:

Hur mycket påverkar tjänstebil pensionen?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket påverkar tjänstebil pensionen?
 2. Vad är pensionsgrundande ITP2?
 3. Vad räknas som pensionsmedförande lön i ITP 1 planen?
 4. Hur mycket avsätts till pension itp1?
 5. Vilka förmåner är pensionsgrundande?
 6. Vilka har förmånsbestämd pension?
 7. Är förmåner pensionsgrundande?
 8. Vad är mest förmånligt ITP1 eller ITP2?
 9. Hur fungerar ITP pension?
 10. Vad är mest fördelaktigt ITP1 eller ITP2?
 11. Hur vet man om man har ITP1 eller ITP2?
 12. Är kostförmån pensionsgrundande?
 13. Vilka tillägg är pensionsgrundande?
 14. Får man pension på förmånsvärde?
 15. Hur påverkar förmåner pensionen?

Hur mycket påverkar tjänstebil pensionen?

En tjänstebil är en bil som ägs (alt. leasas) av ett företag och som är avsedd att användas i tjänst. Det finns tjänstebilar som enbart får användas i arbetet, men det finns också tjänstebilar som den anställde får använda privat.

Vad är pensionsgrundande ITP2?

 • Den största delen är förmånsbestämda ITP 2 Ålders­pension.
 • Varje månad sätter din arbets­givare också in pengar till din premie­bestämda ITPK.

Inbetalningarna fortsätter så länge som du är anställd hos din arbets­givare, men som längst till 65 års ålder. Om du fortsätter arbeta kan du komma överens med din arbets­givare om att de ska betala in till ITP 1 Ålders­pension efter 65. 

Vad räknas som pensionsmedförande lön i ITP 1 planen?

Här kan du läsa mer om hur avgångspension fungerar och vad du behöver tänka på innan du accepterar ett erbjudande. Om du redan är insatt kan du gå direkt till vår Checklista för avgångspension.

Avgångspension innebär att arbetsgivaren erbjuder dig som anställd att lämna ditt arbete i förtid och få avgångspension (i stället för lön) fram till den normala pensionsåldern. I regel är den person som erbjuds avgångspension mellan 60 och 65 år.

Hur mycket avsätts till pension itp1?

Däremot är det lite svårare att säga exakt vilken premie som arbetsgivaren ska betala. Den kan variera från år till år. Och från person till person. Premiens storlek beror nämligen på så varierande saker som den anställdas lön, ålder och hur många år den anställda arbetat och tjänat in till sin pension.

Vilka förmåner är pensionsgrundande?

Exempel på förmåner som du kan växla till är förmånsbil (tillgång till tjänstebil för privat bruk), städtjänster, extra semesterdagar eller extra inbetalningar till din tjänstepension.

Vilka har förmånsbestämd pension?

Pensionsunderlaget räknas som medelvärdet på de fem högsta pensionsgrundande lönerna under de sju år som kommer närmast innan året före beräkningsåret.   

Den anställda kan tillgodoräkna sig pensionsgrundande tid från och med månaden efter 28-årsmånaden och längst till och med 65 års ålder. För att få hel pension krävs sammanlagt 30 år. Om en anställd går i pension innan 65, men tidigast från och med 61 års ålder, räknas återstående tid fram till 65 års ålder som pensionsgrundande tid.

Är förmåner pensionsgrundande?

Pensionsgrundande inkomst beräknas av Skatteverket. Inkomster som är pensionsgrundande är sådana du fått av anställning eller arbete i t ex eget företag. Förmåner som sjukpenning och föräldrapenning är också pensionsgrundande.

Vad är mest förmånligt ITP1 eller ITP2?

Om du är tjänsteman och född 1979 eller senare så har du ITP 1. Du som är född 1978 eller tidigare har ITP 2. Vissa företag som tecknat kollektivavtal efter april 2006 kan ha ITP 1 för alla sina anställda – så kolla upp vad som gäller för dig!

Om du har ITP 1 är pensionen premiebestämd. Det innebär att premiens storlek är bestämd på förhand. Den kan till exempel vara en viss procent av din lön eller ett visst belopp. Om du har ITP 2 är pensionen förmånsbestämd. Det innebär att man på förhand bestämmer hur stor pensionen ska bli, till exempel att den ska vara ett visst belopp eller en viss procent av den lön du har när du går i pension.

Hur fungerar ITP pension?

Om du har tjänstepension ITP kan du välja vår traditionella försäkring. Då får du det bästa av två världar – trygghet och möjlighet till hög avkastning. Från den 1 oktober har den dessutom nya, ännu bättre villkor, bland annat lägre avgift och högre garanti.

Vad är mest fördelaktigt ITP1 eller ITP2?

Den premiebestämda tjänstepensionen ITP1 ger ingen garanterad pensionsnivå. Det är premien (avgiften) som är bestämd. De premier som betalas in och hur de placeras och förvaltas avgör hur stor din framtida pension blir. Det betyder att hur länge du arbetar och hur stor premie din arbetsgivare betalar har betydelse för hur mycket pengar du får i tjänstepension.

Hur vet man om man har ITP1 eller ITP2?

Om du har ITP 2 och tjänar över tio inkomstbasbelopp, vilket 2023 motsvarar en månadslön på 60 902 kronor, kan du, om du är överens med din arbetsgivare, välja alternativ ITP.

Det innebär antingen att du helt går över till ITP 1 eller att du väljer att ha en del av din tjänstepension i en annan pensionslösning än ITP 2.

Är kostförmån pensionsgrundande?

Det fria vivret är ett schablonmässigt framräknat belopp som används vid beräkning av den tjänstepensionsgrundande lönen.

Beloppet beräknas som 15 x kostersättning + 15 x kostförmån.

Vilka tillägg är pensionsgrundande?

Du som företagare har det yttersta ansvaret för att de anställdas pension blir rätt och riktig. Därför är det viktigt att du är uppdaterad om vilka villkor som gäller avseende inrapportering av uppgifter och vilket stöd de anställda behöver. Att undvika de vanliga misstagen med de anställdas pension gynnar både de anställda och företaget.

Som företagare är det mycket man ska göra och hålla koll på, dels inom men också utanför kärnverksamheten. Att ha koll på dina anställdas pension och se till att allt blir rätt kan vara tidskrävande, men behöver inte vara.

Får man pension på förmånsvärde?

Om arbetsgivaren låter dig använda en tjänstebil privat kallas det förmånsbil.  Att du själv får använda bilen privat räknas som en förmån och du som förare betalar inkomstskatt för förmånen. Håll reda på hur mycket du kör i tjänsten och privat. Tänk på att reglera i avtal vad som ska gälla om du får använda tjänstebilen även för privat bruk.

Arbetsgivaren är ytterst ansvarig för din arbetsmiljö när du använder bilen i tjänsten.

Hur påverkar förmåner pensionen?

 • Du har flyttat ihop med din make, maka eller registrerade partner efter att ni har bott isär, eller du flyttar ihop med någon som du tidigare varit gift eller registrerad partner med.
 • Du blir sambo med någon du har eller har haft barn tillsammans med sedan tidigare.
 • Du blir ensamstående eller flyttar till ett äldreboende.
 • Du flyttar utanför Sverige.
 • Du får ny eller ändrad pension eller livränta från ett annat land. Utländsk pension påverkar både garantipension och inkomstpensionstillägg.

Om din ekonomi, boendesituation eller familjesituation förändras kan bostadstillägget påverkas så att det blir högre eller lägre. Det kan till exempel handla om att du säljer ett hus eller aktier. Därför är det viktigt att du meddelar oss så att du inte går miste om pengar eller behöver betala tillbaka. Anmäl ändringar för bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd