:

Vad är Skalbolagsbeskattning?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är Skalbolagsbeskattning?
 2. När ska man göra en Skalbolagsdeklaration?
 3. Hur fungerar skalbolag?
 4. Varför Skalbolagsdeklaration?
 5. Är skalbolag olagligt?
 6. Hur värderar man småbolag?
 7. Vem ska lämna in Skalbolagsdeklaration?
 8. Var ska jag skicka Skalbolagsdeklaration?
 9. Vem ska lämna Skalbolagsdeklaration?
 10. Kan man sälja utan företag?
 11. Hur räknar man ut värdet på ett bolag?
 12. Hur räknar man ut hur mycket ett företag är värt?
 13. Vad händer med företag som inte går med vinst?
 14. Vad händer om ett företag inte går med vinst?
 15. Vem kan skriva under deklaration?

Vad är Skalbolagsbeskattning?

Vad är ett skalbolag? Ett företag är ett skalbolag om summan av marknadsvärdet av företagets likvida tillgångar överstiger halva ersättningen vid avyttringen av företaget.

Med likvida tillgångar avses kontanter, värdepapper och liknande tillgångar. Som likvida tillgångar räknas också tillgångar som

När ska man göra en Skalbolagsdeklaration?

Skalbolagsreglerna tillämpas i situationer när ett skalbolag avyttras, eller ett s.k. återköp sker. Reglerna syftar till att säkra att skalbolaget betalar skatt på sitt överskott av näringsverksamhet. Reglerna ser något olika ut beroende på om det är en fysisk eller juridisk person som är säljare.

Hur fungerar skalbolag?

Ett skalbolag är ett aktiebolag som vid överlåtelsetidpunkten har kontanta medel, värdepapper och liknande som överstiger halva ersättningen för bolagets andelar (jämförelsebeloppet). Kallas även vinstbolag.

En skalbolagsaffär kan kort beskrivas på följande sätt:

Varför Skalbolagsdeklaration?

Ett skalbolag är ett aktiebolag som vid överlåtelsetidpunkten har kontanta medel, värdepapper och liknande som överstiger halva ersättningen för bolagets andelar (jämförelsebeloppet). Kallas även vinstbolag.

En skalbolagsaffär kan kort beskrivas på följande sätt:

Är skalbolag olagligt?

Ett företag som avyttras räknas som skalbolag om summan av marknadsvärdet av företagets likvida tillgångar vid tidpunkten för avyttringen överstiger ett jäm­förelsebelopp. Definitionen av skalbolag när det gäller fysiska personer finns i 49 a kap. 6 § IL och när det gäller juridiska personer i 25 a kap. 9 § IL. Reglerna skiljer sig åt beroende på om det är en fysisk eller en juridisk person som avyttrar andelarna och regelsystemet när det gäller fysiska personer finns i 49 a kap. IL och när det gäller juridiska personer i 25 a kap. IL

Hur värderar man småbolag?

Hur värderar jag bolaget inför en försäljning?- Janice

Svar av Adam Wessblad, Specialist på hållbar tillväxt och ägarskiften.

Vem ska lämna in Skalbolagsdeklaration?

Skalbolagsbeskattningen är det mest rättsosäkra i svensk beskattning, brukar jag säga. Se min blog från 2005; Varning! En ”vanlig aktieförsäljning” kan bli behandlad som skalbolagsförsäljning! En del skönstaxeringar, som jag sett på senare år, skulle möjligen kunna tävla med skalbolagsbeskattningen i denna allt annat än ädla kamp.

Det jag skrev 2005 gäller i huvudsak även idag. Skalbolagsbeskattningen är en skandal, som medför att genomhederliga människor eller deras bolag kan beskattas vid försäljning av aktier på ett katastrofalt sätt bara därför att de råkat missa en svårtolkad lagstiftning som inte ens är känd för det stora flertalet advokater.

Var ska jag skicka Skalbolagsdeklaration?

En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten ABSkattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Vem ska lämna Skalbolagsdeklaration?

Det finns vissa uppgifter som man ska eller kan lämna om man medverkar i en skalbolagstransaktion. Genom att lämna en skalbolagsdeklaration kan man slippa skalbolagsbeskattning, under förutsättning att vissa villkor är uppfyllda.

Kan man sälja utan företag?

Om du bara säljer tjänster mot ersättning ett fåtal gånger per år ska du inte redovisa mervärdesskatt, moms. Om du regelbundet säljer tjänster mot ersättning kan du bli skyldig att redovisa moms om ersättningen exklusive moms överstiger 80 000 kronor.

Skattesatsen är oftast 25 procent. Då är momsen 20 procent av det pris som kunden betalar. Vissa branscher är undantagna från moms och vissa branscher har lägre skattesats.

Hur räknar man ut värdet på ett bolag?

Hur värderar jag bolaget inför en försäljning?- Janice

Svar av Adam Wessblad, Specialist på hållbar tillväxt och ägarskiften.

Hur räknar man ut hur mycket ett företag är värt?

Om du är intresserad av att sälja din verksamhet är det förstås viktigt att veta vad den är värd. På så sätt kan du sätta ett korrekt pris och göra en bra affär.

Värderar du inte företaget innan försäljning riskerar du att sälja för billigt och gå med förlust. Det är också vanligt att egenföretagare övervärderar sin verksamhet eftersom det trots allt är deras livsverk. Men med ett pris som skenar iväg är det betydligt svårare att få företaget sålt.

Om du är intresserad av att sälja din verksamhet är det förstås viktigt att veta vad den är värd. På så sätt kan du sätta ett korrekt pris och göra en bra affär.

Värderar du inte företaget innan försäljning riskerar du att sälja för billigt och gå med förlust. Det är också vanligt att egenföretagare övervärderar sin verksamhet eftersom det trots allt är deras livsverk. Men med ett pris som skenar iväg är det betydligt svårare att få företaget sålt.

Genom att ha en realistisk uppfattning om ungefär hur mycket ditt företag är värt kan du dessutom avgöra om det ens är värt att sälja verksamheten just nu. Kanske kan du göra en större vinst om du avvaktar och fortsätter utveckla bolaget.

Vad händer med företag som inte går med vinst?

Att ett företag är godkänt för F-skatt innebär att företaget ansvarar för att betala in preliminärskatt och avgifter på ersättning för utfört arbete.

Skatteverket kan återkalla godkännandet för F-skatt om företaget inte sköter sina åtaganden mot Skatteverket. Skatteverket skickar alltid ut ett förslag till beslut om att återkalla företagets godkännande innan beslut tas. Företaget har då möjlighet att åtgärda de brister som finns samt lämna synpunkter på förslaget.

Vad händer om ett företag inte går med vinst?

Du ska registrera din näringsverksamhet hos Bolagsverket eller Skatteverket, eller i vissa fall hos båda beroende på vilken bolagsform verksamheten har. Näringsverksamhet kan bedrivas i olika former. De vanligaste är enskild firma och aktiebolag, men vanligt förekommande är även handelsbolag, kommanditbolag, stiftelser och ekonomiska föreningar.

Ibland måste du söka tillstånd för din verksamhet. Var tillstånd ska sökas beror på vilken verksamhet det rör. Som exempel kan nämnas att alkoholtillstånd söks hos kommunen och tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik (taxirörelse) söks hos Transportstyrelsen.

Vem kan skriva under deklaration?

Vem som får skriva under en skattedeklaration beror dels på om deklarationen lämnas i pappersformat eller i elektronisk form och dels vilken företagsform som är aktuell.