:

När registreras vigsel hos Skatteverket?

Innehållsförteckning:

 1. När registreras vigsel hos Skatteverket?
 2. Hur lång tid tar det för en vigsel att registreras?
 3. Hur registrerar man vigsel?
 4. Hur får man tag på sitt vigselbevis?
 5. När ska man byter efternamn vid vigsel?
 6. Måste man registrera giftermål?
 7. Hur lång tid tar det att byta efternamn efter vigsel?
 8. Vad gör man efter vigseln?
 9. Måste vigsel bevittnas?
 10. Kan man se vilka som är gifta?
 11. Hur kan man se civilstånd?
 12. Måste man byta bankkort vid namnbyte?
 13. Måste man byta körkort när man gift sig?
 14. Vad ändras när man gifter sig?
 15. Var kan man se om man är gift?

När registreras vigsel hos Skatteverket?

Ni kan gifta er i Sverige även om ingen av er är bosatt i Sverige. Inför en vigsel i Sverige måste ni ansöka om hindersprövning hos Skatteverket.

När hindersprövningen är klar får ni ett intyg om hindersprövning och ett vigselintyg av Skatteverket. Dessa ska ni lämna till vigselförrättaren.

Hur lång tid tar det för en vigsel att registreras?

Posta äk­ten­skaps­för­or­det i ori­gi­nal till Skat­te­ver­ket. Ni be­hö­ver inte posta kopior ef­tersom ni får till­ba­ka för­or­det när Skat­te­ver­ket re­gi­stre­rat det.

Det kostar 275 kronor att re­gi­stre­ra äk­ten­skaps­för­or­det.

Ni väljer själv om ni vill betala via Swish eller via in­sätt­ning. Det är även möj­ligt att betala från ett ut­ländskt bank­kon­to.

Det tar cirka tre veckor från det att ni be­ta­lat av­gif­ten och Skat­te­ver­ket mot­ta­git ert äk­ten­skaps­för­ord till att det är re­gi­stre­rat. När det är re­gi­stre­rat skic­kar Skat­te­ver­ket till­ba­ka äk­ten­skaps­för­or­det till er.

⚠️ Re­gi­stre­ring­en kan dock ta längre tid, spe­ci­ellt under som­ma­ren då många re­gi­stre­rar äk­ten­skaps­för­ord. Även COVID har på­ver­kat hand­lägg­nings­ti­der­na.

Hur registrerar man vigsel?

Ni bokar tid för vigsel i e-tjänsten Boka vigsel. Att gifta sig i Stadshuset är mycket populärt, så det är ofta lång väntetid. 

En vigsel i Stadshuset kostar 1 000 kronor. Kommer ni inte till er bokade vigsel blir ni ändå betalningsskyldiga. 

Hur får man tag på sitt vigselbevis?

Personbevis kan beställas från Skatteverket, antingen per telefon eller genom att besöka deras hemsida.

Det går att beställa personbevis på engelska med stämpel och underskrift på webben. Personbeviset skickas hem till din folkbokföringsadress, ska det skickas till en annan adress behöver man fortfarande ringa Skatteupplysningen.

När ska man byter efternamn vid vigsel?

Innan ni kan gifta er i Sverige måste ni ansöka om hindersprövning hos Skatteverket. Hindersprövning innebär att Skatteverket prövar om det finns några hinder för att ni kan gifta er i Sverige.

Enligt svensk lag finns följande hinder mot att få gifta sig:

Måste man registrera giftermål?

Äktenskap ingås mellan två personer. Från och med den 1 maj 2009 gäller nya regler som rör äktenskap. Två personer av samma kön kan ingå äktenskap på samma villkor som par av olika kön. Bestämmelserna i äktenskapsbalken gäller alla par oavsett makarnas kön.

I vissa fall är äktenskap inte önskvärt från samhällets synpunkt, av sociala och medicinska skäl. Därför finns regler om hinder mot äktenskap. För att få gifta sig måste båda personerna ha fyllt 18 år.

Personer som är släkt med varandra i rätt upp- eller nedstigande led, till exempel mor och son, får inte gifta sig med varandra. Inte heller helsyskon får ingå äktenskap. Halvsyskon kan däremot få tillstånd av länsstyrelsen att gifta sig med varandra.

Den som redan är gift eller registrerad partner får inte så länge äktenskapet eller partnerskapet består ingå ett nytt äktenskap.

Hur lång tid tar det att byta efternamn efter vigsel?

Det är vanligt att byta namn i samband med att man gifter sig. Ni har följande alternativ för vilket efternamn ni kan välja:

 • Behålla era ogifta namn
 • Ta den ena partnerns namn
 • Dubbla efternamn
 • Byta till ett helt annat namn

Vad gör man efter vigseln?

TEXT ANNA LUNDGREN

Den borgerliga vigselakten kan hållas i stadshuset där du bor. Ofta har man dekorerat med ljus och blomsterbukett. Två vittnen krävs. Man behöver inte växla ringar, man kan klä sig vardagligt och brudbukett tar man med om man vill. Men vill man kan man även göra den borgerliga vigseln högtidlig och ha fest efteråt. Bjuda in vänner och bekanta till ceremonin går också bra.

Måste vigsel bevittnas?

Vill du gifta dig? I vigselrummet i Sundbybergs stadshus går det snabbt och enkelt. Dessutom är det kostnadsfritt.

Först måste ni fylla i och lämna in en ansökan om hindersprövning hos Skatteverket. Klicka på länken nedan för mer information.

Hindersprövning hos Skatteverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När ni har lämnat in blanketten till Skatteverket dröjer det några veckor innan ni får två intyg hemskickade:

Kan man se vilka som är gifta?

När ni ska gifta är finns det två papper som är viktiga att hålla reda på: hindersprövningsintyget och vigselintyget.

Ni behöver ha ett hindersprövningsintyg och ett vigselintyg. Ni gör hindersprövning genom att fylla i en blankett som ni kan hämta på Skatteverkets webbplats eller på det lokala skattekontoret.

Hur kan man se civilstånd?

Om innehavet är kortfristigt, det vill säga är ett innehav som är avsett att avyttras inom tolv månader efter balansdagen, gäller alltid lägsta värdets princip. Lägsta värdets princip innebär att nedskrivningen görs till det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt värde (nettoförsäljningsvärdet). 

Huvudregeln är att värdering görs post för post, men det är tillåtet för företag att värdera sina kortfristiga placeringar som en värdepappersportfölj. För att en värdepappersportfölj ska anses vara en kortfristig placering måste hela värdepappersportföljen planeras att avyttras inom 12 månader.  

Måste man byta bankkort vid namnbyte?

 • Förnamn, två månader
 • Efternamn utan avgift, tre till fyra månader
 • Efternamn med avgift, tre till fyra månader
 • Nybildade efternamn, tre till fyra månader

För närvarande är handläggningstiderna olika beroende av vilken typ av namnändring du vill göra, och kan även vara kortare. Ska du ut och resa snart rekommenderar vi därför att boka resan i det namn som står i ditt pass och göra ett nytt pass efter resan när namnändringen är klar. Du kan också vänta med att skicka in namnansökan till efter resan.

Eftersom handläggningstiderna är ganska långa rekommenderar vi att du gör så här:

Måste man byta körkort när man gift sig?

tinaalpfält skrev 2012-10-17 12:04:59 följande:

De enda som strulade ordentligt var SJ. Jag försökte förklara situationen för dem och bad om ett nytt kort men de svarade nåt kryptiskt och ändrade inte mitt namn. Inte ens när de skickade ut nya kort för att det gamla "hade gått ut". Detta resulterade i att när jag häromdagen bokade tågbiljetter inte ens kunde ange mitt sj-prio nummer eftersom att jag vid avresa varken kommer att ha förnmnet eller efternamnet som står på kortet. Suck! Borde kanske försöka vara på dem igen snart...

Vad ändras när man gifter sig?

Giftorätten innebär att ni som äkta makar har rätt till hälften vardera av värdet på i stort sett alla era gemensamma tillgångar – även det ni ägde innan ni gifte er. Din make/maka har alltså rätt till hälften av värdet på dina tillgångar och du har rätt till hälften av värdet på hans eller hennes tillgångar.

Giftorätten träder automatiskt in när ni gifter er, men om ni vill kan ni avtala bort den genom att skriva ett äktenskapsförord. Den egendom ni avtalar bort blir då enskild egendom, istället för giftorätt, vilket innebär att den inte ska ingå i bodelningen.

Ni väljer själva om ni vill avtala bort hela eller delar av giftorätten. Ni kan till exempel välja att avtala bort era samtliga banktillgångar så att de blir enskild egendom istället - men samtidigt låta din bil och din make/makas fastighet förbli giftorätt. Era banktillgångar kommer då hållas utanför bodelningen, samtidigt som bilen och fastigheten ska ingå. 

Vill du ha hjälp av en jurist att skriva ett äktenskapsförord? Klicka här.Vill du skriva ett äktenskapsförord själv online? Läs mer här.

Var kan man se om man är gift?

När det kommer till en separation eller skilsmässa gör juridiken skillnad mellan exempelvis äktenskap och samboskap.

– En skillnad är att när ett par separerar eller skiljer sig har man som gift, som huvudregel, rätt till hälften av alla gemensamma tillgångar, även det som var och en ägde innan giftermålet. Det kallas giftorätt som man i och för sig kan avtala bort genom ett äktenskapsförord, säger Madelén Falkenhäll, hållbarhetsekonom på Swedbank.