:

Hur bokför man milersättning i enskild firma?

Innehållsförteckning:

 1. Hur bokför man milersättning i enskild firma?
 2. Hur fungerar milersättning enskild firma?
 3. Vilka avdrag kan man göra som enskild firma?
 4. Vad är avdragsgillt i enskild firma?
 5. Kan en enskild firma äga en bil?
 6. Vad är rimligt att fakturera i milersättning 2023?
 7. Kan enskild firma få rutavdrag?
 8. Kan man få rotavdrag om man har enskild firma?
 9. Får man dra av friskvård i enskild firma?
 10. När lönar det sig med enskild firma?
 11. Måste man ha körjournal enskild firma?
 12. Varför kan inte en ägare få lön i en enskild firma?
 13. Är reseersättning skattefri?
 14. Vad krävs för reseavdrag?
 15. Hur mycket får man tjäna med enskild firma?

Hur bokför man milersättning i enskild firma?

Använder du din privata bil för resor i näringsverksamhet får du avdrag med 18,50 kronor per mil för beskattningsåret 2022. För beskattningsåret 2023 får du avdrag med 25 kronor per mil. 

Hur fungerar milersättning enskild firma?

Begreppen milersättning och bilersättning betyder samma sak och innebär att när du reser med egen bil i tjänsten kan din arbetsgivare betala ut en skattefri milersättning till dig genom ett traktamente eller kostnadsersättning. Om du inte har fått ersättning från arbetsgivaren kan du göra avdrag i din deklaration.

Bilersättning är skattefri upp till vissa schablonvärden som är fastställda av Skatteverket. Tanken är att bilersättningen ska stå för den förslitning och förbrukning av drivmedel som uppkommer vid körning i tjänsten.

Utgifter för parkering, vägavgifter, broavgifter, färjeavgifter och trängselskatt osv. omfattas inte av bilersättningen utan ersätts separat.

Skattefri bilersättning och maxavdrag betalas per mil, förutsatt att den anställde betalar drivmedlet. Ersättningens storlek beror på om du äger bilen själv eller om det är en förmånsbil.

Vilka avdrag kan man göra som enskild firma?

Innan du läser mer om de viktigaste avdragen, rekommenderar vi dig att ta hjälp av en professionell programvara för att sköta deklarationen och skatten. Vill du ha stöd i din skatteplanering kan du ta hjälp av en redovisningsbyrå.

För mindre företag kan det räcka med den deklarationshjälp som finns inbyggd i ekonomiprogrammet, till exempel Visma eEkonomi.

Tips! Fixa företagets deklarationen själv – direkt från bokföringsprogrammet.

Vad är avdragsgillt i enskild firma?

Bredband är i grunden en privat levnadskostnad, säger Skatteverket. Om du driver verksamheten från hemmaplan är det tveksamt om du kan göra avdrag för en del av denna kostnad. Om du däremot drar in ett kraftigare bredband för att din verksamhet kräver detta kan du göra en fördelning mellan dig och företaget.

Peter Lindholm, rättslig expert på Skatteverket, förklarar: ”Bredband är i dag en privat levnadskostnad. Vissa företagare behöver kanske en bättre bandbredd för att driva sin verksamhet, då kan man föra ett resonemang som innebär att man kan låta företaget bära en del av kostnaden.”

Kan en enskild firma äga en bil?

Jag kör en hel del i min enskilda firma, men 18,50 kr per mil täcker inte kostnaderna. Därför tänker jag köpa en bil i företaget. Min make och jag äger en bil privat som jag tänker köra med privat men inte i firman. Jag vill inte ha något förmånsvärde för den bil som min enskilda firma ska äga.

Vad är rimligt att fakturera i milersättning 2023?

Eftersom kostnaden per körd mil anses vara högre än 25 kronor kan det vara värt att fakturera kunden för bilkostnaderna i ett specifikt uppdrag. Att köra en ny bil kan kosta uppemot 80 kronor per mil när man även räknar in kostnader för skatt, försäkring, reparationer och värdeminskning. Av dessa 80 kronor kan du fortfarande ta ut 25 kronor från ditt företag som en skattefri milersättning om du kör med egen privat bil. Nettot, det vill säga övriga 55 kronor, räknas som en intäkt i företaget. 

Kan enskild firma få rutavdrag?

Alla som anlitar företag som utför rot- eller rutarbeten kan få nedsatt skatt på arbetet. Rot- eller rutavdrag för genomfört arbete. Detta gäller för själva arbetskostnaderna men inga materiella kostnader eller resekostnader.

Exempel på sådana arbeten som kan ge köparen rätt till rotavdrag är olika typer av ombyggnader. På bostadshus som är minst fem år gamla.

Kan man få rotavdrag om man har enskild firma?

Företagarna förklarar vad ROT-avdrag innebär och vem som kan göra ROT-avdrag.

Den som äger småhus eller har en bostadsrätts-/ägarlägenhet kan få en skatterabatt med upp till 50 000 kr per person. Skatterabatten är 30 procent av arbetskostnaden inklusive moms. 

Får man dra av friskvård i enskild firma?

Kan jag som egenföretagare göra avdrag för motion och friskvård? Jag driver eget och funderar på om jag kan göra avdrag för årskort på gym.

När lönar det sig med enskild firma?

Hur ser verksamheten ut och vilka inkomster har du i övrigt som privatperson? Det är faktorer som påverkar valet av företagsform när du vill starta eget.

Som egen företagare har företagsformen en stor påverkan på hur ekonomin ska struktureras – både för bolaget och privat. Därför är det bra att känna till vad som gäller och hur verksamheten i bolaget ska bedrivas innan du gör ditt val.

Måste man ha körjournal enskild firma?

 • mätarställning vid årets början
 • mätarställning vid årets slut.

Utöver det bör körjournalen även ha följande uppgifter:

Varför kan inte en ägare få lön i en enskild firma?

När du "tar ut lön" i din enskilda firma innebär det att du gör ett eget uttag. Så här fungerar det.

Driver du en enskild näringsverksamhet, enskild firma, gör du uttag istället för att ta ut lön. Foto: Shutterstock

Är reseersättning skattefri?

Arbetsgivaren kan betala dagtraktamenten för den tid arbetsresan varar om destinationen ligger på mer än 15 kilometers avstånd från antingen din bostad eller din egentliga arbetsplats. Även arbetsresans längd påverkar beloppet på dagtraktamentet.

 • De skattefria beloppen år 2023 framgår av Skatteförvaltningens årliga beslut
 • De skattefria beloppen år 2022 framgår av Skatteförvaltningens årliga beslut

Vad krävs för reseavdrag?

Du får i vissa fall dra av kostnader för resor med egen (privat) bil mellan bostaden och arbetsplatsen med ett schablonbelopp som inkomståret 2022 är 18,50 kr/mil. För inkomståret 2023 får man dra av 25 kr/mil. Utöver schablonbeloppet får du även dra av de faktiska kostnaderna för väg-, bro- och färjeavgifter.

Du som beskattas för bilförmån får inkomståret 2022 dra av 9,50 kr per mil (gäller även el-bilar) och 6,50 kr för dieselbilar för resor till och från arbetet. För inkomståret 2023 får man dra av 9,50 kr/mil för elbilar och 12 kr/mil för övriga bilar.

Hur mycket får man tjäna med enskild firma?

SpeedLedger e-bokföring det mest omtyckta bokföringsprogrammet på marknaden enligt Trustpilot. Nu ger de dig som nystartad 50% rabatt första året. 

Bokföring och fakturering så enkel att du kan klara det själv

 • Bokföringen skapas automatiskt från din bank
 • Färdiga förslag - godkänn med ett klick!
 • Gratis rådgivning och steg-för-steg guider