det olagligt att inte skriva ut sig från Sverige?
 11. Har Sverige högst skatt i Europa?
 12. Vilka 5 länder har högst skattetryck?
 13. Kan man vara skriven i Sverige om man bor utomlands?
 14. Kan man bo i två länder samtidigt?
 15. Kan man bo utomlands men vara folkbokförd i Sverige?

Har Sverige dubbelbeskattningsavtal med Tyskland?

På regeringen.se använder vi kakor för att löpande förbättra webbplatsen. Du väljer själv om du accepterar kakor. Läs om kakor

Sveriges internationella överenskommelser från Finansdepartementet

Hur mycket betalar man i skatt i Tyskland?

Senast kontrollerat: 27/04/2023

Ja – EU-länderna får fritt tillämpa skattereglerna och begära in skattedeklarationer förutsatt att reglerna inte är diskriminerande. Det är ovanligt, men det har hänt att länder kräver in inkomstdeklarationer från egna medborgare som bor utomlands.

Vilka länder har Sverige inte dubbelbeskattningsavtal med?

Lag (2012:638) om skatteavtal mellan Sverige och Mauritius. Gäller från och med 1 januari 2013. Lagen trädde i kraft 2012-12-31 (2012:685).

Gamla avtalet

Hur undviker jag dubbelbeskattning?

Mer än 300 000 svenskar kommer dubbelbeskattas på sitt pensionssparande under 2016. Totalt rör det sig om cirka 885 miljoner kronor som riskerar beskattning helt i onödan. Detta enligt en DN-artikel som hänvisar till uppgifter från Skatteverket.

Tidigare, fram till och med 2014, kunde du som privatperson sätta undan upp till 12 000 kronor varje år i ett pensionssparande tex i en pensionsförsäkring eller IPS (individuellt pensionssparande). Beloppet kunde du sedan göra avdrag för i din deklaration. På så vis fick du en skattelättnad för att sen i framtiden, när du plockar ut pengarna, beskattas med pensionsinkomst.

Måste man betala skatt i två länder?

Öresundsbron frirar 20 år i år, men gränspendlare här och i övriga gränsregioner har haft stora problem på grund av pandemin det senaste halvåret.

Photographer

Kan man vara skriven i två olika länder?

Man kan bara vara folkbokförd i ett land åt gången. Om du är osäker på ifall du ska folkbokföra dig i Sverige så är det inflyttningslandets regler som avgör detta. Det är Skatteverket i Sverige som hanterar folkbokföringen, så kontakta Skatteverket om du vill veta var du ska vara folkbokförd.Undantag till detta görs, enligt 14 §, om personen är utsänd i svenska statens tjänst. Vad gäller din fråga blir svaret alltså att du inte kan vara folkbokförd i Stockholm och Estland samtidigt. För att kunna skriva dig i Estland måste du kunna visa att du har din regelmässiga dygnsvila där.

Dubbel bosättning innebär att du bor i flera bostäder och att du bor i var och en av dem minst en sjundedel av din tid. Du kan bara vara folkbokförd på en adress. När vi på Skatteverket gör en bedömning av var du ska vara folkbokförd, tittar vi på flera omständigheter i din livssituation.

Vilket land betalar minst skatt i Europa?

Sveriges skatter är de sjätte högsta i världen (OECD) som andel av BNP. Under stora delar av 1900-talet var dock skatterna mycket lägre – det var först på 50-talet som de samlade skatterna översteg 20 procent av BNP. 

I takt med att den offentliga sektorn expanderat och att bidrag och transfereringar har ökat så har skattetrycket stigit. Länder med mindre utbyggda välfärdssystem har ofta ett lägre skattetryck.

De är båda 42 år gamla men tjänar olika mycket och bor i olika delar av landet.

Vilket land betalar mest skatt i Europa?

Det finns flera faktorer som bidrar till varför vissa länder i Europa har högre skattetryck än andra. Här är några av de vanligaste orsakerna:

 • Välfärdsstaten: Länder som Danmark och Sverige har ett omfattande välfärdssystem, vilket innebär att staten finansierar många offentliga tjänster som sjukvård, utbildning och social trygghet. För att finansiera detta system krävs höga skatter.
 • Höga levnadskostnader: Länder som Belgien och Frankrike har höga levnadskostnader, vilket kräver högre skatter för att finansiera offentliga tjänster och upprätthålla samhället.
 • Ekonomisk instabilitet: Länder som Finland har haft ekonomiska svårigheter i det förflutna, vilket har krävt högre skatter för att finansiera offentliga tjänster och stabilisera ekonomin.

Att betala höga skatter kan verka oattraktivt för många människor. Men det finns flera fördelar med att ha höga skatter och ett omfattande välfärdssystem:

 • Bättre offentliga tjänster: Med höga skatter kan staten finansiera bättre offentliga tjänster som sjukvård, utbildning och infrastruktur.
 • Minskad ekonomisk ojämlikhet: Ett omfattande välfärdssystem kan bidra till att minska ekonomisk ojämlikhet genom att ge alla medborgare lika tillgång till offentliga tjänster.
 • Kan man förlora sitt svenska personnummer?

  Vad händer med mitt medborgarskap och personnummer om jag flyttar utomlands?

  Ditt svenska medborgarskap påverkas inte av att du flyttar utomlands och registreras som utflyttad från Sverige. Du behåller även ditt svenska personnummer.

  Är det olagligt att inte skriva ut sig från Sverige?

  20 april 2018 kl 10:18 Uppdaterad 13 juli 2021 kl 17:38

  Tips & Råd Huvudregeln för var man ska vara skriven är egentligen väldigt enkel – ändå bryter många mot lagen utan att veta om det. Så här gör du rätt och skyddar dig mot bedragare.

  Har Sverige högst skatt i Europa?

  Det går inte att rakt av jämföra det danska skattesystemet med det svenska. Men redan idag har alltså Danmark en marginalskatt på 56,5 procent jämfört med Sveriges som ligger på 66 procent, med hänsyn tagen till arbetsgivaravgiften. Det gör att Sverige ligger i den absoluta världstoppen, bara slaget av Belgien. Genomsnittet för OECD är 46 procent (se tabell nedan).

  Förutom arbetsgivaravgiften betalar man i Sverige bara kommunalskatt eller lägre på inkomster på upp till 537 200 kronor (2021). Hur stor skatten blir avgörs av jobbskatteavdrag och grundavdrag. Till exempel betalar man 48,6 procent inklusive arbetsgivaravgifter på inkomster över 384 700 kronor.

  Över en årlig lön på 537 200 kronor så betalar svenskarna också statlig inkomstskatt på 20 procent och över 644 500 kronor hamnar man på den högsta marginalskatten på 66 procent på grund av avtrappningen av jobbskatteavdraget. (Läs mer på Ekonomifakta)

  Vilka 5 länder har högst skattetryck?

  Betydelsen av konsumtionsskatter ökar, Sverige har i särklass högst marginalskatt i hela EU och trots sänkt bolagsskatt ökar skatteintäkterna. Detta är några intressanta fakta i ny skattestatistik från EU-kommissionen.

  Varje år presenterar EU-kommissionens trender för skattenivåer och skatteintäkter för medlemsländerna samt Norge och Island. I den nya utgåvan Taxation Trends in the European Union 2018 redovisas aktuella skattenivåer samt skatteintäkter för 2016.

  Kan man vara skriven i Sverige om man bor utomlands?

  Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

  Om du bor utomlands i ett år eller mer så bör du enligt 20 § folkbokföringslagen göra en flyttanmälan till Skatteverket. Du kommer härmed att avregistreras från folkbokföringen. Det är inte straffbart att bo utomlands men ändå fortsättningsvis vara folkbokförd i Sverige. Det kan dock få konsekvenser gällandes exempelvis beskattning, då du riskerar att beskattas både i landet där du arbetar såväl som i Sverige om du är folkbokförd här. När du avregistreras från folkbokföringen kommer du vidare inte att få rösta till kommunen och landstinget, men däremot till riksdagen.

  Kan man bo i två länder samtidigt?

  Det finns inga EU-regler om var EU-medborgare som bor, arbetar eller vistas utomlands ska skatta för sin inkomst.

  Men det land där du anses vara skattskyldig kan beskatta hela din inkomst, inklusive inkomst från andra länder (både i och utanför EU). Du kan behöva betala skatt på lön, pensioner, förmåner, inkomst av kapital eller andra källor eller kapitalvinster från försäljning av egendom i hela världen.

  Kan man bo utomlands men vara folkbokförd i Sverige?

  När du lämnar Sverige för mer än ett års tid är du skyldig att anmäla detta till Skatteverket. Senast en vecka före flytten utomlands ska du ha anmält detta till Skatteverkets folkbokföringsenhet och till Försäkringskassan. Det är viktigt att ta reda på om motsvarande inskrivning i det nya landet krävs, samt hur det i så fall går till. Det skiljer sig från land till land. Är du utomlands mindre än ett år ska du stå kvar i folkbokföringen i Sverige. Om det visar sig att du sedan fortsätter vara utomlands mer än ett år ska du anmäla detta till Skatteverket. Utsända i svenska statens tjänst samt EU-parlamentariker kan vara folkbokförda i Sverige längre än ett år. Hör efter med Skatteverket om vad som gäller för just din situation.

  När du flyttar tillbaka till Sverige ska du återinskriva dig snarast genom att personligen besöka ett av Skatteverkets servicekontor för att bli folkbokförd i Sverige – använd blanketten ”Anmälan flyttning till Sverige”. Det är viktigt att alla familjemedlemmar som varit med i utlandet skriver in sig. Det gör man bäst samtidigt och så snart ni har kommit till Sverige. Du ska uppge var du ska bo och när du kom tillbaka. Ta med pass och identitetshandlingar men även annan dokumentation i original. Skatteverket tar egna kopior. Det är bra om det finns en vidimerad originalöversättning ifall texten är på ett annat språk än engelska, eftersom det skyndar på alla processer.