:

Är det moms på begagnade varor?

Innehållsförteckning:

 1. Är det moms på begagnade varor?
 2. Hur bokför man försäljning av varor?
 3. Vad gäller vid köp av begagnade varor?
 4. När används konto 4599?
 5. Vad är begagnade varor?
 6. Hur mycket får man sälja utan att betala moms?
 7. När används konto 3001?
 8. Hur bokför man försäljningsprovision?
 9. Vad ska man tänka på när man köper begagnat?
 10. Hur mycket kan man sälja begagnat för?
 11. När används konto 6990?
 12. När används konto 2440?
 13. Kan företag köpa begagnat?
 14. Hur mycket begagnat får man sälja?
 15. Måste man betala skatt om man säljer något?

Är det moms på begagnade varor?

Gäller några särskilda skatteregler om du säljer begagnade varor till privatpersoner eller företag i Sverige eller annat EU-land?

För både privatpersoner och företag är det i princip samma regler som gäller om du säljer begagnade varor som om du säljer nya varor. I vissa fall kan dock en särskild form av moms komma i fråga vid handel med begagnade varor, så kallad vinstmarginalbeskattning. I korthet innebär vinstmarginalbeskattning att du beräknar momsen på skillnaden mellan inköpspriset och försäljningspriset, i stället för på enbart försäljningspriset.

Hur bokför man försäljning av varor?

Varor definieras som alla materiella saker, alltså fysiska objekt som du kan ta och känna på, som inte är en Fastighet.

Här kan du läsa om skillnaden mellan en vara och en tjänst 

Vad gäller vid köp av begagnade varor?

Köp av begagnade varor är en ständigt ökande marknad, inte minst är det vänligt för miljön och ett bra sätt att öka hållbarheten. Vi köper bilar, kläder, tekniska prylar och annat som vi är i behov av. Visst är det smidigt? Men det finns också en del saker som är bra att känna till. Visste du till exempel att du inte har samma rättigheter när du köper begagnade varor av en privatperson som när du handlar av en näringsidkare? I alla fall inte om ni inte avtalat om det. Låt oss fylla på din kunskapsbank!

När det gäller köp av varor mellan privatpersoner blir köplagen (1990:931) tillämplig till skillnad från köp mellan en näringsidkare och en konsument då konsumentköplagens (1990:932) bestämmelser gäller. Köplagen har inte samma skydd och ger inte samma rättigheter som konsumentköplagen vilket gör att man ska vara noggrann och säkerställa att den begagnade varan uppfyller dina villkor innan man genomför köpet.

Köplagen är inte tvingande, utan dispositiv, vilket innebär att man kan avtala bort lagens bestämmelser. Om inte annat följer av avtalet ska man tillämpa köplagens bestämmelser. Som köpare och säljare kan ni själva välja leveranstid, tillvägagångssätt för avlämning och hur betalning ska ske genom ett köpeavtal.

Både säljare och köpare bör vara måna om att skriva ett köpeavtal. I det bör man i alla fall ha med de fyra ståndpunkterna vem, vad, när och var. Vem är säljare? Vem är köpare? Vad är det för vara som finns till försäljning? Vid vilken tidpunkt ska det ske? På vilken plats ska man genomföra köpet och hur ska man leverera varan? Frågorna är viktiga att besvara för att göra det så enkelt som möjligt vid en eventuell tvist. Tydlighet är nyckeln vid köpeavtal.

När används konto 4599?

Har du ett momsregistrerat företag och importerar varor från länder utanför EU? Då kommer du i fortsättningen att redovisa och betala momsen till Skatteverket istället för till Tullverket. Från och med 1 januari 2015 har nämligen Skatteverket tagit över hanteringen av importmoms. Observera att de nya reglerna även gäller om du importerar varor ifrån områden inom EU men som ligger utanför mervärdesskatteområdet, t.ex. Åland. 

Nya konton för utgående moms vid importReglerna innebär att BAS-kontogruppen tagit fram nya konton som kan användas för utgående moms vid varuimport.

Vad är begagnade varor?

I samhället finns utbrett intresse för historiska transportmedel, ofta utifrån ett motorhistoriskt och kulturhistoriskt intresse. Det tar sig bland annat uttryck i att äga, underhålla, renovera, använda och samla på äldre fordon, som inte är avsedda att användas i annat än begränsad omfattning. Sett ur såväl kultur- och motorhistorisk som miljösynpunkt är det av intresse att fordon som utgör del av det motorhistoriska kulturarvet tillvaratas, renoveras och underhålls.

För att möjliggöra bevarande av och handel med sådant fordon kan de inte bedömas utifrån samma kriterier gällande till exempel skick och funktion, som annars gäller för begagnade fordon för att avgöra om de ska betraktas som avfall. Utifrån ett miljö- och avfallsrättligt perspektiv kan dock även fordon som uppfyller kriterier för att ses som historiska eller som samlarfordon under vissa omständigheter vara att betrakta som avfall. 

Hur mycket får man sälja utan att betala moms?

Om du säljer vanliga föremål som varit i ditt och din familjs bruk är försäljningsvinsten skattefri i försäljningsårets beskattning om vinsten från försäljningen är högst 5 000 euro under skatteåret (= kalenderåret). Dylika föremål är t.ex. kläder, kärl, smycken, möbler, hemelektronik och hobbyredskap. De sålda föremålen ska vara dina och din familjs.

När överlåtelsevinsten beräknas ska från försäljningspriset dras av inköpspriset. Både försäljnings- och inköpspriset ska kunna pålitligt klarläggas. Om försäljningspriserna under skatteåret är sammanlagt under 5 000 euro, är det klart att försäljningen är skattefri fast du inte skulle tillförlitligt kunna klarlägga inköpspriserna. Förlust från försäljning av skattefritt lösöre får inte dras av i beskattningen.

Exempel: Lisa har haft i användning en servis. Inköpspriset var 750 euro. Servisens återförsäljningsvärde har stigit avsevärt. Lisa säljer sin servis på en auktionssajt på nätet för 3 000 euro. Försäljningsvinsten för skatteåret blir 2 250 euro. Eftersom det är fråga om försäljning av vanligt bohag, betalar Lisa ingen inkomstskatt på försäljningen.

När används konto 3001?

På företagets inköp och försäljningar ingår det normalt moms som du ska bokföra. Här följer exempel på hur momsen ska konteras på olika inköp och försäljningar samt i samband med momsdeklarationen. Du kan läsa mer om hur du bokför moms och andra transaktioner i vår kompletta bok Bokföring – praktisk handbok med konteringsexempel.

En vara köps med betalkort kopplat till företagskontot för 1 000 kr [1930]. ­Ingående moms [2640] ingår med 200 kr. Nettoutgiften för varuinköp [4000] är alltså 800 kr.

Hur bokför man försäljningsprovision?

För företag som utför förmedlings- eller försäljningsuppdrag kan provisionsintäkter och provisionsinkomster uppstå.

Provisionsinkomster utgör en procentuell andel av omsättningen för ett uppdrag som en uppdragstagare utför åt uppdragsgivaren. Provision är en rörlig ersättning som beror på prestationen uppdragstagaren utför.

Vad ska man tänka på när man köper begagnat?

Det är ju viktigt att du kan kolla det fordon du funderar på att köra. Det är mycket som kan bli fel och om du inte genomför en noggran kontoll innan du köper bilen så kan du råka ut för tråkigheter.

Hur mycket kan man sälja begagnat för?

Få mer space hemma och pengar över till annat genom att sälja sånt du inte längre använder på Blocket.

När används konto 6990?

Du har betalat en ­påminnelseavgift [konto 6990] via plusgirot [konto 1920]. En tillgång, i det här fallet plusgirot [konto1920], minskar i kredit.

En del mindre företag använder sig av så kallad enkel bokföring där varje transaktion bokförs på bara ett konto. Men för att få bättre grepp om företagets ekonomi används dubbel bokföring. Den har sina rötter i 1400-talets Italien och innebär att varje transaktion måste bokförs i både debet och kredit (med lika stort belopp). Syftet är att visa affärshändelsens hela innebörd för företaget.

När används konto 2440?

Fakturerat förskott avseende t.ex. levererade varor krediteras konto 2440 Leverantörsskulder. Momsen debiteras konto 2648 Vilande ingående moms om avdragsrätten för moms avseende förskott inträder först vid betalningstillfället. Konto 1480 Förskott för varor och tjänster debiteras för mellanskillnaden. Vid betalningen av förskottsfakturan till leverantören krediteras konto 2648 Vilande ingående moms och debiteras i stället det sedvanliga kontot för ingående moms, konto 2640 Ingående moms. Konto 1480 Förskott för varor och tjänster krediteras när varorna levererats och avräkning skett och i stället debiteras krediteras aktuellt utgiftskonto, t.ex. i kontoklass 4. Om förskottet inte täcker det slutliga fakturabeloppet kvarstår en restskuld på konto 2440 Leverantörsskulder.

Ovanstående gäller kortfristiga förskott avseende omsättningstillgångar. Långfristiga förskott avser vanligen anläggningstillgångar, t.ex. beställda maskiner och inventarier eller olika pågående projekt och anläggningar. I stället för att debitera konto 1480 Förskott för varor och tjänster debiteras normalt konto 1188 eller konto 1288. Dessa konton krediteras sedan när maskinen levererats eller projektet/anläggningen är klart och i stället debiteras aktuellt tillgångskonto i kontogrupp 10, 11 respektive 12.

Kan företag köpa begagnat?

Det korta svaret på frågan om företag kan köpa av privatpersoner är helt enkelt – ja. Beroende på typen av köp och omfattningen och frekvensen av dem finns det dock några aspekter som bör beaktas.

Denna artikel är skriven av Sanne Ringdal, jurist från DER Juridik

Hur mycket begagnat får man sälja?

Om du säljer varor vid något enstaka tillfälle så ska den eventuella vinsten som överstiger 50 000 kronor beskattas med 30 procent.

Vinsten är skillnaden mellan ditt inköpspris för varan och det pris du sedan säljer varan för. Om du har fått eller ärvt det du säljer så är det den förre ägarens inköpspris du ska räkna på. Vet du inte inköpspriset kan du använda dig av ett schablonvärde som är 25 procent av ditt försäljningspris.

Om du säljer varor regelbundet så ska du redovisa inkomsten i din deklaration oavsett hur mycket du tjänat på försäljningen. Du redovisar då inkomsten antingen som hobbyverksamhet eller som näringsverksamhet beroende på verksamhetens syfte och hur stor omfattning den har.

Måste man betala skatt om man säljer något?

Blocket, köp- och säljgrupper på Facebook eller mer nischade säljsajter. Idag finns en uppsjö möjligheter att sälja begagnade saker. Sofia Hagelin, pressansvarig på Tradera, ger sina bästa tips på hur man bäst tjänar pengar.

Om man vill sälja av saker för att tjäna pengar, vad ska man tänka på? Tänk utifrån säsong. Sälj barnens urvuxna vinteroveraller och din skidjacka på vintern. Vänta med sommarklänningarna och trädgårdsprylarna tills det börjar bli säsong för det. Sen kan man sälja fler saker än man tror. Märkeskläder i gott skick, läsplattor, mobiltelefoner, böcker, sticklingar och kamerautrustning säljer bra. Och glas, porslin och inredning är jättepopulärt. Men även verktyg, leksaker och samlarsaker som kan vara allt från mynt och frimärken till barbiedockor, smurfar och vinylskivor.