:

Hur mycket är traktamente 2023?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket är traktamente 2023?
 2. Har Danmark traktamente?
 3. Hur mycket får man för traktamente?
 4. Hur mycket är Utlandstraktamente?
 5. Hur mycket är traktamentet i Danmark?
 6. När får man halvt traktamente?
 7. Hur många timmar är heltid i Danmark?
 8. När höjdes traktamentet?
 9. Hur funkar traktamente utomlands?
 10. Får man traktamente för en dag?
 11. Är det högre lön i Danmark?
 12. Är det värt att jobba i Danmark?
 13. När höjs traktamenten 2023?
 14. Har man alltid rätt till traktamente?
 15. Är det dyrt att bo i Danmark?

Hur mycket är traktamente 2023?

Traktamente är formellt sett skattepliktigt från första kronan. Men eftersom den anställde har rätt till schablonavdrag för ökade levnadskostnader vid tjänsteresor görs en tyst kvittning, vilket innebär att arbetsgivaren kan betala ut skattefritt traktamente, förutsatt att tjänsteresan:

Observera att 50-kilometerskravet även gäller övernattningen!

Har Danmark traktamente?

Exempel på ökade levnadskostnader som kan uppkomma under en tjänsteresa är utgifter för logi, högre måltidskostnader än vanligt och diverse småutgifter som telefonsamtal till familjen.

Hur mycket får man för traktamente?

Beroende på resans art och omfång kan olika sorters traktamenten bli aktuella. Det finns traktamenten både för inrikesresor och för utrikesresor. I denna artikel diskuterar vi dock bara inrikesresor. Vill du läsa mer om vad som gäller vid traktamenten vid utlandsresor kan du läsa vidare på Skatteverkets hemsida.

Hur mycket är Utlandstraktamente?

Traktamente betalas ut i samband med tjänsteresor för att täcka de ökade kostnaderna som tjänsteresor innebär för anställda. Traktamente är en ekonomisk ersättning som gäller kostnader för mat, övernattning och mindre reseutgifter. Traktamente kan betalas ut vid tjänsteresor som görs både i Sverige och utomlands. Storleken på traktamentet beror på resans omfattning.

I många fall kan du göra avdrag för traktamente. Tjänsteresan måste uppfylla tre krav för att arbetsgivaren ska kunna betala ut det skattefritt:

 • Minst en övernattning ingår i tjänsteresan. Resan ska pågå mellan klockslagen 00.00 och 06:00.
 • Tjänsteresan ska vara förlagd på en ort som ligger längre än 50 kilometer från verksamhetsorten.
 • Du måste styrka tjänsteresan med ett underlag, såsom en reseräkning. I reseräkningen ska det framgår vem som var på tjänsteresan, vart den gick samt när den började och slutade.

Om du uppfyller kraven ovan är det skattefritt att betala ut traktamente.

Hur mycket är traktamentet i Danmark?

För resor till Danmark så är det möjligt för företag att betala ut traktamente. För varje beskattningsår ger Skatteverket ut allmänna råd om normalbelopp för ökade levnadskostnader vid tjänsteresor. Normalbeloppet för 2023 avseende tjänsteresor till Danmark är 1051 SEK. Normalbeloppet avser den summa som en arbetsgivare kan betala ut per dygn skattefritt under 2023 för resor i tjänsten till Danmark. Skatteverket kräver att den anställde övernattar minst en natt i Danmark och att platsen i Danmark är minst 50 kilometer från den vanliga arbetsplatsen och bostaden.

Det exakta beloppet som kan betalas ut skattefritt som traktamente för en dag i Danmark beror på ett antal faktorer som du ser i tabellen nedan. Tabellen visar hur du beräknar traktamente för Danmark för beskattningsåret 2023.

När får man halvt traktamente?

En tjänsteresa som omfattar max tre månader ger dig rätt till ett schablonbelopp som är 240 kronor (inkomståret 2021) i dagtraktamente utan att din arbetsgivare måste betala några arbetsgivaravgifter. 

För tjänsteresa utomlands finns det i stället bestämda normalbelopp per land. Det bör noteras att när en tjänsteresa pågått i mer än tre månader gäller ytterligare reducerade belopp.

Om du ordnar med eget boende under en tjänsteresa kan din arbetsgivare betala ut ett skattefritt nattraktamente istället för att betala logikostnaderna. Med natt menas kl 00.00–06.00. Det högsta skattefria nattraktamente vid tjänsteresor inom Sverige är 120 kr per natt (inkomståret 2021). Och för nattraktamente utomlands gäller hälften av schablonbeloppet för respektive land.

Hur många timmar är heltid i Danmark?

En arbetsvecka är inte alltid 40 timmar. Här är länderna där man arbetar kortast.

Sugen på att gå tidigt från jobbet? I så fall ska du söka dig till Nederländerna. Här är CNNMoneys lista över länderna med världens kortaste arbetsveckor.

När höjdes traktamentet?

Traktamente är formellt sett skattepliktigt från första kronan. Men eftersom den anställde har rätt till schablonavdrag för ökade levnadskostnader vid tjänsteresor görs en tyst kvittning, vilket innebär att arbetsgivaren kan betala ut skattefritt traktamente, förutsatt att tjänsteresan:

Observera att 50-kilometerskravet även gäller övernattningen!

Hur funkar traktamente utomlands?

Reser du i tjänsten? Då kan du få traktamente av din arbetsgivare. Traktamente är en ersättning som ska täcka de ökade levnadskostnaderna under tjänsteresan – utgifter som högre måltidskostnader, boende och diverse småutgifter. Så här funkar det.

Tre punkter måste uppfyllas för att din arbetsgivare ska kunna betala ut schablonbeloppen, skattefritt traktamente, till dig:

Får man traktamente för en dag?

Traktamente är formellt sett skattepliktigt från första kronan. Men eftersom den anställde har rätt till schablonavdrag för ökade levnadskostnader vid tjänsteresor görs en tyst kvittning, vilket innebär att arbetsgivaren kan betala ut skattefritt traktamente, förutsatt att tjänsteresan:

Observera att 50-kilometerskravet även gäller övernattningen!

Är det högre lön i Danmark?

Ja, men kom ihåg skatten är högre i DK pga att arbetsgivaren inte betalar sociala avgifter, och pension lägre, så man måste betala mer till pensionen själv.

Man kan inte heller ha lika lång betald förälderledighet, och vab finns inte om inte facket har en överenskommelse om det, och då är det ofta endast 1a dagen barnet är sjukt.

Är det värt att jobba i Danmark?

Det är inte alltid så lätt för främmande statsmedborgare att hitta jobb i Danmark om man inte kan språket. De flesta danskar kan engelska väldigt bra men att kunna bra engelska räcker oftast inte och för att kunna sticka ut i mängden är det bra att kunna något språk till plus att lära sig danska. De höga lönerna är lockande och om man är anställd eller har ett eget företag och betalar skatt har man tillgång till förmåner som sjukersättning, föräldrarpenning och arbetslöshetskassa. De höga skatterna hjälper till att finansiera dessa förmåner. Danmark erbjuder för tillfället högt uppsatta positioner inom försäljning, IT, konstruktion och som lärare. En vanlig arbetsvecka i Danmark ligger på runt 37 timmar och man har minst 5 veckors betald semester årligen medan sjukersättningen ligger på nästan 100 % av lönen. Totalt har föräldrar rätt till 52 veckors föräldrarpenning med oftast 4 veckor innan beräknad förlossning, 14 veckor efter födseln (oftast kvinnor) medan de resterande 32 veckorna kan delas mellan föräldrarna hur de vill.

När höjs traktamenten 2023?

Ifall du påbörjar din resa sent inom Sverige eller kommer hem tidigt på avresedagen får du det halva traktamentesbeloppet som gäller i Sverige under 2023. För Sverige är halvt traktamentet 130 kr under 2023.

Halvt traktamente får du om du påbörjar resan i Sverige efter 12:00 eller om du kommer hem innan klockan 19:00.

Har man alltid rätt till traktamente?

För att få traktamente ska det vara mer än 70 km mellan din bostad och arbetsplatsen (förrättningen) och du ska övernatta. Traktamentet är 390 kr/dygn, beloppet är skattefritt. När din arbetsgivare ordnar och betalar ditt boende reduceras traktamentet med 35%. Under pågående förrättning har du också rätt till två extra traktamenten/vecka för mellanliggande ledighet, dessa är skattepliktiga.

Bor du och arbetar på annan ort ska arbetsgivaren ta hänsyn till dina önskemål innan hen ordnar boendet. Boendet ska vara av god standard och du ska inte behöva dela rum om du inte vill. Du och din arbetsgivare ska i förväg ha kommit överens om hur och var du ska bo.

Är det dyrt att bo i Danmark?

På väg att bo i Danmark måste du veta några viktiga saker om landet. Levnadskostnaderna i Danmark är mycket dyra. Även levnadsstandarden är mycket högre än i de flesta sydeuropeiska länder. Eftersom levnadsstandarden är mycket högre så är inkomsterna för de danska medborgarna. Köpenhamn, Danmarks huvudstad, är en av de dyraste städerna i världen. Det rankas i topp 20 dyraste städer. Andra städer än Köpenhamn är mycket billigare att bo i.

Boende i Danmark är mycket dyrt. Den största delen av deras utgifter kommer från boendet. Om du behöver spara dina surt förvärvade pengar måste du hitta din bostad på någon speciell plats. Köpenhamn är en mycket liten stad och mycket dyr också. Så det är att föredra att få ditt boende i någon annan stad om möjligt. En kort tabellbeskrivning av boendet eller månadshyran.