:

Vilka typer av föreningar finns?

Innehållsförteckning:

 1. Vilka typer av föreningar finns?
 2. Vad finns det för ideella organisationer?
 3. Hur många ideella föreningar finns det i Sverige?
 4. Vad kännetecknar en ideell förening?
 5. Hur skapar man en ideell förening?
 6. Hur mycket pengar får en ideell förening ha?
 7. Vem äger en ideell förening?
 8. Vem bestämmer i en ideell förening?
 9. Får man lön i en ideell förening?
 10. Vad krävs av en ideell förening?
 11. Kan man ta ut lön ideell förening?
 12. Måste man ha en kassör i en ideell förening?

Vilka typer av föreningar finns?

En enkel regel att utgå ifrån är att en ideell förening inte kan bedriva näringsverksamhet

som ger medlemmarna ekonomisk vinst. Men föreningen kan bedriva näringsverksamhet om pengarna går tillbaka till exempelvis idrottsverksamheten som finns för ungdomarna på orten.

Vad finns det för ideella organisationer?

2018 var ett händelserikt år och FRII tillsammans med PwC tog under året fram ett antal kunskapsspäckade rapporter för att höja kunskapen om förutsättningar för givande och det civila samhället. Landets ideella organisationer står inför nya utmaningar och möjligheter i samband med det stora förändringarna som präglar dagens samhälle. Här kan du ta del av aktuella rapporter som belyser frågeställningar kring kärnverksamheten som förtroende, finansiering, organisationen och medborgarna samt ledarnas syn. En viktig slutsats: Alla ideella organisationer bör ha en strategi över en 5-10 årsperiod där man tydliggör hur man ska förhålla sig till de nya samhällsförändringarna.

Förtroende: 75% av svenskarna har gjort en ideell insats

Hur många ideella föreningar finns det i Sverige?

Det finns ungefär 19 000 föreningar för idrott i Sverige. Alla som vill kan bli medlem i en idrottsförening. Du är välkommen om du vill tävla i en idrott eller om du bara vill träna utan att tävla.

Fler än tre miljoner människor är medlemmar i en idrottsförening i Sverige. En del människor tränar individuella idrotter som till exempel gymnastik, kampsport och skidåkning.

Andra är med i lagidrotter som fotboll, basket eller ishockey till exempel. Det finns idrottsföreningar för individuella idrotter och för lagidrotter i hela Sverige.

En del idrotter tränar och tävlar mest på sommaren och andra mest på vintern. Fråga din granne, läraren i idrott i skolan eller en kompis för att få veta vilka idrotter som finns där du bor. Prova olika idrotter och hitta den du gillar mest.

Vad kännetecknar en ideell förening?

En enkel regel att utgå ifrån är att en ideell förening inte kan bedriva näringsverksamhet

som ger medlemmarna ekonomisk vinst. Men föreningen kan bedriva näringsverksamhet om pengarna går tillbaka till exempelvis idrottsverksamheten som finns för ungdomarna på orten.

Hur skapar man en ideell förening?

Giva Sverige får ibland frågan om hur man kan starta en ideell organisation och därför har vi samlat information om hur man går till väga. Här beskriver vi kortfattat vad som gäller när man vill starta en ideell förening, en stiftelse eller ett trossamfund i Sverige.

Starta en ideell förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas, vilket betyder att man kan bilda en förening utan tillstånd från myndigheterna. Däremot finns det lagar och regler till exempel för skatter och bokföring som man självklart måste följa. För att starta en ideell organisation finns den här checklistan som Skatteverket har skapat;

Hur mycket pengar får en ideell förening ha?

Att bedriva ideell verksamhet kostar pengar. En ideell förening har inkomster och utgifter som på olika sätt är kopplade till föreningens verksamhet. Det kostar att hyra lokal, köpa material till verksamheten, marknadsföra föreningens verksamhet osv.

Årsmötet ska i budgeten besluta hur föreningens ska använda sina pengar och sedan är det upp till styrelsen att förvalta dessa beslut. Det är kassören som har det övergripande ansvaret för att se till att styrelsen sköter föreningens ekonomi och spenderar föreningens pengar på saker som är i medlemmarnas intresse. Revisorerna ska kontrollera att styrelsen sköter sitt uppdrag i enlighet med medlemmarnas beslut och intressen. Läs mer om detta under Förtroendevalda.

Vem äger en ideell förening?

En förening som inte har F-skatt kan ändå utföra enstaka uppdrag under året. För att föreningens uppdragsgivare inte ska behöva dra skatt med 30 procent på utbetalningen ska du skicka med ett A-skatteintyg tillsammans med fakturan.

Intyget beställer du genom att skicka ett mejl till oss.

Vem bestämmer i en ideell förening?

En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt representera föreningen i olika sammanhang. En styrelse kan se ut på många sätt och det är föreningens stadgar som avgör hur många ledamöter styrelsen ha. Beroende på om det är en stor eller liten förening, vilket ändamål föreningen har och vilka principer som styr föreningen kan styrelsen vara sammansatt på olika sätt. Traditionellt sett finns det en ordförande, en kassör, en sekreterare, en vice ordförande och ett visst antal övriga ledamöter och suppleanter.

Styrelsen ska också besluta vem som ska vara firmatecknare. Detta innebär att ha rätt att skriva under olika typer av kontrakt och avtal i föreningens namn. Det kan handla om att ta ut pengar från föreningens plusgiro, eller skriva under en bidragsansökan eller hyresavtal. Firmateckningen kan vara enskild eller kollektiv. Enskild betyder att en eller flera styrelseledamöter ”var för sig” kan skriva under. Kollektiv innebär att hela styrelsen eller minst två personer tillsammans måste skriva under för att det ska vara korrekt. Tänk på att det är personen som blir vald till firmatecknare, inte funktionen. Det är t.ex. inte ordförande som funktion som blir vald utan personen som är ordförande som blir vald.

Får man lön i en ideell förening?

Fremia.se sparar information på din enhet via kakor för att kunna erbjuda anpassad funktionalitet, samla in besöks­statistik och möjliggöra personaliserad information. Du väljer vilka typer av kakor som du accepterar, utöver de nödvändiga som behövs för att webbplatsen ska fungera.

Besöksstatistik Marknadsföring

Vad krävs av en ideell förening?

1

Personerna med avsikt att starta föreningen samlas och förbereder ett förslag på stadgar, mål och vilken inriktning föreningen ska ha.

Kan man ta ut lön ideell förening?

Vissa föreningar väljer att betala ut arvode till sina ledare eller förtroendevalda. Om föreningen bestämmer sig för att ge ekonomisk ersättning till någon av sina utövare, ledare eller förtroendevalda så måste föreningen förhålla sig till de regler som finns om skatteavdrag och arbetsgivaravgifter. Läs mer om vilka villkor som finns under rubriken Arbetsgivare och anställd.

Måste man ha en kassör i en ideell förening?

Övrigt/annat

Hej. Vi är en förening inom simidrott. Styrelsen består av ordförande samt 8 ledamöter. Dock har vi ingen som vill ta på sig kassörsrollen. Kan vi vara utan kassör rent juridiskt?