:

Hur fungerar arv och testamente?

Innehållsförteckning:

 1. Hur fungerar arv och testamente?
 2. Hur stor del av arvet kan man testamentera bort?
 3. Kan jag testamentera bort hela mitt arv?
 4. Kan min pappa göra mig arvlös genom testamente?
 5. Hur mycket pengar får man ärva utan att betala skatt?
 6. Måste man godkänna testamente?
 7. När gäller inte ett testamente?
 8. Vem betalar klander av testamente?
 9. Kan man låta barn ärva olika mycket?
 10. Kan jag testamentera bort mina pengar om jag är gift?
 11. Kan man ge bort hela arvet?
 12. Har barn alltid rätt att ärva?
 13. Hur mycket pengar får man ge bort skattefritt 2023?
 14. Måste man skatta för ärvda pengar?
 15. Vad händer om man inte har skrivit testamente?

Hur fungerar arv och testamente?

Om den avlidne inte var gift avgör arvsordningen vem som har rätt till arv. Detta gäller också om den avlidne var sambo.

Hur stor del av arvet kan man testamentera bort?

Trygga min framtid

Min fråga gäller testamente och hur mycket man kan testamentera bort. Jag och min fru tänker köper en bostadsrättslägenhet som vi betalar i lika delar. Vi är gifta och undrar hur vi kan skriver ett testamente där vi får enskilt så mycket som möjligt. Vi har särkullebarn.

Kan jag testamentera bort hela mitt arv?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du vill veta hur du med giltig verkan kan avtala bort ditt barns arv.

Kan min pappa göra mig arvlös genom testamente?

För att veta vad lag­lot­ten är måste man veta vad arvslot­ten är.

Arvslott är det som en ar­vinge ärver om det inte finns tes­ta­men­te. Om den av­lid­ne har barn ska barnen dela lika på arvet och de får var sin arvslott.

Lag­lott är hälf­ten av arvslot­ten. Arvslot­ten är allt det en person skulle ha ärvt om den av­lid­ne inte hade skri­vit ett tes­ta­men­te. Endast bröstar­ving­ar har rätt till lag­lott.

Bröstar­ving­ar (barn och barn­barn) har alltid rätt till lag­lot­ten och lag­lot­ten kan inte tes­ta­men­te­ras bort. Det är därmed omöj­ligt att göra ett barn arvlös ef­tersom de alltid har rätt till åt­minsto­ne lag­lot­ten.

Hur mycket pengar får man ärva utan att betala skatt?

Tillbaka

När min svärfar avled 2001 minns jag att man då betalade arvsskatt. Nu har även svärmor gått bort. Stämmer det att arvsskatt inte längre ska betalas?

Måste man godkänna testamente?

Juridik vid dödsfall

Hej, Jag undrar om ett testamente som är ok. Min plastmamma avled i corona för snart 1 år sedan och bouppteckningen är klar, min plastmamma hade inga egna barn men en syster och en bror som är avliden men har en son, problemet är nu att sonen inte skriver på testamentet enligt banken som hjälpt oss måste han godkänna det, han är ju ingen bröstarvinge varför måste han skriva på? Testamentet skrevs när vår far avled för många år sedan av vår plastmamma , vi är 3 bröder. Mvh.

När gäller inte ett testamente?

Ett testamente är ett juridiskt avtal som fastställer hur arvet efter en person ska fördelas efter hans eller hennes död. Ett testamente måste vara skriftligt, signerat och bevittnat. Det innebär att det inte går att signera ett testamente med BankID eller andra elektroniska signeringstjänster – enligt lagen måste ett testamente bevittnas och signeras fysiskt.

Vem betalar klander av testamente?

Ifall en misstanke finns om att något är fel med ett testamente kan en arvinge använda sig av klander. På så vis kan testamentet bli ogiltigt till viss del eller i dess helhet. 

Ifall testamentet ogiltigförklaras i sin helhet sker fördelning av den avlidnes arv enligt lag. Klanderreglerna är till för att skydda det den avlidne uttryckt i sitt testamentet som sin sista vilja.

En talan om klander måste därför grunda sig på något av de krav för ogiltighet som lagen, ärvdabalken ställer upp för att vinna laga kraft. Det är dessutom viktigt att inledningsvis påpeka att en arvinge som godkänner testamentet förlorar sin rätt att väcka klandertalan.

Kan man låta barn ärva olika mycket?

Cancerfonden och våra samarbetspartners sparar information på din enhet för att kunna erbjuda anpassad funktionalitet, samla in besöksstatistik och möjliggöra personaliserad marknadsföring. Du väljer vilka typer av cookies du tillåter utöver de som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera.

Besöksstatistik Marknadsföring

Kan jag testamentera bort mina pengar om jag är gift?

Om du kan testamentera bort allt eller inte beror på om du har barn. Har du inga barn är du helt fri att testamentera precis hur du vill. Du kan testamentera allt till din bästa vän, en organisation som du vill stödja, sju kusiner eller precis vad du vill.

Exempel: Klas har två barn, Morgan och Lena. Klas tycker att Morgan och Lena har tillräckligt gott om pengar och vill istället testamentera hela sin egendom till Läkare utan gränser, vilket han också gör. När Klas nu dör, finns det ett testamente som säger att hela kvarlåtenskapen om 2 miljoner kronor ska tillfalla organisationen. När vi upprättar bouppteckning efter Klas kallar vi Läkare utan gränser till bouppteckningsförrättning. Vi kallar också Morgan och Lena som ju är legala arvingar, det vill säga de som skulle fått ärva om det inte fanns något testamente. Morgan och Lena får då ta ställning till testamentet och kan välja mellan flera olika alternativ. De kan bland annat välja att godkänna testamentet, vilket i deras fall innebär att de inte får något arv efter Klas. De kan också välja att godkänna testamentet, men göra förbehåll för laglotten. Laglotten är i deras fall 500 000 kr vardera. Även fast Klas har testamenterat allt till någon annan har alltså Morgan och Lena rätt till sin laglott. I praktiken har föräldrar total frihet i att testamentetera hälften till precis vem de vill, medan den andra halvan utgör barnens laglott/laglotter.

Kan man ge bort hela arvet?

Bröstarvinge är i många fall synonymt med barn, men även barnbarn och barnbarnsbarn kan vara bröstarvingar.  Bröstarvingar tillhör den första arvsklassen och kan aldrig lämnas arvlösa. 

Om den avlidne efterlämnar flera bröstarvingar ärver de lika mycket, om inte ett testamente som säger annat finns.

Har barn alltid rätt att ärva?

Om den avlidne inte var gift avgör arvsordningen vem som har rätt till arv. Detta gäller också om den avlidne var sambo.

Hur mycket pengar får man ge bort skattefritt 2023?

Gåvoskatten beräknas alltid enligt det sammanlagda värdet av gåvor som du fått av samma gåvogivare under tre år.

Om en person får flera gåvor av samma gåvogivare under tre år ska gåvotagaren deklarera alla gåvor i gåvoskattedeklarationen när gåvornas värde överstiger 5 000 euro. Gåvoskattedeklarationen ska göras även om värdet på en enskild gåva underskrider det beskattningsbara värdet.

Exempel: Far gav sin dotter 4 000 euro i penninggåva 3.1.2021. Senare, 1.5.2022, gav far henne ytterligare 2 000 euro i gåva. Gåvornas sammanlagda värde är 6 000 euro. Eftersom gränsen på 5 000 euro har nåtts ska dottern lämna gåvoskattedeklaration om gåvan hon fick 1.5.2022 och ange i deklarationen också gåvan hon fick 3.1.2021.

Måste man skatta för ärvda pengar?

Juridik vid dödsfall

Hej! Behöver man skatta på ett arv från föräldrar som bott och sedan avlidigt utomlands? Min mamma flyttade till Sverige från Indien i början av 80-talet. Hennes pappa (min morfar) hade redan gått bort vid den tiden och några år därefter avled hennes mamma (min mormor). Som jag förstår det lämnade de mina morföräldrar efter sig en fastighet, som min mamma och hennes bröder samt systrar fått ärva. Hennes syskon har bott i huset fram till idag och nu ska de sälja huset och efteråt skulle vi vilja föra över pengarna till Sverige. Det vi undrar är, kommer man att behöva skatta på dessa arvspengar från försäljningen? Min moster skulle även vilja ge min mamma pengar från sin andel av försäljningen som gåva. Behöver man skatta på denna gåva? Vilka dokument behöver man eventuellt få med sig från Indien som underlag till överföringen av pengarna från arvet efter försäljningen för att kunna redovisa allt?

Vad händer om man inte har skrivit testamente?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad händer om mitt testamente försvinner?