:

Hur väljer man namn till sitt barn?

Innehållsförteckning:

 1. Hur väljer man namn till sitt barn?
 2. Vilka namn blir populära 2023?
 3. Får man välja mellannamn?
 4. Får man döpa sitt barn till vad man vill?
 5. Vad händer om man inte skickar in namn inom 3 månader?
 6. Vad får man inte döpa sina barn till?
 7. Vad är världens roligaste namn?
 8. Vad är det finaste namnet?
 9. Vilka namn får man inte byta till?
 10. Vilka släktnamn får man ta?
 11. Kan man heta Gud?
 12. Vad är det värsta namnet?
 13. Vilka namn är förbjudna i Sverige?
 14. Måste båda föräldrarna godkänna namn?
 15. Vilka namn får man inte ha?

Hur väljer man namn till sitt barn?

För oss satt vi upp att förnamnet ska vara

 • Ett namn med betydelse – en mening/syfte med just det namnet som knyter an till något som är viktigt eller betydelsefullt för oss
 • Lagom vanligt – inte så udda att folk aldrig hört namnet eller inte riktigt uppfattar vad han heter när han presenterar sig
 • Lagom ovanligt – det får inte vara bland de vanligaste i Sverige bland nyfödda senaste åren
 • Stavning som inte kräver bokstavering – det ska gå att uppfatta över telefon hur namnet stavas. Vismer är nästan på gränsen så det räcker.
 • Internationellt gångbart – inget å, ä eller ö samt möjligt att uttala framförallt i engelskspråkiga länder
 • Förnamnet först – både jag och Erik har våra tilltalsnamn som nr två, det ställer till det vid t.ex. resor och vårdkontakter.
 • Ett fint namn – det ska kännas bra. Ett namn som klarar alla kriterierna men sen inte känns bra går bort.

Namn som jag ville ha men som inte klarade alla kriterier ovan är: Lion, Lionell, Eldin, Jaden och Linus.

Vilka namn blir populära 2023?

Namn har alltid gått i trender. Nedan är en lista över namn som länge betraktats som omoderna men som nu spås vara på väg tillbaka.

Får man välja mellannamn?

Hur blir barnets initialer? Tänk på det innan du väljer namn. Alla tycker inte att det är kul att heta BB, eller kanske (om man har dubbla efternamn) PMS. Nog för att barn kan ha vilda humörsvängningar, men ...

Känn inte pressen att snabba dig att registrera ditt barns namn om du känner dig osäker. Det är bättre att vänta med att registrera namn, än att ändra det. Lär känna din bebis lite, prova med ett namn i några dagar och byt sedan till ett annat. Vi är många som har väntat ända tills den berömda 3-månadersgränsen! (Och nej, det stämmer inte att ditt barn kommer att få ett namn tilldelat sig av myndigheterna om du dröjer för länge. Däremot kan man tvingas betala böter, men det är ovanligt).

Får man döpa sitt barn till vad man vill?

Att namnge sitt nyfödda barn kan vara svårt. Man vill ge sitt barn ett betydelsefullt och originellt namn. Men får man döpa sina barn till vad som helst? Det finns lagar som styr detta. MyHeritage har tagit sig en titt på hur namnlagen ser ut i Sverige och i några av de andra nordiska länderna.

Något som länderna har gemensamt är att de all har ganska hårda lagar om namngivelse.

Vad händer om man inte skickar in namn inom 3 månader?

Publicerat tisdag 6 januari 2009 kl 11.41

Flera hundra barn är namnlösa i Sverige varav 14 i Gävleborg. Nu tar Skatteverket tag med hårdhandskarna mot de föräldrar som inte anmält sitt barns namn.

Vad får man inte döpa sina barn till?

Finns det några namn som man inte får heta eller döpa sitt barn till i Sverige? Ja det gör det och här kan du se en lång lista på just sådana namn.

I Sverige är det hos Skatteverket som en ansöker om namn för ett nyfött barn eller om en i vuxen ålder vill byta förnamn. Det finns dock vissa regler om vilka förnamn som är okej att ta. Skatteverket skriver på sin webbplats:

Vad är världens roligaste namn?

Ibland kan det uppfattas som konstigt att vissa namn har blivit godkända medans namn som känns helt okej har blivit förbjudna. I Sverige är det Skatteverket som tar beslut om huruvida ett namn ska godkännas eller inte.

Många vill ge sina barn ett unikt och kreativt namn. Kanske vill man att barnet ska vara ensamt om sitt namn. Varje år så skickas det konstiga förslag på namn till Skatteverket. Vissa namn går igenom medan andra inte godkänts. En del namn är även förbjudna. Om du inte är nöjd med ditt namn så kan du relativt enkelt byta namn.

Vad är det finaste namnet?

Här nedan hittar du statistik från SCB över de mest vanliga flicknamnen under 2022. Tabellen visar de 100 vanligaste tilltalsnamnen. Flicknamnen redovisas under den vanligaste stavningen, men samtliga stavningar ingår i det redovisade antalet.

Vill du ha fler namntips så hittar du här ytterligare 668 pojknamn eller 710 flicknamn.

Det vanligaste tjejnamnet 2022 var Astrid som tidigare låg på plats nummer nio. Alice som låg ett på första plats under 2021, och som även var det vanligaste namnet 2020, 2019, 2018 och 2017, halkade ner till en åttonde plats. Maja som legat på en andraplats under några år nu, ligger kvar på denna plats även i år. Tredjeplatsen har Alma som knuffade ner föregående års trea, Vera, med en plats. Det namnet toppar även listan i flera av landets län (se lista längre ner).

Vilka namn får man inte byta till?

Ett personnamn fungerar i teorin som en etikett på en person, för att man ska kunna urskilja personen och identifiera hen i relation till andra personer. Men namnet blir också en del av ens person och är ofta viktigt för vår identitet. De allra flesta är nöjda med det namn som de som barn tilldelas av sina föräldrar, och skulle aldrig kunna tänka sig att byta bort vare sig förnamn eller efternamn, medan andra tycker att det namn de bär inte passar dem. En del får smeknamn som de tar i mer eller mindre officiellt bruk, medan andra väljer att byta namn helt och hållet.

Som nybliven förälder står man inför en svår men rolig uppgift, nämligen att hitta ett namn som ens barn gillar och identifierar sig med. Det namn som barnet sedan får är ett namn som avspeglar föräldrarnas smak, ibland kanske något påverkat av omgivande närståendes goda råd. Vissa föräldrar vill att deras barn ska få ett traditionellt namn, som kanske finns i släkten, andra att det ska vara modernt. En del föräldrar vill också att namnet ska vara gångbart internationellt. Andra vill kanske att barnet ska få ett unikt namn som det är ensamt om i förskolegruppen. Namn följer trender och mode. Vissa namn har varit vanliga under olika perioder, och 2000-talet präglas till viss del av en strävan att namnen ska vara unika (något du kan läsa mer om i artikeln Inte bara Alice och William i Namnbloggen).

Vilka släktnamn får man ta?

SFS nr: 2016:1013 Departement/myndighet: Justitiedepartementet L2 Utfärdad: 2016-11-17 Ändrad: t.o.m. SFS 2018:1295 Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet) Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   I denna lag finns bestämmelser om förvärv och ändring av personnamn. Med personnamn avses efternamn, förnamn och gårdsnamn.

Kan man heta Gud?

I Grekland är det än idag tradition att döpa sina barn efter far- och morföräldrarna, även om antika namn från mytologin har blivit allt mer populära. I dagens Grekland finns det många Afrodite och Sokrates.

Längre ner på denna sida hittar du en förteckning över cirka 450 namn på olika gudar, gudinnor och gestalter från den grekiska mytologin.

Vad är det värsta namnet?

Ibland kan det uppfattas som konstigt att vissa namn har blivit godkända medans namn som känns helt okej har blivit förbjudna. I Sverige är det Skatteverket som tar beslut om huruvida ett namn ska godkännas eller inte.

Många vill ge sina barn ett unikt och kreativt namn. Kanske vill man att barnet ska vara ensamt om sitt namn. Varje år så skickas det konstiga förslag på namn till Skatteverket. Vissa namn går igenom medan andra inte godkänts. En del namn är även förbjudna. Om du inte är nöjd med ditt namn så kan du relativt enkelt byta namn.

Vilka namn är förbjudna i Sverige?

Att välja namn till sitt barn kan kännas som ett stort ansvar. Barnet ska ju dras med namnet hela livet sen! …eller? Faktum är att det går att ändra sitt förnamn om man inte är nöjd med det. På Skatteverkets hemsida går det att ansöka om att lägga till förnamn, byta förnamn helt, ändra stavningen på sitt namn, ta bort namn eller ändra ordningsföljden på sina namn till en kostnad på 250 kronor. Att man ansöker om en namnändring betyder dock inte att den blir godkänd…

Läs också: ”Namntoppen 2016 – här är hela listan över de mest populära barnnamnen!”

Måste båda föräldrarna godkänna namn?

Föräldrar som har gemensam vårdnad om ett barn måste vara överens för att barnets efternamn ska kunna bytas. Om föräldrarna har gemensam vårdnad men inte är överens om namnbyte kan varken Skatteverket eller domstolen besluta att namnet ska ändras.

Vilka namn får man inte ha?

Om du väntar (eller längtar efter) barn har du med stor sannolikhet tänkt tanken: Vad ska ungen heta?

Och det är ju som så att man inte kan döpa någon till vad som helst. 1996 försökte exempelvis ett svenskt par att döpa sitt barn till Brfxxccxxmnpcccclllmmnprxvclmnckssqlbb11116, som protest till regeringen för att man inte fick döpa sina barn till Ikea eller Metallica.