:

Hur fungerar det med bilförmån?

Innehållsförteckning:

 1. Hur fungerar det med bilförmån?
 2. Hur dras bilförmån på lönen?
 3. Är det värt att ha förmånsbil?
 4. Vem betalar bilförmån?
 5. Är det värt att ha förmånsbil 2023?
 6. Varför är förmånsbil så dyrt?
 7. Hur påverkar förmånsvärdet min lön?
 8. Vad kostar en förmånsbil mig i månaden?
 9. Vad kostar det mig att ha förmånsbil?
 10. Vad är en bilförmån?
 11. Vad är en bilförmån för en anställd?
 12. Hur mycket betalar man för en bilförmån?
 13. Vad är nettolön för bilförmån?
 14. Vad är en bilförmån?
 15. Vad är en bilförmån för en anställd?
 16. Hur mycket betalar man för en bilförmån?
 17. Vad är nettolön för bilförmån?

Hur fungerar det med bilförmån?

En tjänstebil är en bil som används i tjänsten. Det finns regler för att bilen ska räknas som en tjänstebil och för att du som anställd ska slippa förmånsbeskattning. Tjänstebilen är avsedd för att endast köras i tjänsten och kan användas för privata ärenden vid högst 10 tillfällen per år och en total körsträcka på högst 100 mil. Du som förare betalar då ingen förmånsskatt. Viktigt att tänka på är att resor till och från jobbet oftast räknas som privata resor.

Hur dras bilförmån på lönen?

För att göra ett nettolöneavdrag för bilförmånen börjar du med att gå in på den anställde i personalregistret. Klicka sedan på fliken Löneuppgifter och öka månadslönen med bilens förmånsvärde.

Om du som arbetsgivare har ansökt och fått beslut från Skatteverket angående justering av bilförmån där arbetsgivardeklarationen ska markeras med ett kryss i ruta 048 - Förmån har justerats. Ruta 048 markeras automatiskt på den anställde om du har valt Ja på inställningen Justerat för 3000 tjänstemil/år eller Godkänd miljöbil. Fält 048 kan även markeras manuellt på den anställde direkt i arbetsgivardeklarationen.

I exemplet nedan har Stina en månadslön på 25 000 kronor och en bilförmån på 4 000 kronor i månaden. När vi lägger till bilförmånen som ett nettolöneavdrag ändrar vi så att hennes månadslön istället blir 29 000 kronor. Vi kontrollerar uppgifterna under blocket Förmånsbil och lägger sedan till löneart 319, Bilförmån med nettoavdrag som en standardlön på 4 000 kronor. 

Är det värt att ha förmånsbil?

Förmånsbilen är precis som namnet avslöjar: en förmån, och kan användas privat beroende på vad som har avtalats. Bilen ägs eller leasas av arbetsgivaren, och förmånstagaren betalar genom ett bruttolöneavdrag och betalar skatt på förmånen, i detta fall en bil. Beskattningen görs enligt en schablon där förmånsvärdet motsvarar den besparing som görs jämfört med att äga bilen själv.

Vem betalar bilförmån?

Det vanliga upplägget kring förmånsbil är att företaget betalar en bil åt en verksam ägare eller en anställd, som då förmånsbeskattas enligt bilens förmånsvärde och företaget betalar tillhörande arbetsgivaravgifter. I och med de senaste årens regelförändringar som syftar till att göra förmånsbilar mer likt kostnaden för ett privat ägande, kan man dock fråga sig om en förmånsbil fortfarande är förmånligt. Det finns även andra aspekter som kan vara värda att tänka på om du funderar på att ta ut en förmånsbil i ditt bolag.

Att ta ut tillräcklig lön i sitt företag är något som premieras av beslutsfattare. Det visar sig i att löneunderlaget är en viktig komponent i beräkningen av möjlighet till lågbeskattad utdelning enligt 3:12 – reglerna, men spelar även roll för SGI (sjukpenningsgrundande inkomst).

Det är en god idé att som företagare ta ut tillräcklig lön om det finns möjlighet till det. Funderar du på att plocka ut en förmånsbil bör du därför överväga att göra ett nettolöneavdrag istället för att redovisa bilförmån. Ett nettolöneavdrag innebär att du som verksam ägare eller anställd betalar för förmånen med beskattade pengar genom ett avdrag på nettolönen.

Det fördelaktiga med nettolöneavdrag är att medan förmåner inte räknas som lön, kan ett nettolöneavdrag användas för att öka löneunderlaget. Detta görs genom att bruttolönen ökas med värdet av förmånen, innan ett avdrag sedan görs på nettolönen. Ett ökat löneunderlag är till fördel i beräkningen av lågbeskattad utdelning på K10:an. Samtidigt som det kan ha en positiv inverkan på SGI (sjukpenninggrundande inkomst). Nettolöneavdrag kan alltså vara att föredra framför bilförmån, om du inte redan har tagit ut tillräcklig lön för beräkningen av lågbeskattad utdelning samt SGI.

En tjänstebil ses normalt som en skattepliktig förmån, vilken ska beskattas. Undantaget gäller endast om privat användning sker i ringa omfattning. Föreligger dispositionsrätt till bilen är Skatteverkets utgångspunkt att privat användning förekommer. Bevisbördan för användning till ringa omfattning ligger då hos användaren av tjänstebilen. För att visa att bilen endast används privat i ringa omfattning används vanligen en körjournal där alla resor noggrant antecknas.

Enligt Skatteverket avses med ringa omfattning att bilen används privat vid högst tio tillfällen per år och med en sammanlagd körsträcka på högst 100 mil. För att tjänstebilen inte ska tolkas som en skattepliktig förmån behöver båda förutsättningarna vara uppfyllda. Viktigt att komma ihåg är även att resor till och från jobbet vanligen är att betrakta som privatresor, varför de tio tillfällena fort riskerar att överskridas.

Är det värt att ha förmånsbil 2023?

Den 1 juli 2022 införs ändrade regler för att beräkna förmånsvärde på tjänstebil. Reglerna har ofta förändrats under de senaste åren, men nu slipper vi kanske förändringar under ett tag framöver?

ANNONS - håller förmånsvärde.se gratis att använda

Varför är förmånsbil så dyrt?

Motor/fordon

Från och med 1 juli 2021 är det dyrare att ha förmånsbil. Vi går igenom förändringen av förmånsvärdet som kan leda till en höjning av skatten med cirka 750 kronor i månaden.

Hur påverkar förmånsvärdet min lön?

Att välja förmånsbil kan kännas både roligt och lite nervöst. Våra kunniga säljare vet att det är ett stort beslut och de finns där för att hjälpa dig hitta den förmånsbil som passar just dig och dina behov.

Hos oss har du ett stort utbud av modeller att välja bland – hela Volvos, Fords, Renaults och Dacias modellprogram finns till ditt förfogande. Självklart hjälper vi dig räkna ut förmånsvärdet och kan berätta vad kostnaden på olika bilar kommer bli för dig som förare. Allt för att det ska bli så enkelt som möjligt att välja förmånsbil.

Är du bilansvarig på ett företag kan våra engagerade företagsrådgivare hjälpa dig skapa en bilpolicy för företagets förmånsbilar. Vi kan ta fram offerter, räkna TCO:er och göra skräddarsydda förslag som anpassats efter företagets vagnpark och behov. Oavsett om ni behöver 1 eller 100 företagsbilar kan vi hjälpa er.

Vad kostar en förmånsbil mig i månaden?

Fördelen med att köpa en företagsbil, istället för att köpa bilen privat, är att du kan hålla nere kostnaderna. Det är företaget som står för bilens kostnader och kan i sin tur göra momsavdrag för driftkostnader och i vissa fall själva köpet av tjänstebil. Du har även möjlighet att använda bilen utanför jobbet.

Vad kostar det mig att ha förmånsbil?

Att använda företagsbilen för privat bruk räknas som en skattepliktig förmån. Tanken med förmånsvärdet är att det ska motsvara den besparing som föraren gör jämfört med att äga bilen själv.

Val av bilmodell påverkar vad den får för förmånsvärde. Andra faktorer som påverkar är hur många mil du kör i tjänsten, bilens extrautrustning och fordonsskatten. Beloppet läggs på din lön och innebär därför en förhöjd skatt som anställd. 

Det totala förmånsvärdet är en sammanslagning av fyra delar: prisbeloppsdelen, räntedelen, prisdelen och fordonskattsdelen. Regeländringarna från 1 juli 2021 påverkar det ränte- och prisrelaterade beloppet av förmånsvärdet.

Vad är en bilförmån?

Vad är bilförmån? En bilförmån är en bil som en anställd får använda fritt även om den ägs av arbetsgivaren. Den anställde beskattas därför. När en anställd använder arbetsgivarens bil för privat bruk i mer än "ringa omfattning", utgör bilen en skattepliktig förmån - så kallad förmånsbil eller bilförmån.

Vad är en bilförmån för en anställd?

Här är en enkel schablonberäkning av bilförmån för en anställd: Lön 30 000 kr. Bilförmån 4 000 kr. Skatt 30 %. Den anställde blir beskattad med kr + 4 000 kr) = 10 200 kr. Nettolön 30 000 kr – 10 200 kr = 19 800 kr. Arbetsgivaren betalar arbetsgivaravgifter 31, kr + 4 000 kr )= 10 683 kr.

Hur mycket betalar man för en bilförmån?

Lönen höjs med beloppet för bilförmån 4 000 kr. Skatt 30 %. Den anställde blir beskattad med kr + 4 000 kr) = 10 200 kr. Nettolöneavdrag bilförmån 4 000 kr. Nettolön 30 000 kr + 4 000 kr – 10 200 kr – 4 000 kr = 19 800 kr.

Vad är nettolön för bilförmån?

Här är en exempelberäkning av nettolöneavdrag för bilförmån: Lön 30 000 kr. Lönen höjs med beloppet för bilförmån 4 000 kr. Skatt 30 %. Den anställde blir beskattad med kr + 4 000 kr) = 10 200 kr. Nettolöneavdrag bilförmån 4 000 kr. Nettolön 30 000 kr + 4 000 kr – 10 200 kr – 4 000 kr = 19 800 kr.

Vad är en bilförmån?

 • Vad är bilförmån? En bilförmån är en bil som en anställd får använda fritt även om den ägs av arbetsgivaren. Den anställde beskattas därför. När en anställd använder arbetsgivarens bil för privat bruk i mer än "ringa omfattning", utgör bilen en skattepliktig förmån - så kallad förmånsbil eller bilförmån.

Vad är en bilförmån för en anställd?

 • Här är en enkel schablonberäkning av bilförmån för en anställd: Lön 30 000 kr. Bilförmån 4 000 kr. Skatt 30 %. Den anställde blir beskattad med kr + 4 000 kr) = 10 200 kr. Nettolön 30 000 kr – 10 200 kr = 19 800 kr. Arbetsgivaren betalar arbetsgivaravgifter 31, kr + 4 000 kr )= 10 683 kr.

Hur mycket betalar man för en bilförmån?

 • Lönen höjs med beloppet för bilförmån 4 000 kr. Skatt 30 %. Den anställde blir beskattad med kr + 4 000 kr) = 10 200 kr. Nettolöneavdrag bilförmån 4 000 kr. Nettolön 30 000 kr + 4 000 kr – 10 200 kr – 4 000 kr = 19 800 kr.

Vad är nettolön för bilförmån?

 • Här är en exempelberäkning av nettolöneavdrag för bilförmån: Lön 30 000 kr. Lönen höjs med beloppet för bilförmån 4 000 kr. Skatt 30 %. Den anställde blir beskattad med kr + 4 000 kr) = 10 200 kr. Nettolöneavdrag bilförmån 4 000 kr. Nettolön 30 000 kr + 4 000 kr – 10 200 kr – 4 000 kr = 19 800 kr.