:

Kan man ha dubbel bosättning?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man ha dubbel bosättning?
 2. Vilka regler gäller för dubbelt boende?
 3. Vad innebär dubbel bosättning?
 4. Hur redovisar man dubbel bosättning?
 5. Hur länge kan man ha dubbelt boende?
 6. Vad kan jag dra av på skatten som student?
 7. Hur anmäler man dubbelt boende?
 8. Måste man betala skatt i två länder?
 9. Kan man vara skriven på två olika adresser?
 10. Hur mycket får man tjäna skattefritt som student?
 11. Hur mycket pengar på mat i månaden student?
 12. Vad är 183 dagars regeln?
 13. Hur fungerar dubbelbeskattning?
 14. Får man vara skriven på en adress där man inte bor?
 15. Måste jag vara skriven där jag är inneboende?

Kan man ha dubbel bosättning?

Ett avdrag för dubbel bosättning får normalt göras under högst två år av både ensamstående och gifta/samboende. För gifta och samboende kan tiden förlängas med tre år till högst fem år under vissa förutsättningar.

Vilka regler gäller för dubbelt boende?

Enkel bosättning innebär att en individ bor i en bostad och är folkbokförd där. Personen ska spendera majoriteten av sin dygnsvila (lediga tid) i bostaden.

För att få avdrag för dubbel bosättning eller tillfälligt arbete krävs det att personen spenderar minst en sjundedel av sin dygnsvila på en annan adress än den hen är folkbokförd på. Dubbel bosättning och tillfälligt arbete innebär därmed att en individ har behov av bostad på två olika orter.

Exempel: Henrik har blivit befordrad. Han bor just nu med sin familj i Stockholm, men den nya tjänsten kräver att Henrik är på plats på huvudkontoret. Familjen kommer att bo kvar, men Henrik kommer att bo i Göteborg var fjärde vecka. Det innebär en ökad boendekostnad: Henrik har rätt till avdrag för dubbel bosättning.

För att ha rätt till avdrag måste flytten innebära ökade levnadskostnader för den som flyttar. Man kan till exempel få kompensation för olika småutgifter, som mat. Även logiutgifter räknas hit.

För att en person ska beviljas avdrag för dubbel bosättning behöver hen uppfylla ett antal kriterier.

Vad innebär dubbel bosättning?

Det finns inga EU-regler om var EU-medborgare som bor, arbetar eller vistas utomlands ska skatta för sin inkomst.

Men det land där du anses vara skattskyldig kan beskatta hela din inkomst, inklusive inkomst från andra länder (både i och utanför EU). Du kan behöva betala skatt på lön, pensioner, förmåner, inkomst av kapital eller andra källor eller kapitalvinster från försäljning av egendom i hela världen.

Hur redovisar man dubbel bosättning?

Om du på grund av ditt arbete har flyttat till en ny bostadsort så kan du dra av dina ökade levnadskostnader om du har behållit bostaden på den gamla orten.

För att få avdrag måste du ha övernattat på arbetsorten och avståndet mellan arbetsorten och den gamla bostadsorten ska vara längre än 50 kilometer.  

Hur länge kan man ha dubbelt boende?

Enkel bosättning innebär att en individ bor i en bostad och är folkbokförd där. Personen ska spendera majoriteten av sin dygnsvila (lediga tid) i bostaden.

För att få avdrag för dubbel bosättning eller tillfälligt arbete krävs det att personen spenderar minst en sjundedel av sin dygnsvila på en annan adress än den hen är folkbokförd på. Dubbel bosättning och tillfälligt arbete innebär därmed att en individ har behov av bostad på två olika orter.

Exempel: Henrik har blivit befordrad. Han bor just nu med sin familj i Stockholm, men den nya tjänsten kräver att Henrik är på plats på huvudkontoret. Familjen kommer att bo kvar, men Henrik kommer att bo i Göteborg var fjärde vecka. Det innebär en ökad boendekostnad: Henrik har rätt till avdrag för dubbel bosättning.

För att ha rätt till avdrag måste flytten innebära ökade levnadskostnader för den som flyttar. Man kan till exempel få kompensation för olika småutgifter, som mat. Även logiutgifter räknas hit.

För att en person ska beviljas avdrag för dubbel bosättning behöver hen uppfylla ett antal kriterier.

Vad kan jag dra av på skatten som student?

Avdragen i beskattningen kan minska beloppet skatt som ska betalas. Skatteförvaltningen gör en del av avdragen automatiskt. Vissa avdrag, såsom resekostnadsavdrag, måste du själv kräva.

Du får dra av kostnaderna för resor mellan hemmet och arbetsplatsen om hör ihop med sommarjobb, eller arbete vid sidan av studierna. Du kan dra av resekostnader i samband med arbetspraktik om du får lön för praktiken. Kostnaderna för resor mellan hem och jobb dras av enligt det billigaste färdmedlet oavsett med vilket färdmedel du de facto åkt. Kollektivtrafiken är i allmänhet det billigaste transportsättet.

Hur anmäler man dubbelt boende?

 • Schablonavdrag För den som inte får traktamente från arbetsgivaren är schablonavdraget lika med halva normalbeloppet den första månaden. För den som får traktamente från sin arbetsgivare tillämpar man istället reglerna för traktamente.§ Ej avdrag för halva dagar, RÅ 2006 ref 59.
 • Övernattning Det blir avdrag för övernattningskostnad efter hur stora de faktiska bostadskostnaderna på arbetsorten är eller med ett schablonbelopp. Schablonavdraget är ett halvt normalbelopp.
 • Hemresor Oavsett om man får traktamente eller ej kan man få avdrag för hemresor. Avdraget gäller för både gifta och ensamstående och är inte tidsbegränsat.
 • Måste man betala skatt i två länder?

  Om du blir folkbokförd i Sverige och vill börja arbeta i Sverige ska du kontakta Skatteverket för att få en A-skattsedel. Med skattsedeln kan din arbetsgivare dra skatt från din lön samt betala arbetsgivaravgifter och sociala avgifter.

  Kan man vara skriven på två olika adresser?

  Flytta ihop & bli sambo

  Hej! Jag och min partner ska flytta ihop och vi skriver i samband med det ett samboavtal där allt vi äger undantas från eventuell framtida bodelning. Jag har sedan tidigare en hyresrätt i stan. Min partner har länge haft en bostadsrätt som hon nu i samband med att flyttar ihop säljer för att istället köpa ett ”hus på landet” i en annan kommun. Hon köper det ju för att vi ska bo där tillsammans, men samboavtalet gör att jag aldrig kan göra anspråk på (del av) det. Jag kommer att stå kvar ensam på hyresrättskontraktet och vara skriven där. Min partner kommer som sagt att vara ensam ägare till huset och kommer att vara skriven där. I praktiken kommer vi dock båda att ”bo stadigvarande” på båda adresserna – på veckorna främst i hyresrätten, på helger och semestrar främst i huset.

  Hur mycket får man tjäna skattefritt som student?

  Som sommarjobbare finns det dock anledning att titta över hur mycket man kommer tjäna under året. I Sverige behöver man inte betala skatt på inkomst under 22 208 kronor per år (gäller för 2023). Det betyder att om du till exempel tjänar 22 000 kronor på ditt sommarjobb så kommer du inte behöva betala någon skatt utan du kan få hela beloppet utbetalt på ditt bankkonto. Läs mer hos Skatteverket.

  Du måste fylla i blanketten intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag och lämna till din arbetsgivare. Annars kommer arbetsgivaren automatiskt att dra av cirka 30% av din lön i skatt. Dessa pengarna får du då först tillbaka i samband med att man gör en deklaration cirka ett år senare. Var därför mycket noga med att lämna in denna blankett så att du får hela lönen du har förtjänat direkt!

  Hur mycket pengar på mat i månaden student?

  Studentlivet är utvecklande, lärorikt och fyllt med spännande upptåg. Men, det är också förknippat med en tajtare budget. Vi ger dig tips på hur du kan gå tillväga för att leva ett rikare studentliv på en liten budget.

  Tiden som student är rikt på många sätt, men pengar är ofta inte ett av dem. Däremot finns det många knep att ta till för att slippa snåla i onödan och känna stress över ett tomt konto i slutet av månaden. Ett bra sätt för att få mer kvar i plånboken är att helt enkelt att sänka sina omkostnader i vardagen. Men hur får man till det på bästa sätt? Vi kan börja med en av de största kategorierna när det kommer till utgifter: mat.

  Vad är 183 dagars regeln?

  Personer som tillfälligt arbetar som inhyrd personal i Sverige ska betala skatt här. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Enligt regeringens förslag ska den så kallade 183-dagarsregeln inte gälla vid uthyrningssituationer. Regeln innebär att personer som tillfälligt arbetar i Sverige på uppdrag av en utländsk arbetsgivare slipper betala skatt här om vistelsen i Sverige är mindre än 183 dagar per…

  Läs mer

  Hur fungerar dubbelbeskattning?

  I tidigare artiklar från Vasa Advokatbyrå har vi översiktligt förklarat vad som gäller vid skattejurisdiktion, internationell dubbelbeskattning, dubbelbeskattningsavtal, hur avräkning fungerar m.m. I denna artikel tänkte vi grundläggande förklara hur skatterätten förhåller sig vid flytt till USA från Sverige för tjänst och pensioner. Vi kommer att presentera grunden för svensk beskattning samt amerikansk beskattning.

  Vi vill dock friskriva oss från det som stadgas om amerikansk beskattning, läsaren och andra bör således alltid kontakta sakkunnig i amerikansk skatt innan man vidtar någon rättshandling.

  Får man vara skriven på en adress där man inte bor?

  Hej och tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline!

  Det är olagligt att folkboföra sig på fel adress

  Måste jag vara skriven där jag är inneboende?

  Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

  Ert hyresförhållande förändras inte som sådant eftersom hon trots folkbokföring endast är din inneboende. Det är dock alltid bäst att ha ett hyresavtal mellan er, dels för er egen skull ifall det någon gång skulle uppstå en konflikt men dels också om det i någon situation skulle behöva bevisas att personen endast är din inneboende och inget annat.