:

Är det skatt på bostadsrätt?

Innehållsförteckning:

 1. Är det skatt på bostadsrätt?
 2. Hur mycket skattar man på bostadsrätt?
 3. Vad kan man dra av i deklarationen när man sålt en bostadsrätt?
 4. Måste man betala vinstskatt på bostadsrätt?
 5. Får man dra av Mäklararvodet på vinstskatten?
 6. Vilka avgifter har du i en bostadsrätt?
 7. Vad är nackdelar med bostadsrätt?
 8. Får man dra av mäklararvodet på vinstskatten?
 9. Får man dra av hela mäklararvodet?
 10. Kan man slippa betala vinstskatt?
 11. Hur stor är vinstskatten vid försäljning av bostadsrätt?
 12. Kan man skjuta upp skatten vid försäljning av bostadsrätt?
 13. Är det billigare att bo i hus än bostadsrätt?
 14. Vad kostar varmvatten i bostadsrätt?
 15. Är det värt att köpa bostadsrätt?

Är det skatt på bostadsrätt?

Reavinst, eller kapitalvinst, som det även kallas är den vinst du gör när du säljer din bostad för mer än du köpte den för. På vinsten ska du sedan betala skatt, så kallad vinstskatt. Vinstskatten är oftast 22% av vinsten på privatbostäder.

Hur mycket skattar man på bostadsrätt?

Året efter försäljningen av din bostad ska du ta upp den i deklarationen. Du behöver deklarera försäljningen för alla sorters bostäder, till exempel bostadsrätt, villa, radhus och fritidshus. Om du säljer din bostad med vinst behöver du betala vinstskatt. Vinstskatt för privatbostäder är för närvarande 22 procent. När du räknar fram vinstskatt tänk på att du får göra avdrag för dina förbättringsutgifter, det vill säga dra av kostnader om du till exempel renoverat eller byggt ut. Läs gärna mer på Skatteverkets webbplats hur du ska räkna ut vinstskatt.

Vad kan man dra av i deklarationen när man sålt en bostadsrätt?

När du sålt en bostadsrätt och ska deklarera försäljningen kan du ta med vissa kostnader i deklarationen, medan andra inte kan tas med. Något som aldrig påverkar eller ska tas med i din deklaration är hur stora lån du haft på din bostadsrätt. Lånen har ingen som helst betydelse, utan det väsentliga är vad du köpt bostaden för och vad du sålt den för. Du kan också ta med vissa kostnader kopplade till bostadsrätten i din deklaration.

Måste man betala vinstskatt på bostadsrätt?

Vinstskatt kallas även för kapitalvinstskatt eller reavinstskatt - och är en skatt du måste betala om du säljer din bostad med vinst. (Om du har sålt med förlust - går vi igenom det lite längre ned i artikeln.) Skatten ligger idag på 22 procent av vinsten - och du ska deklarera och betala skatten till Skatteverket. Vilka avdrag du får göra beror på om du sålt en bostadsrätt eller en fastighet.

Ordet reavinst - eller realisationsvinst - är ett äldre uttryck för kapitalvinst.

Försäljningen ska deklareras året efter du skrivit kontrakt. Vinstskatten ska betalas in samma år som du deklarerar. För att undvika kostnadsränta kan du göra en egen inbetalning, ävenkallad fyllnadsinbetalning, till ditt skattekonto. Oavsett om du har gjort en vinst eller förlust måste du ta upp försäljningen i din inkomstdeklaration.

Tänk på: Du deklarerar din fastighetsförsäljning samma inkomstår som du och köparen skrev under köpekontraktet. Dagen för tillträde till bostaden spelar ingen roll. (Inkomstår är kalenderåret före året då deklarationen lämnas in).

Eventuell vinst vid en försäljning ska tas upp i inkomstdeklarationen tillsammans med övriga inkomster. Du behöver dock inte skatta på hela vinsten om du har sålt en privatbostad utan endast 22/30 tas upp till beskattning. Så här fungerar det:

Om vi säger att du köper en lägenhet för 2 miljoner kronor - och säljer den för 3 miljoner kronor och du inte har några andra avdrag. Då har du alltså gjort en vinst på 1 miljon kronor.

Får man dra av Mäklararvodet på vinstskatten?

Mäklararvode är det du betalar för att mäklaren förmedlat din bostad till en köpare. Vilket arvode mäklaren har rätt till regleras vanligen i det förmedlingsuppdrag du skriver med mäklaren. Du och mäklaren är fria att avtala om vilket mäklararvode mäklaren ska ha rätt till och hur det ska beräknas. Har ni inte avtalat något blir mäklararvodet enligt lag provisionsbaserat. Om mäklaren har ensamrätt i uppdraget har hen rätt till provision om överlåtelse sker under ensamrättstiden, oavsett om mäklaren anvisat köparen eller inte.

Vilka avgifter har du i en bostadsrätt?

En bostadsrättsförening får inte ta ut andra avgifter av medlemmarna än de som är tillåtna enligt bostadsrättslagen (se kap. 7 § 14). Hit hör avgifter som insats och årsavgift, upplåtelse-, överlåtelse- och pantsättningsavgift samt avgift vid andrahandsuthyrning. Årsavgiften ska täcka föreningens driftskostnader och löpande utgifter, så som uppvärmning, vatten, el, löpande underhåll, renhållning, fastighetsförvaltning amorteringar, räntor, skatter, försäkringar med mera. Städning (även höst- och vårstädning utomhus) räknas ingå i den löpande skötseln av fastigheten och ryms alltså i årsavgiften.

Bostadsrättsföreningen får även ta ut avgifter för olika servicetjänster såsom medlemmarnas användning av till exempel bastu, solarium, gym och parkeringsplatser. Avgiften är dock individuell och räknas som en ”frivillig” avgift för användaren. Ingen annan kommer exempelvis att behöva betala för grannens bastande. Det finns inte något förbud för föreningen att ta ut avgifter för åtgärder eller anordningar som föreningen inte enligt lag är skyldig att vidta eller erhålla, t.ex. för tillhandahållande av garageplats, tvättstuga och vissa tjänster såsom inmontering av maskiner och reparationer.

Vad är nackdelar med bostadsrätt?

Det som kanske stoppar dom flesta från att köpa sig en bostadsrätt är kravet på 15% kontantinsats. Det är ett krav som regeringen satt och som bankerna måste följa, det är inte möjligt för dom att låna ut 100% av bostadsrättens värde i form av bolån.

Det går såklart att komma runt detta där man kan ta ett privatlån istället för att täcka kontantinsatsen, som ofta ligger på 2–300 tusen kronor. Det man ska vara redo för då är att kostanden blir högre eftersom ett blancolån har högre ränta än ett bolån.

Ett smart sätt att hitta den bästa räntan är att jämföra banker mot varandra.

Eftersom bostadsrätter ofta är väldigt dyra, långt över miljonen i många städer, så krävs oftast enorma lån för att kunna köpa en bostadsrätt. Idag är det inte ovanligt att man har lån på en, eller flera miljoner, efter att man köpt en bostadsrätt.

Det kan kännas betungande för många och det gäller att man är medveten om kostnader som uppstår och att ett bolån minskar inte även om värdet på bostadsrätten gör det.

Får man dra av mäklararvodet på vinstskatten?

Mäklararvode är det du betalar för att mäklaren förmedlat din bostad till en köpare. Vilket arvode mäklaren har rätt till regleras vanligen i det förmedlingsuppdrag du skriver med mäklaren. Du och mäklaren är fria att avtala om vilket mäklararvode mäklaren ska ha rätt till och hur det ska beräknas. Har ni inte avtalat något blir mäklararvodet enligt lag provisionsbaserat. Om mäklaren har ensamrätt i uppdraget har hen rätt till provision om överlåtelse sker under ensamrättstiden, oavsett om mäklaren anvisat köparen eller inte.

Får man dra av hela mäklararvodet?

Vid ett villaköp tillkommer ofta stora kostnader i form av pantbrev och lagfart. Glöm inte bort att såväl lagfartskostnad som pantbrev är avdragsgillt. Bara detta kan spara dig många tusenlappar.

Kan man slippa betala vinstskatt?

Året efter försäljningen av din bostad ska du ta upp den i deklarationen. Du behöver deklarera försäljningen för alla sorters bostäder, till exempel bostadsrätt, villa, radhus och fritidshus. Om du säljer din bostad med vinst behöver du betala vinstskatt. Vinstskatt för privatbostäder är för närvarande 22 procent. När du räknar fram vinstskatt tänk på att du får göra avdrag för dina förbättringsutgifter, det vill säga dra av kostnader om du till exempel renoverat eller byggt ut. Läs gärna mer på Skatteverkets webbplats hur du ska räkna ut vinstskatt.

Hur stor är vinstskatten vid försäljning av bostadsrätt?

Reavinst eller realisationsvinst är det äldre uttrycket för kapitalvinst, det vill säga den vinst du gör när du säljer en bostad för mer än du köpte den för. Och för kapitalvinsten betalar du (rea)vinstskatt . Om du istället sålde din bostad för mindre än du köpte den för har du däremot gjort en reaförlust, och det kan du läsa mer om längre ner. Oavsett om du gjort en vinst eller förlust måste du ta upp försäljningen i din inkomstdeklaration.

När du har deklarerat din kapitalvinst måste du betala vinstskatt på den. Här råder ofta förvirring kring om det är 22 % eller 30 % skatt som gäller. Så låt oss räta ut alla frågetecken – vinstskatten på privatbostäder är 22 %. Du kan läsa mer detaljerat om den längre ner under Om du har sålt med vinst.

Kan man skjuta upp skatten vid försäljning av bostadsrätt?

Denna kalkylator hjälper dig att räkna ut om du uppfyller reglerna för att göra uppskov eller inte.

Om du uppfyller reglerna för slutligt eller preliminärt uppskov kan du använda kalkylatorn nedan för att räkna ut hur stort uppskov du kan göra.

Denna kalkylator räknar ut hur stort uppskov du kan göra och hur mycket du måste betala i skatt om du inte kan skjuta upp hela vinsten.

OBS, tänk på att din vinst + eventuellt gammalt uppskov måste uppgå till minst 50 000 kr för att du skall få göra uppskov.

Tänk även på att taket för uppskov är 3 miljoner kr per bostad. Om du äger din nya bostad ihop med någon annan måste du alltså ta hänsyn till att ni totalt kan göra uppskov på max 3 miljoner kr per person.

💡 OBS!Tänk på att skilja på uttrycken ”vinsten” och ”skatten” när du läser denna artikel. När man räknar och deklarerar uppskov är det vinsten man räknar på. Skatten på den vinsten är 22%. Om du vill betala av ditt uppskov i framtiden är det alltså bara skatten (22% av uppskovsbeloppet) som skall betalas.

✔️ Ett uppskov kan man skjuta framför sig så länge man vill och så länge man man inte säljer sin bostad och flyttar till en hyresbostad. Man kan skjuta vinstskatten framåt i tiden ända fram tills man dör, då får dödsboet betala av skatteskulden.

✔️ Man kan göra uppskov hur många gånger man vill så länge man uppfyller kraven. Du kan alltså flytta hur många gånger du vill och ändå skjuta med dig ditt uppskov.

Är det billigare att bo i hus än bostadsrätt?

När vi tittar på frågeställningen om vi ska köpa eget hus eller bostadsrätt så jämför vi två olika sätt att bo som skiljer sig så mycket åt att det inte självklart går att göra en enkel jämförelse. 

Vi ska dyka djupare i skillnaderna mellan de två boendeformerna längre ner i inlägget, men redan nu kan vi säga att det är svårt att hitta en villa i centrala Stockholm och det är lika svårt att hitta en bostadsrätt med jakträtt i Småland. 

Så kanske är det den livsstil vi önskar som avgör om vi ska bo i villa eller bostadsrätt. 

Vill du rå dig själv och kanske ser det som en möjlighet att ha ett hus och tomt att jobba på så framstår hus som ett mycket intressant alternativ.

Oftast ger en villa dig mer yta och möjligheter, genom att du kanske har tillgång till garage, vilket också kan vara en viktig faktor i ditt val.

Vill du ha ett probelmfritt ägande och boende så har bostadsrätten sina klara fördelar. 

Vad kostar varmvatten i bostadsrätt?

I de fastigheter där mätare är installerade för individuell mätning av varmvattnet för lägenheter så kan de vara placerade i till exempel trapphus, kök, badrum eller hall. Individuell mätning innebär att din hyra kommer baseras på hur mycket varmvatten du använder. Desto mindre varmvatten du förbrukar, desto lägre blir din hyra. Nedan kan du läsa mer om varför vi inför IMD.

Individuell varmvattenmätning leder ofta till en minskad varmvattenförbrukning med ca 15-30 %. Detta innebär att vi tillsammans sparar energi och att vår gemensamma miljöpåverkan minskar, vilket vår natur och jord blir tacksamma över.

Är det värt att köpa bostadsrätt?

Hej, Jag och min sambo går i tankarna att köpa vår första bostad. Vi har dock diskuterat fram och tillbaka om det är rätt läge, så jag tänkte kolla om man kan få lite input från kloka hjärnor i detta forumet.

Angående vår livssituation så bor vi i dag i en tvåa och letar efter något större då vi nyligen blivit föräldrar. Jag har fast jobb med en bruttoinkomst på 33 000, i juni kommer den att öka till 36 000 brutto. Min sambo är för närvarande mammaledig och kommer vara det ett tag framöver.