:

Hur lång tid får det gå mellan dödsfall och begravning?

Innehållsförteckning:

 1. Hur lång tid får det gå mellan dödsfall och begravning?
 2. Hur länge får man vänta på en begravning?
 3. Hur lång är den genomsnittliga tiden mellan dödsfall och begravning i Sverige?
 4. Hur länge kan en kropp ligga i kylrum?
 5. Vilka regler gäller vid begravning?
 6. Vilken veckodag brukar man ha begravning?
 7. Vad händer med ögonen när man dör?
 8. Vad händer med kroppen när man dör timme för timme?
 9. Får chefen neka begravning?
 10. Vilka räknas som nära anhörig vid begravning?
 11. Har man begravning på lördagar?
 12. Vilka tecken kan ni i personalen se som tyder på att döden är nära?
 13. Vad händer sista timmarna i livet?
 14. Hur är sista andetaget?
 15. Hur snabbt blir man kall när man dör?

Hur lång tid får det gå mellan dödsfall och begravning?

När du lämnar Sverige för mer än ett års tid är du skyldig att anmäla detta till Skatteverket. Senast en vecka före flytten utomlands ska du ha anmält detta till Skatteverkets folkbokföringsenhet och till Försäkringskassan. Det är viktigt att ta reda på om motsvarande inskrivning i det nya landet krävs, samt hur det i så fall går till. Det skiljer sig från land till land. Är du utomlands mindre än ett år ska du stå kvar i folkbokföringen i Sverige. Om det visar sig att du sedan fortsätter vara utomlands mer än ett år ska du anmäla detta till Skatteverket. Utsända i svenska statens tjänst samt EU-parlamentariker kan vara folkbokförda i Sverige längre än ett år. Hör efter med Skatteverket om vad som gäller för just din situation.

När du flyttar tillbaka till Sverige ska du återinskriva dig snarast genom att personligen besöka ett av Skatteverkets servicekontor för att bli folkbokförd i Sverige – använd blanketten ”Anmälan flyttning till Sverige”. Det är viktigt att alla familjemedlemmar som varit med i utlandet skriver in sig. Det gör man bäst samtidigt och så snart ni har kommit till Sverige. Du ska uppge var du ska bo och när du kom tillbaka. Ta med pass och identitetshandlingar men även annan dokumentation i original. Skatteverket tar egna kopior. Det är bra om det finns en vidimerad originalöversättning ifall texten är på ett annat språk än engelska, eftersom det skyndar på alla processer.

Hur länge får man vänta på en begravning?

Läkaren utfärdar en dödsattest för befolkningsregistret. De anhöriga får ett begravningstillstånd.

Kan den som inte hört till kyrkan bli jordfäst? Kan ett dödfött barn bli jordfäst?

Hur lång är den genomsnittliga tiden mellan dödsfall och begravning i Sverige?

Trots försök att med lagstiftning minska tiden mellan dödsfall och begravning finns inget annat land i världen där denna perioden är så lång som i Sverige.

Det visar en undersökning gjord av Sveriges Auktoriserade Begravningsbyråer.

Hur länge kan en kropp ligga i kylrum?

Ett dödsfall i familjen kan komma mycket oväntat och det är viktigt att veta att hos oss kan man få hjälp och råd om var man skall börja.

Om dödsfallet inträffar på sjukhus eller äldreboende får man som anhörig vägledning och upplysning där om vad som sker med den döde.

Vilka regler gäller vid begravning?

I Sverige råder religionsfrihet enligt lag. Detta innebär att alla, oavsett vilken tro man bekänner sig till, har rätt att tillämpa sin kulturs seder och traditioner så långt det går. Vid sidan om de olika religionernas begravningsordningar finns också borgerlig begravning, en begravningsform som stadigt ökar i antal i Sverige.

Vi på Fenix hjälper dig att planera en värdig begravning oberoende av vilken typ av begravningsceremoni som önskas. På denna sida har vi gjort en kort sammanfattning av hur en ceremoni och gravsättning ser ut i de vanligaste religiösa samfunden. De olika momenten i begravningen genomsyras av såväl religionen som sådan som av lokala traditioner och kulturer.

I Sverige finns begravningslagen, som styr över all begravningsverksamhet. Och för vissa religioner innebär lagen att man måste anpassa sina seder en aning, för att hålla sig inom lagar och regler. Vissa begraver t.ex. sina döda direkt i jord utan kista, vilket man inte får göra i Sverige.

De flesta begravningarna i Sverige sker enligt Svenska Kyrkans begravningsordning. Ceremonin är, utom i vissa undantagsfall, endast tillgänglig för de som varit medlemmar i Svenska Kyrkan. För dessa är ceremonin och lokalen kostnadsfri. Ceremonin hålls i antingen en kyrka eller i ett kapell, och begravningsförrättare (officiant) är församlingens präst.

En kristen begravning sker alltid enligt en fast ordning, både vad det gäller innehåll och ordningsföljd. Den som vill kan komplettera med exempelvis diktläsning och extra musikstycken. En ceremoni ser ut ungefär så här:

 • Klockringning.
 • Ingångsmusik, vanligen orgelmusik.
 • Eventuell extra musik/sång.
 • Psalmsång.
 • Prästens griftetal. Några ord om den döde och om livet efter döden.
 • Bön.
 • Överlåtelsen. Prästen lämnar över den avlidne till den sista vilan.
 • Bibelläsning.
 • Psalmsång.
 • Begravningsbön, Herrens bön.

Frikyrkorna i Sverige följer mer eller mindre den Svenska kyrkans ordning. Men varje samfund har sin egen kyrkohandbok som de följer, och av naturliga skäl skiljer det sig en del mellan samfunden. Generellt sett är frikyrkosamfunden flexiblare än kyrkan när det gäller de olika inslagen i ceremonin.

Vilken veckodag brukar man ha begravning?

Absolut på en fredag och inte gärna före lunch! Det är den lämpligaste tidpunkten för en begravning om svenskarna får välja. Och många anhöriga verkar vara beredda att vänta länge på en passande begravningstid. Så länge att Sverige blivit det land i världen där längst tid förflyter mellan död och begravning.

Vardagsrutinerna får ej brytas-Det är en tydlig trend i samhället, dödsfall och begravningar har inte längre särskilt hög prioritet. Det verkar som om vardagen inte får ändras – även vid dödsfall ska det flyta på som vanligt, säger Ulf Lernéus, förbundsdirektör för SBF, Sveriges Begravningsbyråers Förbund.

Vad händer med ögonen när man dör?

Döden är en angelägenhet för närstående. De närståendes känslomässiga reaktioner kan vara starka även vid ett väntat dödsfall i hemmet eller på institution. Stora krav ställs på personalens förmåga att hantera situationen och förmedla empati och trygghet.

Den avlidne ska tas hand om med värdighet. Anpassa omhändertagandet till den avlidnes och de närståendes önskemål. Erbjud alltid de närstående att vara med vid iordningställandet av den avlidne.

Vid dödsfall genom olyckshändelse eller misstänkt brott ska polis eller rättsmedicinsk avdelning kontaktas innan iordningställandet. Det är viktigt för att inte försvåra en eventuell utredning.

 • Ta bort kuddar och hjälpmedel från sängen och fäll den i planläge.
 • Slut den avlidnes ögonlock. Är det svårt kan man lägga en fuktad kompress över ögat en stund och därefter sluta ögonen.
 • Tvätta de delar av kroppen som behöver tvättas.
 • Vad händer med kroppen när man dör timme för timme?

  Vad händer egentligen i kroppen under den sista tiden då? När livets slutskede och sista andetaget börjar närma sig kommer det uppstå en rad vanliga fysiska kännetecken i kroppen.

  Blodcirkulationen saktar ner, vilket kan göra huden missfärgad och fläckig. Händer och fötter kan också kännas kallare. Personen som ska dö pratar och rör sig också mindre, och svarar kanske inte längre på frågor eller visar lika mycket intresse för sin omgivning. Hungern och törsten försvinner även gradvis och personen har ofta knappt längre någon önskan att äta och dricka. Dessa förändringar kan antingen sträcka sig över kort eller lång tid, veckor, dagar eller timmar. Det beror helt på personen och sjukdomen.

  När personen bara är några få timmar från sista andetaget börjar andningen ändras som mest och blir oregelbunden. Den kan även upphöra för att sedan fortsätta med långa pauser mellan andetagen. Eftersom personen inte orkar hosta eller rensa luftvägarna byggs det ofta upp slem, vilket ofta gör andningen hög och bullrig. Den döende är ofta inte medveten om detta och upplever därför inte obehag av det, trots att det kan låta obekvämt.

  En person räknas som död i en sjukhusmiljö vid frånvaron av puls, andning och reflexer, som när pupillerna inte drar ihop sig som svar på starkt ljus. Man tänker också ofta att döden inträffar när hjärtat och andningen upphör, men mer och mer bevis pekar mot att döden inte är omedelbar. Våra hjärnor tros fortsätta att “arbeta” i runt 10 minuter efter att vi anses vara döda, vilket kan betyda att våra hjärnor på något sätt är vagt medvetna om vår egen död. Exakt vad detta betyder är dock fortfarande inte helt klart, men vi ska utforska möjligheterna härnäst.

  Efter att personen har förklarats död av läkare finns det tid för närstående att sina sista farväl med den döde. Många känner ett behov av att bara vara med den döde en sista gång och minnas. När någon dör finns det ingen orsak att stressa.

  Får chefen neka begravning?

  Anonym (Ts) skrev 2017-12-29 23:07:31 följande:

  Men det finns inget krav för hur nära inpå man måste fråga? Vid semester är det ju redan försent men som jag förstår det gäller annat vid semester? Jag har som sagt redan fått schemat (det är den 12 jan) så känner mig lite nervös inför att fråga. Och var det Ok med två dagar för resa? Min chef är inte den bästa ska tilläggas. Jag frågade om semester en gång, flera veckor innan och hon påstod sen att jag aldrig frågat och jag fick inte vara ledig...

  Vilka räknas som nära anhörig vid begravning?

  fråga: Vilka roknas som närstående och vilken placering ska dom ha i kyrkan?

  Svar: Som närmast anhoriga räknas: Maka, make, dotter, son, dotters/sonens partner, barnbarn, mor och far, syster/bror, mormor/morfar, farmor/farfar, svärmor/svärfar, svägerska/svåger, syskons döttrar och söner.

  Har man begravning på lördagar?

  Dröjsmålet medför problem, det blir fullt på bårhusen. I Värmland kommer regionen därför att ta ut en avgift för de döda som ligger längre än lagen föreskriver, 5 000 kronor per vecka.  

  Charlotta Gestblom, som är verksamhetschef vid patologen i Värmland, lägger ansvaret på de anhöriga.

  ”Fokus är mer ´hinner jag, när kan vi få kyrka, jag ska åka på resa, vilken tid´med mera. Vi har inte fokus på att första hand ta hand om den anhörig som gått bort”, säger hon till SR. 

  Vilka tecken kan ni i personalen se som tyder på att döden är nära?

  Palliativ vård är en helhetsvård och synsätt där man behandlar en obotligt sjuk människa ur fyra perspektiv; fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt. Man ser döden som en del av livet, en normal process. Man förkortar inte livet men förlänger det heller inte. Med hjälp av ett multiprofessionellt team stöttar man inte bara den sjuke utan även familjen, både under vårdtiden och efter att patienten avlidit. Målet med palliativ vård är bästa möjliga livskvalitet för den som är svårt sjuk.

  God palliativ vård bygger på fyra hörnstenar:

  Vad händer sista timmarna i livet?

  Cancerfonden och våra samarbetspartners sparar information på din enhet för att kunna erbjuda anpassad funktionalitet, samla in besöksstatistik och möjliggöra personaliserad marknadsföring. Du väljer vilka typer av cookies du tillåter utöver de som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera.

  Besöksstatistik Marknadsföring

  Hur är sista andetaget?

  När någon som står dig nära ligger för döden, bör det ordnas så att den döende, familjen och andra närstående får mesta möjliga privatliv och tid tillsammans. Samtidigt kommer den döende att behöva kontinuerlig kvalificerad vård på slutet. Var inte rädd för att ställa frågor eller komma med önskningar till läkaren eller annan sjukvårdspersonal. Vad du, familjen och den döende själv önskar, varierar, därför är det viktigt att säga ifrån om det är något speciellt du/ni önskar eller undrar över.

  Läkaren kan kanske ge er ett svar på ungefär hur lång tid av livet som är kvar. Men kom ihåg att det är omöjligt för läkaren att ge er ett exakt svar. En del ser ut som om de väntar med att dö. Kanske väntar de på ett speciellt besök, en viktig händelse som en speciell högtid, födelsedag eller liknande, för att sedan dö kort därefter. Andra kan uppleva oväntade förbättringar och leva längre än förväntat. Några få ser ut att bestämma sig för att dö och gör detta väldigt fort, kanske bara på några få minuter.

  Det är väldigt många förändringar i kroppen som inträder de sista timmarna och dagarna av livet, och när en människa faktiskt dör. Var och en av dessa kan upplevas som skrämmande om du inte förstår dem.

  De vanligaste förändringarna är att den döende blir svagare. Så småningom kommer han eller hon inte längre att orka lyfta huvudet från kudden eller flytta sig runt i sängen. Han eller hon kommer att få minskad funktionsförmåga, och det kan uppstå sår och hudförändringar. Det är vanligt att matlusten går ner, och att den sjuke tappar vikt. En del får fläckar i huden, hjärtat fungerar inte längre som det ska, urinen kan bli mörk, den döende kan bli intorkad, vederbörande blir allt mer sömnig, och det är svårt att få honom eller henne att vakna. Det blir också svårare att kommunicera med vederbörande. Den sjuke får kanske problem med att hitta de rätta orden, pratar i korta meningar eller ger försenade eller opassande svar. Kanske svarar han eller hon inte över huvudtaget. Rastlöshet, meningslösa repeterande rörelser, stönanden, jämrande, onormal andning, grimaser, hosta, kväljningar och gurgling är också vanligt. Det är heller inte ovanligt att den döende tappar kontrollen över urin och avföring, och att vederbörande inte längre klarar att stänga ögonen.

  Hur snabbt blir man kall när man dör?

  Vad händer egentligen i kroppen under den sista tiden då? När livets slutskede och sista andetaget börjar närma sig kommer det uppstå en rad vanliga fysiska kännetecken i kroppen.

  Blodcirkulationen saktar ner, vilket kan göra huden missfärgad och fläckig. Händer och fötter kan också kännas kallare. Personen som ska dö pratar och rör sig också mindre, och svarar kanske inte längre på frågor eller visar lika mycket intresse för sin omgivning. Hungern och törsten försvinner även gradvis och personen har ofta knappt längre någon önskan att äta och dricka. Dessa förändringar kan antingen sträcka sig över kort eller lång tid, veckor, dagar eller timmar. Det beror helt på personen och sjukdomen.

  När personen bara är några få timmar från sista andetaget börjar andningen ändras som mest och blir oregelbunden. Den kan även upphöra för att sedan fortsätta med långa pauser mellan andetagen. Eftersom personen inte orkar hosta eller rensa luftvägarna byggs det ofta upp slem, vilket ofta gör andningen hög och bullrig. Den döende är ofta inte medveten om detta och upplever därför inte obehag av det, trots att det kan låta obekvämt.

  En person räknas som död i en sjukhusmiljö vid frånvaron av puls, andning och reflexer, som när pupillerna inte drar ihop sig som svar på starkt ljus. Man tänker också ofta att döden inträffar när hjärtat och andningen upphör, men mer och mer bevis pekar mot att döden inte är omedelbar. Våra hjärnor tros fortsätta att “arbeta” i runt 10 minuter efter att vi anses vara döda, vilket kan betyda att våra hjärnor på något sätt är vagt medvetna om vår egen död. Exakt vad detta betyder är dock fortfarande inte helt klart, men vi ska utforska möjligheterna härnäst.

  Efter att personen har förklarats död av läkare finns det tid för närstående att sina sista farväl med den döde. Många känner ett behov av att bara vara med den döde en sista gång och minnas. När någon dör finns det ingen orsak att stressa.