:

Vad är samtliga kontrolluppgifter?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är samtliga kontrolluppgifter?
 2. Måste man skicka ut kontrolluppgifter?
 3. Var hittar jag kontrolluppgift från Skatteverket?
 4. Måste man skicka ut kontrolluppgifter till anställda?
 5. Vem ska skicka in kontrolluppgifter?
 6. Vad händer om man inte lämnar kontrolluppgifter?
 7. Är kontrolluppgifter offentliga?
 8. Vad är en kontrolluppgift?
 9. När får jag mina kontrolluppgifter?
 10. När slutade man med kontrolluppgifter?
 11. Hur kan jag se mina kontrolluppgifter?
 12. När försvann kontrolluppgifter?
 13. När får jag min kontrolluppgift?
 14. Var kan man se sina kontrolluppgifter?
 15. När upphörde kontrolluppgifter?

Vad är samtliga kontrolluppgifter?

Kontrolluppgiften hittar du genom att logga in på Mina sidor. Klicka därefter på "Mina Stimpengar" i menyn så hittar du en särskild knapp för kontrolluppgiften överst på sidan. Se även bildexempel nedanför denna text.

Kontrolluppgiften är en sammanställning över den totala Stimersättning som vi har betalat ut till dig under förra året. Informationen skickar vi även till Skatteverket. På Mina sidor hittar du dina kontrolluppgifter för de senaste fem åren. För att utforska dina Stimutbetalningar klickar du dig vidare i Mina stimpengar eller loggar in i Stims mobilapp.

Måste man skicka ut kontrolluppgifter?

Du måste informera den anställda om lön samt hur ofta den betalas ut. I princip kan du och den anställda komma överens om vilken lön som helst. Är du bunden av ett kollektiv- eller hängavtal kan det dock finnas särskilda bestämmelser som du måste ta hänsyn till.

När du gör en löneutbetalning ska du bifoga ett lönebesked.

Var hittar jag kontrolluppgift från Skatteverket?

De flesta får ingen uppgift om inkomst, eftersom arbetsgivare och pensionsutbetalare numera redovisar löner och skatteavdrag till Skatteverket varje månad. Tidigare redovisade de löner och skatteavdrag en gång om året. Uppgifterna finns i din deklaration precis som vanligt.

Du hittar de redovisade uppgifterna på Mina sidor. På Mina sidor väljer du Skatter och deklarationer, därefter Lön, pension, sjukpenning m.m. Kontakta den som har eller skulle ha lämnat uppgifterna om du saknar uppgifter eller om det finns uppgifter som inte stämmer.

Måste man skicka ut kontrolluppgifter till anställda?

Sedan drygt ett år så skickar alla arbetsgivare i Sverige in inkomstuppgifter för de anställda varje månad, istället som det var förr, att det sammanställdes kontrolluppgifter på årsbasis. I vissa fall måste kontrolluppgifter rapporteras, om till exempel den anställde har fått en ränteförmån, utbetald utdelning eller schablonintäkt på ett investeringssparkonto. Det finns även situationer när det går att välja mellan AGI och KU. Detta trots att det inte ska betalas arbetsgivaravgifter på utbetalningarna:

Den tidigare gränsen för ersättning under 100 kronor till en person under ett inkomstår finns kvar, då behövs varken kontrolluppgift eller arbetsgivardeklaration rapporteras. Viktigt är att om man väljer att rapportera arbetsgivardeklaration på individnivå så ersätter den kontrolluppgifterna helt, det blir inte korrekt om uppgifterna rapporteras två gånger.

Vem ska skicka in kontrolluppgifter?

Redovisning av arbetsgivardeklaration på individnivå gäller alla 400 000 arbetsgivare i Sverige från och med 1 januari 2019. Det innebär att information om varje medarbetares arbete och skatteavdrag ska lämnas löpande varje månad, istället för en gång om året. 

 • När det gäller decemberlönen 2018 är den 17 januari 2019 sista dagen att lämna arbetsgivardeklaration. (Företag med högst 40 miljoner kronor i omsättning). 

 • Allt som betalas ut efter 1 januari omfattas av den nya arbetsgivardeklarationen. 

Vad händer om man inte lämnar kontrolluppgifter?

Allmän åklagare väckte vid Norrköpings tingsrätt åtal mot T.M. enligt följande gärningsbeskrivning.

Skattebrott. T.M. har som företrädare för ProCorol AB (556526-0030) med säte i Norrköping uppsåtligen eller av grov oaktsamhet underlåtit att lämna kontrolluppgifter till Skatteverket för i bolaget anställd personal avseende 2002. Uppgifterna rör förhållanden som har betydelse för skyldigheten för annan att betala skatt. De löner som utbetalats till anställda under aktuell period uppgår till åtminstone 1,4 miljoner kr. T.M. har härigenom gett upphov till fara för att skatt skulle undandras det allmänna eller felaktigt tillgodoräknas eller återbetalas honom eller annan med åtminstone 400 000 kr. Lagrum: 2 § skattebrottslagen (1971:69).

Är kontrolluppgifter offentliga?

Du som vill ta del av allmänna handlingar från Skatteverket kan göra det på sidan Ta del av allmänna handlingar eller uppgifter.

Vad är en kontrolluppgift?

En kontrolluppgift är en uppgift som till exempel företag, banker, försäkringsbolag, föreningar och myndigheter ska lämna till Skatteverket för att skatten ska bli rätt för privatpersoner och företagare. Det kan till exempel vara uppgift om lön, räntor, utdelning och försäljning av fastighet. Kontrolluppgifterna lämnar du till Skatteverket senast 31 januari året efter inkomståret. Uppgifterna förifylls på inkomstdeklarationerna.

I tjänsten Lämna kontrolluppgifter kan du lämna in och rätta kontrolluppgifter som avser inkomståret 2016 och framåt. Ska du bara lämna ett mindre antal kontrolluppgifter, max 50 stycken åt gången, kan du göra det direkt i tjänsten. Om du ska lämna in ett större antal kontrolluppgifter finns det en filöverföringstjänst som du också når via tjänsten.

När får jag mina kontrolluppgifter?

Är du anställd eller haft en tidigare arbetsgivare som låter tjänstepensionen förvaltas och betalas ut av Alecta ser du vilka uppgifter som din arbetsgivare lämnat till Skatteverket i den ”årliga kontrolluppgiften”.

Samtidigt som vi skickar ut ditt årsbesked i januari, skickar vi även med den årliga kontrolluppgiften. Därefter hittar du kontrolluppgiften på Mina sidor under ”Meddelanden”.

När slutade man med kontrolluppgifter?

 • Om ersättningen understiger 1000 kronor/år – använd blankett KU10
 • Utdelning till delägare i fåmansbolag – använd blankett KU31
 • Ränteinkomst – använd blankett KU20
 • Pensionsgrundande inkomst och utbyte av kontrolluppgifter – använd blankett KU14. (Gäller för anställda som inte beskattas i Sverige men omfattas av svensk socialförsäkring.)

För fler exempel på situationer då du ska fortsätta lämna kontrolluppgift – se Skatteverkets hemsida. Sista dag för inlämning av dessa är 31 januari, 2020.

Hur kan jag se mina kontrolluppgifter?

Från 1 januari 2019 ersätts systemet med årliga kontrolluppgifter av ett nytt system med redovisning av lön och skatteavdrag på individnivå varje månad via arbetsgivardeklarationen (AGI). För ett fåtal företag (företag med personalliggare och fler än 15 anställda) infördes reglerna redan 1 juli 2018.

Uppgifterna som ska lämnas på individnivå i arbetsgivardeklarationen är ungefär de samma som tidigare lämnats i den årliga kontrolluppgiften. Vissa uppgifter behöver man dock inte lämna i arbetsgivardeklarationen, t ex uppgifter om förmån av fri parkering och bilmodell vid bilförmån, mm.

När försvann kontrolluppgifter?

Den 31/1 firar vi alla lönekonsulter lite extra!

Anledningen till att lönekonsultens dag firas just den 31 januari är att det historiskt har varit deadline för inlämningen av kontrolluppgifter. Något som i stort försvann vid införandet av AGI. Men firandet lever kvar!

När får jag min kontrolluppgift?

De flesta får ingen uppgift om inkomst, eftersom arbetsgivare och pensionsutbetalare numera redovisar löner och skatteavdrag till Skatteverket varje månad. Tidigare redovisade de löner och skatteavdrag en gång om året. Uppgifterna finns i din deklaration precis som vanligt.

Du hittar de redovisade uppgifterna på Mina sidor. På Mina sidor väljer du Skatter och deklarationer, därefter Lön, pension, sjukpenning m.m. Kontakta den som har eller skulle ha lämnat uppgifterna om du saknar uppgifter eller om det finns uppgifter som inte stämmer.

Var kan man se sina kontrolluppgifter?

I e-tjänsten kan du se uppgifter om din inkomst och avdragen skatt. Du kan få en sammanställning för ett visst år eller mer detaljerat för en specifik utbetalare. Du kan också skriva ut eller spara de sammanställda uppgifterna.

När upphörde kontrolluppgifter?

Kontrolluppgift ska lämnas den 31 januari till Skatteverket.

Uppgifter om i vilka fall kontrolluppgift ska lämnas och vad de ska innehålla kan du läsa om i respektive avsnitt.