:

Kan man få sjukpenning som egen företagare?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man få sjukpenning som egen företagare?
 2. Är sjukförsäkring avdragsgill i enskild firma?
 3. Hur fylla i deklaration enskild firma?
 4. Hur räknar man ut SGI enskild firma?
 5. Är sjukpenning skattepliktigt?
 6. Hur ser jag min årsinkomst enskild firma?
 7. Vilka avdrag kan man göra som enskild firma?
 8. Vilka försäkringar är avdragsgilla i enskild firma?
 9. Vad händer om man inte deklarerar enskild firma?
 10. Vad är min årsinkomst enskild firma?
 11. Är sjukpenning inkomst?
 12. Hur mycket skatt drar Försäkringskassan på sjukpenning?
 13. Vad räknas som inkomst i enskild firma?
 14. Hur deklarerar man som enskild firma?
 15. Hur mycket får man tjäna skattefritt enskild firma?

Kan man få sjukpenning som egen företagare?

 • inte kan arbeta din vanliga arbetstid för att du är sjuk. Du måste vara borta minst en fjärdedel av din vanliga arbetstid för att kunna få sjukpenning.
 • går miste om arbetsinkomst som är sjukpenninggrundande.
 • är försäkrad i Sverige.

Du kan få knappt 80 procent av din inkomst av näringsverksamhet, men högst 791 kronor per dag. Är ditt företag är nystartat, det vill säga registrerat för max 36 månader sedan, gäller särskilda regler. Då kan du ha rätt till ett så kallat uppbyggnadsskede. Det innebär att du får minst samma SGI och minst lika mycket i ersättning som en anställd med samma arbetsuppgifter, utbildning och erfarenhet skulle ha haft.

Är sjukförsäkring avdragsgill i enskild firma?

Om arbetsgivare betalar anställds premie för sjukvårdsförsäkring (eller om den anställde betalar premien genom bruttolöneavdrag) är 60 procent av premien för sjukvårdsförsäkringen skattepliktig förmån för den anställde.

Arbetsgivaren ska betala arbetsgivaravgifter på det skattepliktiga beloppet vilket är avdragsgillt för arbetsgivaren som lönekostnad.

Hur fylla i deklaration enskild firma?

Webbseminarier om att deklarera enskild näringsverksamhet

Du får veta hur du avslutar din bokföring och hur du deklarerar. Webbseminarierna är kostnadsfria och du kan ställa frågor och få svar i en chatt.

Hur räknar man ut SGI enskild firma?

Du som har ett aktiebolag räknas som anställd i ditt eget bolag. Det innebär att din föräldrapenning kommer att grundas på den lön du har tagit ut från bolaget under året . I försäkringskassans kalkylator "Kassakollen" kan du enkelt se hur mycket pengar du får.

När du ansöker om föräldrapenning, till exempel för VAB eller för att vara föräldraledig, så behöver Försäkringskassan fastställa en inkomst som ersättningen ska grunda sig på, den kallas för SGI och förkortningen står för sjukpenninggrundande inkomst. Oavsett inkomstnivå kan du som anställd i ditt aktiebolag högst få 1116 kr per dag på sjukpenningnivå.

Det finns även ett inkomsttak för SGI, och för föräldrapenning är det i skrivande stund 10 gånger prisbasbeloppet, vilket motsvarar en årsinkomst på 525 000 kr under år 2023. Aktuella belopp för SGI och föräldrapenning

Är sjukpenning skattepliktigt?

Om du har konverterat deklarationen från tidigare år och har bilagor kopplade till huvudblanketten kan du enkelt koppla loss dessa för att få den preliminära skatteberäkningen att stämma med skatteverkets förtryckta uppgifter.

Gå till Skatteberäkningen och bocka i rutan nedan för att tillfälligt koppla loss bilagor. Glöm inte att bocka ur rutan för att sen koppla ihop bilagorna så att skatteberäkningen blir korrekt under arbetets gång!

Underlag för betalad A-kassa redovisas inte på Inkomstdeklaration 1 men Skatteverket har tagit med den i beräkningen av slutlig skatt. Därför måsta man själv komplettera med den uppgiften i skatteprogrammet för att få en korrekt skatteberäkning. 

Underlaget följer alltså inte med när du hämtar in värden från deras förtrycka inkomstdeklaration utan detta måste du fylla i själv. Det är underlaget som ska in här och inte reduktionen.

Hur ser jag min årsinkomst enskild firma?

Här finns underlag för hur det ska beräknas.

OBS: Artikeln nedan är från 2019. På grund av coronakrisen 2020 finns vissa tillfälliga regler kring sjuklön och karens att ta hänsyn till:

Vilka avdrag kan man göra som enskild firma?

En dator eller mobiltelefon räknas som en tillgång i företaget – under förutsättning att det är någonting du behöver för att kunna bedriva din verksamhet. Inventarier som kostar mindre än 23 800 kronor (under 2021), eller beräknas ha en ekonomisk livslängd på högst tre år får du dra av kostnaden för direkt.

Dufår göra avdrag för tjänsteresor med egen bil i din verksamhet, till exempel resor till kunder och andra resor som du behöver göra för ditt företag. Avdraget är 18,50 kr per mil. Dessutom får du göra avdrag för trängselskatt vid tjänsteresorna.

Skyddskläder, skyddsutrustning och uniformer är typer av arbetskläder som du får göra avdrag för. Villkoret är att kostnaden avser kläder som är speciellt anpassade för ditt arbete, och som inte är lämpliga att använda privat.

Vilka försäkringar är avdragsgilla i enskild firma?

Kostnaden för en sjukvårdsförsäkring är avdragsgill. Det innebär att företag får göra avdrag för kostnaden för försäkringen som de köpt till de anställda.

Efter att förmånsskatten på sjukvårdsförsäkringar infördes i juli 2018 förtydligade Skatteverket i ett ställningstagande att en sjukvårdsförsäkring i regel består till 40% av rehabilitering och förebyggande behandling. Den delen är skattefri. Övriga delen av försäkringen ska däremot förmånsbeskattas med 60% och innebär bl.a. kostnader för läkemedel, operation och vård på sjukhus.

Vad händer om man inte deklarerar enskild firma?

Har du enskild firma ska din deklaration och NE-bilagan till din inkomstdeklaration vara inne senast den 2 maj 2022. Om du behöver anstånd en kortare tid (längst till den 31 maj) kan du ansöka om det på Mina sidor på skatteverket.se. Om du behöver anstånd längre tid ska du ansöka om det på blankett SKV 2600.

Redovisar du moms helårsvis gäller inte anståndet momsdeklarationen. Den 12 maj är sista dagen att lämna in den.

Vad är min årsinkomst enskild firma?

Årsinkomst är en persons totala inkomst under ett år. Vanligtvis menas enbart förvärvsinkomst, alltså din taxerade inkomst (årslön). Vid exempelvis ansökan om ett lån eller för att beräkna kommunala avgiften för en förskoleplats är det enbart förvärvsinkomsten som räknas med.

Det finns däremot tillfällen då både förvärvsinkomst, bidrag och kapitalinkomster ska räknas med. Så är det exempelvis med CSN-bidraget. Det är alltså viktigt att kontrollera vad som ska inkluderas när årsinkomst ska anges till exempelvis långivare, Försäkringskassan, fackförbund eller CSN.

Är sjukpenning inkomst?

Sjukpenninggrundande inkomst. Räknas ut av Försäkrings­kassan och ligger till grund för hur mycket pengar du får i ersättning om du till exempel blir sjuk eller ska vara föräldraledig.

SGI beräknas på hur mycket du tjänar under ett år. Det som räknas är lön före skatt, ob-tillägg, övertidsersättning och provision. Däremot får du inte räkna med andra ersättningar som a-kassa, sjukpenning eller studiemedel.

Har du samma lön varje månad är det månadslönen gånger 12. Om du inte har samma lön varje månad kan du räkna ut din genomsnittliga års­inkomst med hjälp av den lön du fått de senaste sex månaderna.

Hur mycket skatt drar Försäkringskassan på sjukpenning?

I beslutet om återbetalning står det vilket datum du senast ska betala (förfallodagen). Om du inte kan betala tillbaka hela beloppet på en gång kan du få hjälp att dela upp betalningen. Hela skulden måste betalas tillbaka inom tolv månader.

Om du inte betalar senast på förfallodagen får du en betalningspåminnelse. Om du fortfarande inte betalar så lämnar vi skulden till Kronofogden, om du inte har ansökt om att dela upp betalningen.

Vad räknas som inkomst i enskild firma?

I Sverige finns det runt 800 000 företagare som driver enskild firma, trots det är det många som inte vet vilka skatteregler som gäller för enskild firma och de flesta skatteexperter är också inriktade på aktiebolag. Urban Rydin, skattechef på skogsfastighetskonsulten Ludvig & Co, är dock specialiserad på skatter för enskild firma och svarar här på några frågor.

Först och främst, hur uppstår ett resultat i enskild firma? Du startar din verksamhet och får intäkter för uppdrag som du fakturerar och du har även lite kostnader. Intäkterna minus kostnaderna blir ditt resultat och det är det du som utgångspunkt skattar för om du inte använder dig av de planeringsinstrument som skattereglerna fullt lagligt ger.

Hur deklarerar man som enskild firma?

Webbseminarier om att deklarera enskild näringsverksamhet

Du får veta hur du avslutar din bokföring och hur du deklarerar. Webbseminarierna är kostnadsfria och du kan ställa frågor och få svar i en chatt.

Hur mycket får man tjäna skattefritt enskild firma?

Det finns inget enkelt svar på den här frågan. Hur mycket skatt man betalar beror på många olika faktorer, bland annat hur hög inkomst du har, din ålder, var du bor, vilken företagsform du driver, vilka avdrag du har rätt till med mera. Om du tjänar mindre än 20 500kr på ett år betalar du ingen skatt alls och om du tjänar mer än 555 000 kronor på ett år betalar du ungefär 50 procent skatt. Efter att ha läst den här artikeln har du förhoppningsvis en bättre förståelse för hur olika skatter påverkar din inkomst.

När man pratar om skatt är det bra att först vara införstådd med vad de olika inkomstslagen innebär. Det finns tre olika inkomstslag som bestämmer vilka skatter du ska betala, att skilja på inkomstslagen kan göra det lättare att förstå helheten kring din skattesituation. Inom varje inkomstslag finns det alltså många olika skatter som tillkommer, man kan därför se inkomstslagen som övergripande kategorier.

När du driver enskild firma är det du själv som ser till att skatten blir betald, till skillnad från om du är anställd och skatten automatiskt dras av från din lön. DeN första skatten du behöver bekanta dig med som enskild näringsidkare är F-skatt (företagsskatt). Om du har en anställning vid sidan om din enskilda firma betalar du F-skatt med villkor, så kallad FA-skatt.

Många brukar förespråka aktiebolag som företagsform när man vill att sitt företag ska växa, tack vare de förmånliga skattemöjligheterna. Nedan går vi igenom de vanligaste skatterna för aktiebolag.

Bolagsskatten är en skatt som betalas på den vinst som ett aktiebolag har gjort under ett räkenskapsår, vid ett förlustår ska alltså ingen bolagsskatt betalas. Bolagsskatten för 2022 ligger på 20,6 procent och betalas i form av preliminärskatt varje månad.

Vid årets slut stäms den betalda skatten av mot den slutgiltiga skatten. Bolagsskatten omfattar även kapitalvinster i aktiebolag, exempelvis utdelning. Bolagsskatten är alltså en del av det första beskattningsledet för aktiebolag. När du som anställd i ditt egna aktiebolag får lön beskattas även du som privatperson i ett andra led.