:

När måste man ställa ut en faktura?

Innehållsförteckning:

 1. När måste man ställa ut en faktura?
 2. Hur skapar man en faktura som privatperson?
 3. Hur kan man skapa faktura?
 4. Vad är en utställd faktura?
 5. Kan en privatperson ställa ut en faktura?
 6. Hur lång tid efter ett arbete kan man fakturera?
 7. Kan en privatperson ställa ut faktura?
 8. Kan man göra en egen faktura?
 9. När ska man fakturera utan moms?
 10. Hur kan man fakturera utan företag?
 11. Hur länge kan man vänta med att fakturera?
 12. Kan man fakturera utan att ha företag?
 13. Kan man fakturera utan att vara momsregistrerad?
 14. Hur sent kan man skicka en faktura?
 15. Får man fakturera med 10 dagar?

När måste man ställa ut en faktura?

För vissa omsättningar finns en tidsfrist för utfärdande av faktura. Det gäller:

 • bygg- eller anläggningstjänster eller varor som omsätts i samband med sådana tjänster
 • unionsintern försäljning av varor
 • gränsöverskridande försäljning av tjänster enligt huvudregeln.

En faktura som avser bygg- och anläggningstjänster eller varor som omsätts i samband med sådana tjänster ska utfärdas senast vid utgången av andra månaden efter den månad under vilken tjänsterna tillhandahållits eller varorna levererats (11 kap. 3 a § första stycket ML). Bestämmelsen motsvarar artikel 222 andra stycket i mervärdesskattedirektivet.

Denna bestämmelse gäller oavsett om redovisning sker enligt faktureringsmetoden eller enligt bokslutsmetoden.

Vad som förstås med begreppet utfärda framgår av sidan Faktureringsskyldighet.

Hur skapar man en faktura som privatperson?

Varje faktura ska ha ett unikt löpnummer. Löpnumret ska skrivas i en obruten nummerserie under hela företagets räkenskapsår. Till exempel 2014-1, 2014-2, 2014-3 och så vidare.

Det är inte giltigt att bara ha datum som fakturanummer. Om datum används som fakturanummer måste ett löpnummer läggas till eftersom det är vanligt att flera fakturor skrivs ut under samma dag.

Tänk på att en kreditfaktura eller en påminnelsefaktura också ska ha ett unikt fakturanummer.  

Normalt skapar du en faktura och daterar den i anslutning till att du har levererat en vara eller slutfört en tjänst.

Fakturera gärna så fort som möjligt efter att varorna är levererade eller tjänsten utförd, på så sätt får du betalningen snabbast möjligt.  

Kundadress är kundens adress som du skickar fakturan till. Ange kundens namn och adress, tänk på att förkortningar inte godkänns utan hela namnet på kunden ska skrivas ut.

Hur kan man skapa faktura?

En faktura ska innehålla viss information, klicka på bilden nedan för att se ett exempel på hur det kan se ut. När du klickar på ett nummer i fakturan får du lära dig mer om just den uppgiften.

Vad är en utställd faktura?

En faktura ska innehålla viss information, klicka på bilden nedan för att se ett exempel på hur det kan se ut. När du klickar på ett nummer i fakturan får du lära dig mer om just den uppgiften.

Kan en privatperson ställa ut en faktura?

Har du hittat din grej och vill kunna ta betalt? Då kan egenanställning vara ett alternativ för dig. Frilans Finans erbjuder dig som privatperson ett enkelt alternativ till att starta eget företag. Genom egenanställning får du möjlighet att fakturera utan företag och enkelt ta betalt för dina tjänster.

För oss är det viktigt att du snabbt och enkelt kan skicka en faktura för att kunna fokusera på din verksamhet och det du vill göra. Frilans Finans tar hand om allt det krångliga som bokföring, moms, redovisning och inkasso. Med några enkla steg gör vi det möjligt för dig att komma igång och ta betalt utan att starta eget företag.

Skapa ett konto helt kostnadsfritt och utan bindningstid. När du hittar ett uppdrag du vill fakturera för registrerar du ditt uppdrag hos oss. Det är först när du väljer att skapa en faktura som det dras en avgift på 6% av fakturabeloppet.

Kom ihåg att meddela kunden att du fakturerar genom Frilans Finans så de förstår var fakturan kommer från.

Hur lång tid efter ett arbete kan man fakturera?

Av mervärdesskattelagen framgår i vilka fall det finns en skyldighet att utfärda en faktura och vem som kan utfärda den. För vissa omsättningar finns en tidsfrist för att utfärda fakturan.

Kan en privatperson ställa ut faktura?

Fakturor har du säkert stött på många gånger i livet. Men har du koll på vad den fyller för funktion egentligen, och hur fakturering som privatperson fungerar? Vi nystar i fakturor och fakturering!

Kan en privatperson skicka en faktura? Vad är en faktura egentligen? En faktura är enkelt uttryckt ett betalningskrav, skickat från den som fakturerar (frilansaren/utföraren) till den som faktureras (kunden).

Huvudsakligen skickas fakturor från företag till andra företag eller privatpersoner, men genom Cool Company kan du även enkelt skicka fakturor som privatperson, både till företag och andra privatpersoner.

Det du gör i din verksamhet sammanfattas i en faktura: det uppdrag du utfört, hur mycket du vill ha betalt, och vem du har gjort jobbet åt. Det är verifikationen på det du uträttat – för dig och din kund.

Utan fakturan fungerar inte din verksamhet och den ligger som grund för det du till slut kan ta ut i lön. Fakturan är lika viktig för din kund, då den behövs för att redovisa kostnaderna de har haft för det jobb de beställt av dig.

Som privatperson kan du fakturera utan företag genom Cool Company, det vill säga du använder dig av Cool Companys f-skattsedel, moms– och organisationsnummer. Det är det som är innebörden av att vara egenanställd.  Det gör att du slipper administration och krångligt pappersarbete. Du tänker och driver verksamhet precis som om du hade eget företag – men utan risk och minimalt med krångel. Det är enkelt att skicka en faktura som privatperson!

Kan man göra en egen faktura?

En faktura ska innehålla viss information, klicka på bilden nedan för att se ett exempel på hur det kan se ut. När du klickar på ett nummer i fakturan får du lära dig mer om just den uppgiften.

När ska man fakturera utan moms?

Prenumerera

Hej, precis fått min enskilda firma registrerad och börjar i sommar jobba lite vid sidan om inom idrott/hälsa (har en annan fast anställning på 80%). Valt att inte registera mig för moms än då jag inte kommer tjäna mer än 15-20 000 i år.

Hur kan man fakturera utan företag?

Att fakturera utan företag eller att starta eget innebär vitt skilda saker. Det som kanske är mest påtagligt är att det innebär lite mer administration att fakturera genom ett eget företag, medan det administrativa arbetet övergår till faktureringsföretaget om du väljer att använda ett sådant. 

Den minskade arbetsmängden med att fakturera utan företag gör att många föredrar det. Visserligen kan administrativt arbete upplevas som tidskrävande, men det gäller också att veta att det finns för- och nackdelar med att använda en faktureringstjänst. På samma sätt finns det också fördelar med att välja att ha en egen firma istället för att låta andra fakturera å ens vägnar. 

Hur länge kan man vänta med att fakturera?

Hej! Om en kund vägrar att betala fakturor till följd av att den anser att avtalet är uppsagt, vad kan man vidta för åtgärder då? Om man glömt fakturera för utfört arbete, vilket upptäcktes vid en genomgång, har man rätt till att fakturera i efterhand?

Hej!

Kan man fakturera utan att ha företag?

Egenanställning är ett relativt nytt sätt att frilansa på som gjort det möjligt för privatpersoner att fakturera för tjänster utan att behöva starta ett eget företag.

Eftersom många företag anlitar uppdragstagare med F-skattsedel kan det vara svårt för dig som är frilansare med endast A-skatt att utföra tillfälliga uppdrag. Om du inte vill starta eget företag kan du istället skapa ett konto hos ett egenanställningsföretag och bli egenanställd.  Svårare än så är det inte.

Egenanställning är ett relativt nytt sätt att frilansa på som gjort det möjligt för privatpersoner att fakturera för tjänster utan att behöva starta ett eget företag.

Eftersom många företag anlitar uppdragstagare med F-skattsedel kan det vara svårt för dig som är frilansare med endast A-skatt att utföra tillfälliga uppdrag. Om du inte vill starta eget företag kan du istället skapa ett konto hos ett egenanställningsföretag och bli egenanställd.  Svårare än så är det inte.

Egenanställningsföretaget (även kallat faktureringsföretag eller självanställningsföretag) har F-skatt och fakturerar uppdragsgivaren i utbyte mot en viss avgift. Avgiften är normalt sett procentuell och dras av det fakturerade beloppet. Läs mer om avgifter i avsnittet ”Vilka avgifter tillkommer?”.

Kan man fakturera utan att vara momsregistrerad?

Om du bedriver verksamhet som gör att du ska betala eller få tillbaka moms

Du som har företag och säljer varor eller tjänster i Sverige ska ta ut moms av dina kunder, så kallad utgående moms

. Momsen är ingen kostnad för dig, utan en skatt som du tar ut av kunden och redovisar vidare till staten.

När du sedan köper varor eller tjänster till ditt företag betalar du moms på dem, så kallad ingående moms

Hur sent kan man skicka en faktura?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Det framgår inte av din fråga om fakturan är till en konsument eller näringsidkare men jag kommer att besvara din fråga utifrån båda alternativen.

Får man fakturera med 10 dagar?

Hej Eva,

När du väljer att köpa en vara eller en tjänst av ett företag godkänner du samtidigt deras betalningsvillkor. Om det står i villkoren att du har 30 dagars betalningstid kan du också argumentera för att du ska ha det på den korrekta fakturan som skickats till dig.