:

Vad är ett Förrättningstillägg?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är ett Förrättningstillägg?
 2. Hur mycket är Förrättningstillägg?
 3. Måste man övernatta för att få traktamente?
 4. När har man rätt till Endagsförrättning?
 5. När har man rätt till Restidsersättning?
 6. Måste man jobba på annan ort?
 7. Är arbetsgivaren skyldig att betala traktamente?
 8. Hur mycket får man i traktamente per dag?
 9. Hur mycket får man i Restidsersättning?
 10. Hur mycket kan man få i reseersättning?
 11. Vem har rätt till reseersättning?
 12. Kan man få sänkt lön vid omplacering?
 13. Kan chefen tvinga mig att byta arbetsplats?
 14. Är traktamenten skattepliktiga?
 15. När får man skattepliktigt traktamente?

Vad är ett Förrättningstillägg?

Johanna Vilhelmsson, arbetsrättsjurist på Byggföretagen och avtalsansvarig för Tjänstemannaavtalet reder ut vad arbetsgivare ska tänka på kring traktamenten och ersättningar.

Publicerad: 2022-11-22

Hur mycket är Förrättningstillägg?

Huvudregeln vid alla ersättningar som arbetsgivaren betalar ut för att täcka levnadskostnader är att de är skattepliktiga. Men den anställda har rätt till avdrag för ökade levnadskostnader enligt en schablon. Och för att det då ska bli enklare för den anställda medges en så kallad tyst kvittning. Med det menas att den anställda inte ska redovisa ersättningen i deklarationen och hen inte heller får göra något avdrag. Det skattefria beloppet ligger för år 2014 på 330 kronor per dygn. Där 220 kronor är heldagstraktamente och 110 kronor är natt-traktamente. Traktamente för natten betalas ut när arbetsgivaren inte betalar de faktiska kostnaderna, exempelvis hotell, utan då den anställda ordnar eget boende, exempelvis husvagn. Kravet är att arbetsplatsen måste ligga minst 7 mil från hemorten. Enligt Byggnads avtal finns det även rätt till ett så kallat förrättningstillägg om det inte finns en överenskommelse om boende. Den som måste ordna sitt eget boende, exempelvis husvagn, har rätt till tillägget. Förrättningstillägget betalas med 35 procent av traktamentsbelopp för varje dag då arbetstagare utfört arbete under de första 90 kalenderdagarna på arbetsplatsen. Därefter sjunker tillägget till 20 procent.

Måste man övernatta för att få traktamente?

Exempel på ökade levnadskostnader som kan uppkomma under en tjänsteresa är utgifter för logi, högre måltidskostnader än vanligt och diverse småutgifter som telefonsamtal till familjen.

När har man rätt till Endagsförrättning?

Exempel på ökade levnadskostnader som kan uppkomma under en tjänsteresa är utgifter för logi, högre måltidskostnader än vanligt och diverse småutgifter som telefonsamtal till familjen.

När har man rätt till Restidsersättning?

Fråga: Våra anställda reser mycket i tjänst. De utför installationsarbete hos kunder både i Sverige och i andra europeiska länder. Räknas deras restid som arbetstid och behöver jag i så fall tänka på något? När räknas restid som arbetstid?

Svar från juristen: Restid till och från arbetet räknas som huvudregeln inte som arbetstid och påverkar därmed inte heller dygnsvilan eller veckovilan. Tjänsteresor som sker under den ordinarie arbetstiden räknas som arbetstid. Även resor mellan olika arbetsplatser räknas som arbetstid om syftet med resan är att transportera gods eller utrustning för arbetet. Detta gäller oavsett om de anställda använder sin egen bil eller företagets bil.

Måste man jobba på annan ort?

För att få traktamente ska det vara mer än 70 km mellan din bostad och arbetsplatsen (förrättningen) och du ska övernatta. Traktamentet är 390 kr/dygn, beloppet är skattefritt. När din arbetsgivare ordnar och betalar ditt boende reduceras traktamentet med 35%. Under pågående förrättning har du också rätt till två extra traktamenten/vecka för mellanliggande ledighet, dessa är skattepliktiga.

Bor du och arbetar på annan ort ska arbetsgivaren ta hänsyn till dina önskemål innan hen ordnar boendet. Boendet ska vara av god standard och du ska inte behöva dela rum om du inte vill. Du och din arbetsgivare ska i förväg ha kommit överens om hur och var du ska bo.

Är arbetsgivaren skyldig att betala traktamente?

När arbetsgivaren förlägger arbetstid för arbetstagare, som innebär övernattning utanför verksamhetsorten, dvs mer är 50 km från arbetsstället, är arbetsgivaren skyldig att betala traktamente till arbetstagaren. Som verksamhetsort behandlas också ett område inom 50 kilometer från den skattskyldiges bostad. Traktamente betalas såväl för inrikes som utrikes tjänsteresor.

Hur mycket får man i traktamente per dag?

Traktamente betalas ut i samband med tjänsteresor för att täcka de ökade kostnaderna som tjänsteresor innebär för anställda. Traktamente är en ekonomisk ersättning som gäller kostnader för mat, övernattning och mindre reseutgifter. Traktamente kan betalas ut vid tjänsteresor som görs både i Sverige och utomlands. Storleken på traktamentet beror på resans omfattning.

I många fall kan du göra avdrag för traktamente. Tjänsteresan måste uppfylla tre krav för att arbetsgivaren ska kunna betala ut det skattefritt:

 • Minst en övernattning ingår i tjänsteresan. Resan ska pågå mellan klockslagen 00.00 och 06:00.
 • Tjänsteresan ska vara förlagd på en ort som ligger längre än 50 kilometer från verksamhetsorten.
 • Du måste styrka tjänsteresan med ett underlag, såsom en reseräkning. I reseräkningen ska det framgår vem som var på tjänsteresan, vart den gick samt när den började och slutade.

Om du uppfyller kraven ovan är det skattefritt att betala ut traktamente.

Hur mycket får man i Restidsersättning?

Fråga: Våra anställda reser mycket i tjänst. De utför installationsarbete hos kunder både i Sverige och i andra europeiska länder. Räknas deras restid som arbetstid och behöver jag i så fall tänka på något? När räknas restid som arbetstid?

Svar från juristen: Restid till och från arbetet räknas som huvudregeln inte som arbetstid och påverkar därmed inte heller dygnsvilan eller veckovilan. Tjänsteresor som sker under den ordinarie arbetstiden räknas som arbetstid. Även resor mellan olika arbetsplatser räknas som arbetstid om syftet med resan är att transportera gods eller utrustning för arbetet. Detta gäller oavsett om de anställda använder sin egen bil eller företagets bil.

Hur mycket kan man få i reseersättning?

Använd vår tjänst för att få beräkningshjälp. I tjänsten får du bland annat vägledning om

Om du haft kostnader för resor till och från arbetet beror ditt avdrag på hur du har gjort dina resor. Om du har använt olika transportmedel under året, bytt arbetsplats eller flyttat gör du separata beräkningar och lägger sedan ihop beloppen.

Vem har rätt till reseersättning?

Om du reser till, från eller i jobbet så kan du ha rätt till skattefri reseersättning. För att få göra ett reseavdrag måste du uppfylla följande tre krav:

För att få din reseersättning för pendling till och från jobbet så ansöker du om detta i och med att du skickar in din deklaration. Du gör det enkelt genom att fylla i ett reseavdrag för den summa som du har spenderat på din pendling under årets gång. Reseersättningen betalas sedan ut i samband med att deklarationen godkänns.

Tänk på att spara alla kvitton eftersom du behöver dem vid din deklaration. Då kan du räkna ut hur mycket pengar du har förbrukat samt bevisa att du har tankat din bil inför pendlingen etcetera. Du behöver inte skicka in dina kvitton i samband med att du ansöker om reseavdraget i din inkomstdeklaration. Du ska dock kunna göra det om Skatteverket kontaktar dig för att få se dem.

Du ska även kunna visa att ditt fordon har rullat det antal mil som du uppger att du har pendlat till och från jobbet. Det är extra viktigt att tänka på om du byter bil eller lånar en bil av familj och vänner.

Kan man få sänkt lön vid omplacering?

Reklamutdelning. I somras sa Transport upp avtalet som kallats Sveriges sämsta. Och uppmanade medlemmar att söka andra jobb. Nu har parterna mötts igen men utsikterna till framgång är små, enligt fackets förhandlare.

Trafik. Natten till i lördags rasade stora delar av E6:an utanför Stenungsund i ett jordskred. Vägen är nu helt avstängd och trafiken leds om via riksväg 650 över Ucklum. Men Trafikverket vill att tung trafik i stället ska gå via Trollhättan på E45:an.

Viltolyckor. Hösten är här, så var uppmärksam bakom ratten. Och du som går: Glöm inte reflexer! Under oktober och november ökar antalet skadeanmälningar till försäkringsbolagen om viltolyckor rejält.

Kan chefen tvinga mig att byta arbetsplats?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! I din fråga beskriver du att din arbetsgivare har planer på att förflytta dig till en annan arbetsplats i kommunen till följd av påstådda samarbetssvårigheter. Det är svårt för mig att göra en ingående bedömning av ditt fall då mer information kring innebörden av själva omplaceringen hade behövts. Däremot kommer jag nedan att beskriva generellt vad som gäller vid omplaceringar och vad du som arbetstagare har för rättigheter. Arbetsgivares arbetsledningsrättEn arbetsgivare har som utgångspunkt en arbetsledningsrätt, där b.la. en rätt att omplacera ingår. Däremot får omplaceringar av en arbetsgivare enbart företas inom ramen för en arbetstagares arbetsskyldighet. Hålls omplaceringen inom ramen för arbetsskyldigheten leder det till en lydnadsplikt för arbetstagaren, annars riskerar arbetstagaren att göra sig skyldig till arbetsvägran vilket i sig kan vara saklig grund för uppsägning.

En arbetstagares arbetsskyldighetKollektivavtalet och anställningsavtaletNär en arbetstagares arbetsskyldighet ska bestämmas tittar man först på om det finns en gräns uttryckt i kollektivavtal som är förhållandevis ovanligt, men kan förekomma i kommunala avtal. Därefter tittar man på anställningsavtalets omfattning. Det går inte att ändra innehållet i ett anställningsavtal – dvs. står det t.ex. i anställningsavtalet att en person ska vara placerad i en viss ort går det inte att förflytta denne till en annan ort hur som helst.

Är traktamenten skattepliktiga?

In addition to cookies that are strictly necessary to operate this website, we use the following types of cookies to improve your experience and our services: Functional cookies to enhance your experience (e.g. remember settings), and Performance cookies to measure the website's performance and improve your experience., and Marketing/Targeting cookies, which are set by third parties with whom we execute marketing campaigns and allow us to provide you with content relevant to you.

We have detected that Do Not Track/Global Privacy Control is enabled in your browser; as a result, Marketing/Targeting cookies, which are set by third parties with whom we execute marketing campaigns and allow us to provide you with content relevant to you, are automatically disabled.

När får man skattepliktigt traktamente?

Traktamente betalas ut i samband med tjänsteresor för att täcka de ökade kostnaderna som tjänsteresor innebär för anställda. Traktamente är en ekonomisk ersättning som gäller kostnader för mat, övernattning och mindre reseutgifter. Traktamente kan betalas ut vid tjänsteresor som görs både i Sverige och utomlands. Storleken på traktamentet beror på resans omfattning.

I många fall kan du göra avdrag för traktamente. Tjänsteresan måste uppfylla tre krav för att arbetsgivaren ska kunna betala ut det skattefritt:

 • Minst en övernattning ingår i tjänsteresan. Resan ska pågå mellan klockslagen 00.00 och 06:00.
 • Tjänsteresan ska vara förlagd på en ort som ligger längre än 50 kilometer från verksamhetsorten.
 • Du måste styrka tjänsteresan med ett underlag, såsom en reseräkning. I reseräkningen ska det framgår vem som var på tjänsteresan, vart den gick samt när den började och slutade.

Om du uppfyller kraven ovan är det skattefritt att betala ut traktamente.